Competitivitatea întreprinderilor. Finanţare pentru dezvoltarea departamentelor de cercetare-dezvoltare (CD)

Info Financiar

de Mioara Sapasu

în luna noiembrie a.c. au fost publicate spre consultare primele Ghiduri ale Solicitan tului în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020.

Autoritatea de Management (Ministerul Fondurilor Europene), prin Organismul Intermediar pentru Axa Prioritară I, Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală OI Cercetare, propune următoarele competiţii de proiecte:

 • Investiţii pentru departamentele CD ale întreprinderilor (Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD);
 • Proiecte CDI pentru spin-off-uri şi start-upuri inovatoare (Acţiunea 1.2.1 - Stimularea
 • cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI);
 • Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate (Acţiunea 1.1.4 - Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate);
 • Clustere de inovare (Acţiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD);
 • Întreprinderi nou înfiinţate inovatoare (Acţiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI).

 

POC 2014-2020 îşi propune să sprijine investiţiile în domeniile TIC şi CDI, răspunzând la provocarea de Dezvoltare Competitivitate şi Dezvoltare Locală din cadrul Acordului de Parteneriat, în scopul atingerii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Trebuie reţinut faptul că, în conformitate cu politicile europene, asumate de România, în ceea ce priveşte finanţarea publică a investiţiilor, investiţiile în cercetare-dezvoltare vor fi sprijinite în domeniile de specializare inteligentă relevante pentru România: bio-economie; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate; energie, mediu şi schimbări climatice; eco-nano-tehnologii şi materiale avansate; sănătate.

Acestea sunt câteva din subdomeniile de specializare inteligentă în care se pot sprijini investiţii în activităţi de cercetare-dezvoltare:

 • Bio-economie: biotehnologii industriale, biocombustibili;
 • TIC, spaţiu şi securitate: tehnologii, instrumente şi metode pentru dezvoltarea de software;
 •  Energie, mediu şi schimbări climatice: tehnologii inovative de stocare a energiei, oraşul inteligent;
 • Eco-nano-tehnologii: noi generaţii de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic, tehnologii de depoluare şi valorificarea deşeurilor, materiale polimerice, nanomateriale, materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, a construcţiilor şi a mijloacelor de transport.

 

Mai multe detalii despre domeniile şi subdomeniile de specializare inteligentă pot fi găsite în documentul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru POC puteţi consulta prevederile Ghidurilor Solicitantului privind competiţiile de proiecte menţionate mai sus: www.poscce.research.ro/ro/articol/2477/informare-br-sipublicitate-ghiduri-spre-consultare-2014-2020

Vă prezentăm, în continuare, principalele caracteristici a trei dintre aceste competiţii.

Investiţii pentru departamentele CD ale întreprinderilor (Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD)

Competiţia se adresează întreprinderilor mici, întreprinderilor mijlocii şi întreprinderilor mari, care au activitate de cercetare-dezvoltare înscrisă în obiectul de activitate şi sunt înregistrate, la data depunerii cererii de finanţare, în Registrul Potenţialilor Contractori şi sprijină investiţiile iniţiale pentru dezvoltarea departamentelor de cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor prin:

 •  construcţia de noi clădiri destinate departamentelor de CD;
 • extinderea, consolidarea, reabilitarea clădirilor destinate departamentelor CD;
 • dotarea departamentelor CD cu instalaţii, utilaje şi echipamente pentru cercetare şi active necorporale pentru CD.

 

Investiţia iniţială este investiţia legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamental a procesului general de producţie al unei unităţi existente.

Domeniul de cercetare al proiectului trebuie să se înca dreze într-unul din domeniile de specializare inteligentă, iar investiţia trebuie să conducă la creşterea nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a întreprinderii şi la crearea de noi locuri de muncă de înaltă calificare pentru activitatea de CD.

Asistenţa financiară nerambursabilă se acordă din FEDR şi Bugetul de Stat, reprezintă ajutor de stat regional şi se supune pragurilor de co-finanţare stabilite prin HG nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale. Valoarea finanţării publice acordate este între 1 milion şi 20 de milioane euro, pe proiect (maxim 5 milioane euro pentru Regiunea Bucureşti, maxim 15 milioane euro pentru Vest şi Ilfov).

Întreprinderi nou înfiinţate inovatoare (Acţiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI)

Această acţiune urmăreşte încurajarea investiţiilor private în CDI, prin creşterea numărului de întreprinderi care, prin oferta de CDI (furnizare de cunoştinţe, aptitudini şi facilităţi) realizează activităţi de CDI sau colaborează cu instituţiile de CD şi de învăţământ superior care răspund nevoilor întreprin­derilor pentru rezolvarea unor provocări ale pieţei şi pentru stimularea inovării. Întreprinderile vor fi sprijinite să dez­volte activităţi inovatoare şi să comercializeze produse noi bazate pe cercetare şi inovare.

Vor fi finanţate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiecte tehnologice inovative prin care se va realiza o inovare de produs (bunuri sau servicii), o inovare de pro­dus şi de proces sau numai inovare de proces, bazată pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială, iar rezul­tatele proiectului vor aparţine în totalitate întreprinderii care propune proiectul. Specificul acestui tip de proiect constă în valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau a unei idei brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor procese, bunuri sau servicii propuse pe care beneficiarul le-a identificat ca fiind cerute de piaţă pe bază de pre-comandă sau pre-contracte
 • întreprinderi nou înfiinţate inovatoare;
 • start-up-uri şi spin-off-uri inovative.

 

Solicitanţii eligibili pentru această acţiune sunt întreprinderile nou înfiinţate inovatoare (întreprinderi mici şi microîntreprinderi), definite conform art. 22 alin. (2) din Regulamentul (UE) 651/2014 al Comisiei.

Proiectul trebuie să se deruleze într-un domeniu de specializare inteligentă şi să conţină activităţi de cercetare industrială şi de dezvoltare experimentală şi activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării.

Asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin această schemă reprezintă ajutor de stat de CDI şi se acordă pentru 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile de întreprindere nou-creată inova­toare.

Proiecte CDI pentru spin-off-uri şi start-upuri inovatoare (Acţiunea 1.2.1 -Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI)

Acţiunea se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii. De asemenea, sunt eligibile în cadrul acestei acţiuni parteneri­atele formate, la iniţiativa sectorului antreprenorial, din între­prinderi şi instituţii de CD şi/sau din învăţământul superior (e.g. clustere inovative).

Tipuri de proiecte care se pot finanţa în cadrul acestei acţiuni:

 • proiecte tehnologice inovative, prin care se va realiza o inovare de produs (bunuri sau servicii), o inovare de produs şi de proces sau numai inovare de proces, bazată pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială, iar rezultatele proiectului vor aparţine în totalitate întreprinderii care propune proiectul;
 • proiecte CDI pentru start-up-uri şi spin-off-uri inova­toare n proiecte pentru angajarea/detaşarea temporară de personal cu înaltă calificare pentru a întări capacitatea de cercetare şi de inovare a întreprinderilor.

 

Proiectul trebuie să se deruleze într-un domeniu de spe­cializare inteligentă şi să conţină cel puţin o activitate eligibilă din categoria:

 • punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot);
 • n exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă;
 • realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative;
 • comercializarea rezultatelor de către deţinătorul de drepturi, care este şi producător.

 

Asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin această schemă reprezintă ajutor de minimis, se acordă până la max. 840.000 lei pe proiect şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului, restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului reprezentând contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private.

Notă: Acest articol are un caracter exclusiv informativ, oferă informaţii dis­ponibile la data trimiterii la tipar şi nu are pretenţia că informaţiile prezentate sunt exhaustive. Resursele informaţionale folosite în documentarea acestui articol sunt surse de informaţii cu calitate oficială. Autorii acestui articol, per­soane juridice sau fizice, îşi declină orice răspundere în legătură cu urmările, câştigurile sau pierderile, directe sau indirecte, ale acţiunilor întreprinse de terţi exclusiv si nemijlocit în baza informaţiilor conţinute în acest articol.


Mioara Săpașu este General Manager Corevents ManagementAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.