Inovare și transfer tehnologic în domeniul acționărilor electrice de putere

Energie

de T&T

Pe 13 septembrie, ICPE ACTEL organizează ediţia a IX-a a simpozionului, cu tema: „Inovare şi transfer tehnologic în domeniul acţionărilor electrice de putere”, la Palatul Parlamentului – Sala Nicolae Bălcescu, co-organizator al evenimentului fiind CNR-CME.

Simpozionul se va desfășura în două secțiuni, începând cu ora 9.00. Pentru cei interesați, prezentăm agenda evenimentului.

 

AGENDA

MODERATORI:

  • Dr. ing. Iulian Iancu, Preşedinte CNR-CME
  • Dr. ing Ion Potârniche, Director General ICPE ACTEL
  • Prof. dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu, Preşedinte Comitetul Electrotehnic Român
  • Prof. dr. ing. Nicolae Vasile, Preşedinte Consiliul Ştiințific CNR-CME
  • Prof. dr. ing. Valentin Năvrăpescu, Decan Facultatea de Inginerie Electrică, UPB
  • Prof. dr. ing. Mihai Octavian Popescu, Profesor Facultatea de Inginerie Electrică, UPB

 

08.30-09.00 Înregistrare participanţi. Invitaţie la cafea.

 

09.00-12.00 SESIUNEA I

1. Cercetarea şi inovarea - catalizator al soluţiilor eficiente energetic Prof. dr. ing. Valentin Năvrăpescu, Decan Facultatea de Inginerie Electrică, UPB

2. Inovarea – necesitate obiectivă în activitatea inginerească performantă Dr. ing. Ion Potârniche, Director General ICPE ACTEL

3. Soluţii şi echipamente electrice pentru forajul de hidrocarburi eficient energetic Drd. ing. Adrian Rădulescu, ICPE ACTEL

4. Implementarea în practică a eficienţei energetice în domeniul producerii energiei cu ajutorul hidrogeneratoarelor Dr. ing. Simona Voina, ICPE ACTEL

5. Lansare de carte: ,,Transformatoare uscate. Inductanţe. Proiectare. Aplicaţii” Ing. Emil Lăzărescu, Dr. ing. Ion Potârniche, Editura AGIR

 

12.00-14.00 Bufet

 

14.00-17.00 SESIUNEA A II-A

1. Ingineria electrică - mediator în relaţia sursă şi consumator privind calitatea energiei electrice Prof. dr. ing. Mihai Octavian Popescu, Facultatea de Inginerie Electrică, UPB

2. Calitatea energiei electrice la consumator - prioritate absolută pentru soluţiile ICPE ACTEL Dr. ing. Ion Potârniche, Director General ICPE ACTEL

3. Politici de firmă în vederea transferului tehnologic al propriilor soluţii şi produse inovative Ing. Cornelia Popescu, ICPE ACTEL

4. Energia fotovoltaică - o energie curată şi de viitor? Ing. Cristian Lungu, Director General EOSOL DESIGN

5. APREL - liantul unei politici coerente în domeniul ingineriei electrice Ing. Valeriu Velciu, Preşedinte APREL