Forumul „Tranziția către Industry 4.0”

Industry 4.0

de T&T

Forumul „Tranziția către Industry 4.0”

Prima zi a expoziției Demo Metal Brașov 2019 a fost marcată de Forumul „Tranziția către Industry 4.0”, considerat unanim ca fiind un eveniment foarte reușit, de referință la nivel național. A patra revoluție industrială constrânge economia românească spre evoluție. Ca urmare a contextului specific, evoluția este presărată cu provocări numeroase, variate, complexe. Evident, nicio transformare nu poate fi facilă și inerțială, fiind astfel motiv de implicare, necesitând atenția cuvenită.

Transformarea digitală este marea provocare a organizațiilor industriale din cadrul economiei românești, fapt care a stat și la baza prezenței la Forum a unor reprezentanți din industrie, în special automotive, aerospațial, industrial, alimentar, etc. Evenimentul s-a bucurat astfel atât de importanți vorbitori care au prezentat soluții concrete implementate în cadrul organizațiilor gestionate de aceștia, cât și de participanți direct interesați.

Forumul a fost deschis de Onuț ILIESCU, Director general Tehnic Media (organizator al evenimentului), care a subliniat oportunitatea deschiderii unui șir de astfel de întâlniri publice între părțile interesate, ca urmare a contextului în care se află industria și societatea în ansamblu.

Adrian SANDU, Secretar general Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) a prezentat sectorul producției de autovehicule și componente pentru autovehicule din România în contextul provocării Industry 4.0. Unul dintre elementele punctate de acesta a fost referirea la programul național italian („Piano Nazzionale Industria 4.0”), care sprijină strategic revoluția industrială bazată pe transformare digitală în Italia. Principalele provocări ale industriei auto sunt cerințele de mediu, electrificarea propulsiei, piața, digitalizarea și revoluția industrială cu schimbările implicate. Cele 9 tehnologii specifice demne de luat în considerare sunt: robotica avansată, fabricația aditivă, realitatea augmentată, simularea, integrarea pe orizontală și verticală, internetul la nivel industrial, tehnologiile cloud, securitatea cibernetică și Big Data. Deopotrivă, acesta a subliniat și date din piața de desfacere a autovehiculelor din țara noastră, trăgând un semnal de alarmă privind numărul considerat mult prea mare de autovehicule rulate care sunt înmatriculate în țara noastră în contextul politicii internaționale referitoare la reducerea emisiilor de noxe, dar și în contextul potențialului de producție de autovehicule al României, care la ora actuală asigură 230.000 de locuri de muncă la o cifră de afaceri în creștere, de 28 miliarde de euro, constituind 14% din PIB-ul național și 25,7% din cifra de afaceri a industriei naționale.

Rareș STĂNESCU, Senior Manager Technology Consulting la PwC România a subliniat interesele acestei prestigioase companii cu privire la suportul oferit de aceasta clienților în demersul identificării și implementării tehnologiilor de automatizare inteligente. Acesta a punctat cele opt tehnologii care sunt definitorii în revoluția industrială în urma unei analize implicând peste 250 de tehnologii specifice. Astfel, aceste tehnologii disruptive, care tind să redefinească mediul de afaceri, sunt considerate a fi: inteligența artificială, realitatea augmentată, blockchain, Internet Of Thinghs, fabricația aditivă, realitatea virtuală, robotica, dronele.

Liviu BUZEA, Manager Factory Planning & Facility Management Schaeffler România, a fost purtătorul de cuvânt la Forum al organizației, delegat de dl. Director general Sorin Poteraș, absent motivat de la eveniment. Acesta a prezentat strategia armonizată la nivel de grup de implementare a transformării digitale în cadrul Schaeffler România. El a vorbit participanților despre viziunea, experiența și provocările întâmpinate în implementarea conceptului Industry 4.0 în fabrica de la Brașov: „Prin strategia de Grup ,,Mobility for Tomorrow", Schaeffler își propune simplificarea proceselor prin adoptarea de soluții inteligente (SMART). Digitalizarea și echipamentele IT moderne reprezintă o pârghie importantă pentru eficientizarea și gestionarea inteligentă a proceselor noastre. Digital Factory este termenul generic pentru o rețea cuprinzătoare de modele, metode și instrumente digitale - incluzând simularea și vizualizarea 3D a proceselor - integrate într-un sistem de gestionare a datelor. Scopul său este planificarea, evaluarea și perfecționarea holistică a tuturor principalelor structuri, procese și resurse ale fabricii, plecând de la produs”. Unul dintre elementele punctate în cadrul prezentării a fost și aplicarea realității virtuale în instruirea angajaților în demersul creșterii competențelor acestora, de exemplu, în cadrul atelierelor Dojo.

Werner BRAUN, Președinte fondator al grupului de firme Caditec, a prezentat soluții specifice legate de instruire în transformarea digitală oferite în piață. Prin calitatea sa de inițiator al celui mai de succes proiect de învățământ profesional dual din România, Școala Profesională Germană Kronstadt, acesta a subliniat în plus rolul formării profesionale inițiale și pe tot parcursul activității profesionale, în contextul provocărilor aferente revoluției industriale. Acest demers este cu atât mai necesar cu cât eficiența și productivitatea trebuie să crească pentru a rămâne competitivi și compensa creșterile salariale, însă cu o condiție majoră, și anume investițiile structurate în formarea profesională aferentă implementării conceptelor Industry 4.0.

Ionuț ȚAȚA, Director general Iceberg & Digital Innovation Hub Leader și reprezentant la Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a intervenit cu o prezentare legată de transformarea digitală facilitată de centre de inovare digitală (Digital Innovation Hub). Printre activitățile acestuia se numără și un program de implementare de soluții specifice de transformare digitală oferite mai multor zeci de IMM-uri din România. Dezvoltarea economică a regiunilor din România se poate face prin creșterea nivelului de inovare și de utilizare a noilor tehnologii în rândul companiilor manufacturiere. Dintre proiectele actuale dezvoltate sub coordonarea D-lui Ionuț Țața și a echipei acestuia s-au prezentat DigitaliseSME și InnoEnergy Hub, iar dintre cele de viitor, bINAR – Industry 4.0 Incubator, Digital Innovation Learning Hub, ca parte a unui program amplu de ecosistem de inovare marca Iceberg.

Ferry GRINBERG, Director general GreenBau Tehnologie, a prezentat o soluție comercială specifică pentru diminuarea costurilor de producție pusă la dispoziție de producătorul japonez de mașini-unelte de prelucrare prin așchiere OKUMA.

Cristian POPESCU, Director general Stabilus România a prezentat o soluție dezvoltată chiar în cadrul sediului din Brașov al grupului Stabilus, soluție de Smart Factory care sprijină managementul mentenanței pentru productivitate totală, în demersul atingerii obiectivelor specifice sistemului calității la nivel de produs și de proces de producție. Însăși modul de dezvoltare al aplicației de digitalizare în demersul automatizării monitorizării indicatorului cheie OEE este o soluție de îmbunătățire în sine, inclusiv prin eficiența economică datorată dezvoltării interne a acesteia. Scopul integrat al aplicației este colectarea automată a datelor de la utilaje, vizualizarea stării utilajului în timp real, aplicarea acestuia la diferite generații de echipamente și obținerea de comparații în timp real între acestea.

Ioan BELE, reprezentând Cluster-ul PrelMet Transilvania, a subliniat o serie din măsurile prin care rețeaua astfel reprezentată vine în întâmpinarea organizațiilor partenere pentru reușită în revoluția industrială. El a punctat realizările membrilor clusterului, inclusiv prin participarea acestora în diferite proiecte finanțate cu fonduri structurale.

Mihaela FORGACIU, Manager executiv Preh România, a pus în evidență o soluție utilizată în cadrul organizației pentru interconectarea sistemelor de producție din cadrul fabricii cu sistemele de gestiune a datelor referitoare la resursele organizaționale (ERP), în demersul unui control mai bun al timpilor de fabricație, al stocurilor și al rezultatelor de ieșire din cadrul proceselor.

Florin MOLOȘIT, Director general IFM Electronic România, a subliniat importanța nu doar a gestionării datelor ci și a transformării acestora în informație oportună și eficientă. Astfel, demersurile principale prin soluțiile oferite de compania reprezentată de acesta vin în direcția transformării datelor provenite de la senzori în informație, prin sistemele specifice oferite, pentru a urmări acele procese organizaționale care au un impact major în costurile de producție.

Leonard RIZOIU, Managing Partner LeoHR, a venit cu o prezentare de impact, susținută carismatic, despre liderul digital în contextul realității din piața de resurse umane la nivel internațional și cu particularități la nivel național. Din fișa postului pentru liderul digital nu trebuie să lipsească, evident, încurajarea în cadrul organizației a proceselor digitale prin tehnologii specifice în demersul modernizării proceselor și a strategiei de afaceri. Subliniind importanța adoptării modelelor digitale în afaceri, acesta a punctat: „dacă în anul 2017, 21% dintre companii se așteptau ca modelele digitale de afaceri să le transforme în următorii 1-3 ani în foarte mare măsură industria în care activează, în 2018 procentul acestora crește la 29%”, astfel că „spre deosebire de un lider tradițional, liderul digital știe când businessul său are nevoie de noi tehnologii care să îmbunătățească modul de lucru și folosește aceste resurse tehnologice ca să optimizeze performanțele companiei, astfel încât să ofere servicii de calitate”.

Animat nu doar prin expuneri ci și prin dialogul întreținut cu participanții din sală, Forumul a stârnit multe idei și a facilitat multe contacte de afaceri. Acesta s-a bucurat astfel și de prezența activă la nivel de auditoriu a unor decidenți de primă mână din cadrul organizațiilor globale care activează în România, consultanți, specialiști organizaționali în transformarea digitală, reprezentanți din învățământul profesional dual și universitar, suporteri ai antreprenoriatului și ai transferului tehnologic etc.

Ca urmare a evenimentelor politico - administrative la nivel național, Roxana Mînzatu, fost Ministru al Fondurilor Europene, deputat de Brașov, membră în cadrul comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaților, nu a mai putut participa pentru a-și exprima poziția profesională în direcția liniilor de finanțare cu fonduri guvernamentale și europene a demersului transformării digitale din România. Pe această cale, însă, aceasta transmite comunității de afaceri industriale din țara noastră următorul mesaj: „Finanțarea cu fonduri europene a afacerilor din industria prelucrătoare rămâne o soluție importantă pentru creșterea acestui sector cheie al economiei. Programul Operațional Competitivitate tocmai a lansat linia de finanțare dedicată clusterelor de inovare. Granturile vor fi între 500.000 euro și 7,5 milioane Euro. Mai mult, fondurile europene pentru digitalizare și pentru inovare în industrie vor fi mult mai consistente în următoarea perioadă de programare, 2021-2027. În prezent sunt în elaborare, la Ministerul Fondurilor Europene, propunerile de Programe operaționale. Invit reprezentanții sectorului industriei prelucrătoare de metale să se implice în consultările cu privire la viitorul Program Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare 2021-2027. Sub obiectivul european „A Smarter Europe” România trebuie să își programeze, adică să decidă destinația, pentru aproape 6 miliarde de euro care să vizeze inovare și digitalizare în sectorul public și privat”.

"Cu siguranță evenimentul Demo Metal - Tranziția către Industry 4.0 trebuie să fie pe agenda companiilor din diferite domenii economico-industriale. S-au adus informații despre cum au fost implementate proiecte, despre proiecte de success, despre ce abilități trebuie să aibă liderii și ce impact are lidershipul digital în această tranziție." Leonard RIZOIU, Director General leoHR

"Suntem încă la început de drum și trebuie înteles bine subiectul Industry 4.0/Smart Factory/digitalizare, pentru a face pași mărunți și a nu irosi resurse pentru lucruri "just fancy to have". Ipoteza că firmele mari au resurse suficiente să dezvolte conceptul poate descuraja antreprenori mici, dar în zone de nișă, pot susține dezvoltarea cu soluții ingenioase, cu viteză mult mai mare de implementare și test. Riscul trebuie însă împărțit..." Cristian POPESCU Director General Stabilus România

"Forumul Demo Metal reprezintă un foarte bun prilej de a descoperi soluții noi, de a vedea provocările celorlalte firme și totodată de a împărtăși și de a afla opinia participanților privind strategia noastră." Liviu BUZEA, Manager Factory Planning, Digital Factory & Ergonomics Schaeffler

Acesta a fost DEMO METAL Brașov 2019 - eveniment care a inclus SMART FACTORY V.2 și Forumul „Tranziția către Industry 4.0”. Le mulțumim celor care au reușit să viziteze expoziția și să participe la Forum, celor care ne sunt alături și ne urmăresc.

"Demo Metal este un eveniment important pentru noi, care se dezvoltă din ce în ce mai frumos. De-a lungul timpului a crescut vizibil ca număr de vizitatori, ca spațiu de expunere și în special ca număr de expozanți, lucru care ne bucură foarte mult. Și anul acesta a reprezentat o surpriză plăcută pentru industria de prelucrare a metalelor din România." Oleg MIRON, Director Vânzări Industrie TOTAL România

"După atâția ani, Demo Metal a devenit pentru noi o tradiție. Participăm în fiecare an la ambele evenimente, Arad și Brașov, și de fiecare dată am fost mulțumiți de rezultatele obținute în urma participării. Din acest motiv, în 2019, am ales Demo Metal Brașov pentru a lansa pe piața tehnologiei inovatoare din România gama de imprimante 3D de la HP Inc. Din punctul de vedere al organizării Demo Metal, ne-am obișnuit cu serviciile de calitate oferite de către organizatori, cerințe care au corespuns așteptărilor noastre. Iar standardele ridicate plasează acest eveniment în rândul târgurilor mari de profil din Europa. Drept urmare, suntem extrem de mulțumiți și putem considera Demo Metal un partener de încredere!" Claudiu BÎRLOGEANU, Director General și Asociat CAD WORKS INTERNATIONAL

 

Aflați concluziile celei de-a 11-a ediții DEMO METAL aici: www.ttonline.ro/revista/masini-unelte/demo-metal-brasov-2019-o-privire-catre-viitorul-industriei-1  

Sunteți curioși ce părere au avut participanții despre proiectul Smart Factory? Accesați link-ul: www.ttonline.ro/revista/industry-4-0/despre-conectivitate-si-nu-numai-smart-factory-v-2-demo-metal-brasov-2019


Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.