Camera de Comerţ și Industrie Româno- Germană (AHK Romania)

Camera de Comerţ și Industrie Româno- Germană (AHK Romania)

Camera de Comerţ și Industrie Româno- Germană (AHK Romania) reprezintă oficial economia germană în România. În calitate de Cameră bilaterală și organizaţie de membri, ea reprezintă interesele firmelor românești și germane, cât și pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor publice, fiind astfel un actor central în dezvoltarea relaţiilor economice româno-germane.

Susţinerea financiară a Ministerului Federal al Economiei din Germania suplimentează veniturile rezultate din cotizaţiile membrilor și din surse proprii, pentru a îndeplini cu suc­ces sarcina de a dezvolta relaţiile economice bilaterale.

Funcţia cea mai importantă a AHK România este susţinerea și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii din România și Germania, pentru că acestea să poată pătrunde mai ușor pe piaţa germană, respectiv pe cea românească.