EMO Hanovra 2017, concluzii

Masini-Unelte

de Corneliu Gornic

EMO Hanovra 2017, concluzii

La fiecare ediție a EMO Hanovra se afirmă faptul că această manifestare este cea mai prestigioasă în domeniul mașinilor-unelte și a tehnologiilor conexe din întreaga lume. Această afirmație este reconfirmată la fiecare ediție a acestui târg.

Organizatorul – VDW (Asociația Constructorilor de Mașini-Unelte din Germania) - oferă, în afara spațiului și a întregii infrastructuri (căi de acces, alimentarea cu diverse surse de energie etc), condiții pentru desfășurarea a numeroase conferințe tematice (de interes pentru întreaga lume a prelucrării metalelor) privind situația actuală și perspective (pe multiple planuri), cercetări și dezvolări, probleme de securitate, de educație și de pregătire a personalului în domeniu etc.

Ținând cont de ,,dimensiunile” târgului (în cel mai larg sens) este imposibil ca un singur individ să ,,parcurgă” toate standurile, să participe la toate manifestările organizate. Pentru a ușura accesul presei la multitudinea aspectelor legate de prelucrarea metalelor, organizatorii pun la dispoziția acesteia o serie de informații utile celor interesați.

Pe de altă parte, informațiile dobândite în cadrul târgului vor fi subiect de analiză o lungă perioadă de timp, pentru toți cei interesați de a se menține la nivelul realizărilor și să aibă în vedere tendințele din domeniu. Pentru elaborarea acestui material am folosit toate informațiile la care am avut acces (inclusive discuții cu reprezentanți ai firmelor expozante) și le-am grupat în capitole care să faciliteze studierea diverselor teme de către cei interesați.

1. Industria de mașini-unelte: politici, perspective, direcții de dezvoltare

Ediția din acest an s-a desfășurat sub mottoul Connecting systems for intelligent production, prezentând soluții care să maximizeze beneficiile digitalizării și ale conectării în rețea a operațiilor de producție [15].

În sinteză, ,,EMO expune o serie de inovații în toate domeniile tehnologiei și servește, în consecință, ca un factor de impulsionare a investițiilor” și ,, ...EMO vine chiar la timp pentru a prezenta cumpărătorilor informații importante referitoare la noi soluții pentru luarea deciziilor corecte privind investițiile... este un forum al investițiilor și al tendințelor” declara Carl-Martin WELCKLER, Comisar General al EMO [1, 16, 17].

În luările de cuvânt de la ceremonia de deschidere a târgului, personalitățile prezente au subliniat următoarele:

• ,, ...o societate deschisă și o economie prosper se bazează pe un fundament al comunicării și pe încredere” - Frank-Walter STEIMAIER, Președintele Germaniei;

• ,,Dinamismul economic al Germaniei și al landului Saxonia Inferioară este un rezultat direct al solidității noastre industriale. Expozanții de la EMO demonstrează nu numai căile de a menține, ci și de a extinde această soliditate, prin concentrarea pe factori cum sunt precizia, calitatea, productivitatea și, mai presus de toate, soluțiile noi destinate problemelor de conectivitate și digitalizare”- Stephan WEIL, Premierul landului Saxonia Inferioară;

• subliniind rolul cheie jucat de industria de mașini-unelte, Luigi GALDABINI, Președintele CECIMO, a adăugat: ,,procesul transformării digitale a influențat nu doar sfera producției din toate sectoarele, ci a revoluționat societatea în întregul ei” [1].

Pentru a avea o privire generală asupra ediției din acest an a EMO, sunt semnificative câteva elemente:

• au fost prezente peste 2200 de firme expozante (față de 2131 la ediția din 2013), care au prezentat mașini-unelte, soluții și servicii pentru producția industrială. Au fost așteptați cumpărători cheie din principalele domenii de utilizare a mașinilor-unelte, incluzând delegații din peste 20 de țări, reprezentanți din sferele politicii și tehnologiei de fabricație și numeroși experți din întreaga lume;

• EMO ,,aprinde scânteia” conectivității producției, concentrându-se asupra numeroaselor inovații în disciplinele tradiționale ale tehnologiei;

• conform prognozelor Oxford Economics, producția industrială și investițiile principalelor industrii consumatoare de mașini-unelte vor crește în acest an cu 3,4-5,6%;

• investițiile în țările asiatice se estimează că vor crește cu 6,5%, iar în Europa și în SUA procentul va fi de 3,2%;

• exporturile germane de mașini-unelte au crescut cu 16% în Asia (în China creșterea a fost cu 18%). Exporturile de mașini-unelte către Japonia au înregistrat o creștere cu 60%, înregistrându-se creșteri mari ale exporturilor către India și Taiwan;

• în prima jumătate a anului 2017, producția de mașini-unelte a Germaniei a crescut cu 3%, iar locurile de muncă cu 2,3%, ajungând la peste 70000 angajați. Utilizarea capacităților de produc-ție a ajuns la 95%, iar comenzile acoperă 7,1 luni. În general, economia internațională ,,prezintă perspective ideale pentru vânzări suplimentare, care pot fi aranjate și încheiate chiar la EMO Hannovra” – Dr. Heinz-Jürgen PROKOP, Președintele Consiliului de Administrație VDW;

• ciclul de dezvoltare economică a Germaniei a fost susținut de consum și de noile construcții [1];

• EMO explorează noi modalități de întărire a legăturilor dintre comunitățile academice și de afaceri, prin organizarea unui spațiu dedicat Industry 4.0 [2; 22]. În cadrul acestuia, institutul FRAUNHOFER și alte 39 de institute de cercetare (care cuprind cca 2000 de oameni de știință) grupate în Societatea Academică Germană pentru Tehnologia de Fabricație (WGP) expun realizări de ultimă oră în domeniul tehnologiei de producție interconectată, soluții pe care le-au implementat deja, și rezultate ale cercetărilor, iar firmele vor prezenta competențe referitoare la conceptul fabricii inteligente [17].

Printre acestea menționez:

• proiectul BaZMod (Configurarea mașinii cu componente prietenoase în operații de producție, folosind module suplimentare ciberfizice), finanțat de Ministerul Federal al Educației și Cercetării, care se referă la soluții pentru schimb standardizat de date și energie între o sculă inteligentă și mediul de producție;

• ,,Gentelligent Manufacturing” este un program care evidențiază o mașină ,,sensibilă” și noi abordări în domeniul tehnologiei senzorilor (microsenzori modularizați, tehnologie de fixare bazată pe senzori) și un sistem de comunicare de înaltă frecvență pentru operații de producție și un proces de monitorizare care nu necesită școlarizare;

• ,,mecPro2” este un proiect în cadrul căruia a fost dezvoltată o metodologie de planificare sistematizată pe bază de model, pentru produse cibertronice (CTP) și pentru sisteme de producție cibertronice (CTPS), atât pentru produs, cât și pentru producție;

• interacțiuni om-mașină (proiect finanțat de guvern) au în vedere colaborarea om-robot, plus tehnologii prietenoase în aplicare pe bază de transmisii radio.

Exemplele prezentate se referă la interacțiunea cu un robot ușor, la realizarea și producerea unei comenzi individuale, la furnizarea continuă de informații prin interfețe inovative;

Ca exemple practice au fost prezentate:

• soluție de procesare a datelor bazată pe învățarea mașinii, utilă pentru integrarea cu protocoalele de comunicare industriale;

• celulă robotizată demonstrativă, care prezintă un afișaj virtual al unui pachet software pentru soluții de automatizare, incluzând un modul de control;

• un sistem de manipulare a sculelor și paletelor împreună cu un pachet software de contabilizare;

• platforme de afaceri digitale [2].

1.1. Politici în domeniul mașinilor-unelte

În spiritul motto-ului EMO, s-au prezentat soluții de interconectare extensivă și implicațiile acesteia asupra tehnologiei de fabricație. Pentru atingerea scopurilor implicate, este imperios necesar ca inginerii mecanici (specialiști în mașini-unelte, dar nu numai) și IT să colaboreze mult mai aproape pentru a conduce Industry 4.0 spre succes. Acest lucru înseamnă colaborare, integrare și deschidere. Problema este de a conecta întregul lanț de valori adăugate, adică Industry 4.0 și Internet of Things (IoT), să fie apte să ofere date din linia de fabricație în timp real și care să fie utilizate eficient, inclusiv pentru monitorizare și mentenanță predictive [15].

Acestora trebuie să li se adauge și furnizorii de componente, partenerii din logistică și beneficiarii [4,15]. Una din cerințele esențiale este realizarea unui ,,Industry 4.0 plug connector” (conector specific Industry 4.0), pentru a permite conectarea oricărei mașini la cloud într-o formă standardizată, indiferent de anul de fabricație al acesteia. Standardizarea trebuie să se refere atât la partea de hardware, cât și la cea de software, inclusiv protocoalele schimburilor de date. Aceste standarde vor asigura un fel de omogenizare între numeroasele sisteme de fabricație, inclusiv a celor aflate în exploatare.

Desfășurate sub egida inițiativei VDW, se estimează că trebuie tratate următoarele aspecte: a. formularea în comun a caracteristicilor interfeței; b. implementarea așa-numitului set de conectoare, care traduc semnalele de la interfețele diferitelor sisteme de comandă în conformitate cu o platformă de comunicație; c. implementarea unei porți de acces, care, pe baza structurii platformei de comunicație, permite interacțiunea cu diferite sisteme și cu cloud, pe baza unui protocol standard.

Există, deja, un astfel de protocol (OPC-UA Open Platform Communication Unified Architecture – arhitectură unificată de comunicare cu platformă deschisă), care definește cerințele privind accesul, autentificarea, traficul de date bidirecțional etc. Se specifică modul de comunicare și ce se comunică. Se are în vedere extinderea ,,interesului” de la interiorul la vecinătatea mașinii. Se are în vedere posibilitatea accesului și a unei terțe părți la date, cu condiția de a fi autorizată! (spre deosebire de unele situații actuale!), securitatea stocării și transmiterii datelor, dreptul de proprietate intelectuală [15]. În lipsa standardelor corespunzătoare va fi dificilă comercializarea soluțiilor Industry 4.0. Pe de altă parte, este imperios necesară realizarea unor înțelegeri de colaborare, de împărtășire a cunoștințelor și de a beneficia de soluțiile comune [3, 5].

Într-o recentă Comunicare a Comisiei Europene privind ,,Strategia politicii industriale intensificate a UE”, aceasta se obligă să sprijine industria europeană pentru a aborda provocările actuale și pentru a-și atinge vastul potențial în noua eră industrială. CECIMO consideră că provocările cărora trebuie să le facă față industria UE rămân următoarele:

1. dezvoltarea calificărilor și a competențelor;

2. susținerea cercetării, dezvoltării și inovării;

3. eliminarea dificultăților de finanțare;

4. construirea cu cea mai mare forță proprie a pieței unice;

5. menținerea unui nivel global al competitivității [10].

Italia

Pentru a-și promova produsele în cadrul EMO, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE utilizează variate forme de comunicare: ziarul cu apariție zilnică EMO DAILY, cu un editorial dedicat prezentării ofertei italiene, o broșură conținând expozanții italieni, o campanie realizată cu sprijinul aeroportului din Hanovra și cu spoturi video difuzate pe rețeaua de transport public din Hanovra [11].

Chiar în cadrul EMO s-a prezentat următoarea ediție (a 31-a) a BI-MU, care se dorește a fi o oglindă a schimbărilor și a transformărilor ce caracterizează industria producătoare, printr-o listă de produse actualizată tehnologic, acoperind toate soluțiile referitoare la ,,fabrica viitorului”.

BI-MU va ilustra și fuziunea dintre industria sistemelor de fabricație și lumea ICT, prezentând ,,Era digitală a mașinilor - unelte”. Cu o suprafață expozițională mai mică decât EMO Hanovra, BI-MU oferă o paletă completă și complexă de produse (hard- și software), de servicii și un stand dedicat tinerilor inovatori. Pe baza analizelor efectuate, s-a constatat că distribuția geografică a sectorului de mașini-unelte italiene este în concordanță cu amplasarea sistemelor de producție, confirmând faptul că este necesar ca producătorii de mașini-unelte să fie aproape de beneficiariilor și de furnizori [12].

Tot UCIMU a oferit materiale din care rezultă dinamica exporturilor de mașini-unelte italiene pe principalele piețe [14], informații privind producția, exporturile, consumul mondial de mașini-unelte, producția firmelor membre UCIMU (anii 2014-2016) și exporturile pe țări în 2016 [18].

Guvernul italian oferă sprijin industriei de mașini - unelte printr-o politică aptă, să asigure retehnologizarea industriilor cu echipamente actuale și, în general, sprijină creșterea competitivității industriilor manufacturiere din Italia – acasă și în străinătate. Pe de altă parte, UCIMU încearcă să-și consolideze poziția pe piața Germaniei prin oferirea de soluții personalizate de mașini-unelte, cu un înalt grad de flexibilitate [31].

Taiwan

La un alt capăt de lume (față de Europa), TAIWAN-ul lansează Intelligent Machinery Program, unul din cele cinci obiective majore de dezvoltare industrială. Acesta are în vedere consolidarea lanțului de valori industriale printr-o fabricație, produse și servicii inteligente pentru o producție personalizată și pentru captarea oportunității de a participa la piața aerospațială în valoare de 5,2 trilioane $ [19].

• Foto: Metal Forming Institute RWTH Aachen

China

Legat de importanța tot mai mare pe care o reprezintă CHINA – ca producător și consumator de mașini-unelte și de tehnologii conexe, în cadrul târgului s-a organizat un sistem de comunicare online WeChat, care oferă numeroase informații în limba chineză despre subiecte din cadrul EMO [26].

Germania

Sub motto-ul Do something with a future! Your chance in machine building s-a organizat vizitarea târgului de către 6000 studenți, 2500 profesori și 1000 instructori, în scopul sensibilizării acestora pentru tehnologia de fabricație la viteza actuală de dezvoltare. Subiectele tratate au fost școlarizarea pe aparate portabile, CAD/CAM în educație și pregătire, imprimare 3D (fabricație aditivă), școlarizare și calificare suplimentară pentru procese de producție digitalizate [17]. În numărul viitor, vom continua cu prezentarea Perspectivelor și Direcțiilor de dezvoltare din industria mașinilor-unelte, așa cum reies ele după EMO Hanovra 2017.


Bibliografie

1. BECKER, Silke-Record participation marks start of EMO Hannover 2017; Press release;

2. BECKER, Silke-A window on production operations of tomorrow; Press release;

3. BECKER, Silke-German nmachine tool industry joins forces to tackle Industry 4.0; Press release;

4. BECKER, Silke-German President Frank-Walter STEINMAIER will be opening the EMO Hannover 2017; Press release;

5. BECKER, Silke-German Machine Tool Manufacturers Tackle Industry 4.0 Together; Press release;

6. BECKER, Silke-Advances in classical technologies assure the machine tool future; Press release;

7. BECKER, Silke-Tool and metrological technology indispensable for Industry 4.0; Press release;

8. BECKER, Silke-VDW expands EMO communication with Chinese customers; Press release;


Corneliu Gornic este Președinte PROFEX Centru de Dezvoltare Tehnologică


 


Corneliu Gornic

Inginer, specialitatea Maşini-Unelte şi Scule, promoţia 1968

Activitate:

  • cercetare maşini-unelte din 1968 până în 1992, de la simplu inginer la cercetător ştiinţific principal gr. I şi director ştiinţific, în cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Maşini-Unelte (ICPMUA, ICSIT-TITAN, acum SIMTEX);
  • marketing, AQ, CTC, proiectare (fostul ARMUS);
  • dezvoltare, tehnologii de montaj şi reglaj, încercări şi diagnoză, tehnologii de prelucrare (PROFEX CONSULT).

Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.