Summit Internaţional pe Eficienţă Energetică şi noi reglementări în domeniu - împreună la RENEXPO®!

Energie

de Reeco Group

În contextul legislativ conferit de implementarea pachetului legislativ european energie-schimbări climatice ANRE monitorizează implementarea reglementărilor privind liberalizarea piețelor de energie în condițiile de creștere a eficienței energetice și dezvoltării durabile, asigurării accesului nediscriminatoriu și transparent la energie, cât și protecției consumatorilor de energie.

Departamentul pentru Eficiență Energetică din cadrul ANRE urmărește aplicarea celor mai bune practici europene în domeniu, adaptate la specificul național, cât și schimbul de informații pe probleme de eficiență energetică. Pentru a susține și pentru a contribui la promovarea schimbărilor legislative stabilite de ANRE cu privire la eficiența energetică, REECO va organiza primul Summit Internațional pe Eficiență Energetică pentru sectorul industrial și al clădirilor din România, în cadrul RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE. Evenimentul va avea loc, sub patronajul ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pe data de 18 noiembrie 2015, la Sala Palatului din București.

În cadrul țintelor naționale Europa 2020 asumate de România privind Energia și schimbările climatice în cadrul Programului Național de Reformă (PNR) 2015, creșterea eficienței energetice este una din cele trei priorități naționale, alături de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea ponderii energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie.

Eficiența Energetică este vitală pentru menținerea unui avantaj competitiv și are în vedere nu doar economisirea de energie în industrie, sectorul comercial sau privat, ci oferă, de asemenea, noi modele de afaceri, sisteme de măsurare inovative a energiei economisite și noi produse care ar putea ajuta economia României în a se alinia cu alte țări dezvoltate. Summit-ul va reuni autorități, persoane cheie din industrie și furnizori de servicii energetice - companii ESCO, pentru a discuta posibilitățile de dezvoltare din domeniu.