EMO Hanovra 2013

Masini-Unelte

de Corneliu Gornic

Cvasioficial se numeşte „metalworking trade fair”, adică este un târg comercial destinat echipamentelor şi tehnologiilor destinate prelucrării metalului. Vizitându-l pentru a doua oară, la un interval de aproape un deceniu, afirm în (suficientă) cunoştinţă de cauză, că această manifestare este mult mai mult decât am scris mai sus. Sunt convins că şi alţii au aceeaşi convingere.

 

Cum altfel s-ar explica adevărata „năvală” a foarte multor interesaţi: firme producătoare de maşini-unelte şi de sisteme de prelucrare (voi încerca să prezint, pe cât posibil, pa­leta produselor, tehnologiilor prezentate), firme bene­ficiare direct sau indirect (componente, tehnologii etc), specialişti de frunte în domenii legate de prelucrarea meta­lelor (dar şi a altor materiale-naturale, elaborate prin diferite tehnologii, sintetice etc), producători de elemente auxiliare, de completare (dar esenţiale în tehnologiile de prelucrare), cercetători şi proiectanţi, politicieni, conducători (la nivele diferite) de firme, învăţăcei (elevi, studenţi) interesaţi sau invitaţi să afle ce înseamnă lumea maşinilor-unelte, ziarişti care să înţeleagă ce pot şi ce realizează unii - producătorii, ce doresc şi de ce au nevoie alţii - utilizatorii, beneficiarii.

 

Pentru ca o persoană interesată să-şi poată face o imagine despre ce a însemnat acest eveniment specializat, voi prezenta câteva date oferite de către organizatori:

1) firme expozante: 2.131, dintre care 849 din Germania, iar restul de 1.282 au fost din întreaga lume (oarecum, pentru că firmele angrenate în această industrie producătoare sunt grupate în câteva zone ale lumii, dar beneficiarii sunt de peste tot), mai precis din 43 de ţări (din România au participat două firme);

2) suprafaţa ocupată: 180.582 m2, din care Germania 82.748 m2 , iar restul lumii 97.834 m2 (firmele din România au ocupat 53 m2) ;

3) numărul vizitatorilor a fost de 142.804, dintre care din Germania au fost 84.028, iar din restul ţărilor 58.776;

4) ca pondere, vizitatorii străini au provenit (în %)

 • 76,9 din Europa (58,2 din UE şi 18,6 din afara UE);
 • 4,3 din America de Nord;
 • 1,8 din America Centrală şi de Sud;
 • 17,1 din Asia;
 • 1,3 din Africa
 • 0,4 din Australia/Oceania.

 

Pentru a completa importanţa târgului, trebuie să adaug că din declaraţiile participanţilor peste două treimi din vizitatorii europeni şi peste trei sferturi din cei din afara Europei au venit la Hanovra cu planuri de investiţii concrete. Un studiu efectuat printre expozanţi relevă faptul că aceştia au oferit soluţii suficiente beneficiarilor potenţiali. Se vorbeşte chiar de un record al vânzărilor de maşini-unelte: au fost semnate contracte în valoare de minimum 4,5 miliarde €, numai în cadrul târgului, iar comenzile internaţionale de maşini-unelte cresc la nivele comparabile cu anii precedenţi, în următoarele câteva luni, în ciuda încetinirii economiei mondiale.

 

Statisticile ar putea continua, dar consider că ar fi mai important să prezint alte aspecte de interes legate de EMO Hanovra 2013.

 

Toţi cei care au tangenţe cu lumea maşinilor-unelte - producători, beneficiari, colaboratori etc - recunosc faptul că acest târg este cea mai mare manifestare de acest gen din lume. Toţi „jucătorii” din domeniu, toţi beneficiarii din sector au în vedere EMO Hanovra, considerată ca o Mecca în domeniul prelucrării metalelor. ,,Niciun alt eveniment nu aduce împreună expertize atât de prestigioase, nicăieri nu sunt prezente atât de multe inovaţii ca la EMO Hanovra. Producătorii de maşini-unelte trebuie să participe la EMO, pentru că nicio altă destinaţie nu atrage un număr atât de mare de persoane de decizie din întreaga lume”, declară Wilfried Schäfer, Director Executiv VDW.

 

Importanţa evenimentului a fost subliniată şi de hotărârea VDMA (Federaţia Constructorilor de Maşini din Germania) de a-şi ţine Congresul din 2013 chiar în timpul târgului. Motto-ul sub care s-a desfăşurat acest Congres a fost „Inspired by Technology”, iar tema Congresului a fost „Producing more intelligently”, caracterizată prin:

 • excelenţă, implicând fabricaţie fără risipă (lean production) şi sisteme flexibile de creare de valori;
 • eficienţă, care include sustenabilitate şi randament, obţinerea de rezultate deosebite cu costuri cât mai mici;
 • inteligenţă, adică înglobarea în structura maşinilor-unelte a cât mai multor realizări tehnice, care să sprijine celelalte două aspecte ale tematicii, inclusiv fabrici inteligente.

 

Toate acestea sunt înglobate în conceptul Industry 4.0. Aceasta adoptă o abordare complet nouă, concentrându-se pe comunicare, nu pe integrare. Aceasta înseamnă realizarea unor sisteme autonome, care comunică unele cu altele.

Dr. Wilfried Schäfer, Directorul Executiv al EMO Hanovra din partea organizatorului VDW a declarat că „expoziţia pune în evidenţă problemele din prelucrare a metalului, pentru a sprijini mersul înainte al industriei.” Acest eveniment nu este numai un loc de întâlnire al celor implicaţi în prelucrarea metalelor - atât producători, cât şi utilizatori - ci şi un forum informaţional şi de punere în evidenţă a tendinţelor.

Sustenabilitatea este considerată, în prezent, cea mai importantă premiză a progresului politic, în afaceri şi cercetare. Politicienii, industriaşii şi universitarii înţeleg aest lucru şi au început să iniţieze schimbări. În acest sens, CECIMO (Asociaţia Europeană a Constructorilor de Maşini-Unelte) şi VDW au lansat iniţiativa „Blue Competence-Engineering a better world”.Acestă iniţiativă s-ar traduce prin creşterea conştiinţei privind importanţa conservării energiei, o mai mare eficienţă şi responsabilitate socială şi corporatistă - o provocare cu care trebuie să se confrunte întregul sector: atât la fabricarea maşinilor-unelte, cât şi la utilizarea lor. Prin dezvoltarea continuă a noilor inovaţii se contribuie la utilizarea mai eficientă a energiei, a materiilor prime şi a materialelor, la conservarea resurselor, la reducerea costurilor, la creşterea productivităţii.

Această iniţiativă nu numai că a fost lansată, ci este şi susţinută (material) de cele două organizaţii. În plus, iniţiativei i s-a conferit o dimensiune europeană, fiind implicate 27 de state şi peste 350 de companii. În cadrul acestei iniţiative sectorul construcţiei de maşini îşi intensifică capabilităţile şi cunoştinţele, pentru a-şi asigura şi menţine, pe termen lung, rolul său global de lider tehnologic în probleme de sustenabilitate. La dezvoltarea acestui concept participă 19 firme, universităţi şi institute de cercetare europene, care s-au angajat să demonstreze modul în care companiile productive pot să-şi crească potenţialul. În acelaşi context, 60 de parteneri şi-au reunit forţele pentru a reduce consumul de energie în întregul flux tehnologic de realizare a caroseriei unui automobil cu 20%, prin 30 de subproiecte.

 

Sustenabilitatea în operaţiile de producţie implică cele două faţete ale aceleiaşi monede:

 • prima, ţinteşte la eficienţa resurselor în fabricarea maşinilor-unelte;
 • a doua, producătorii se străduiesc din greu să se asigure că produsele lor devin mai eficiente din punctul de vedere al resurselor.

 

„Progresul tehnic nu este un scop în sine. El este motivat de către provocările sociale şi economice globale” - Wilfried Schäfer. 

Institutul pentru Tehnologii de Prelucrare al Universităţii Leibniz din Hanovra, împreună cu Reţeaua Inovativă în Prelucrări din Varel, Germania au organizat Conferinţa „New Manufacturing Technologies in the Aerospace Industry”. Pentru a 13-a oară, această conferinţă, desfăşurată pe parcursul a două zile, în cadrul EMO Hanovra 2013, a reunit experţi din industrie şi cercetare, care au discutat despre provocări privind dezvoltări prezente şi viitoare. Au beneficiat de acest eveniment numeroşi experţi din întreaga lume (evident că participarea implică taxă de participare!).

Enterprise Europe Network-Stuttgart a organizat în cadrul EMO Hanovra 2013 o întâlnire a întreprinzătorilor. Platforma lansată on-line a propus parteneri potriviţi de afa­ceri pentru teme specifice, înainte de începerea evenimentului. Existând un interes reciproc, întâlnirile au fost şi utile şi benefice.

Industria de maşini-unelte va continua să aibă nevoie, în viitor, de mai mulţi lucrători calificaţi, pentru a ţine pasul cu invenţiile şi cu nivelul clientelei internaţionale. Prin fundaţia proprie, creată în 2009, VDW a adoptat o atitudine anticipativă faţă de problemele demografice şi de restrângere a interesului, în Germania, pentru carierele în domeniile tehnice.

Sub deviza „Mechanical Engineer – A powerful Career”, VDW a urat bun venit unui număr de peste 6000 de elevi şi studenţi, pentru a le prezenta realizările industriei şi cercetării şi pentru a-i convinge de avantajele îmbrăţişării unei cariere în acest domeniu. Acţiunea se desfăşoară pe un plan mult mai larg şi pe o perioadă îndelungată, cu arie de acoperire internaţională.

India este una din pieţele internaţionale în creştere în domeniul maşinilor-unelte. În doar cinci ani, consumul a crescut cu 25%, cifrându-se la peste 2 miliarde $, din care importurile s-au cifrat la cca. 1,8 miliarde $.

A face afaceri în India înseamnă să se ia în consi­derare o serie de reglementări, fie că se exportă, fie că se intenţionează crearea de firme acolo.

Luând acestea în considerare, VDW a organizat o conferinţă centrată pe India, la care s-au prezentat, de către experţi, probleme legate de domeniile economic, politic, legal, al taxelor, ca şi particularităţi legate de vânzări, service şi structura beneficiarilor.

Grupuri industriale (concerne) din Taiwan şi-au pre­zentat structurile, dezvoltările, inclusiv stadiul penetrării pieţei europene, prin achiziţii spectaculoase ale unor firme cunoscute de maşini-unelte. S-au expus politicile legate de:

 • păstrarea mărcilor comerciale şi a autonomiei pe pieţele consacrate;
 • dezvoltarea constructivă, tehnologică, care se face prin colaborare cu firmele din Taiwan ale grupului;
 • prezenţa pe alte pieţe (China, SUA etc).

 

Conducerile companiilor, dar şi ai Taiwan Association of Machine Industry (TAMI), militează pentru promovarea unor măsuri (de către organe guvernamentale), care să uşureze competitivitatea industriei taiwaneze în lume şi, în special, în China.

 

Pentru că maşina-unealtă însăşi şi componentele prelucrate pe aceasta implică multe alte echipamente, tehnologii etc, în cadrul târgului au fost bogat reprezentate:

 • sisteme de acţionare (pentru mişcări principale , de avans, secundare etc);
 • sisteme de lăgăruire (rulmenţi etc);
 • elemente de structură din materiale compozite (betoane);
 • sisteme de scule, cu soluţii inovative extrem de benefice;
 • echipamente de comandă, monitorizare, traductoare, senzori şi software specifice, inclusiv dezvoltări în premieră, care să evite potenţiale erori tehnologice, care compensează sau previn erori ale maşinii-unelte etc;
 • aparatură şi sisteme de măsurare şi control (în timpul prelucrării sau în afara acesteia);
 • procedee speciale de superfinisare (prin aşchiere sau prin roluire la rece);
 • sisteme de paletare pentru piese, magazine de scule, sisteme de roboţi (cu operarea unei singure maşini-unelte sau a mai multora);
 • accesorii extrem de diverse pentru extinderea posibilităţilor tehnologice, inclusiv echiparea standard cu mese basculante şi rotative (două axe CNC);
 • tehnologii de reparare şi modernizare a maşinilor-unelte;
 • echipamente şi sisteme hidraulice;
 • maşini-unelte de toate tipurile, de la cele pentru industriile de ceasuri şi de bijuterii, până la maşini (super)grele pentru industria energetică, aerospaţială, sisteme de maşini etc.

 

În afara celor de mai sus s-au evidenţiat şi următoarele:

a. industria europeană de maşini-unelte caută metode şi mijloace să reziste asalturilor asiatice, prin concentrări de firme;

b. menţinerea avantajelor tehnice, tehnologice ale firmelor europene se realizează prin strânsa şi larga colaborare dintre industrie (producători şi beneficiari) – cercetare – universităţi, pe diverse teme, cu sprijin din partea unor firme, fonduri şi asociaţii profesionale;

c. carenţa de personal calificat este o problemă majoră, deja, care se va acutiza; VDW a luat iniţiativa atragerii tineretului spre activităţi legate de maşini-unelte.

 

EMO Hannovra 2013 defineşte tendinţe viitoare în tehnologia de fabricaţie. Acest lucru este valabil pentru tehnologiile maşinilor-unelte, ca şi pentru dezvoltări în strategii şi pieţe. Subiectele şi tendinţele prezentate la EMO Hannovra vor continua să preocupe specialiştii din diverse domenii săptămâni şi luni de zile de aici înainte.

,,EMO Hanovra 2013 este, încă o dată, însoţit de un program de evenimente fascinante şi cuprinzătoare. El oferă multor vizitatori şi expozanţi idei directoare pentru subiecte şi discuţii care sunt importante pentru firmele lor.''  Wilfried Schäfer, Director Executiv VDW


Corneliu Gornic este inginer, Director PROFEX CONSULTAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.