Cum se alege o maşină-unealtă (serie nouă)(II)

Masini-Unelte

de Corneliu Gornic

Târgurile de mașini-unelte (cum este EMO) nu reprezintă doar ocazia de a vedea de aproape cele mai inovative soluții, dar și locul și timpul în care mai multe comunități (producători, comercianți, structuri de C&D, unități de învățământ de diverse grade), structuri profesionale sau guvernamentale, presă scrisă sau audio-video se întâlnesc, discută, fac schimb de opinii, adună date pentru viitoare rapoarte (și nu în ultimul rând ,,trag cu ochiul") etc [137].

Vizitarea acestor târguri/expoziții este indispensabilă celor ce doresc să-și (re)echipeze unitățile de producție, pentru a le face mai eficiente, mai sigure și mai prietenoase cu mediul înconjurător. O serie de vizite au fost planificate în prealabil și convenite cu expozanții, la care au participat universități tehnice, școli profesionale, centre de formare profesională. Au participat peste 3000 de elevi. Astfel se poate explica și deviza târgului „Let’s build the future” (Să construim viitorul). În august 2015 s-au desfășurat diverse întâlniri în care s-au dezbătut probleme economice, politice, filozofice, sociale, la care au fost prezenți și reprezentanți ai EMO Milano. Tinerilor și publicului li s-au prezentat particularitățile și conținutul târgului, axate pe ideea ,,Cultura ca Motor al Economiei.” [137].

Aceste inițiative au la bază și analize efectuate de CECIMO, din care rezultă, ca o părere comună printre industriași, că imaginea constructiei de mașini nu este bună în rândul tinerilor europeni. Pentru depășirea acestei situații se desfășoară, în afara celor prezentate, și alte inițiative, cum ar fi: realizarea de parteneriate între companii și asociații profesionale cu universități, pentru desfășurarea unor campanii  de comunicare în școli pentru atragerea tinerilor spre tehnică; organizarea de vizite în întreprinderi constructoare de mașini (inclusiv mașini-unelte) pentru elevi, studenți și profesori, din care a rezultat creșterea interesului pentru domeniu. Au fost prezentate elemente care să stârnească interesul tinerilor: industria constructoare de mașini unelte este un sector cheie, care oferă potențe și stimulente rezolvării unor probleme majore ale societății; oportunități și avantaje oferite; integrarea mai ușoară în noul mediu industrial, datorită nivelului ridicat de cunoștințe și abilități în domeniul informaticii; dezvoltarea unor specialități care durează întrega viață; călătorii în străinătate (diverse zone ale lumii).

Companiile trebuie să utilizeze canale media (de diferite tipuri) pentru comunicare și informare privind tipuri de activități și beneficii care se obțin din aceste activități [145].

Fiind vizitate de cei mai importanți factori de decizie din lumea fabricanților actuali (din cele mai diverse sectoare industriale), care vor define achizițiile și investițiile pentru următorii ani, la EMO se prezintă, se actualizează, se verifică, se compară tehnologiile, realizările din sector. EMO este locul ideal pentru ,,jucătorii” interesați în evaluarea și planificarea noilor investiții în echipamente de producție.

La târgul internațional de mașini-unelte EMO Hannover 2013 s-au lansat mai multe initiative și sloganuri, fiecare din ele având scopuri bine definite, pentru a asigura un nou viitor industriei prelucrătoare și, implicit, mașinilor-unelte.

Conținutul acestor inițiative a fost definit în materialele puse la dispoziție la EMO și care au fost dezvoltate ulterior de companii, institute etc. Acestea au următorul conținut [138,143] și au fost confirmate și la ediția ulterioară a EMO (Milano 2015): Industry 4.0: Este considerată a patra revoluție industrială. Prezintă o abordare complet nouă a mașinii-unelte, a sistemelor (complexe) de mașini, a modulelor și a sistemelor auxiliare, concentrându-se pe comunicare, nu pe integrare.

Aceasta înseamnă realizarea unor sisteme, module care comunică unele cu altele. Conceptul oferă atât oportunități fără precedent, cât și o viteză accelerată a schimbării. Este deosebit de importantă stimularea inovării, pentru a găsi  noi motoare de creștere, dar și punerea bazelor pentru o creștere sustenabilă, pe termen lung, ceea ce necesită colaborarea multor instituții. Punerea în valoare a oportunităților Industry 4.0 va solicita nu doar dorința mediului de afaceri și capacitatea de inovare, ci și instituții solide, atât publice, cât și private, infrastructura de bază (sănătate și educație), stabilitate macroeconomică, mână de lucru, finanțe și piețe ale muncii care să funcționeze bine.

Industry 4.0 nu este definită prin vreun set aparte de tehnologii în dezvoltare, ci, mai  curând, prin tranziția spre noi sisteme, care sunt construite pe infrastructura revoluției digitale.

Deoarece aceste tehnologii devin omniprezente, ele vor modifica fundamental modul de a produce, de consum, de a comunica, de a deplasa, de a genera energie și de interacționare între indivizi.

Dacă se iau în considerare noile potențiale ale ingineriei genetice și ale nanotehnologiilor, ele ar putea influența direct asupra întrebărilor cine suntem, cum gândim și cum ne comportăm. Natura fundamentală și globală diferită a acestei revoluții evidențiază și noi provocări referitoare la modificări profunde pe care le-ar putea produce - influențarea piețelor muncii și viitorul tipurilor de activități, inegalitatea veniturilor, securitatea geopolitică, sistemele de evaluare socială și cadrul etic.

Volumul imens de date vehiculate, care trebuie interpretate în timp real și pe baza cărora trebuie luate decizii impun și sisteme noi de stocare și de accesare a datelor, dar și măsuri deosebite de securizare a acestora. Accesarea se poate face de oriunde, cu orice dispozitiv mobil inteligent, ceea ce complică și mai mult situația.

Pentru depășirea acestor probleme se lucrează la înlocuirea sistemelor (deja) greoaie de transmitere a datelor prin cablu, cu altele (incipiente) de transmitere prin lumină infraroșie (pe distanțe scurte, de până la 30 m, deocamdată), cu viteze de 12,5 Gb/sec și, respectiv, 1 Gb/sec. Acest tip de sistem oferă o mai mare fiabilitate și securitate decât transmiterea prin cablu (scumpe, predispuse la uzură, deteriorare și la atacuri informaționale) [91].

Intelligence in production: Se caracterizează prin trei ținte: excelență, eficiență și inteligență, referindu-se la produse prelucrate, la soluții tehnice și la servicii. Aceste concept au constituit tema conferinței susținute de VDMA (Asociația Constructorilor de Mașini din Germania) în 2013, în cadrul seriei „Producing more Intelligently”. În 2009 Parlamentul European a introdus ghidul ERP (Enterprise Resources Planning-planificarea resurselor întreprinderii), având drept consecință creșterea importanței energiei și a eficienței resurselor în producție. S-au elaborat cataloage cu măsuri corespunzătoare pentru a sprijini construcția de mașini și care constituie elemente ale activității CECIMO și VDW [138].

Inspired by Technology: Inspirat de Tehnologie a fost motto-ul ales pentru al 4-lea Congres al VDMA, având ca obiectiv reliefarea puterii inovației, flexibilității și a know-how-ului (cunoștințe tehnologice), factori esențiali pentru companiile care concurează pe arena internațională.

Blue Competence: Este o inițiativă care a fost lansată în Germania în 2009, de către VDMA și preluată de CECIMO (Asociația Europeană a Constructorilor de Mașini-Unelte) în 2012 și care este susținută de către asociațiile naționale membre. Inițiativa, de dimensiuni europene, a implicat 27 de sectoare industriale diferite și peste 350 de companii [138]. Se referă la creșterea conștiinței privind conservarea energiei, o mai mare eficiență și responsabilitate socială și corporatistă, o provocare cu care trebuie să se confrunte sectorul. Prin dezvoltare continua a unor noi inovații se contribuie la utilizarea eficientă a energiei, la conservarea resurselor, la reducerea costurilor și la creșterea productivității, în ciuda unui consum mai mic de energie. Și la mașini-unelte s-au găsit, deja, soluții de economisire a energiei, coroborate cu creșterea randamentelor [138].

Aceste măsuri pot reprezenta o combinație de componente eficiente energetic și un software corespunzător, care au condus, deja, la o economie de energie de până la 30%.

Blue Philosophy: Este un concept care are în vedere dezvoltarea fără a periclita viitorul, prin adoptarea unor politici de mediu, economice și sociale, acestea fiind un imperativ la nivel global, pentru asigurarea bunăstării viitoarelor generații. Sistemele de producție – inclusive indus tria constructoare de mașini-unelte, în mod special, trebuie să sesizeze oportunitatea, acționând ca protagonist în definirea și adaptarea unor noi modele de dezvoltare, inclusiv prin implementarea unor noi produse și tehnologii „eco-inovative”. Producătorii de mașini-unelte sunt chemați, prin proiectare și implementare, să livreze sisteme de producție sustenabile ecologic, permițând utilizatorilor să exploateze resursele rațional, cu un consum minim de energie, materiale și mijloace. Aceasta este o marcă a UCIMU (Asociația Italiană a Constructorilor de Mașini-Unelte), care poate fi aplicată mașinilor unelte apte să ofere sustenabilitatea mediului, a ciclului de fabricație, în plus față de fiabilitatea comercială, soliditatea financiară, atenția maximă acordată securității și funcțiilor de verificare (grija față de beneficiar) [137].

Sustenabilitate: Activitate care ține cont, indiferent de domeniul de activitate, de aspectele ecologice, economice și sociale. Este calitatea unei activități de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitatea de satisfacere a nevoilor generațiilor viitoare.

Sustenabilitatea în domeniul producției are două fațete:

- prima se referă la eficiența resurselor în fabricarea mașinilor-unelte însele; 

- a doua, producătorii de mașini-unelte se străduiesc din greu să se asigure că produsele lor devin mai eficiente din punctul de vedere al resurselor.

În domeniul silviculturii există un principiu valabil de secole: nu poți tăia mai mulți arbori decât se plantează.

Sustenabilitatea în producția industrială este decisivă pentru viitor, mașinile-unelte fiind un element important pentru realizarea unor îmbunătățiri substanțiale ale mediului de producție. În acest sens, activitățile legate de realizarea mașinilor-unelte trebuie să asigure realizarea și operarea lor eficientă din punct de vedere energetic [14].

Companiile prelucrătoare, indiferent de tipul produselor (bunuri de larg consum, aparatură medicală, automobile, tehnologie energetică etc.) sunt confruntate cu provocări similare în întreaga lume. Beneficiarii acestora speră la un sortiment larg de produse de înaltă calitate, cu preț redus, fabricate cu un impact minim asupra mediului, indiferent de amplasarea locului de producție [138].

Principiul sustenabilității a început să aibă un impact deosebit asupra producției moderne, definit clar și prin motto-ul EMO Hannovra 2013 - Intelligence in Production. Producția sustenabilă este posibilă doar dacă se ia în considerare întregul ciclu de viață al unui produs – de la achiziționarea materiilor prime, prelucrarea componentelor și asamblarea lor, utilizare și, în final, valorificarea deșeurilor. Un produs ecologic (Green) nu se vinde singur, prețul, calitatea și funcțiile sale trebuie să corespundă în totalitate. Producția sustenabilă ecologic nu poate fi o compensare în lipsa acestor elemente.

Eficiența (randamentul) unei mașini-unelte este certificată prin resursele pe care le ,,consumă” pentru realizarea unui produs. Fabricația inteligentă are ca baze modulele de comandă, hidraulice, sculele așchietoare, procesele optimizate etc. Toate acestea pot oferi potențial de economisire și de creștere a gradului de automatizare/informatizare, pentru atingerea obiectivelor Industry 4.0.

Creșterea prețului energiei, diminuarea încălzirii globale etc, impun noi tehnologii, noi soluții organizaționale, indiferent de tipul activității economice.

O serie de universități tehnice sprijină transferal rezultatelor cercetărilor în practica operațională. Se au în vedere metode, instrumente și tehnologii în domeniile eficientizării energiilor, a resurselor în general și sensibilizarea specialiștilor, a personalului de conducere, dar și focalizarea asupra studenților, ca viitoare forte de conducere și ca ,,factori de influență” [11].

Lean Manufacturing: Conceptele au apărut, au fost dezvoltate în producția de masă (automotive), dar nu sunt valabile doar în acel domeniu. Lean nu trebuie considerat ca o problem de producție, ci se referă la o modificare a mentalității organizaționale. Nu trebuie consi derat ca un set de instrumente care pot fi reproduce automat în cadrul oricărui tip de activitate. Important nu este unde se aplică principiul, ci cum.

Principiul se poate aplica și IMM-urilor, reducând costurile și risipa, chiar în cazul fabricației de produse personalizate. Conceptul nu este o problemă de producție, ci o schimbare profundă de mentalitate organizațională, care necesită timp pentru implementare [64].

Sistemul oferă, în special, două avantaje strategice:

1) reducerea duratei fluxului tehnologic și, ca urmare, a termenului de livrare și

2) permite integrarea sistemului de asigurare a calității ISO 9000, care asigură nivelul calitativ general proceselor și eliminarea progresivă a defectelor [7].

Colaborarea strânsă dintre beneficiarul unei noi investiții și furnizorul acesteia, încă din fazele inițiale ale abordărilor unor noi produse/ componente asigură avantaje atât pentru utilizatorul noilor investiții, cât și pentru beneficiarul final al noului produs realizat. Se asigură și un grad superior de încredere și premize pentru continuarea colaborărilor [18, 127].

Lean Strategy permite modificarea oricărei realități pentru a obține rezultate financiare remarcabile.

Lean Transformation este un element competitive foarte puternic, care necesită o modificare profundă și, de fapt, nu toate companiile sunt structurate pentru a face față acestei noutăți.

Cum să transformi afacerea, care este primul pas pe care trebuie să-l facă cei care intenționează să adopte Lean Strategy? Unul din răspunsuri constă în transferal accentului de pe instrumente pe introducerea unui nou model.

Această activitate necesită o profundă schimbare a mentalității. Lean Thinking și Lean Tinker reprezintă gândirea și persoana care concepe o întreprindere în mod diferit. El se obligă să elaboreze procese mai bune, nu rapoarte.

Conducerea la vârf a companiei trebuie să definească clar țintele strategice pentru proiectul de Lean Transformation și să dirijeze personal modificările, luând parte direct la întâlniri de lucru. În acest proces nu se admite delegarea! Școlarizarea inginerilor și a conducătorilor care intenționează să concretizeze Lean Transformation este un parcurs apt să ofere mari avantaje privind optimizarea proceselor, eliminarea rebuturilor și creșterea competitivității.

Primul pas trebuie să fie oferirea posibilității oamenilor de a vedea alte companii, ceea ce se numește Vizită a celor mai bune Practici, pentru a le arăta că este posibil și un alt mod de a munci. Urmează implementarea unui proiect numit Lighthouse (far), pentru a arăta că este posibil să se lucreze altfel și mai eficient în propria companie. Doar făcând se poate învăța și modifica. Trebuie depășite rezistențe ce nu pot fi evitate pentru a modifica.

Un manager japonez oferă un mesaj foarte clar: Dacă nu încerci ceva, nu este posibil să dobândești cunoștințe/informații în diverse domenii.


Bibliografie

1. WEGENER, Konrad –To sleep is to sin; Swiss Quality Production; 2013

2. HOBOHM, Michel – A damper on expectations; Swiss Quality Production; 2013

3. VALNION, D. Bernhard – Reconsidering value chains; Economic Engineering, 5/2013

4. PECH, Michel – Horn, l'ambition technologique; Machine Production, no.963, 30 août 2013

5. PECH, Michel – Le lycée du Mont-Blanc parie sur la mécanique; Machine Production, no.363, 30 août 2013

6. WÜRZBERGER, Karl - L'EMO sous le signe de la production intelligente; Machine Production, no.363, 30 août 2013

7. PAMA Journal, 2015 – Boring and milling machines and machining centers

8. *** HURON NEWS; 2015-2016

9. GROTZ, Johannes – Manufacturers of XXL Machines Rely on Versatile Cocepts; Maschinen Markt (MM) EMO Hannover Journal 2013

10. KÖNIGSREUTHER, Peter – Heavy-Machining Specialists Stay on Successful Course; Maschinen Markt (MM) EMO Hannover Journal 2013


Corneliu Gornic este Președinte PROFEX,Centru de Dezvoltare Tehnologică


 


Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.