Finanţare europeană pentru accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare

Info Financiar

de Luiza Coneac

Inovarea este susţinută în România prin programe de finanţare dedicate întreprinderilor care desfăşoară sau nu activităţi de cercetare-dezvoltare, conform obiectului de activitate. Axa a II-a POS CCE este dedicată finanţării întreprinderilor inovative şi a proiectelor de cercetare- dezvoltare. Două din domeniile de intervenţie active, pentru care se pot depune proiecte în perioada următoare, adresate întreprinderilor din România, sunt POS CCE 2.3.2 şi POS CCE 2.3.3.

Practic, toate întreprinderile – fie ele mici, mijlocii sau mari – au astfel acces la dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, fiind susţinută şi aplicarea rezultatelor obţinute în urma realizării acestor activităţi. Ne-am propus să prezentăm în continuare caracteristicile programelor de finanţare active – dedicate sprijinirii întreprinderilor în dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare şi promovarii inovării în cadrul acestora.

Programe finanţare / Caracteristici POS CCE 2.3.2 – Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD Obiective:

 • Dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderilor, în vederea creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă.
 • Crearea de noi locuri de muncă în întreprinderi pen- tru activitatea de CD.

Cine poate solicita finanţare:

 • Întreprinderi (mari, mijlocii şi mici) care au activitate de cercetare-dezvoltare menţionată în statut.

Tipuri de proiecte finanţate:

 • Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente prin achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente de cercetare şi lucrări de modernizare a locaţiilor de cercetare.
 • Proiecte de construcţii/extindere de clădiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii şi achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente de cercetare.

Activităţi şi cheltuieli eligibile:

 • Pentru aceste proiecte sunt eligibile următoarele tipuri de activităţi aferente investiţiei iniţiale:
 • achiziţie de teren (în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
 • modernizarea clădirilor/spaţiilor de C-D ºi/sau construcţie/extindere clădiri insti- tute /centre/ laboratoare C-D – în limita a 40-50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, în funcţie de mărimea investiţiei.
 • achiziţionarea de active corporale pentru C-D: clădiri şi/sau spaţii (în limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului). În cazul în care se efectuează şi lucrări de modernizare/ extindere clădiri şi spaţii, atunci, acestea împreună cu chel- tuielile pentru achiziţionarea de clădiri şi spaţii sunt eligibile în aceeaşi limită de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
 • achiziţionarea de active corporale pentru C-D: aparatură, instrumente, echipa- mente pentru cercetare:
  • Echipamente IT şi pentru comunicaţii;
  • Instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare.
 • achiziţionarea de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe) aferente proiectului (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului):
 • Aplicaţii informatice
 • Licenţe

Proiectele trebuie să includă obligatoriu achiziţionarea de echipamente pentru C-D însoţite sau nu de una sau mai multe activităţi privind lucrări de modernizare şi/sau construcţii.

Obiectivul finanţării este dotarea cu aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare care să funcţioneze într-un mediu adecvat.

Care este valoarea finanţării acordată unui proiect:

 • Minimum 1 milion lei – maximum 40 milioane lei

 

Intensitate finanţare:

Finanţarea se acordă diferit, în funcţie de regiune şi de tipul întreprinderii:

 • Pentru întreprinderi mari: 50% (40% în regiunea Bucureşti-Ilfov);
 • Pentru întreprinderi mijlocii: 60% (50% în regiunea Bucureşti-Ilfov);
 • Pentru întreprinderi mici: 70% (60% în regiunea Bucureşti-Ilfov);

 

Termen depunere:

 • Termen limită: 27 iulie 2012.

 

POS CCE 2.3.3 – Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

 

Obiective:

 • Stimularea inovării în întreprinderi
 • Dezvoltarea de produse (bunuri sau servicii) şi/sau procese noi sau substanţial îmbunătăţite prin valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau a unor idei brevetate în scopul producţiei şi comercializării.

 

Cine poate solicita finanţare:

 • Întreprinderi (mari, mijlocii şi mici) pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de cercetare-dezvoltare poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii.

 • Întreprinderi nou-create inovatoare, respectiv întreprinderi mici cu o vechime de 1-6 ani, care au cheltuit minim 15% din costurile totale de operare pentru cercetare- dezvoltare în cel puţin unul din ultimii 3 ani.

 

Tipuri de proiecte finanţate:

 • Proiecte tehnologice inovative – pot fi accesate de toţi beneficiarii eligibili. Prin acest proiect se va realiza o inovare de produs, o inovare de produs si de proces, saunumai inovare de proces, atât pentru bunuri cât şi pentru servicii, bazate pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe idei brevetate.

Participarea la aceste proiecte se face individual. Rezultatele proiectului aparţin în totalitate întreprin­derii care propune proiectul. Un proiect de inovare tehnologică poate să prevadă toate activităţile pe care trebuie să le parcurgă un produs sau un proces pentru a fi introdus pe piaţă sau într-o întreprindere, indiferent că sunt de natură ştiinţifică, tehnologică, organizatorică, financiară sau comercială, dacă acestea sunt necesare în procesul inovării.

 • Proiecte pentru întreprinderi nou-create inovatoare - sunt sprijinite activităţile de cercetare industrială şi/sau de dezvoltare experimentală, precum şi activităţile care susţin introducerea în producţie, producerea şi livrarea pe piaţă a unui produs (bun sau serviciu), nou sau substanţial îmbunătăţit. Managementul de proiect este o activitate neeligibilă, dar obligatorie în proiect.

În cadrul acestor tipuri de proiecte este permisă achiziţia de echipamente, instrumente şi utilaje cu performanţe tehnologice ridicate sau care cresc performanţele tehno­logice ale liniei de fabricaţie necesare producerii de bunuri şi procese şi de comercializare a acestora.

 

Activităţi şi cheltuieli eligibile:

1.  Activităţi de dezvoltare experimentală - cele prin care se concretizeaza rezultate obţinute din activităţi anterioare de cercetare, dezvoltare tehnică şi validare tehnică sau din idei brevetate, în scopul obţinerii unor produse noi sau pentru realizarea de noi procese, ca de exemplu:

 1. construirea şi testarea prototipurilor pentru produse/procese;
 2. realizarea şi operarea planurilor pilot constând în: evaluarea ipotezelor, elabo­rarea de noi formule de producţie, stabilirea de noi specificaţii de producţie, proi­ectarea unor echipamente şi structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucţiunilor de operare sau a manualelor pentru procese, cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;
 3. activităţile necesare producţiei experimentale şi testării produselor şi proceselor (din producţia experimentală) în vederea producţiei pe scară largă, cu condiţia ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicaţii industriale;

 

2. Alte activităţi de inovare:

 1. obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru IMM-uri);
 2. achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare (numai pentru IMM-uri) : consultanţă managerială, asistenţă tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de propri­etate intelectuală şi pentru contractele de acordare a licenţelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;
 3. achiziţionarea de servicii de sprijinire a inovării (numai pentru IMM-uri) pentru: închirierea de spaţii de lucru, acces la bănci de date şi biblioteci tehnice, studii de piaţă, utilizarea de laboratoare, etichetarea, testarea şi certificarea calităţii; detaşarea/angajarea pe perioadă determinată (max. 3 ani) de personal cu înaltă calificare împru­mutat din organizaţii de cercetare sau întreprinderi mari pentru activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare (numai pentru IMM-uri).

3. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau a dreptului de proprietate industrială:

 1. achiziţionarea de active necorporale (brevete, drepturi de utilizare etc);
 2. achiziţionarea de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie.

Care este valoarea finanţării acordată unui proiect:

 • Maximum 15 milioane lei pentru proiecte tehnologice inovative
 • Maximum 3,5 milioane lei pentru proiectele întreprin­derilor nou-create inovatoare.

Intensitate finanţare:

 • Finanţarea se acordă diferit, în funcţie de tipul de întreprindere şi de activităţile incluse în proiect:
  • Activităţi de dezvoltare experimentală: între 25% – 45%, funcţie de tipul întreprinderii (mică, mijlocie, mare);
  • Obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială: între 35%-45% (doar pentru IMM);
  • Servicii de consultanţă în domeniul inovării şi servicii de sprijinire a inovării – maximum 0,2 milioane Euro (doar pentru IMM);
  • Detaşarea/angajarea de personal cu înaltă calificare – 50% (doar pentru IMM).
  • Finanţarea acordată pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării este între 50% - 70% funcţie de tipul întreprinderii (şi cu 10% mai puţin pentru regiunea Bucureşti-Ilfov).

Termen depunere:

 • Lansat în martie 2011 – depunere continuă (până la epuizarea bugetului alocat).

Pentru realizarea unui dosar complet de proiect trebuie realizată o Cerere de finanţare, alături de care se ataşează o serie de documente specifice (declaraţii, scrisoare de con­fort bancar, CV-urile echipei de management a proiectului etc), alături de un Studiu de fezabilitate (în cazul POS CCE 2.3.2) sau a unui Plan de afaceri (în cazul POS CCE 2.3.3).

Durata realizării unui dosar de finanţare poate fi de 8-12 săptămâni, în funcţie de complexitatea proiectului. Astfel, în cazul în care sunteţi interesaţi în accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru crearea/modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare sau dezvoltarea experimentală şi aplicarea în producţie a rezultatelor cercetării, specialiştii COMPASS vă recomandă să demaraţi din timp identificarea şi analiza alternativelor de investiţii şi elaborarea dosarului de proiect.


 Luiza Coneac este consultant Compass ConsultingAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.