ACAROM

ACAROM

ACAROM

Asociația Constructorilor de Automobile din România - ACAROM este o asociație de tip profesional și este compusă din societăți comerciale care desfășoară activități în in­dustria de automobile, asociate în scopul reprezentării intereselor sectorului automo­bile. ACAROM, asociație fără scop lucrativ, are 144 membri și a luat ființă în 1996 în baza legii 21/1924.

ACAROM este membră a CL al ACEA – Asociaţia Constructorilor Europeni de Auto­mobile. Întreprinderile membre au în comun faptul că se ocupă de concepția, fabricarea și comercializarea de automobile, materiale, componente, module, părți din automobil sau realizează servicii legate de automobile, precum și echipamente pentru fabricarea și întreținerea automobilelor.

Priorităţile și programele ACAROM sunt următoarele:

  • Dezvoltarea sustenabilă a sectorului auto în România
  • Îmbunătăţirea cadrului general de funcţionare a companiilor membre ACAROM
  • Promovarea exporturilor directe de com­ponente auto și a cooperărilor externe
  • Dezvoltarea CDI în sectorul de compo­nente auto
  • Dezvoltarea resursei umane pentru viitor - adecvată necesităţilor industriei auto.

Site: http://acarom.ro/