Redactori si Colaboratori

Onuț Iliescu

Director / Redactor Șef

Director/redactor şef și fondator "T&T - Tehnică şi Tehnologie"; Director general al Tehnic Media. Absolvent în 1995 al Facultatii de Inginerie Mecanică, secţia de Echipamente de Proces/Utilaj Tehnologic, UPB. Intre 2000-2002 studii Postuniversitare de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA; Experienta: intre 1995-98, ing. proiectant, IPROCHIM SA, 1998-2004 ing. proiectant, Heurtey-Petrochem Engineering. În 1997 împreună cu Andrei Bîrsan iniţiază proiectul "T&T", devenit pentru o perioada un proiect online: www.ttech.ro, o revistă de veghe/informare tehnică şi tehnologică. Din 2001 apare varianta tipărită "T&T". 

Gabriela Atanasiu

Secretar de Redacție

A absolvit în 2003 UPB, Facultatea de Mecanică, secția Mașini Hidraulice și Pneumatice.

Este secretar de redacție al T&T, începând cu anul 2005.

Mihaela Iliescu

Redactor

A absolvit UPB, Facultatea de Mecanică, secția Mașini Hidraulice și Pneumatice, în anul 1995.

Înaintea funcției de redactor T&T a lucrat ca inginer proiectant la IPROCHIM S.A.

Este redactor T&T, din 2006.

Zoltan Korka

Colaborator, secțiunea Transmisii Mecanice

Activitate:

- Conducător de doctorat la Universitatea ,,Eftimie Murgu" din Resița

- Șef de lucrări (lector) la Universitatea ,,Eftimie Murgu" din Resița

- Titular Întreprindere Individuală la ZK Engineering & Consulting

- A fost Director Executiv la Reșița Reductoare

- A fost Șef Serviciu Proiectare

- Desfacere la Reșița Reductoare

- A studiat studii doctorale la Universitatea ,,Eftimie Murgu" din Resița

- A studiat Tehnologia Construcțiilor de Mașini la Facultatea de Mecanică Timișoara

- A învăţat la Colegiul Național ,,Traian Doda" Caransebeș

Ion Sereş

Colaborator, secțiunile Management & Calitate, Mase Plastice

A terminat Facultatea de Mecanică - secţia Utilaj Chimic din Universitatea Politehnica Bucureşti, în anul 1974.

Activitatea în firma Plastor:

- 1974 - 1982, inginer tehnolog, inginer proiectant de matriţe şi utilaje

- 1982 – 1990, inginer şef

- 1990 – 1998, director tehnic

- 1998 – 2010, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie

A publicat 5 cărţi tehnice din domeniul materialelor plastice între anii 1987 – 2002.

A publicat 52 de articole în revistele tehnice din ţară între anii 1979 – 2006.

A publicat 9 articole tehnice în revistele tehnice din străinătate între anii 1987 – 1997.

A publicat în ţară 12 articole de management între anii 2008 – 2010

Corneliu Gornic

Redactor-colaborator, secțiunea Masini-Unelte

Inginer, specialitatea Maşini-Unelte şi Scule, promoţia 1968

Activitate:

- cercetare maşini-unelte din 1968 până în 1992, de la simplu inginer la cercetător ştiinţific principal gr. I şi director ştiinţific, în cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Maşini-Unelte (ICPMUA, ICSIT-TITAN, acum SIMTEX);

- marketing, AQ, CTC, proiectare (fostul ARMUS);

- dezvoltare, tehnologii de montaj şi reglaj, încercări şi diagnoză, tehnologii de prelucrare (PROFEX CONSULT)

Mircea Băduț

Colaborator, secţiunile CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP, Tehnologii, Energie

Absolvent al Facultăţii de Electrotehnică, Universitatea din Craiova. În prezent, este consilier informatică la O.C.P.I. Vâlcea, precum şi redactor colaborator la diferite publicaţii de informatică.

A publicat, în colaborare cu Cristina Băduţ, "Bazele utilizării şi programării calculatoarelor electronice" (1994) şi "Calculatorul personal" (1995); apoi, "Informatica pentru manageri" (1999); "Bazele proiectării cu MicroStation" (2001); "Bazele proiectării cu Solid Edge" (2002); "Informatica în management" (2003); "GIS – sisteme informatice geografice: fundamente practice" (2004); "Ficţiuni primare" (2006).

Semnează numeroase articole în reviste româneşti de profil (CHIP, Net Report, PC World, CAD Report, Hello CAD FANS, ComputerWorld, PC Report, PC Magazine, My Computer), majoritatea pe teme de proiectare asistată de calculator (CAD/CAE/CAM/PDM, GIS) şi baze de date (DBMS). Conceptul editorial „...în trei timpi” a fost creat de Mircea Băduţ şi a fost iniţial publicat în titlurile apărute la Editura Polirom: "Calculatorul în trei timpi" (2001; ediţia a II-a, 2003), "AutoCAD-ul în trei timpi". "Ghidul proiectării profesionale" (2004; ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 2006), "Calculatorul în trei timpi" (2007, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită şi "Sisteme geoinformatice GIS pentru electronic" (2008).

Leonard Rizoiu

Colaborator, secțiunea Resurse Umane

Managing Director, leoHR

• 15 ani experiență locală și internațională în resurse umane în companii multinaționale;

• domenii acoperite: selecție și recrutare specialiști și middle level, executive search, head-hunting, social media tools;

• 6 ani experiență în coordonarea echipelor de recruiteri;

• expertiză în aria industrială, proiecte de tip start-up, recrutarea board-urilor.

Ion Potârniche

Colaborator, secțiunea Eficiență Energetică

Director General al ICPE ACTEL din 1994, peste 35 de ani de activitate aplicativă în cadrul ICPE

Activitate:

- Autor al: 9 invenţii brevetate, 23 lucrări publicate în reviste de specialitate, 59 lucrări practice elaborate, 79 lucrări publicate în sesiuni de comunicări ştiinţifice, 4 cărţi publicate.

- Experienţă în managementul proiectelor de cercetare naţională, coordonator al 19 contracte de cercetare aplicativă din cadrul PNCDI

- Membru al: Consiliului Inovării-AMCSIT, CT 36-Electronica de Putere al Comitetului Electrotehnic Român, AGIR, Patronatelor din Energetică

- Membru de onoare al CNR-CME

- Vicepreşedinte al APREL

- Vicepreşedinte al A.P. ENERGIA

- Consultant ştiinţific al Federaţiei Patronale din Construcţii de Maşini

- Activitate didactică la U.P.B. şi Universitatea Valahia

Sorin Udrea

Colaborator, secțiunile Sudură, Mașini-Unelte

General Manager Lastechno Weld-Cut SRL

• Absolvent al UPB, secția Mecatronică, specializarea Roboți industriali

• Specializări în următoarele domenii:

- roboți industriali

- marcare, debitare și sudare LASER

- echipamente automate de debitare cu jet de apă, LASER, plasmă, oxigaz

• Experiență de peste 10 ani în domeniile sudării și debitării automate

Laurențiu Nae

Redactor - Colaborator, secțiunea CAD/CAM/PLM/ERP și Management&Calitate

▪ Consultant Product Lifecycle Management la Digital Twin

10 ani experiență în implementări de soluţii pentru dezvoltarea digitală a produsului
▪ Auditor tehnic pentru identificarea nevoilor de schimbare a organizațiilor
▪ Manager proiecte de implementare a soluțiilor CAD/CAM/CAE/PLM

▪ Doctor in Inginerie Industrială, UPB 2013

▪ Master Marketing și Comunicare în Afaceri, ASE 2008

▪ Master Managementul Afacerilor, UPB 2006

▪ Absolvent Mecatronică, UPB 2004,
▪ Diplomă Roboți Industriali, Braunschweig University of Technology, 2004