AGIR

AGIR

AGIR este o organizație profesională neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică, cu activitate non profit. Este o organizație deschisă, cu un număr nelimitat de membri, persoane fizice și juridice.

Obiectivele AGIR:

  • Să anticipeze și să răspundă efectiv necesităților inginerilor, oferindu-le facilități pentru a obține un avantaj competitiv
  • Să promoveze o cultură industrială care să valorifice talentele existente
  • Să creeze o bază pentru îmbunătățirea continuă a activităților inginerești caracterizate prin excelență profesională prin perfecționare, prin respect pentru valorile umane și sociale și prin disponibilitate pentru consultare și comunicare
  • Să scoată în relief cultura inginerească prin cercetare, dezvoltare, proiectare, inovare, producție și comercializare, utilizând cât mai eficient resursele umane și financiare
  • Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea întreprinderilor productive și inovative, care pot să determine o dezvoltare economică durabilă și creșterea stabilității sociale și a protecției mediului înconjurător etc.