Fondul Social European 2014-2020

Info Financiar

de Comisia Europeana

Fondul Social European 2014-2020

La 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a propus normele care vor determina modul în care va funcţiona FSE în perioada 2014-2020. Propunerea face parte dintr-un pachet legislativ de ansamblu pentru viitoarea politică de coeziune a Uniunii. Astfel, FSE le va putea oferi în continuare sprijin concret celor care au nevoie de ajutor pentru a-şi găsi un loc de muncă sau pentru a înregistra progrese în cadrul activităţii lor actuale.

 

Care sunt modificările propuse pentru FSE?

Fondul Social European urmăreşte sporirea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă, promovarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, sporirea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice. Noua propunere vine să întărească rolul FSE:

  • Va exista o cotă minimă din buget alocată fiecărei categorii de regiuni care va fi mai mare decât cota anterioară (cel puţin 25% pentru regiunile mai puţin dezvoltate, 40% pentru regiunile de tranziţie şi 52% pentru regiunile mai dezvoltate). Această cotă corespunde unei valori de cel puţin 84 de miliarde de euro pentru FSE, faţă de suma actuală de 75 de miliarde de euro.
  • Statele membre vor trebui să concentreze FSE asupra unui număr limitat de obiective şi priorităţi de investiţii în ton cu strategia Europa 2020, pentru a spori impactul şi a putea atinge o masă critică.
  • O cotă de cel puţin 20% din FSE va fi dedicată acţiunilor de incluziune socială.
  • Se pune un accent sporit pe combaterea şomajului în rândul tinerilor, pe promovarea îmbătrânirii active şi sănătoase, precum şi pe sprijinirea persoanelor şi a grupurilor celor mai defavorizate şi a comunităţilor marginalizate, cum sunt romii.
  • Se va sprijini mai puternic inovaţia socială, adică testarea şi creşterea amplorii soluţiilor inovatoare ca răspuns la nevoile sociale, de exemplu, pentru a sprijini incluziunea socială.
  • În implementarea FSE se va încuraja şi mai mult participarea partenerilor sociali şi a societăţii civile, în special a organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri), prin consolidarea capacităţii, promovarea unor strategii de dezvoltare locală conduse de comunitate şi simplificarea sistemului de punere în aplicare. Se vor simplifica regulile privind rambursarea proiectelor de către FSE, în special pentru beneficiarii „mici”, care constituie cel puţin 50% dintre destinatarii finanţării FSE – ONG-urile, întreprinderile mici şi mijlocii şi alţii.
  • Echipamentele care au legătură cu investiţiile în capitalul social şi uman vor putea beneficia de sprijin din partea FSE.

 

De asemenea, FSE ar putea fi folosit ca garanţie pentru împrumuturile luate de organismele statelor membre, pentru finanţarea măsurilor care se înscriu în domeniul său de intervenţie.

 

Principalele inovaţii pentru fondurile politicii de coeziune a UE

Toate regiunile din UE vor beneficia în continuare de sprijin în cadrul a trei categorii distincte:

  • regiuni mai puţin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este sub 75% din media Uniunii şi care vor rămâne în continuare prioritatea politicii;
  • regiuni aflate în tranziţie, al căror PIB pe cap de locuitor este între 75% şi 90% din media UE-27;
  • regiuni mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor depăşeşte 90% din medie.

 

A doua categorie – care cuprinde 51 de regiuni şi peste 72 de milioane de oameni – facilitează tranziţia regiunilor care au devenit mai competitive în ultimii ani, dar care au în continuare nevoie de sprijin cu orientare specifică. Se preconizează că, începând din 2014, 20 de regiuni vor ieşi din actualul obiectiv de „convergenţă” (regiuni mai puţin dezvoltate), ceea ce reflectă reuşita politicii de coeziune.

Contractele de parteneriat, încheiate între Comisie şi statele membre, vor defini angajamentele naţionale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Investiţiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor şi valorilor-ţintă Europa 2020 în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, educaţia şi reducerea sărăciei.

Cadrul strategic comun, care conţine priorităţile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurală şi pescuitul. Statele membre vor avea dreptul de a îmbina FEDR, FSE şi Fondul de Coeziune în programe „multifond”, pentru sporirea cooperării în teren (şi realizarea dezvoltării integrate).

Se vor introduce condiţii noi, pentru a asigura contribuţia eficace a finanţării UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. Va fi necesară punerea în aplicare a unor condiţii „ex-ante” înainte de distribuirea fondurilor (de exemplu, funcţionarea adecvată a sistemelor de achiziţii publice). (comunicat Comisia Europeană)Accept cookie

Acest site web utilizează module cookie în scopuri funcţionale, de confort şi statistică.

Dacă sunteţi de acord cu această utilizare a modulelor cookie, faceţi clic pe "Da, sunt de acord". Termeni si conditii

Nu sunt de acord Accept doar cookie functional Da, sunt de acord