ICPE - bilanţ la aniversare

Eficienta Energetica

de ICPE ACTEL

Pe 5 august, cu prilejul împlinirii a 61 de ani de la înfiinţare, ICPE a făcut o trecere în revistă a activităţii din ultimul an. Compania se poate lăuda cu realizări importante ce vor deveni repere în bogata sa istorie.

În ultimul an, ICPE s-a remarcat prin:

  • Lansarea oficială a proiectului „ICPE Solar Park - The European Hi-Tech Energy Park” în cadrul expoziţiei internaţionale de la Hanovra.Ambiţiosul proiect presupune iniţierea unor parteneriate şi reunirea într-un sistem integrat a sistemelor de producere sau economisire a energiei - electrice sau termice - bazate pe surse de energie regenerabilă. În cei 40.000 mp de pe malul Mării Negre „Agigea”, pe care ICPE îi dedică acestui proiect, se vor regăsi funcţionând diferite sisteme fotovoltaice, turbine eoliene, pompe de căldură, micro-hidro, sisteme biomasă, case ecologice sau orice alte soluţii hi-tech bazate pe surse regenerabile, menite să economisească energie şi să susţină o dezvoltare durabilă. Acest proiect s-a bucurat de un feedback pozitiv din partea partenerilor atât din ţară cât şi de peste hotare, astfel că în 2012 va începe construcţia acestuia.

  • ICPE şi-a redirecţionat o bună parte din resurse spre oferirea de serviciitip Esco şi şi-a dezvoltat portofoliul de clienţi şi imaginea de companiede servicii energetice.

  • A câştigat contractul pentru Evaluarea proiectelor în cadrul Axei prioritare 4: „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextulcombaterii schimbărilor climatice”, DMI 2 “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”

  • ICPE a organizat o serie de evenimente precum „ACQUISTEM” (28-29.07.2011, Agigea) sau găzduirea Întâlnirii Patronatului Român dinCercetare şi Proiectare

A participat la expoziţii şi workshop-uri:

  • 24-28.01.2011 la Milano şi Casalbetrame, Italia - au avut loc discuţiile pri vind proiectul Eco-Boat - câştigat de ICPE în consorţiul coordonat de firma Scanner SRL şi Stamteh din Italia, în cadrul programului de cercetareMANUNET.

  • International Conference and Exhibition on Ecological Vehicles and Renewable Energies, EVER Monaco 2011.

  • Participarea la conferinţa „Utilizarea energiilor regenerabile-modalitate de asigurare a independenţei energetice a localităţilor”.

  • Workshopul „Development of Photovoltaics in the European Union New Member States” organizat în cadrul Proiectului European „PV-NMS-NET” la care ICPE este partener.

  • 7-9 iulie 2011 -Târgul Internaţional de Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică în Construcţii – RoEnergy, Bucureşti.

Cercetătorii ICPE au obţinut numeroase medalii de aur şi argint la Saloanele de la Geneva şi Bruxelles.

ICPE deţine propriul institut de cercetare, o editură tehnică activă, iar o mare parte din produsele realizate sunt brevetate, acestea fiind prezentate la diverse saloane internaţionale de inventică (Bruxelles, Geneva, Budapesta, Moscova). În anii 2009 şi 2010 aceste invenţii au obţinut 12 medalii din care 8 de aur şi 4 de argint.

Bazându-se pe o echipa de elită, ICPE a fost şi este profund implicat în programele naţionale şi internaţionale de promovare a tehnologiilor pentru dezvoltare durabilă.