MicroStation CONNECT Edition

CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP

de Mircea Badut

MicroStation CONNECT Edition

Deşi MicroStation-ul este cunoscut ca fiind cea mai serioasă alternativă la AutoCAD (fiindu-i acestuia un etern challenger), îndelungata lor concurenţă a făcut cele două platforme CAD să se stimuleze reciproc. Recent am aflat despre o nouă ediţie de MicroStation (lansată cu discreţia specifică familiei Bentley), şi cum acesta nu a mai fost prezent de mult timp în revista Tehnică şi Tehnologie, îi dedicăm rândurile următoare, sprijiniţi şi de o versiune de evaluare completă. Ediţia CONNECT propune o serie de rafinamente în privinţa productivităţii la proiectare, a colaborării şi a performanţei globale a proiectului.

Preambul CAD

Dacă în urmă cu două decenii platforma MicroStation găzduia aplicații profilate pe mai toate subdomeniile CAD-ului (așa cum se întâmpla și cu AutoCAD), ulterior firma Bentley s-a concentrat mai mult pe ingineriile civile (inclusiv renunțând la soluții ce ne păreau atunci interesante, precum MicroStation Modeler sau MicroStation TriForma). Oricum, din 1987 și până astăzi mediul CAD de la Bentley a evoluat continuu.

Aspecte cvasi-comerciale:

  • Așa cum AutoCAD-ul, platforma concurentă, are în „AutoCAD LT” o versiune restrânsă (light/lite) destinată desenării, MicroStation-ul are „PowerDraft”, și doar dacă avem nevoie de facilități avansate de modelare vom alege MicroStation.
  • MicroStation și PowerDraft pot lucra nativ și direct cu fișierele DWG/DXF, formatele consacrate de AutoCAD.
  • și un aspect ce ne poate smulge un zâmbet: acum, când majoritatea software-urilor CAD trec la vânzarea licențelor exclusiv prin abonament – modalitate folosită pentru MicroStation de mulți ani (prin filiera SELECT) –, Bentley anunță că ei pun la dispoziție și licențe perpetue, pentru a îngădui beneficiarilor să-și aleagă modalitatea de contractare.

Revenim la prezent! Instalarea software-ului necesită o versiune de Windows actuală și rulând pe 64 de biți (ceea ce stabilește practic și cerințele platformei hardware), dar presupune și existența conexiunii internet (respectiv instalarea unui software-client pentru accesarea cloud-ului Bentley).

Noutăţile aduse prin ediţiile CONNECT

Înainte de toate se cuvine să notăm faptul că MicroStation-ul este un mediu CAD matur (ca și AutoCAD-ul), deci nu ne așteptăm ca o ediție nouă să aducă modificări radicale la fondul principal al funcțiilor de proiectare. Da, CONNECT Edition vine cu o reformă substanțială a interfeței cu utilizatorul, însă funcționalităților de substrat li se aduc doar optimizări punctuale.

Reformarea interfeței grafice nu îi va afecta pe utilizatorii obișnuiți cu felul de lucru specific acestei platforme CAD. Modificarea GUI implică doar inițierea comenzilor, pe când derularea acestora se face ca și înainte, adică prin acel uimitor „dialog simultan” (non-modal, cum i se spune academic, și pe care alte software-uri CAD de-abia în ultimii ani l-au asimilat), dialog care aducea prozeliți MicroStation-ului în anii sfârșitului de secol/mileniu.

Interfaţa cu utilizatorul

Da, interfața anterioară (consacrată până la edițiile V8i), bazată pe meniuri și toolbox-uri, a fost înlocuită cu o interfață de tip ribbon, noua abordare facilitând localizarea comenzilor. Și pe mine m-a surprins aspectul vizual, însă familiarizarea cu interfața promovată de Microsoft Office m-a ajutat să asimilez rapid lucurile, și chiar să mă bucur că găsesc ușor ceea ce cunoșteam în MicroStation V8. Categoric, lucrurile GUI ne apar acum mai bine organizate/grupate.

Dar menționăm la capitolul „interfața-grafică-cu-utilizatorul” și posibilitatea de a personaliza substanțial conținutul meniurilor (a fișelor submeniu, a grupurilor de comenzi, a panourilor de unelte, a toolbar-urilor).

Funcția Work Page focalizează utilizatorul la începutul sesiunilor de lucru, asistând crearea de spații de lucru, conectarea la proiecte, gestionarea seturilor de lucrări, crearea/accesarea fișierelor desen (această ultimă operațiune fiind similară noii maniere de dialog din Windows).

Subsistemul de asistență a utilizatorului (Help) este acum furnizat sub formă de pagini HTML, iar acest Web Help funcționează intuitiv și comprehensiv. (El m-a ajutat să (re)descopăr multe dintre facilitățile MicroStation-ului actual. Dar menționez aici și câmpul „Search Ribbon” din colțul dreapta-sus al interfeței mediului CADD, care mi-a rezolvat pe loc dilemele de localizare sau de nominalizare a comenzilor.)

Spre final mai consemnăm optimizările casetei de dialog pentru gestionarea variabilelor de configurare, dar și rebotezările multor casete de dialog (Element information devine Properties, Render Settings devine Render Setup Manager, MDL devine Applications, etc).

Afişare şi vizualizare

MicroStation-ul include acum o tehnologie nouă pentru afișarea muchiilor vizibile ale modelului, capabilă să exploateze abilitățile de procesare paralelă a microprocesoarelor actuale (multi-core și multi-threading) și cu efect deosebit în reprezentarea 3D.

Interesantă este și facilitatea care îi permite utilizatorului să definească „reguli de afișare” prin reglementarea unor aspecte simbologice și de aparență ale entităților (de exemplu, putem impune să fie afișate într-o anume culoare toate perimetrele având aria de peste 100 de metri pătrați).

Motorul de randare (numit Luxology Render, și ajuns la versiunea 801) a fost optimizat în multe privințe. Avem acum facilitatea de replicare a texturilor de pe o suprafață pe alta, dar și o serie de texturări noi și interesante. Au apărut opțiuni și controale suplimentare pentru randare, precum: radianța maximă a fascicolului de lumină (se reduc astfel zgomotul de imagine și artefactele provocate de excesul de lumină); maparea luminii MIS (eșantionează iluminarea directă pentru umbrire oglindită sau difuză); spectral samples (pentru emularea suprafețelor transparente cu refracție și dispersie optică); prestabilirea numărului calculabil de raze de lumină pentru reprezentarea efectelor vizuale (umbriri, iluminări indirecte, reflecții estompate, etc); asumarea strălucirii identificate în imaginile HDR ambientale folosite pentru iluminarea scenei. Menționăm aici și posibilitatea de a exporta modelele DGN în formatul LumenRT pentru a obține randare în timp-real (foarte utilă la proiectele CAD/CG/GIS) – scenele de imersare dinamică 3D, numite LiveCubes, permit integrarea modelului într-un mediu virtual conținând plante, copaci, terenuri, ape, cer, nori, personaje, vehicule, semne de circulație, etc.

Desenare şi proiectare

Aflăm că sistemele anterioare de parametrizare internă a entităților de proiectare (Feature Modeling și respectiv Dimension Driven Design – despre care scriam odinionară cu entuziasm) sunt înlocuite de un sistem mai modern, materializat printr-o tehnologie nouă de modelare parame­trică și prin uneltele de constrângere geometrică. „Parametric Modeling” aduce un plus semnificativ de flexibilitate în tratarea elementelor geometrice complexe.

Procedura pentru angajarea tehnologiei „Parametric Modeling”: pe măsură (sau după) ce se creează profilele 2D, vom aplica constrângeri grafice (pentru condiționări geometrice) și vom defini variabile (pentru determinări dimensionale), iar apoi vom folosi aceste profile pentru a crea entități 3D. Ulterior entitățile 3D pot fi modificate prin ajustarea respectivelor variabile, devenite astfel parametrii de proiectare. Folosind această abordare (și eventual reinserând componentele 3D astfel create ca „parametric cell”), mai toate formele solide capătă comportament parametric și asociativ (oarecum asemănător solidelor proiectate cu software-urile MCAD native, gen SolidWorks sau Autodesk Inventor).

Constrângeri geometrice: fixare plană automată; conectare; paralelism (2D și 3D); perpendicularitate (2D și 3D); coincidență (2D și 3D); tangență (2D și 3D); fixare punctuală (2D și 3D); concentricitate (2D și 3D); egalitate (coincidență).

Constrângeri dimensionale: cotă/dimensiune; distanță; unghi; egalitate (de gabarit); suprafață/arie; perimetru; dimensiune 3D; (acestora le putem asocia variabile definite explicit).

• În workspace-urile „Drawing” sau „Modeling” vom accesa fișa (submeniul ribbon) „Constraints”, de unde vom lua comenzile potrivite (și cu iconuri sugestive) pentru aplicarea constrângerii geometrice sau dimensionale dorite.

Constrângerile geometrice și dimensionale din „parametric modeling” pot fi angajate atât la pro­iectarea reperelor individuale, cât și la asamblare (ca relații de asamblare, definite între componentele proiectului). De altfel, animațiile (simulările cinematice) generate ulterior vor respecta constrângerile definite de utilizator (adică componentele proiectului se vor mișca doar în limitele de libertate permise de aceste constrângeri).

Vom nota faptul că tehnologia de modelare 3D din MicroStation și-a dovedit robustețea și aplicabilitatea într-o serie de inginerii pretențioase (modelarea instalațiilor uzinale cu fluide, construcții, arhitectură (inclusiv integrare BIM), modelarea structurilor de rezistență, etc).

Celule: acestea sunt echivalente blocurilor din AutoCAD – adică agregări de entități grafice reunite cu scopul de a fi reinserate multiplu în proiect. În CONNECT Edition apare un nou tip de celulă, Parametric cell, în care subansamblul de entități poate fi ajustat la fiecare instanțiere prin intermediul variabilelor parametrice de care am vorbit mai devreme.

Texte: notăm câteva optimizări ale scrierii/editării de texte, referitoare la gestionarea mai facilă/intuitivă a proprietăților textului: stil, font, mărime, culori, alinieri, spațieri de rânduri, spațieri între caractere, etc. Avem și o comandă nouă, „Place Text Along”, prin care putem alinia textul de-alungul unor elemente liniare.

Tabele: unealta „Place Table” ne permite să inserăm tabele în compoziția grafică, iar în cadrul acestora vom putea controla: redimensio­narea rândurilor/coloanelor; formatarea antetului; inserarea/ștergerea de rânduri/coloane; borduri și umpleri de celule; tipuri și grosimi de linie; spațieri; alinieri de text; direcții de scriere; etc. Ultimul update adaugă aici posibilitatea de a modifica, din cadrul casetei „Properties”, culoarea și mărimea textului din tabel.

Stilurile de linie permit acum o scalare mai rafinat controlată de către utilizator.

Cu ajutorul comenzii „Place Label” inserăm în proiect o etichetă (adică o notă textuală, materializată de o celulă) asociată unui element. Dacă celula conține câmpuri de date, acestea pot fi completate particularizat pentru elementul asociat. Există două tipuri de asocieri: obișnuită (mutarea elementului nu cauzează mutarea etichetei, ci doar adaptarea legăturii indicatoare) sau relativă (mutarea elementului determină mutarea similară a etichetei, cu tot cu lider).

Macro-urile(secvențele de comenzi progra­mabile de utilizator): MicroStation BASIC a fost înlocuit de BMR (Bentley Macro Recorder), care cunoaște câteva optimizări, dar și încorporează managerul de proiect VBA (pentru programarea folosind „Visual Basic for Applications”).

Devize și rapoarte: un generator de rapoar­te ne îngăduie să extragem informații tabelare (sintetice sau analitice) referitoare la conținutul proiectului (la entitățile reprezentate în fișierul DGN). În aceste rapoarte pot fi agregate definițiile (tipurile/denumirile) entităților, oricare dintre proprietățile entităților, dar și proprietăți asignate ierarhiilor superioare (atribute ale setului de lucru, ale fișierului, etc). Informațiile din tabele se pot formata și ordona după necesități, dar pot fi și exportate (în format Excel sau CSV).

Referințe externe: în cazul modelelor complexe, afișarea geometriilor atașate la desenul/proiectul curent ca referințe externe este optimizată intern prin abordarea unei generări incrementale pe baza datelor geometrice memorate curent în cache (memorie tampon, de stocare intermediară). De asemenea, pe lângă opțiunea de reîncărcare manuală a referințelor externe (pe care utilizatorul trebuia să o execute pentru a obține actualizările efectuate între timp pe modelul/desenul inserat ca referință) acum avem încă trei opțiuni de sincronizare a cache-ului: Automatic; Automatic with alert; Never (Disconnected).

Raster manager: aici avem implementat su­portul pentru integrarea de hărți, ca straturi raster de referință pentru proiectul curent, obținute prin serviciul „Bing Maps”de la Microsoft, deci asemănă­tor funcției „Geographic Location”implementate în „AutoCAD 2014”. (Secvența de lucru: Raster Manager > File > Attach > Bing Maps.) {i apropo de geo-localizare, aflăm că actualul MicroStation poate accesa serviciile de geo-localizare din Windows, pe care le tratează ca intrări de tip GPS (pe lângă sursele anterioare, dispozitive compatibile NMEA sau terminale Garmin) chiar dacă ele provin din LBS (localizarea spațială în rețeaua celulară a operatorului de telefonie mobilă sau localizarea asimilată hot-spot-urilor de conectare wireless pentru notebook, tabletă ori smartphone). Aici menționăm și abilitățile de integrare Google Maps și de export în formatul KML (specific Google Earth).

Hașurare și umplere cu modele: optimizări la scalarea adnotărilor integrate în hașuri/modele și la gestionarea asociativității (asociativitatea însemnând aici adaptarea automată a hașurii la modificarea entităților perimetrale).

Compoziții de desenare: câteva optimizări ale comenzii Place Drawing Boundary, folosită la crearea/editarea planșelor de desen tehnic (layout-uri cu vederi standardizate conform normelor respectivului domeniu tehnic).

Mesh Modeling: algoritmii de mesh-are vin cu câteva opțiuni și ameliorări aplicabile la crea­rea/modificarea rețelelor superficiale de aproximare a entităților 3D (curățarea rețelei de apro­ximare; eliminarea fețelor/muchiilor/nodurilor redundante; triangularizarea fețelor care au mai mult de trei muchii; crearea poliliniei perimetrale a geometriei mesh-ate).

Tipărire și publicare: Pe lângă optimizările minore de la organizarea tipăririlor multiple ori de la dialogul de tipărire, avem și aspecte mai substanțiale, precum faptul că se poate tipări în formatul PDF și chiar incluzând modele 3D interactive (după cum scriam în T&T nr.1/2016, notând veleitățile formatului U3D).

 

Nori de puncte 3D: facilitatea de „inginerie inversă” (de obținere și exploatare a norilor de coordonate spațiale preluate prin scannare 3D de la repere existente/reale) cunoaște o serie de îmbunătățiri: extinderea listei de formate suportate; gestionarea stilurilor de nori; suportul pentru decupare/secționare plană în volumul de puncte.

Deschidere şi colaborare

Interoperabilitatea datelor: MicroStation CONNECT Edition poate lucra nemijlocit cu fișierele Autodesk RealDWG 2016; include suport pentru entitățile complexe din AutoCAD (multi-lideri, adnotări, tabele, atribute asociate blocurilor); rafinamente la deschiderea fișierelor DWG (inclusiv pentru tratarea umplerilor cu hașură/model); opțiuni suplimentare la salvarea proiec­tului în formatul DWG; suport pentru bazele de date Oracle 12c. Raster Manager suportă ultima versiune a formatului MrSID (format folosit pentru compresarea imaginilor satelitare/aerofotografice de foarte mari dimensiuni). Tot la schimbul de date mai reținem despre platforma CAD: poate importa entități create în tehnologia Open NURBS (Rhino 3DM) până la versiunea 5.0; poate importa și exporta fișiere SketchUp; suportă formatele JT (Siemens/UGS), 3MX (Acute3D); exportă geometrie în formatul VOB (format specific aplicației „e-on Vue”, folosit pentru crearea mediilor/peisajelor 3D virtuale; referință fiind aici filmul Avatar); importă fișiere RFA (Autodesk Revit Architecture); ș.a.m.d.

Cloud și conexiune internet cu Bentley: conceptele de CONNECTED User/Projects sunt implementate prin tehnologie „cloud-computing” bazată pe platforma Microsoft Azure, și ele presupun servicii care permit conectarea interactivă a specialiștilor implicați în dezvoltarea proiectelor. Astfel, folosind contul „Personal Share” – gestio­nabil prin unealta software „CONNECTION Client” – ni se îngăduie diseminarea/accesarea via internet a informațiilor de proiectare, fie ca documente native MicroStation, fie prin formatele PDF sau i-model. Tot prin intermediul lui CONNECTION Client, compania Bentley poate realiza în mod dinamic actualizarea MicroStation-ului (verificarea și instalarea actualizărilor; notificări RSS referitoare la aspecte implementate recent în platforma CADD; asistență tehnică; etc).

Despre formatul ,,i-model”

  • este un format de fișier auto-descris destinat diseminării proiectelor într-o manieră compactă și protejată, dar și optimizată pentru vizualizare;
  • fișierul exportat din MicroStation (sau din PowerDraft) are extensia „.i.dgn” (sau „.imodel”);
  • pentru folosire pe stații/notebookuri PC, trebuie instalat software-ul „i-model ODBC driver”, și ulterior conținutul fișierului, respectiv datele alfa-numerice încorporate, se pot vedea din Windows Explorer și din aplicațiile compatibile ODBC (Excel, Acces, Visual Studio, Crystal Reports, etc);
  • pentru a accesa proiectele „i-model” cu dispozitivele mobile iOS sau Android sunt necesare aplicații specifice, precum Bentley Navigator Mobile sau Bentley Map Mobile.

Mircea Băduț este inginer, consultant CAD/ITAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.