Total articole: 52

de T&T 12 decembrie 2022

Materiale multifuncționale inteligente pentru aplicații de înaltă tehnologie

Volumul de faţă sintetizează rezul­tatele știinţifice și aplicaţiile dezvoltate în cadrul celor opt contracte subsidi­are aferente proiectului derulat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC), Axa prioritară 1-Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, acţiunea 1.2.3 – Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe. În cadrul proiectului au fost derulate opt contracte cu firmeleOptoelectronica SA; Apel Laser SRL; NANOM-MEMS SRL; R&D Consultanţă și Servicii SRL; All Green SRL; Stimpex SA; ICPE-SA. Contractele au abor­dat tematici diferite de cercetare și dez­voltare tehnologică, conforme cu planurile de dezvoltare ale firmelor beneficiare.

de T&T 1 ianuarie 0001

Principiile banilor: De la a dispera la a prospera. Ghid de educație financiară

Principiile banilor: De la a dispera la a prospera este o carte ușor de citit, profilul acesteia nefiind unul academic sau didactic, ci constituindu-se mai degrabă într-un ghid practic și interactiv de educaţie financiară. Autorul explică noţiuni financiare și con­cepte importante din zona finanţelor perso­nale pe înţelesul tuturor, indiferent de vârstă, studii, profesie, ocupaţie, statut social. Demontează credinţe greșite, explică sim­plu principii sofisticate, traduce teorii eco­nomice, și face toate acestea într-un mod inedit, ușor de asimilat și de aplicat.

Vezi toate editiile