Proiect, la final

CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP

de T&T

Proiect, la final

Pe 31 octombrie 2012, la sediul Federaţiei Patronale din Industria Construcţiilor de Maşini – FEPA-CM a avut loc Conferinţa de încheiere a proiectului POSDRU/63/3.2/S/41728 – „CADCAM - Instruire în utilizarea tehnologiilor de vârf asistate de calculator - o necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de maşini”.

Proiectul, cu o durată de implementare de 3 ani, desfăşurat în perioada 1 noiembrie 2009 - 31 octombrie 2012, reprezintă unul din proiectele strategice finanţate de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul Axei prioritare 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii.

Parteneriatul constituit din Hofag Engineering SRL, beneficiar, Centrul pentru Pregătirea Personalului din Industrie Buşteni (CPPI) şi Federaţia patronală din industria construcţiilor de maşini (FEPA – CM), parteneri naţionali, precum şi Instituto del Formacion Integrale S.L.U. (IFI) SPANIA, partener trans-naţional, şi-a propus creşterea nivelului cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor, însoţită de îmbunătăţirea adaptabilităţii şi dezvoltarea competitivităţii angajaţilor şi managerilor din cadrul firmelor româneşti din industria construcţiilor de maşini.

Pe termen lung proiectul asigură o mai bună adaptare a lucrătorilor şi a firmelor din industria construcţiilor de maşini la cerinţele concurenţiale de pe piaţa europeană şi internaţională, legate mai ales de capacitatea de a utiliza noile tehnologii, respectiv proiectarea asistată de calculator şi maşinile cu comandă numerică.