Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) reprezintă una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, cea mai vestică dintre ele și acţionează pentru dez­voltarea și promovarea regiunii în ansamblu, la nivel naţional și internaţional.

Rolul ADR Vest este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă și prosperitatea Regiunii Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială și de creare de noi locuri de muncă. ADR Vest elaborează, în parteneriat cu actorii regionali, o serie de documente de planificare cu caracter strategic în vederea atingerii obiectivului de coeziune economică și socială.