Noutăţi de la ASRO

Management & Calitate

de T&T

1. SR CEN ISO/TR 16060:2015, Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Reactivi pentru examinarea macroscopică şi microscopică

Furnizează o listă a reactivilor care nu este limitativă, şi care poate fi utilizată pentru examinările macroscopice şi microscopice ale îmbinărilor sudate conform SR EN ISO 17639, Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale meta­lice.Examinarea macroscopică şi microscopică a îmbinărilor sudate pentru următoarele grupe de materiale: noţeluri nealiate şi slab aliate; noţeluri inoxidabile; nnichel şi aliaje de nichel; ntitan şi aliaje de titan; ncupru şi aliaje de cupru; naluminiu şi aliaje de aluminiu.

Acest standard înlocuieşte SR CR 12361+AC:1999 şi întră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 39, Sudare şi echipamente conexe.

2.SR ISO 50003:2015, Sisteme de management al energiei. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al energiei

Acest standard internaţional stabileşte cerinţe pentru competenţă, consecvenţă şi imparţialitate în auditarea şi certificarea sistemelor de management al energiei (EnMS) pentru organisme care furnizează aceste servicii.

Pentru a se asigura de eficacitatea auditării EnMS, acest standard internaţional tratează procesul de auditare, cerinţele de competenţă pentru personalul implicat în procesul de certificare pentru sistemele de management al energiei, durata auditurilor şi eşantionarea locaţiilor multiple.

Acest standard internaţional este destinat a fi utilizat împreună cu SR EN ISO/CEI 17021:2011 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. În plus faţă de cerinţele ISO/IEC 17021:2011, acest standard internaţional stabileşte cerinţele care reflectă domeniul tehnic specific al sistemelor de management al energiei care sunt necesare pentru a asigura eficacitatea auditului şi a certificării. În particular, acest standard internaţional tratează cerinţele suplimentare necesare pentru planificarea procesului de audit, auditul de certificare iniţială, efectuarea auditului la faţa locului, competenţa auditorului, durata auditurilor SME şi eşantionarea locaţiilor multiple.

Cuprinsul standardului este format din următoarele capitole:

1 Domeniu de aplicare

2 Referinţe normative

3 Termeni şi definiţii

4 Caracteristicile auditării unui sistem de management

5 Cerinţele procesului de auditare

6 Cerinţe de competenţă

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.


Accept cookie

Acest site web utilizează module cookie în scopuri funcţionale, de confort şi statistică.

Dacă sunteţi de acord cu această utilizare a modulelor cookie, faceţi clic pe "Da, sunt de acord". Termeni si conditii

Nu sunt de acord Accept doar cookie functional Da, sunt de acord