Simpozionul "Soluţii şi tendinţe în automatizări industriale"

Automatizari

de T&T

Simpozionul

În perioada 18 – 20 mai 2011, SC FEPA SA Bârlad a organizat simpozionul tehnic „Soluţii şi tendinţe în automatizări industriale”. În cadrul evenimentului au fost prezentate produsele recent proiectate şi executate de companie:

  • Traductor multivariabilă (presiune, temperatură, debit);
  • Sisteme de monitorizare şi control al proceselor industriale (presiune, debit, nivel, etc)
  • Robinete cu sferă cu Dn500…1000, Pn max = 64 bar, acţionate manual, electric, pneumatic, pneumohidraulic;
  • Acţionări electrice 0-90 şi multitur;
  • Acţionări pneumohidraulice.
 
 La lucrări au participat peste 50 de invitaţi din firme de renume precum: OMV Petrom SA, Romgaz, Transgaz, Depomureş, Radet Bucureşti, Hidroelectrica, ROMAG PROD, ISOPLUS Oradea, Omni Valve, Hany Industry, Romoil Buzău, SC VIFOR SA, reprezentanţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Logistică, Serviciul Dezvoltare, Standardizare şi Reglementări şi ISU Bucureşti.
 
Fabrica de Elemente Pneumatice şi Electronice pentru Automatizări, S.C. FEPA SA BÂRLAD, este o companie românească ce are activităţi principale în domeniul producţiei de aparatură şi soluţii pentru automatizarea proceselor tehnologice industriale. Experienţa acumulată în decursul celor peste 35 de ani de existenţă, completată prin implementarea de noi tehnologii specifice, situează compania printre liderii pieţei româneşti de echipamente pentru automatizări.
 
Produsele şi aplicaţiile FEPA vizează următoarele categorii de clienţi:
  • operatori din industria extracţiei şi prelucrării ţiţeiului şi a gazelor naturale,
  • furnizori de utilităţi; energie electrică, energie termică, apă – inclusiv în sisteme de irigaţii,
  • firme din domeniul petrochimiei, a procesărilor chimice şi a metalurgiei,
  • firme care activează în domeniul construcţiei de maşini-unelte şi utilaje, materiale de construcţie, transport feroviar, etc
  • industria celulozei şi hârtiei, industria alimentară, etc.
 
Pentru mai multe detalii despre companie şi produsele acesteia, accesaţi www.fepa.ro