Soluții de finanțare pentru promovarea spiritului antreprenorial

Info Financiar

de USH Pro Business

Soluții de finanțare pentru promovarea spiritului antreprenorial

,,Soluţii de finanţare pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri”

 

                   (Program POR2.1- microîntreprinderi din mediul urban)

                                                - 29 Iunie 2016-

        - Joint Business Support – Program de susţinere a operatorilor economici „PERSPECTIVELE PIEŢEI”

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor antreprenorilor din sectorul Dvs, centrul USH Pro Business, vă invita în data de 29 iunie 2016, orele 10.00, la o întâlnire privind, Soluţii de finantare pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” în cadrul programului, ,,Perspectivele pieţei”.

Evenimentul se adresează microîntreprinderilor ce doresc să dezvolte investiţii în mediul urban, prin obţinerea unei finanţări nerambursabila de până la 200.000 euro pentru investiţii, gradul de finanţare nerambursabilă fiind de 90%

Aceştia pot realiza investiţii în:

A. Investiţii în active corporale:

  • lucrări de construire/extindere/modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe,
  • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului

 

B. Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar

C. Investiţii în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Prioritatea de investiţii 2.1 are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională. Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.

Întâlnirea va avea loc la sediul centrului USH Pro Business, din stradă Nicolae Iorga nr. 34-36, Sector 1, București (fosta Ambasada Canadei). Participarea se face prin completarea unui formular de participare ce va fi solicitat la adresa de email menţionată mai jos.

Confirmare participare până pe 27 iunie la adresa de e-mail office@ushprobusiness.com

Pentru detalii suplimentare accesaţi web www.ushprobusiness.roAccept cookie

Acest site web utilizează module cookie în scopuri funcţionale, de confort şi statistică.

Dacă sunteţi de acord cu această utilizare a modulelor cookie, faceţi clic pe "Da, sunt de acord". Termeni si conditii

Nu sunt de acord Accept doar cookie functional Da, sunt de acord