Lansarea în România a Raportului ,,Energy Trilemma 2014” al Consiliului Mondial al Energiei

Eficienta Energetica

de Virgil Musatescu

Evenimentul, sub forma unui workshop interactiv, a avut loc pe 26 februarie 2015, în Amfiteatrul Martin Bercovici, scopul său fiind de a prezenta acest raport care a fost lansat de World Energy Council în noiembrie 2014 la Washington DC și de a discuta  concluziile sale, utile și decidenților din țara noastră.

În cursul anilor 2012 şi 2013, Consiliul Mondial al Energiei (CME) în parteneriat cu firma de consultanţă de management global Oliver Wyman au intervievat peste 100 de lideri mondiali din domeniul energiei: CEO, executivi seniori, miniştri pentru energie şi mediu, politicieni şi reglementatori, ca şi reprezentanţi de înalt nivel ai organizaţiilor interguvernamentale.

Scopul a fost acela de a identifica politicile, reglementările şi acţiunile necesare, dar şi barierele întâlnite în dezvoltarea sistemelor energetice sigure, suportabile şi sustenabile. Raportul care a rezultat (,,World Energy Trilemma: Time to get real – the agenda for change”) a stabilit 10 arii de acţiune identificate în urma interviurilor  şi validate într-un dialog la înalt nivel desfăşurat în iulie 2013 la Paris. Din punct de vedere al politicilor, s-au identificat 3 domenii cheie, esenţiale pentru sprijinirea tranziţiei spre un sector energetic sustenabil. Acestea sunt: a) politici energetice coerente şi predictibile; b) cadru legal şi de reglementare stabil şi c) iniţiative publice şi private pentru cercetare şi dezvoltare de noi tehnologii mai eficiente.

În cursul anului 2014, studiul a continuat şi a reuşit să definească un indicator global cu ajutorul căruia s-a putut face un clasament al ţărilor, din punct de vedere al modului cum acestea răspund la provocările trilemei energiei: securitatea în alimentare, impactul asupra  mediului şi suportabilitatea (acces şi preţ). Fiecare din cele trei aspecte a fost notat, astfel încât indicatorul global are trei litere, A fiind cuantificarea superioară, B, C, D indicând o poziţionare inferioară. România a obţinut indicatorul global ACC şi s-a clasat în final pe locul 54 din 129 ţări (locul 4 în privinţa securităţii în alimentare, 78 în privinţa echităţii sociale faţă de accesul la energie şi 95 în privinţa sustenabilităţii sectorului faţă de mediu). În analiza performanţei contextuale, România stă însă şi mai rău: locul 61 la sustenabilitatea politicilor, 56 la ,,forţa” socială, respectiv 98 la cea economică, deci o medie care o situează pe poziţia 72.

Scopul studiului pe 2015 va fi identificarea politicilor şi măsurilor care să îmbunătăţească situaţia indicatorului global al Trilemei pentru toate ţările analizate, inclusiv pentru România.

Scopul workshopului este de a pregăti informaţiile care să demonstreze că ţara noastră este pe un drum bun în această privinţă, putând fi un bun prilej pentru Ministerul Energiei, Ministerul Mediului şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, dar şi pentru oamenii politici, de a împărtăşi şi valida direcţiile de dezvoltare sustenabilă ale sectorului, iar pentru reprezentanţii companiilor din domeniu să-şi prezinte intenţiile pentru anii viitori.

Concluziile studiului se concentrează asupra necesității grupelor de interes de a se concentra pe politici adecvate pentru dezvoltarea sectorului energetic:

  • Se constată provocări majore pentru viitorii 20 de ani în fața guvernelor privind sectorul energetic și a celui financiar pentru a extinde accesul la servicii energetice moderne, a dezvolta noile tehnologii, a îndeplini nevoile sporite de investiții energetice, de înlocuire a infrastructurii îmbătrânite și a o face mai robustă.
  • Este necesar un mai mare angajament din partea celor interesați în domeniu pentru a construi punți de înțelegere și de încredere între decidenți, investitori și sectorul energetic.
  • Este esențial ,,leadership”-ul guvernelor de a stabili ținte, de a dezvolta strategii și de a crea politici și reglementări care să dea sectorului energiei și a celui financiar certitudinea că investițiile lor pot aduce profit, acoperind – în același timp – nevoile cetățenilor și ale economiei ca întreg.
  • Pentru sectorul energiei este importantă siguranța faptului că politicile publice sunt atractive și prietenoase cu sectorul afacerilor (,,business friendly”) prin angajarea acestor sectoare în procesul de luare a deciziilor și de distribuire a informațiilor pentru a se depăși asimetria informațională.
  • Liderii domeniului energetic, indiferent de tipul de proprietate, trebuie să angajeze activ sectorul financiar, să popularizeze oportunitățile semnificative prezentate de investițiile din energie, dar și să găsească soluții pentru inevitabilele provocări.
  • Întrucât sistemul energetic devine din ce în ce mai orientat către piață, dinamica piețelor devine din ce în ce mai importantă și – în cadrul cererilor competitive pentru capital, economia globală va juca un rol din ce în ce mai influent în succesul sau insuccesul scopurilor politicilor energetice.

În situaţia României, trebuie reţinută valoarea nesatisfăcătoare a indicelui global (ACC) atât din cauza lipsei unor date actualizate, dar şi a dezvoltării inegale a celor trei provocări ale Trilemei Energetice. Este momentul ca factorii de decizie la nivel guvernamental şi a celor din sectorul energetic să reflecteze la această situaţie şi să tragă concluziile necesare pentru remedierea acestei situaţii, cu atât mai mult cu cât în 2015, cu ocazia CoP 21, se va face o analiză serioasă a situaţiei globale, în perspectiva unui acord post – Kyoto.


Virgil Muşatescu  este Prof. dr. ing., Consilier CNR-CMEAccept cookie

Acest site web utilizează module cookie în scopuri funcţionale, de confort şi statistică.

Dacă sunteţi de acord cu această utilizare a modulelor cookie, faceţi clic pe "Da, sunt de acord". Termeni si conditii

Nu sunt de acord Accept doar cookie functional Da, sunt de acord