Solutii CND


Share:

Despre Solutii CND

Soluţii CND, înfi inţată în 2003, reprezintă în continuare fi rma KARL DEUTSCH Prüf. –und Messgerätebau, din 2004 fi rma PRÜFTECHNIK NDT din Germania, iar din 2013 fi rma ibg Prüfcomputer GmbH, specializate în cercetarea, dezvoltarea şi fabricarea de echi

Localizare