Orizont 2020

Info Financiar

de Mioara Sapasu

Orizont 2020

Programul Orizont 2020 (H2020) este noul program cadru european pentru cercetare şi dezvoltare şi cel mai mare program de acest fel al Uniunii Europene, cu o alocare financiară totală de 70 miliarde euro, care se desfăşoară în perioada 2014-2020. Prin acest instrument financiar se implementează una din iniţiativele Strategiei Europa 2020 – o Uniune a Inovării, pentru asigurarea competitivităţii Europei la nivel global.

Programul Orizont 2020 este construit ca un program care, prin investiții în cercetare și inovare, să determine o creștere economică și să creeze locuri de muncă, punând accentul pe trei priorități: excelență științifică, poziția de lider în sectorul industrial și abordarea provocărilor societale. Noul Program reunește trei programe/inițiative anterioare separate: Al 7-lea Program

Cadru de Cercetare (FP7), aspectele de inovare ale Programului Cadru pentru Competitivitate și Inovare (CIP) și contribuția UE la Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT). Programul H2020 se promovează ca un instrument financiar deschis tuturor celor interesați – companii, inclusiv IMM-uri, universități, institute, cu timpi reduși (8 luni de la aplicare până la primirea finanțării) și proceduri simplificate de accesare, unitare. Rata de finanțare a proiectelor este de până la 100% din costurile totale eligibile, cu excepția acțiunilor de tip inovare, pentru care se aplică o rată de finanțare de maxim 70% în cazul entităților care realizează profit.

Programul Orizont 2020 este structurat pe secţiuni, astfel:

Excelenţă ştiinţifică:

• Tehnologii viitoare și emergente,

• Acțiunile Marie Skłodowska-Curie,

• Infrastructuri de cercetare,

• Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Poziţia de lider în sectorul industrial:

• Tehnologiile informației și ale comunicațiilor (TIC),

• Nanotehnologii și materiale avansate,

• Spațiu,

• Accesul la finanțarea de risc,

• Inovarea în IMM-uri,

• Tehnologii generice esențiale (KET)

Provocări societale:

• Sănătate, schimbări demografice și bunăstare,

• Surse de energie sigure, ecologice și eficiente,

• Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate,

• Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime,

• Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive,

• Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie,

• Societăți sigure - protejarea libertății și a securității Europei și a cetățenilor săi.

Răspândirea excelenţei şi lărgirea participării Euratom Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT) Ştiinţă cu şi despre societate Măsura Fast Track to Innovation (FTI)  Activităţi transversale

În cadrul Programului H2020, se finanţează următoarele tipuri de acţiuni:

 • Acţiuni de cercetare şi inovare: prin care se acordă finanțare pentru proiectele de cercetare care abordează în mod clar provocările definite și care pot duce la dezvoltarea unor noi cunoștințe sau a unor noi tehnologii. Pot beneficia de această finanțare consorții de parteneri din diferite țări, sectoare industriale și medii academice.
 • Acţiuni de inovare: se pune accent pe activitățile mai apropiate de piață - crearea de prototipuri, demonstrații, realizarea de proiecte pilot, validarea la scară largă etc., dacă proiectele vizează realizarea unor produse ori servicii noi sau ameliorate. Pot beneficia de finanțare în cadrul acestor acțiuni consorții de parteneri din diferite țări, sectoare industriale și medii academice.
 • Acţiuni de coordonare şi sprijin: finanțarea se acordă pentru coordonarea și punerea în relație a proiectelor, a programelor și a politicilor de cercetare și inovare și pot beneficia de ea entități unice sau consorții de parteneri din diferite țări, sectoare industriale și medii academice.
 • Granturi pentru cercetarea de frontieră (Consiliul European pentru Cercetare): se acordă finanțare proiectelor evaluate pe baza criteriului unic al excelenței științifice în orice domeniu de cercetare, derulate de o echipă națională sau multinațională unică de cercetare condusă de un „cercetător-șef”. Fondurile Consiliului European pentru Cercetare sunt destinate cercetătorilor tineri, cercetătorilor debutanți, cercetătorilor deja independenți sau cercetătorilor-lideri care excelează.Cercetătorii pot avea orice naționalitate, iar proiectele lor pot fi în orice domeniu de cercetare
 • Sprijin pentru formarea şi dezvoltarea carierei (Acţiunile Marie Skłodowska-Curie): se acordă finanțare pentru burse internaționale de cercetare în sectorul public sau privat, pentru formare în materie de cercetare și schimburi de personal, pentru cercetătorii debutanți sau cu experiență (de orice naționalitate), pentru personalul tehnic, pentru programele naționale și regionale de mobilitate în domeniul cercetării.
 • Instrumentul pentru IMM-uri: este destinat IMM-urilor cu un potențial înalt de inovare, care și-au propus să-și dezvolte potențialul de creștere. Instrumentul oferă sume forfetare pentru studii de fezabilitate, granturi pentru etapa principală a unui proiect de inovare (demonstrații, crearea de prototipuri, testare, dezvoltarea de aplicații etc.). În fine, etapa de comercializare este sprijinită indirect prin facilitarea accesului la instrumente de creditare și capitaluri proprii.

 (Informații detaliate despre Instrumentul dedicat IMM-urilor au fost prezentate în această secțiune a revistei T&T, în numărul 5/2014).

 Un aspect esenţial al Programului Orizont 2020 este diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor de cercetare şi inovare, aplicate pe toată durata ciclului de viaţă a proiectului: utilizarea în comun a rezultatelor cercetării cu potenţialii utilizatori – colegi din domeniul de cercetare, din industrie, cu alţi actori cu rol comercial şi de elaborare de politici, respectiv utilizarea rezultatelor în scopuri comerciale sau pentru elaborarea de politici publice.

Portalul Participanților este mijlocul prin care oricine este interesat de posibilitățile de finanțare a proiectului său de cercetare și inovare poate avea acces la acest program, pe adresa de web: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

De asemenea, pe acest Portal, cei interesați pot consulta Manualul Online al Programului Orizont 2020, un ghid cuprinzător al accesării pas cu pas a acestui instrument financiar.

 Procedura de solicitare a finanţării prin acest program pre­supune parcurgerea următorilor paşi:

 • identificarea unui apel de propuneri de proiecte: aceste apeluri se publică de către CE pe Portalul Participanților;
 • identificarea unui partener sau solicitarea individuală: majoritatea proiectelor finanțate de UE sunt proiecte de cooperare, care implică cel puțin 3 organizații din state membre diferite sau țări asoci­ate; în acest scop, sunt disponibile mai multe servicii și instrumente de identificare a partenerilor.

Este posibilă și solicitarea ca cercetător individual, echipă sau orga­nizație individuală. Acest tip de oportunități sunt preponderent finanțate prin Consiliului European pentru Cercetare (ERC) și prin Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), iar IMM-urile individuale pot depune solicitări pentru Instrumentul pen­tru IMM-uri din cadrul H2020;

 • crearea unui cont de acces pe Portalul Participanţilor;
 • înregistrarea organizaţiei: CE deține un regis­tru online al organizațiilor participante la programele UE pentru cercetare și inovare, educație, audiovizuale sau culturale; ca urmare a înregistrării, organizația va primi un număr unic de identificare (PIC), care va fi utilizat în toate interacțiunile cu CE;
 • depunerea propunerii de proiect, pe Portalul Participanților, la tema specifică aferentă unui apel

 

După înregistrarea propunerii de proiect, CE verifică conformitatea și eligibilitatea acesteia, apoi solicită unor experți independenți să o evalueze. În cursul evaluării propunerii de proiect, se acordă punctaj pentru excelență, pentru impact, pentru calitatea și eficiența implementării, pe baza Criteriilor Standard de Evaluare. Propunerile de proiecte se selectează pentru pregătirea acor­dului de finanțare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării.

Apelurile de proiecte se derulează pe durate de câte doi ani, timp în care se pot depune pro­puneri de proiecte pentru tematicile specifice aferente apelului, în termenele anunțate pentru fiecare tematică.

Conform anunțurilor publicate la 14.10.2015 de CE pe Portalul Participanților, în perioada 2016-2017, se derulează următoarele apeluri de proiecte în secțiunea Poziția de lider în sectorul industrial:

 • Clădiri eficiente energetic - cod de identificare a apelului: H2020-EEB-2016-2017;
 • Industria 2020 în Economia Circulară - cod de identificare a apelului: H2020-IND-CE-2016-17;
 • Nanotehnologii, materiale avansate, biotehnologie și producție - cod de identifi­care a apelului: H2020-NMBP-2016-2017;
 • Instrumentul dedicat pentru SMEs (IMM-uri) 2016-2017 - cod de identificare a ape­lului: H2020-SMEINST-2016-2017.

 

Tematicile specifice pentru fiecare apel, datele de deschidere și de închidere a sesiunilor de depunere a propunerilor de proiecte și documen­tația aferentă se regăsesc pe Portalul Participan-ților în dreptul fiecărui identificator de apel.

În statele participante la programul cadru euro­pean H2020, sunt organizate Punctele Naționale de Contact (NCP), structuri organizate și finanțate de guverne, care au rolul de a oferi îndru­mare pentru selectarea tematicii și a tipului de acțiune relevantă, informații practice și asistență pentru toate aspectele legate de participarea în programul H2020, inclusiv pentru scrierea pro­punerii de proiect și identificarea de parteneri de proiect. În România, Puncte Naționale de Contact pentru H2020 sunt organizate în cadrul Ministerului Educației și în cadrul mai multor Universități din țară, precum și în cadrul Agenției Române Spațiale.

 Notă: Acest articol prezintă informaţiile disponibile din surse oficiale la data trimiterii la tipar. Autorii acestui articol, persoane juridice sau fizice, îşi declină orice răspundere în legătură cu urmările, câştigurile sau pierderile, directe sau indirecte, ale acţiunilor întreprinse de terţi exclusiv şi nemijlocit în baza informaţiilor conţinute în acest articol.


MIOARA SĂPAŞU este General Manager Corevents ManagementAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.