Programe de analiză a lubrifianţilor

Lubrifianti

de Costin Vidrighin

Programe de analiză a lubrifianţilor

În peisajul industrial modern, întreţinerea utilajelor, echipamentelor sau flotelor de vehicule industriale bazată pe evaluarea continuă a condiţiei echipamentelor şi materialelor ce contribuie la buna lor funcţionare – cum ar fi de exemplu lubrifianţii – a câştigat din ce în ce mai mult teren, devenind o practică general răspândită. Cei mai mulţi operatori industriali importanţi sunt de acord că monitorizarea lubrifianţilor este o componentă critică a unui program eficient de mentenanţă.

 

Un program competent de analize a lubrifianţilor poate aduce următoarele tipuri de beneficii:

 • Va asigura fiabilitatea echipamentelor;
 • Va reduce costurile de întreţinere;
 • Va reduce costurile legate de întreruperi neprogramate, precum şi pe cele de operare.

 

Principalele etape ale implementării unui program eficient de monitorizare a lubrifianţilor ar trebui să urmărească aspectele enumerate în continuare:

 • Ce părţi de utilaj/ echipament/tip de lubrifiant urmează a fi monitorizat;
 • Care va fi frecvenţa prelevării de mostre şi când vor fi prelevările programate;
 • Cum se vor efectua prelevările;
 • Inspecţia mostrelor (numeroase informaţii utile despre starea lubrifiantului şi/sau a echipamentului pot fi obţinute prin simpla inspecţie organoleptică a unei probe de ulei);
 • Efectuarea propriu-zisă a analizelor;
 • Interpretarea rezultatelor.

 

Vom analiza în continuare, succint, aceste aspecte.

 

1. Ce să monitorizăm? Următoarele 5 clase de probleme trebuie luate în consideraţie în acest sens:

 • clasa de precizie: ne propunem să avem tot timpul rezultate superioare limitelor de atenţionare sau doar rezultate în interiorul intervalului de acceptabilitate;
 • vârsta fluidului monitorizat: tip (mineral/sintetic), ore de funcţionare, oxidare, contaminare;
 • tipul şi vechimea utilajului: ore de funcţionare, durata aşteptată de operare, etc;
 • constrângeri de mediu şi securitate în funcţionare: încărcare, condiţii severe de operare (praf, temperatură, vibraţii…), pericol de contaminare chimică;
 • impactul economic al unei eventuale avarii: esenţial/critic pentru proces, costuri de reparare, costuri de întrerupere a producţiei…;

 

2. Când prelevăm probele? Scopul stabilirii frecvenţei de monitorizare este acela de a pune în operă un model cât mai regular/stabil de prelevare; aceasta va asigura  un istoric credibil a trend-urilor. Trebuie să avem în vedere următoarele aspecte:
 • Trebuie să urmăm recomandările fabri­cantului echipamentului cu privire la intervalele de schimb/ monitorizare ale echipamentului;
 • Trebuie să urmăm regulile stabi­lite prin programe cum ar fi ISO 9000 şi/ sau altele.

 

În continuare prezentăm câteva valori specifice pentru intervalele de monitorizare ale unor echipamente uzuale (în ore de funcţionare):

Motoare Diesel staţionare: 150; Trans­misii, diferenţiale: 300; Echipamente hidrauli­­­ce: 200; Turbine industriale pe gaz: 500; Compresoare de aer/gaz: 500; Reductoare lente cu încărcare mare: 1000; Reductoare rapide cu încărcare mare: 500.

 

3Cum efectuăm prelevările? Scopul acestui pas este de a obţine o probă repre­zentativă pentru rezultate optime:
 • Stabilim un program de prelevare; Prelevaţi probele la intervale şi din locuri relevante; Prelevaţi probele în condiţii de temperatură şi umiditate cât mai apropiate de cele de lucru.
 • Respectăm procedurile uzuale de lucru: verificăm mediul şi condiţiile de operare; asigurăm curăţenia punctului de prelevare; utilizăm recipienţi curaţi şi de dimensiuni potrivite.

4. Cum inspectăm mostrele? Înainte de a trimite proba spre analiză, trebuie să inspectăm! Putem obţine astfel informaţii preţioase. Trebuie să verificăm claritatea uleiului (aspectul tulbure poate semnala prezenţa apei), conţinutul de sedimente şi particule, culoarea, mirosul, etc.
 
5. Cum efectuăm analizele? Trebuie să ne adresăm unui laborator autorizat, certificat, cu experienţă şi recunoaştere în domeniu pentru a avea garanţia unor rezultate corecte şi relevante. Lubexpert România, importator şi distribuitor autorizat al lubrifianţilor Mobil, poate furniza acest serviciu prin laboratoarele ExxonMobil Signum, laboratoare ultraperformante, echipate cu aparatură şi tehnologii de ultimă generaţie şi care au drept referinţă baze de date exhaustive privind caracte­risticile şi comportarea a zeci de mii de tipuri de lubrifianţi.

 

6. Cum interpretăm rezultatele? Acesta este poate cel mai important pas pentru a putea trage concluziile corecte privitoare la starea lubrifianţilor, a echipamentelor şi pentru a adopta măsurile optime privind întreţinerea lor şi programul de reparaţii şi investiţii. Şi în această privinţă Lubexpert România poate oferi servicii de cea mai înaltă calitate, atât prin competenţa colectivului tehnic propriu, cât şi prin expertiza partenerului ExxonMobil. 

Costin Vidrighin este Director Tehnic-Calitate Lubexpert RomâniaAccept cookie

Acest site web utilizează module cookie în scopuri funcţionale, de confort şi statistică.

Dacă sunteţi de acord cu această utilizare a modulelor cookie, faceţi clic pe "Da, sunt de acord". Termeni si conditii

Nu sunt de acord Accept doar cookie functional Da, sunt de acord