Inovarea în întreprinderi sprijin european dedicat prin Instrumentul pentru IMM

Info Financiar

de Mioara Sapasu

Inovarea în întreprinderi sprijin european dedicat prin Instrumentul pentru IMM

Începând cu anul 2014, un instrument nou de finanţare este dedicat IMM-urilor care urmăresc să se dezvolte şi să devină internaţionale, prin extinderea afacerilor lor în spaţiul Uniunii Europene şi dincolo de acesta, prin dezvoltarea unei idei sau a unui concept inovativ cu potenţial de comercializare pe piaţă, fie ele întreprinderi high-tech, cu activitate principală de cercetare, fără activitate de cercetare, sociale sau furnizoare de servicii, prin programul Orizont 2020.

Oricare ar fi domeniul de activitate la care ne referim, inovarea poate apărea în patru forme de bază:

 • inovare de produs – crearea sau îmbunătăţirea unui bun sau serviciu,
 • inovare de proces – crearea sau îmbunătăţirea producţiei sau a metodei de livrare,
 • inovare de marketing – noi metode de pro­movare şi
 • inovare organizaţională – introducerea unei noi metode organizaţionale în modul de desfăşurare a activităţii firmei, organizarea locului de muncă sau crearea de relaţii externe.

 

Inovarea a fost fixată ca una din iniţiativele majore ale Strategiei Europa 2020, considerată o necesitate pentru menţinerea competitivităţii Uniunii Europene la nivel global. Deşi, în ultimii ani, ca urmare a creşterii inovării în Uniunea Europeană şi în statele membre, decalajul faţă de SUA, în ce priveşte inovarea, s-a redus la jumătate, în interiorul Uniunii Europene şi la nivel regional diferenţele sunt foarte mari.

Să reţinem doar că liderii inovării din Uniunea Europeană sunt Danemarca, Finlanda, Germania şi Suedia, cu o capacitate de inovare mult peste media UE, în vreme ce, la polul opus, se situează doar România şi Bulgaria, cu cea mai slabă performanţă în ce priveşte inovarea, mult sub media UE (rezultatele analizei anuale realizată la nivelul UE cu privire la performanţa de inovare, le puteţi consulta în publicaţia oficială Innovation Union Scoreboard 2014). Dacă mai era nevoie, un semnal în plus că este necesar să profităm de toate oportunităţile care ni se prezintă pentru susţinerea acestor activităţi, înţelegând că inovarea nu este doar mijlocul pentru creşterea sau menţinerea competitivităţii, ci ea generează, implicit, locuri de muncă şi îmbunătăţirea nivelului de trai al indivizilor.

Orizont 2020

Este noul program cadru european pentru cercetare şi inovare şi reprezintă instrumentul financiar prin care se implementează iniţiativa majoră a Strategiei Europa 2020 - O Uniune a inovării, cu scopul de a asigura competitivitatea Europei la nivel global, având o alocare financiară de peste 80 miliarde euro pe o perioadă de 7 ani (2014 – 2020). Acest nou program cadru integrează finanţările europene precedente destinate cercetării şi dezvoltării prin Programul Cadru 7 (FP7), Programul pentru Competitivitate şi Inovare (CIP) şi Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT), propunând un model unic de finanţare pentru toate tipurile de organizaţii participante.

Prin activităţi de cercetare şi inovare, în cadrul programului, se înţelege întregul spectru de activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică, demonstrare şi inovare, inclusiv promovarea cooperării cu terţe ţări şi organizaţii internaţionale, diseminarea şi optimizarea rezultatelor, precum şi stimularea instruirii de înaltă calitate şi a mobilităţii cercetătorilor în cadrul Uniunii (conform Regulamentului EU 1291/2013 pentru instituirea Programului Cadru Orizont 2020 pentru Cercetare şi Inovare (2014-2020)).

Orizont 2020 este structurat pe trei secţiuni principale, fiecare secţiune având mai multe obiective tematice specifice:

Excelenţă ştiinţifică – obiective specifice:

 • Consiliul European pentru Cercetare (ERC)
 • Tehnologii viitoare şi emergente
 • Acţiunile Marie SkĦodowska-Curie
 • Infrastructuri de cercetare

 

Poziţia de lider în sectorul industrial – cu trei obiective specifice:

 • Consolidarea poziţiei de lider al UE în domeniul tehnologiilor generice şi industriale (LEIT) - tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (ICT), nanotehnologii, materiale avansate, biotehnologii, producţie avansată şi spaţiu
 • Acces la finanţarea de risc
 • Inovare în IMM-uri – sprijin pentru stimularea tuturor formelor de inovare în IMM-uri, adresat celor cu potenţial de creştere şi extindere pe piaţa unică şi în afara ei.

 

Provocări societale:

 • Sănătate, schimbări demografice şi bunăstare
 • Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină, maritimă şi bioeconomie
 • Surse de energie sigure, ecologice şi eficiente
 • Mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrate
 • Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi a materiilor prime
 • Societăţi favorabile incluziunii, inovatoare şi reflexive
 • Societăţi sigure - protejarea libertăţii şi a securităţii Europei şi a cetăţenilor săi

 

Noul instrument dedicat pentru IMM-uri (SME Instrument)va fi utilizat pentru toate obiectivele de provocări societale şi pentru cele din domeniul tehnologiilor generice şi industriale, estimându-se o utilizare, prin intermediul său, a minim 20% din totalul bugetelor pentru aceste obiective specifice şi are ca obiectiv susţinerea IMM-urilor în parcurgerea drumului de la idee la rezultat de piaţă.

Acest instrument integrează sprijinul pentru cercetare şi inovare specific pentru IMM-uri din cadrul programelor anterioare FP7 şi CIP. Instrumentul se adresează exclusiv IMM-urilor, care pot aplica individual sau ca grupuri de IMM-uri înalt inovative şi oferă sprijin pe toată durata de viaţă a ciclului de inovare,de la idee la comercializare pe piaţă, astfel:

 • în faza I, stadiul de idee şi evaluarea fezabilităţii (proof of concept):

Sprijinul se acordă sub formă de grant în valoare de 50.000 euro (sumă forfetară) şi instruire (coaching, prin intermediul Enterprise Europe Network) pentru verificarea viabilităţii tehnice şi comerciale a ideii în vederea dezvoltării unui proiect inovator.

Proiectul (propunerea) presupune desfăşurarea unui studiu de fezabilitate pentru verificarea viabilităţii tehnologice/practice, precum şi economice a unei idei inovative/concept care reprezintă o noutate importantă pentru domeniul industrial în care este prezentat (noi produse, procese, servicii şi tehnologii sau noi aplicaţii de piaţă ale unor tehnologii existente).

Activităţile care vor fi sprijinite pot fi, de exemplu, analiză de risc, studiu de piaţă, implicarea utilizatorilor, managementul drepturilor de proprietate intelectuală, dezvoltarea unei strategii de inovare, căutarea de parteneri, fezabilitatea conceptului şi alte activităţi de acest tip, pentru determinarea unei propuneri de inovare cu potenţial ridicat, aliniată la strategia întreprinderii şi cu o dimensiune europeană. Blocajele în capacitatea de creştere a profitabilităţii întreprinderii prin inovare vor fi identificate şi analizate în faza 1 şi vor fi abordate în faza 2, pentru a creşte rentabilitatea investiţiilor în activităţi de inovare.

Propunerea trebuie să conţină un plan de afaceri iniţial bazat pe ideea/conceptul propus şi să aibă o durată de aproximativ 6 luni.

 

 • în faza II, de la concept la pregătirea pentru piaţă (durata proiectului 12-24 luni): 

Sprijinul se acordă sub formă de grant între 500.000 şi 2,5 milioane euro şi instruire (coaching), pentru demonstrarea potenţialului comercial al conceptului.

Vor fi sprijinite proiecte de inovare care abordează provocările specifice identificate şi care demonstrează un potenţial ridicat de competitivitate şi de creştere pentru întreprindere pe baza unui plan de afaceri strategic. Activităţile sprijinite vor fi activităţi de inovare, precum demonstraţie, testare, realizare de prototipuri, proiecte-pilot, mărire, miniaturizare, design, replicare pe piaţă şi altele asemănătoare, cu scopul de a aduce o idee inovatoare (produs, proces, serviciu etc) la stadiul de produs final şi la maturitatea pentru introducere pe piaţă, înainte de lansare şi introducere pe piaţă, dar pot include şi unele activităţi de cercetare.

Propunerea va avea la bază un plan de afaceri elaborat, dezvoltat în faza 1 sau prin alte mijloace, cu o durată de realizare de 12-24 luni. O atenţie deosebită trebuie acordată protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală; aplicanţii trebuie să prezinte măsuri convingătoare pentru asigurarea posibilităţii de exploatare comercială (dreptul de exploatare). De asemenea, propunerea va descrie rezultatele proiectului, incluzând un prim plan de comercializare şi criterii pentru succes.

 

 • în faza III, comercializarea:

Sprijinul se acordă indirect, pentru susţinerea comercializării pe piaţă a rezultatului inovării, prin facilitarea accesului la instrumente financiare de credit şi de capital, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, instruire, legături către reţelele de achiziţii publice şi alte măsuri (nu se acorda granturi).

Fiecare fază este deschisă tuturor IMM-urilor. Încheierea cu succes a unei etape permite IMM-ului trecerea la următoarea etapă. Se poate aplica în faza 1, cu perspectiva de a aplica ulterior şi în faza 2, sau se poate aplica direct în faza 2.

Apelul pentru Instrumentul pentru IMM-uri Program Cadru 2014-2015 a fost deschis pe 01.03.2014, pentru fazele 1 şi 2, următorul termen limită de depunere a propunerilor fiind 17.12.2014 (iar în anul 2015, trimestrial) şi include 13 tematici specifice în cadrul cărora se acordă finanţare, descrise în documentele oficiale disponibile pe pagina programului Orizont 2020.

Noul program cadru pentru cercetare şi inovare promite să fie deschis pentru oricine, să simplifice procedurile şi să elimine birocraţia, astfel încât noile proiecte să demareze rapid şi să obţină rezultate mai repede.

Paşii pe care trebuie să îi urmeze întreprinderea interesată de accesarea programelor derulate în cadrul Orizont 2020 sunt:

1. identificarea apelului de proiecte adecvat ideii: pentru a alege cel mai potrivit program pentru dome­niul şi profilul aplicantului, consultaţi Manualul Online Orizont 2020 disponibil pe pagina oficială a programului;

2. depunerea propunerii pentru finanţare, până la termenul limită anunţat pentru fiecare apel şi tematică: toate propunerile se depun online, eliminându-se formalitatea proiectelor pe suport tipărit, prin accesarea Portalului Participanţilor (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html);

3. găsirea partenerilor, în cazurile în care apelul de proiecte impune realizarea proiectului în echipă: pe Portalul Participanţilor sunt disponibile intrumente pentru identificarea unor parteneri;

4. evaluarea propunerilor:se realizează de către experţi independenţi, după expirarea termenului limită de depunere a propunerilor, durata fiind de max. 5 luni;

5. semnarea contractului de finanţare: termenul limită pentru semnarea contractului este de max. 3 luni de la notificarea aprobării proiectului.

 

Mai multe informaţii pe: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en şi la punctele naţionale de contact (NCP) ale programului!


Mioara Săpașu este General Manager Corevents ManagementAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.