Ion Potarniche

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XLVI)

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XLVI)

În ultimul număr am prezentat una din aplicațiile produse de ICPE ACTEL în domeniul tracțiunii feroviare și navale, folosind motorul de c.c. în dezvoltarea cuplului active de tracțiune. Printre elementele evidențiate în articol amintesc: o int... mai mult »

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XLIII)

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XLIII)

În numărul anterior am evidențiat necesitatea abordării soluțiilor convertoarelor ac/dc în relație cu obținerea unei eficiențe energetice maxime la transferul energetic sursă-consumator și cu o îmbunătățire evidentă a calității energi... mai mult »

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XLII)

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XLII)

În numărul anterior am readus în fața specialiștilor o componentă care a făcut cândva o „revoluție” în aplicațiile specifice electronicii de putere – tiristorul cu stingere pe poartă (GTO). S-au evidențiat caracteristicile acestuia care l-a... mai mult »

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XLI)

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XLI)

În numărul anterior am trecut în revistă avantajele şi dezavantajele utilizării şi încadrării într-un lanţ de acţionare şi automatizare a motorului asincron cu rotorul bobinat, evidenţiind aspectele principale legate de eficienţa energeti... mai mult »

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XL)

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XL)

În episodul din numărul precedent dedicat FOREN 2016, am reliefat activitatea societăţii în cei peste 65 ani de activitate, prin prisma abordării în dezvoltarea de soluţii şi produse eficiente. Astfel, s-au trecut în revistă soluţiile high-t... mai mult »

Eficienţa energetică – caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XXXIX)

Eficienţa energetică – caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XXXIX)

În numărul trecut am evidenţiat motivele pentru care am impus motorul de c.a. (asincron cu rotorul în scurtcircuit) în aplicaţiile ICPE ACTEL. S-au evidenţiat cercetările şi rezultatele obţinute de societate încă din anii ‘84, când actualele... mai mult »

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XXXVIII)

03.06.2016 | ENERGIE | Ion Potarniche
Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XXXVIII)

În numărul anterior am trecut în revistă indicatorii de calitate a reglării sistemelor automate indus­triale, legătura dintre aceşti indicatori şi eficienţa energetică a proceselor tehnologice deservite, tipurile de reglare automată, toate ... mai mult »

Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XXXVII)

24.03.2016 | ENERGIE | Ion Potarniche
Eficienţa energetică - caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XXXVII)

În numărul precedent am prezentat strategia de inovare a societăţii ICPE ACTEL, corelată cu acti­vitatea continuă de evidenţiere a creşterii eficienţei energetice a produselor dezvoltate şi a modelelor de inovare implementate de societate. ... mai mult »

Eficienţa energetică – caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XXXVI)

Eficienţa energetică – caracteristică principală a produselor dezvoltate de ICPE ACTEL S.A. (XXXVI)

În numărul anterior am evidenţiat aspectele calitative şi cantitative privind una din soluţiile ICPE ACTEL referitoare la echipamentele de distribuţie electrică de joasă tensiune de tip MCC (Motor Control Center), în scopul susţinerii nivelu... mai mult »

ICPE ACTEL S.A., 65 years of excellence

ICPE ACTEL S.A., 65 years of excellence

The year 1950 is the start for electric drives department work of the Institute of Electrical Engineering Bucharest, known as ICPE, special established in that year to serve the young Romanian energy system, activity that is continued in the present... mai mult »