Total articole: 64

de Trumpf Laser+Machinery 26 octombrie 2016

TRUMPF implementează conceptul de Industry 4.0 în propria fabrică pilot

Industry 4.0, supranumită a patra revoluție industrială, este un concept inovator care are ca scop crearea ,,fabricilor inteligente’’, care folosesc tehnologii de comunicare pentru a digitaliza procesele de producție, exploatând la maximum potențialul IT&C, în special al internetului, pentru a-și alinia produsele, procesele și serviciile la era digitală.

de 26 octombrie 2016

Industry 4.0 în România

Mulți observatori estimează că lumea este la începutul unei noi revoluții industriale, aceasta fiind considerată a patra revoluție și poartă numele de „Industry 4.0”. Conectarea multor produse la internet, prezența senzorilor, expansiunea comunicațiilor wireless, dezvoltarea roboților și mașinilor inteligente, analiza datelor în timp real au potențialul de a transforma modul în care producția este realizată.

de Diana Popescu 26 octombrie 2016

Piese test pentru fabricaţia aditivă

Evaluarea performanţelor unui sistem/mașină de fabricaţie aditivă (FA) presupune măsurarea directă a caracteristicilor sau a elementelor sale componente, precum şi măsurarea caracteristicilor pieselor fabricate utilizând acel sistem/mașină. De-a lungul anilor, în lipsa unui standard în domeniu, au fost dezvoltate mai multe modele de piese test care permit atât evaluarea individuală, cât și compararea diferitelor procedee de FA.

de Electroprecizia 25 octombrie 2016

80 de ani - în sincron cu tehnologia

Anul acesta, ELECTROPRECIZIA aniversează 80 de ani de la înființarea societății în jurul căreia s-a constituit hold­ingul. L-am rugat pe domnul Adrian Secelean, Președintele Consiliului de Administrație al acestui holding, să ne vorbească despre trecutul, prezentul și viziunea ELECTROPRECIZIEI.

de T&T 14 septembrie 2016

Laserul ,,verde", utilizat la prelucrarea metalelor cu un grad mare de reflexie

Metalele cu o excelentă conductivitate electrică precum cuprul, aluminiul și aurul prezintă un interes deosebit în domeniile mobilității electrice și al electronicii de putere. Datorită reflexiei lor puternice în gama de lungime de undă infraroșie, prelucrarea cu laser a acestor materiale prezintă o mare provocare. Majoritatea laserelor de mare putere, cu radiație (undă) continuă (cw) funcționează exact în această gamă de lungimi de undă.

de Onut Iliescu 6 septembrie 2016

Cui aparţine industria din România?

Vă aşteptaţi să dau un nume? Să indic vreun grup de interese sau o conjunctură? Vă spun doar că aparţine aspiraţiilor noastre. Ca tot ce există în ţara asta. Cred că trebuie să monitorizăm nivelul aspiraţiilor noastre pentru a şti care ne este viitorul. Cu aspiraţii mărunte nu poţi să ai un viitor măreţ. Fără a avea aspiraţii nu poţi să ai aşteptări.

de Theodor Setelecan 18 august 2016

Platforme controlate prin gesturi

Tendința oamenilor este de a trece la lucruri cât mai simple și cât mai accesi­bile posibil. De aceea am cercetat și am realizat un sistem care va permite des­chiderea către un alt domeniu de studiu, în optimizarea procesului de interacțiune umană cu mașinăriile.

de Mioara Sapasu 15 iulie 2016

Eligibilitatea cheltuielilor în proiectele finanţate din FESI în perioada 2014-2020

Pentru operaţiunile finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC), reglementările de bază în această materie sunt Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 (de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul euro­pean de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului) şi H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 (publicată în M. Of. nr. 413/11.06.2015).

de Mircea Badut 14 iulie 2016

AutoCAD 2017 – noutăţi

Pe lângă premisele inerente, care de obicei motivează din interior evoluţia soluţiilor CAD (precum creşterea performanţei de procesare, optimizări şi rafinări ale comenzilor de lucru, exploatarea facilităţilor CPU şi GPU), putem identifica şi o serie de aspecte externe ce au determinat o parte din noutăţile aduse de ,,AutoCAD 2017’’ (precum interesul crescând pentru tipărirea 3D, creşterea rezoluţiei monitoarelor PC, colaborarea via internet).

Vezi toate editiile