Creşterea eficienţei energetice în industrie: susţinerea financiară a IMM-urilor pentru atingerea acestui obiectiv

Info Financiar

de Mioara Sapasu

Creşterea eficienţei energetice în industrie: susţinerea financiară a IMM-urilor pentru atingerea acestui obiectiv

Creşterea eficienţei energetice reprezintă îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei datorită schimbărilor tehnologice, de comportament şi/sau economice. Eficienţa energetică reprezintă punctul central al Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii. Uniunea Europeană a fixat o ţintă de reducere cu 20% a consumului anual primar de energie în Europa, până în anul 2020 (Directiva Comisiei 2012/27/EU asupra eficienţei energetice).

În acest sens, Comisia propune o serie de măsuri pentru creşterea eficienţei în toate fazele lanţului energetic: generare, transformare, distribuţie şi consum final.

Sprijinul financiar pentru atingerea acestei ţinte este disponibil prin diverse programe şi instrumente ale UE, care au scopul de a asista statele membre în sprijinirea implementării politicii UE privind eficienţa energetică.

Două dintre aceste instrumente, cu aplicaţie pentru întreprinderile industriale, sunt:

 • Programul Intelligent Energy Europe (IEE) şi
 • Politica de coeziune a Uniunii Europene, pentru îndeplinirea obiectivelor  Strategiei Europa 2020.

 

Programul Intelligent Energy Europe – „Orizont 2020”

Începând cu anul 2014, tipurile de activităţi finanţate de Programul Intelligent Energy Europe (IEE) sunt sprijinite în cadrul programului cadru „Orizont 2020”.

Următoarele apeluri de proiecte sunt programate pentru sfârşitul anului 2014, cu termen de depunere în cursul anului 2015, astfel încât ne vom îndrepta atenţia asupra acestora într-un număr viitor al revistei.

Între timp, mai multe informaţii despre Programul „Orizont 2020” puteţi accesa pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, ce are rolul de Punct Naţional de Contact pentru IMM-uri, în cadrul acestui program.

 

Politica de coeziune, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Obiectivul de eficienţă energetică în industrie este susţinut, la nivel naţional, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu finanţare din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, respectiv FEDR.

Atât în cadrul Priorităţii de investiţii 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, ce se adresează IMM-urilor cu un istoric de funcţionare între 1 şi 3 ani, cât şi în cadrul Priorităţii de investiţii  

2.2. – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltare a serviciilor, ce se adresează IMM-urilor cu o vechime mai mare de 3 ani, se prevede, sprijinirea activităţilor de dotare cu active, respectiv achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează sursere generabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate.

Sprijinul pentru aceste activităţi se va acorda sub forma de granturi, asistenţă rambursabilă, instrumente financiare sau o combinaţie a acestora.

În prezent, documentele de programare la nivel naţional sunt în fază de negociere cu Comisia Europeană, urmând ca, după adoptarea lor, să fie elaborate ghidurile pentru fiecare prioritate de investiţii şi să fie lansate apelurile de proiecte.

În ce priveşte POR, perioada estimată pentru deschiderea etapei de depunere a cererilor de finanţare este sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015.

Cea de-a doua versiune consultativă a Programului Operaţional Regional 2014-2020, publicată în luna iulie a.c., poate fi consultată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene:  www.fonduri-ue.ro

 

Programul RO17 – Inovare verde în industrie, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

Pe lângă cele două programe susţinute de Uniunea Europeană, semnalăm oportunitatea prezentată de lansarea, la 21 iulie a.c. a celui de-al doilea apel pentru Programul RO17 – Inovare verde în industrie, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi operat de Innovation Norway, entitate de stat subordonată Ministerului Norvegian al Comerţului, Industriei şi Pescuitului şi Municipalităţilor Regionale Norvegiene.

Obiectivul programului: Creşterea competitivităţii întreprinderilor ecologice, inclusive cologizarea industriilor existente, inovarea în industria verde şi spiritul antreprenorial.

În accepţiunea Programului, „verde” semnifică un impact dăunător asupramediului mai redus în comparaţie cu alte alternative, iar „inovare” presupune un element de noutate – inovare de piaţă, inovare de produs, inovare de serviciu, inovare de proces sau inovare în modul de organizare a activităţii, scopul activităţilor propuse pentru finanţare fiind îmbunătăţirea performanţei întreprinderii legate de mediu.

 

Termenul pentru depunerea cererilor de finanţare a proiectelor în cadrul acestui program este 30.09.2014.

Sprijinul financiar se acordă sub formă de sume nerambursabile, ca participare la susţinerea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în conformitate cu regulile ajutorului de stat în vigoare, întreprinderilor cu o vechime de cel puţin 1 an fiscal integral, pentru proiecte de investiţii având drept rezultat crearea unei noi unităţi, extinderea capacităţilor existente, diversificarea activităţii, modificarea fundamentală a procesului de producţie.

Sprijinul se acordă prin două scheme de finanţare:

 • Schema de Proiecte Individuale şi
 • Schema de Granturi Mici, adresată întreprinderilor mici şi micro.

 

Sunt eligible pentru finanţare următoarele activităţi:

 • Implementarea şi investiţia în tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul;
 • dezvoltarea de produse şi servicii ecologice („verzi”);
 • iniţiative ecologice cu privire la eficienţa materialelor şi gestionarea deşeurilor;
 • dezvoltarea şi implementarea de procese de management şi de producţie „mai ecologice”.

 

Exemple de ecologizare a industriilor noi şi existente:

 • modernizarea fabricilor existente şi/sau implementarea de noi tehnologii care aduc ceva nou, spre exemplu diversificare/extindere/îmbunătăţire etc;
 • optimizarea proceselor;
 • generarea de deşeuri mai puţine;
 • soluţii şi produse eficiente energetic legate de întreprindere.

 

Solicitanţi eligibili: întreprinderi private, constituite ca persoane juridice în România; pentru Schema de Granturi Mici, micro întreprinderile şi întreprinderile mici.

 

Criterii de eligibilitate a solicitanţilor:

 • Solicitantul este constituit ca persoană juridică în România;
 • Solicitantul are capital de lucru pozitiv şi capital pozitiv, potrivit situaţiilor financiare certificate la 30 iunie 2014;
 • Solicitantul nu este o întreprindere în dificultate;
 • Solicitantul a operat timp de cel puţin un an fiscal întreg înaintea depunerii cererii, iar activităţile principale ale acestuia sunt strâns legate de activităţile pentru care se solicită finanţare;
 • Solicitantul şi reprezentantul legal al acestuia care semnează cererea de finanţare nu au cazier juridic şi fiscal.

 

Criterii de eligibilitate a proiectelor:

 • Proiectul propus este relevant pentru rezultatele specifice ale Programului şi include activităţi eligibile;
 • Sunt respectate condiţiile privind sumele minime şi maxime ale grantului şi ratele de cofinanţare, iar perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte termenul limită pentru eligibilitatea costurilor;
 • Nu există o suprapunere/dublă finanţare pentru un proiect similar prin fondurile UE/SEE/ instituţie financiară internaţională/surse bilaterale sau de altă natură;
 • Proiectul este în conformitate atât cu legislaţia comunitară, cât şi cu cea naţională din România (îndeosebi cu prevederile privind achiziţiile publice, ajutorul de stat şi cerinţele de mediu).

 

Perioada estimată de implementare a proiectelor: trimestrul I al anului 2015 – 30.04.2016 (maxim 12 luni).

Finanţarea proiectelor se aprobă în funcţie de profilul de evaluare rezultat în urma punctării proiectelor pe baza criteriilor formulate în cadrul Programului şi a disponibilităţii dovedite a co-finanţării necesare. Rezultatele finale privind finanţarea se comunică în termen de 5 luni de la închiderea apelului.

Cererile de finanţare vor fi transmise numai electronic, în limba engleză, la Innovation Norway, Oslo, prin site-ul programului www.norwaygrants-greeninnovation.no

 

Următoarele documente sunt anexe obligatorii la formularul electronic de aplicare:

 • Formularul – Plan de implementare a proiectului;
 • Formularul – Buget detaliat pe activităţi;
 • Formularul – Plan de plată;
 • Formularul – Plan de achiziţii;
 • Formularul – Scrisoare de Angajament;
 • Formularul – Acord de parteneriat (daca este aplicabil);
 • Formularul – Plan de afaceri; - Plan de publicitate;
 • Certificate de înregistrare relevante (Română);
 • Formular – declaraţie pe propria răspundere referitoare la întreprinderea în dificultate
 • Declaraţia pe proprie răspundere a promotorului (solicitantului) cu privire la Cazierul judiciar şi fiscal;
 • CV-urile echipei de management de proiect;

 

Bilanţul anual înregistrat pentru 2012 şi 2013 şi bilanţ/contul de profit şi pierdere la 30 iunie 2014 (română), precum şi cea mai recentă balanţă din 2014, aprobată şi înregistrată la autorităţile naţionale fiscale.

Pe website-ul www.norwyagrants-greeninnovation.no (selectaţi România) puteţi accesa toate informaţiile relevante şi formularele de depunere a cererilor, precum şi exemple de activităţi finanţate prin acest program, prin consultarea listei proiectelor aprobate în cadrul primului apel de proiecte.

Notă: Acest articol are un caracter exclusiv informativ, oferă informaţii disponibile la data trimiterii la tipar şi nu are pretenţia că informaţiile prezentate sunt exhaustive. Resursele informaţionale folosite în documentarea acestui articol sunt surse de informaţii cu calitate oficială. Autorii acestui articol, persoane juridice sau fizice, îşi declină orice răspundere în legătură cu urmările, câştigurile sau pierderile, directe sau indirecte, ale acţiunilor întreprinse de terţi exclusiv şi nemijlocit în baza informaţiilor conţinute în acest articol.

Sursa foto: http://avanceyperspectiva.cinvestav.mx


Mioara Săpașu este General Manager Corevents ManagementAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.