Eficienţa energetică în sistemele electrice (VIl)

Eficienta Energetica

de Ion Potarniche

Eficienţa energetică în sistemele electrice (VIl)

Episodul VI a avut ca obiectiv evidenţierea calitativă şi cantitativă privind eficienţa energetică în abordarea soluţiilor ICPE ACTEL pentru realizarea echipamentelor de acţionare a troliului instalaţiilor de foraj utilizând motorul de c.c. În afara avantajelor tehnice obţinute prin utilizarea tandemului convertor c.a./c.c. - motor de c.c., s-au reliefat şi cele economice corespunzătoare situaţiei de alimentare de la reţeaua publică de energie electrică.

1. Introducere

În cele ce urmează, vom evidenţia problemele legate de utilizarea convertoarelor c.a./c.c. asociate motorului de c.c. utilizat în antrenarea troliului, componentă a instalaţiilor de foraj electric, din punctul de vedere al problemelor specifice legate de calitatea energiei electrice. Astăzi, din ce în ce mai pregnant, atât furnizorul de energie electrică, cât şi consumatorul au pretenţii, de altfel legife rate, ca fiecare să ofere condiţii standard de funcţionare.

Din punctul de vedere al furnizorului se pun două probleme:

  • consumatorul să-şi optimizeze consumul de energie reactivă din sursă sau să plătească acest consum;

  • consumatorul să nu perturbe reţeaua de alimentare mai mult decât impun standardele naţionale după care îşi desfăşoară activitatea.

Din punctul de vedere al consumatorului, problema de actualitate este ca furnizorul să ofere energia necesară procesului de foraj în condiţii standard de calitate. Cele două pretenţii impun soluţii tehnice pe care le vom dezvolta în continuare.

2. Regimul energetic de funcţionare a troliului acţionat cu motoare de c.c.

Regimul de funcţionare a troliului este caracterizat din punct de vedere dinamic de caracteristicile M = f(t), respectiv n = f(t), după cum urmează: