Eligibilitatea cheltuielilor în proiectele finanţate din FESI în perioada 2014-2020

Info Financiar

de Mioara Sapasu

Eligibilitatea cheltuielilor în proiectele finanţate din FESI în perioada 2014-2020

Pentru operaţiunile finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC), reglementările de bază în această materie sunt Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 (de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul euro­pean de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului) şi H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 (publicată în M. Of. nr. 413/11.06.2015).

Aceste reglementări se completează cu Regulamentele (UE) specifice fiecărui fond, pre­cum și cu normele de reglementare naționale specifice diferitelor priorități de investiții.

Prezentăm în continuare câteva din regu­lile generale de eligibilitate a cheltuielilor efectu­ate de beneficiari în cadrul acestor operațiuni, extrase din reglementările de bază amintite.

Condiţii cu caracter general (conform art. 2 alin.(1), H.G. 399/2015):

 • cheltuiala este angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2023 (sau în perioada 1 septembrie 2013 - 31 decembrie 2023, în cazul cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor – YEI), cu respectarea perioadei de imple­mentare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordi­nul de finanțare (conform art. 2(1)a), H.G. 399/2015); 
 • cheltuiala este însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de docu­mente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/contro­late/auditate;
 • cheltuiala este în conformitate cu prevederile programului;
 • cheltuiala este în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat între autoritatea de management/organismul intermediar și beneficiar și se respectă următoarele condiții:
 • pentru cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare de la unul dintre fondurile ESI să nu se beneficieze de contribuții din partea altui fond sau instrument al Uniunii și să nu se beneficieze de contribuții din partea aceluiași fond în cadrul unui alt program (conform art. 65 alin. (11), Reg. (UE) 1303/2013);
 • proiectele care primesc contribuții din fon­durile ESI sunt situate în zona vizată de program (conform art. 70, Reg. (UE) 1303/2013, cu excepțiile menționate la alineatele (2) și (3) și în normele specifice fondurilor);
 • în cazul unui proiect constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în ter­men de cinci ani (respectiv trei ani pentru IMM-uri) de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind aju­torul de stat, după caz, face obiectul uneia dintre următoarele: (a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de pro­gram sau (b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public, precum și dacă, în termen de 10 ani (sau termenul limita aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat) de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara Uniunii, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.
 • în cazul operațiunilor sprijinite de FSE și al operațiunilor sprijinite de alte fonduri ESI care nu constau în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondului se rambursează numai dacă operațiunile fac obiectul unei obligații de menținere a investiției în temeiul normelor aplicabile privind ajutorul de stat și are loc o încetare sau delocalizare a activității de producție în termenul prevăzut de respectivele norme. (conform art. 71, Reg. (UE) 1303/2013)
 • sunt respectate regulile de disponibilitate a documentelor (prevăzute în art. 140 din Reg. (UE) 1303/2013);
 • cheltuiala este rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
 • cheltuiala respectă prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
 • cheltuiala este înregistrată în contabilitatea beneficiarului.

 Contribuţia în natură (conform art. 3, H.G. nr. 399/2015):

Contribuția în natură (sub forma prestării de lucrări, furnizării de bunuri, servicii, terenuri și imobile pentru care nu au fost efectuate plăți în numerar justificate de facturi sau documente cu valoare justificativă echivalentă) este considerată cheltuială eligibilă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • să fie prevăzută de normele de eligibilitate ale programului;
 • cheltuiala să îndeplinească condițiile generale menționate mai sus (respectiv în art. 2 al H.G. nr. 399/2015, cu excepția alin. (1));
 • obiectul contribuției în natură a fost achiziționat sau construit din alte surse de finanțare decât cele nerambursabile publice;
 • imobilele definite conform prevederilor legale în vigoare trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul beneficiar, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • contribuția publică destinată unui proiect care include contribuții în natură nu depășește valoarea totală a cheltuielilor eligibile, cu excepția contribuțiilor în natură, la încheierea operațiunii;
 • valoarea atribuită contribuțiilor în natură nu depășește costurile în general accep­tate pe piața în cauză; valoarea și aplicarea contribuției poate face obiectul unei evaluări și al unei verificări independente;
 • în cazul furnizării de terenuri sau imobile, se poate face o plată în numerar în vederea unui contract de închiriere la o valoare nominală pe an care să nu depășească o unitate monetară a statului membru respectiv;
 • în cazul contribuțiilor în natură sub formă de muncă neremunerată, valoarea mun­cii este determinată luând în considerare timpul consacrat verificat și rata remunerației pentru o muncă echivalentă.

 Amortizarea (conform art. 4, H.G. nr. 399/2015):

Este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă condițiile prevăzute la art. 2 din H.G. 399/2015, cu excepția alin. (1) și pe cele ale art. 69 alin. (2) din Reg. (UE) nr. 1.303/2013:

 • normele de eligibilitate ale programului permit acest lucru;
 • valoarea cheltuielilor este dovedită corespunzător prin documente justificative cu valoare probatorie echivalentă facturilor în cazul rambursării sub forma menționată la articolul 67 alineatul (1) primul paragraf litera (a);
 • costurile se raportează exclusiv la perioada de sprijin pentru proiect;
 • granturile publice nu au contribuit la achiziționarea activelor amortizate.

Taxa pe valoare adăugată (conform conform art. 12, H.G. nr. 399/2015):

 • cheltuiala cu TVA este eligibilă dacă aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri.

Pentru operațiunile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), a se vedea prevederile cuprinse în PNDR 2014-2020, în Regulamentul (UE) 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, în H.G. nr. 226/2015, pre­cum și în Ordinele de aprobare a schemelor de ajutor aferente diferitelor operațiuni.

 Notă: Acest articol prezintă informaţiile disponibile din surse oficiale la data trimiterii la tipar. Autorii acestui articol, persoane juridice sau fizice, îşi declină orice răspundere în legătură cu urmările, câştigurile sau pierderile, directe sau indirecte, ale acţiunilor întreprinse de terţi exclusiv si nemijlocit în baza informaţiilor conţinute în acest articol.


 English summary

The eligibility conditions for financing expenditures under the ESI funds are set in two basic regulatios – the EU Regulation no. 1303/2013 and the H.G. no. 399/2015, which are complemented by the EU Regulations for specific funds and by national regulations specific to each investment priority. A grant applicant must observe all these rules when writing the financing request and the corresponding budget.


 Mioara Săpașu este General Manager  Corevents ManagementAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.