Recenzii

Acţionaţi şi gândiţi ca un lider

 • Autor: Herminia Ibarra
 • Data publicarii: 20. Martie 2017
 • Editura: Niculescu
 • Nr. pagini: 256
 • „În această carte, Herminia Ibarra evită concepțiile convenționale legate de conducere în afaceri. Ea ține seama de contextul în permanentă schimbare în care trăim și ne oferă o carte practică și orientată spre acțiune, abordând teme precum conducerea, identitatea și schimbarea....

  mai mult »

  Robotică socială. Modele inovative şi conştienţă

 • Autor: Ioana Armaș
 • Data publicarii: 20. Martie 2017
 • Editura: A.G.I.R.
 • Nr. pagini: 316
 • Cartea de față dezvoltă modele inovative pentru robotică socială prin definirea contextului social augmentat robotic (CSAR) și identificarea serviciilor robotice sociale (SRC) asociate, cu evidențierea modelelor de reprezentare și specificare. Lucrarea se adresează specialiștilor din...

  mai mult »

  Noua ştiinţă a motivării. Cum să conduci, să energizezi şi să implici prin Metoda Motivaţiei Optime

 • Autor: Susan Fowler
 • Data publicarii: 1. Decembrie 2016
 • Editura: Publica
 • Nr. pagini: 226
 • Metoda Motivației Optime pe care o propune autorul și pe care o ilustrează cu exemple din viața reală le arată liderilor cum să-i scape pe oameni de dependența de recompensele externe și cum să-i ajute să descopere modul în care ceea ce fac la serviciu le poate împlini nevoile...

  mai mult »

  RSO/DS. O nouă provocare pentru întreprinderea românească

 • Autor: Dumitru Zaiţ, Blandine Vanderlinden
 • Data publicarii: 1. Decembrie 2016
 • Editura: Sedcom Libris
 • Nr. pagini: 460
 • Prin conținutul pe care îl furnizează, rezultat dintr-o cercetare focalizată pe o asemenea problematică, cartea pe care o oferim acum specialiștilor și pasionaților angajați în acțiuni responsabile și sustenabile, propune o viziune pronunțat critică și constructivă asupra a ceea ce...

  mai mult »

  Reproiectarea managementului organizaţiei

 • Autor: Eugen Burduş, Ion Popa
 • Data publicarii: 1. Decembrie 2016
 • Editura: Pro Universitaria
 • Nr. pagini: 376
 • Această carte se poate considera un model simplificat de elaborare a unui proiect de adaptare a managementului unei organizații la noile condiții create în mediul intern și extern al acesteia, prin aceea că abordează aproape toate componentele sistemului de management al organizației....

  mai mult »

  Controlul automat al aeronavelor la aterizare

 • Autor: prof.univ.dr.ing. Romulus Lungu conf.univ.dr.ing. Mihai Lungu
 • Lucrarea abordează o problematică științifică de mare actualitate și complexitate, într-o manieră extrem de riguroasă, la frontier științelor aerospațiale cu cele mai moderne descoperiri din domeniul teoriei sistemelor și implementării software a algoritmilor și arhitecturilor de...

  mai mult »

  Mecatronică & Sistemele Cyber-Mecatronice

 • Autor: Prof. univ. EurIng. dr. ing. Gheorghe Ion GHEORGHE
 • Cartea reprezintă un etalon științific al științelor inginerești înalt avansate, care trebuie apreciată ca abordare și ca apariție, prin valoarea tehnico-științifică redată comunității științifice din România.Într-o concepție integrativă, cartea prezintă fundamentarea...

  mai mult »

  Sistemul de management al calităţii – Ghid de implementare a standardului SR EN ISO 9001:2015

 • Autor: Nicolae Drăgulănescu, Emil Ciobanu, Călin Nicolae Drăgulănescu
 • Data publicarii: 1. Octombrie 2016
 • Nr. pagini: 232
 • Autorii și-au propus să furnizeze cititorilor - fără să reproducă integral textul - o imagine de ansamblu a conținutului și implicațiilor standardului SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității – Cerințe”. Această prezentare detaliată va permite și facilita...

  mai mult »

  Managementul proiectelor cu finanţare europeană

 • Autor: Georgeta Ilie
 • Data publicarii: 1. Septembrie 2016
 • Editura: Editura Universitară
 • ISBN: 978-606-28-0172-4
 • Nr. pagini: 300
 • Lucrarea de față își propune prezentarea cunoștințelor și exersarea competențelor și aptitudinilor necesare unei performanțe manageriale ridicate, prin furnizarea instrumentelor utile procesului decizional în afaceri. Astfel, sunt prezentate elemente esențiale specifice managementului...

  mai mult »

  Construirea şi programarea roboţilor Lego MINDSTORMS EV3

 • Autor: Liviu Negrescu, Lavinia Negrescu
 • Data publicarii: 1. Septembrie 2016
 • Editura: Albastra
 • ISBN: 9789736503108
 • Nr. pagini: 466
 • Pret: 69,00 LEI
 • Cartea se adreseazã unui cerc larg de cititori care doresc sã se inițieze în construirea și programarea roboților de tip Lego MINDSTORMS EV3. Nu sunt necesare cunoștințe prealabile despre roboți. Constituie o bazã excepționalã pentru organizarea cercurilor de roboticã în școli...

  mai mult »

  Peter Drucker. Curs de formare pentru manageri

 • Autor: Joseph A. Maciariello
 • Data publicarii: 1. Septembrie 2016
 • Editura: Litera
 • ISBN: 978-606-33-0622-8
 • Nr. pagini: 544
 • Pret: 49.90 Lei
 • Bazat pe programul de mentorat al lui Peter Drucker. Ideile despre management, inovații, leadership, eficiență și adaptare la schimbare ale lui Peter Drucker au pus bazele științei moderne a afacerilor. Colaboratorul său de o viață, Joseph A. Maciariello, a conceput un curs de formare...

  mai mult »

  Gestiunea energiei termice în industrie

 • Autor: Victor Athanasovici
 • Data publicarii: 1. Iulie 2016
 • Editura: A.G.I.R.
 • Nr. pagini: 1360
 • Prezenta lucrare cuprinde patru părți: - Partea I tratează aspectele generale privind gestiunea energiei cu particularitățile specifice industriei. - Partea a II-a abordează aspectele specifice proceselor termice industriale și ale cererilor de căldură ale acestora; - Partea a III-a...

  mai mult »

  Abordări moderne ale managementului previzional al organizaţiilor economice

 • Autor: Marin Andreica, Mădălina Ecaterina Popescu, Dragoş Micu
 • Data publicarii: 1. Iulie 2016
 • Editura: ASE
 • Lucrarea vine în sprijinul decidenților din cadrul organizațiilor economice, în scopul perfecționării instrumentelor de conducere pentru a le adapta noilor realități, prin tehnici inovative și eficiente, în contextul unor evoluții imprevizibile ale fenomenelor economice. Cartea se...

  mai mult »

  Managementul strategic al firmei

 • Autor: Marius-Dan Dalotă
 • Data publicarii: 1. Iulie 2016
 • Editura: Pro Universitaria
 • Nr. pagini: 360
 • Cartea asigură cititorului elementele de bază teoretice și pragmatice în vederea realizării unei planificări strategice complete și solide, garanția succesului în competiț  ia dintre firme. Cartea se adresează întreprinzătorilor particulari, managerilor de la nivelurile ierarhice de...

  mai mult »

  Biocombustibili. Ghid de obţinere a energiei din deşeuri

 • Autor: Victor Emil Lucian
 • Data publicarii: 3. Iunie 2016
 • Editura: Universitară
 • Nr. pagini: 416
 •  CUPRINS: 1. Problema deșeurilor sub aspect social, economic și ecologic 2. Clasificarea și caracterizarea deșeurilor 3. Depozitarea deșeurilor 4. Compostarea deșeurilor industriale 5. Importanța reciclării deșeurilor 6. Deșeurile și reducerea impactului asupra mediului 7. Instalații...

  mai mult »