Forumul Fabricaţia Inteligentă – cerere şi ofertă, faţă în faţă la Demo Metal Braşov 2018

Masini-Unelte

de Laurentiu Mihail

Forumul Fabricaţia Inteligentă – cerere şi ofertă, faţă în faţă la Demo Metal Braşov 2018

Forumul pe tema fabricației inteligente de la Demo Metal Brașov 2018 a reunit o serie de profesioniști cu prestanță în domeniul de activitate aferent, care au prezentat viziunile organizațiilor din care fac parte cu privire la cointeresarea lor în a patra revoluție industrială.

Oportunitatea temei vine ca urmare a faptului că din ce în ce mai multe organizații care activează în România tind să implementeze soluții mai mult sau mai puțin generalizate în demersul digitalizării proceselor organizaționale așa cum este văzut acest pas prin noua revoluție industrială.

În cadrul celor două paneluri ale Forumului, participanții au avut ocazia să asculte relatările mai multor manageri atât din partea producătorilor cât și a furnizorilor de mașini, echipamente și soluții pentru Industria fabricației.

Prima conferință din cadrul Forumului a fost susținută de Alin NEGRESCU, Partener KPMG România, care a subliniat viziunea organizației cu privire la industria producătoare de componente auto și automobile, optimizarea utilizării resurselor organizaționale, precum și concepte precum mobilitatea și combustibilii viitorului. În viziunea KPMG, sectorul auto este campion în Industry 4.0 din punct de vedere al investițiilor și al dinamicii înregistrate. Direcțiile avute în vizor sunt mașinile electrice, utilizarea mai efi cientă a resurselor limitate și schimbarea soluțiilor de mobilitate. Evident, fără o cultură digitală corespunzătoare, sorții de izbândă ai implementării Industry 4.0 sunt limitați.

În continuare, Adrian SANDU, Secretar general ACAROM, a prezentat statistici la fel de interesante și utile relativ la toate părțile interesate din lumea producției de automobile și componente specifice, practic, o radiografie a sectorului auto național și provocările cu care se confruntă acesta. ,,Dacă la autostrăzi suntem pe ultimul loc, la numărul de angajați în sectorul auto raportat la numărul total de angajați suntem pe locul 5 în lume”, iar cifra de afaceri a industriei auto din țara noastră este de circa 28 de miliarde de euro anual. Așadar, România deține o industrie ce poate oferi o plajă foarte largă pentru soluții specifice Industry 4.0. Această stare de fapt poate fi accentuată și de faptul că ,,apar automobile din ce în ce mai sofisticate”, bazate pe conectivitate, autonomie, siguranță și mobilitate. Aceasta poate fi o încercare în primul rând pentru producătorii care au la bază capital autohton, considerându-se că aceștia au cea mai redusă rată de implementare de soluții specifice Industry 4.0, cel puțin la ora actuală, fapt ce poate fi contracarat prin programe guvernamentale sau alte direcții de finanțare stimulativă în acest demers.

 O excelentă prezentare a avut Sorin POTERAȘ, Director general Schaeffler România, aceasta reflectând amprenta de deschizător de drumuri inclusiv pe teme de digitalizare a organizației ce o reprezintă. Astfel, Schaeffl er România se afl ă într-un program amplu demarat deja în practică în demersul implementării unor soluții specifi ce noii revoluții industriale. Totodată, s-a desprins clar ideea tacticilor manageriale profesionale cu care se doresc a se atinge obiective îndrăznețe. Schaeffl er dovedește în primul rând faptul că prezintă o strategie clară în demersul digitalizării, într-o abordare foarte îndrăzneață pentru fabrica din România, cu atât mai mult cu cât se dovedește statistic faptul că România are cea mai joasă rată de digitalizare din Europa. Strategia Schaeffler legată de digitalizare ia în calcul macro-tendințe vizionare, care definesc industriile performante ale momentului, cum sunt: schimbările climaterice, urbanizarea, globalizarea, conexiunea digitală.

La nivel de fabrică, se are în vedere dezvoltarea competențelor specifice, standarde pentru hardware și software și monitorizarea informațiilor. Acestea se concretizează la acest moment în 25 de proiecte de fabrică și 40 de inițiative în direcția digitalizării care înregistrează deja rezultate concrete. Acestea vizează: robotizare, conectivitate, tehnologii specifice de măsurare, mentenanță inclusiv în abordare predictivă, optimizarea parametrilor, integrarea informațională la nivel de server. Se vizează: holograme, utilizarea pe scară largă a senzoristicii în demersul mentenanței predictive, utilizarea realității virtuale cu aplicații de gestiune în timp real a locului de muncă din toate punctele de vedere (calitate, sănătate și securitate, etc.). La final, Sorin Poteraș a ținut să transmită un mesaj important celor prezenți: ,,acceptați provocările în vederea transformării digitale și nu lăsați aceste provocări să vă doboare”.

,,Mă bucur că am avut onoarea de a fi invitat la un asemenea eveniment și mulțumesc și pe această cale pentru invitație. Am avut posibilitatea să vedem noile trenduri, soluții și aplicații testate și implementate de furnizori, soluții care duc cu siguranță la o creștere de productivitate atât de necesară companiilor. Această transformare digitală, care trebuie să se regăsească în strategia fiecărei companii, este una dintre cele mai importante investiții în direcția rezolvării problemei forței de muncă locale și naționale. Evenimentul din acest an a fost unul foarte bine organizat, devenind astfel un eveniment de tradiție de la care Schaeffler România își propune să nu lipsească la nicio ediție. Am plecat de la acest forum cu dorința ca minim 3 dintre soluțiile prezentate să le implementăm în compania noastră în viitorul apropiat. Felicitări organizatorilor pentru acest eveniment!” Sorin POTERAȘ, Plant Manager ISB & Administrator Schaeffler România

 

Florin COMAN, Director achiziții Continental Powertrain România, a punctat conceptul ,,Supplier of Choice 2030”, concept care vizează o nouă dimensiune a calității așa cum este ea reflectată și în noua versiune a standardului ISO 9004. Accentul se pune pe excelență, pentru a se atinge așteptările clientului final, utilizatorul automobilului comandat. În această viziune, furnizorii trebuie să aibă în vedere: necesitatea reducerii timpului de fabricație ca răspuns la necesitatea reducerii timpului de aducere în piață a produsului comandat de clientul final; modul în care se va gestiona transformarea digitală și managementul riscului în acest demers; complexitatea și flexibilitatea datorată de furnizori și organizații în demersul realizării produselor comandate de clienții finali; controlul proceselor prin perspectiva vocii clientului final ce trebuie colectată în demersul planificării corespunzătoare a afacerilor industriale și, la final, dar nu în cele din urmă, robotizarea proceselor de fabricație.

,,Demo Metal Brașov 2018 a reprezentat o experiență interesantă și relevantă în analogie cu contextul industrial economic, local și național, cu progrese vizibile sistematice de la an la an. Pe de altă parte, există un potențial semnificativ nevalorificat încă în ceea ce privește orientarea către client, integrarea instrumentelor digitale, de inovație și îmbunățire continuă a proceselor, precum strategia pe termen lung a companiilor locale în ceea ce privește produsele și serviciile oferite. Practic, reușita evenimentului constă în faptul că poate oferi în mod transparent și nealterat, imaginea de ansamblu a industriei românești, cu constrângerile și oportunitățile specifice. Pentru asta doresc să felicit organizatorii și participanții pentru program, efortul și munca depusă, precum și vizitatorilor pentru optimism, motivație și implicare”. Florin COMAN, Director achiziții Continental Powertrain România

Unul dintre cele mai bune exemple pentru cea de-a patra revoluție industrială este Grupul Bosch, care implementează deja soluțiile Industriei 4.0 în propriile unități de producție, fiind în același timp și un renumit furnizor de astfel de soluții. În acest context, Horia TODORAN, Director general Bosch Rexroth Sales (foto principala), a prezentat soluții de autoutilare din cadrul grupului Bosch, soluții pe care Rexroth le poate oferi tuturor producătorilor interesați. Soluțiile specifi ce noii revoluții industriale vizează calitatea totală prin automatizare și producerea de date în mod automat, centralizate după criterii defi nite de utilizator astfel ca acestea să poată fi utilizate în mod operativ în procesul decizional. În strategia organizațională, sunt luate în calcul aspecte referitoare la Internet Of Things și Smart City, ca elemente vizionare în demersul digitalizării fabricilor Bosch. Ca organizație furnizoare de soluții specifi ce, Rexroth estimează o piață de circa 250 miliarde de euro.

Sergiu ȘARLEA, Manager tehnic, alături de Iulia Gândilă, ambii de la Bosch Rexroth Sales, au prezentat o serie de soluții tehnice specifi ce noii revoluții industriale pe care le oferă compania, soluții legate de automatizări în procesul de fabricație, transmitere, centralizare și reprezentare de date, soluții de monitorizare a procesului tehnologic în demersul mentenanței predictive.

În încheierea primului panel, Ioana PETRE, Manager vânzări Top Metrology, a prezentat principalele categorii de echipamente și soluții specifi ce Industry 4.0, pe care furnizorii parteneri ai companiei Top Metrology le aduc pe piața din România.

Cea de a doua parte a Forumului a continuat seria prezentărilor, axate în special pe prezentarea de produse și servicii cu care diferiți ofertanți vin în sprijinul organizațiilor în demersul implementării de soluții specifi ce Industry 4.0, în acest panel participând reprezentanții unor importante companii la nivel mondial.

Compania Microsoft a fost reprezentată de Adrian STOICA și Alex FECIORU, care au adus în atenție soluții software pentru rezolvarea problemelor operaționale în demersul inovării continue în cadrul afacerilor. Acesta a avut un cuvânt interesant de spus despre transformarea digitală și transformarea implicită a proceselor de business.

Istvan SIMO, Manager de vânzări Mitutoyo România, a prezentat o serie de realizări ale japonezilor de la Mitutoyo în demersul sprijinirii fabricii inteligente prin producerea, transmiterea, stocarea și prelucrarea datelor de măsurare în demersul unui proces decizional eficient și a asigurării trasabilității totale a calității produselor, evaluate cu tehnologie Mitutoyo.

Diana CHIRILĂ, specialist vânzări Leonardo la SAP, a prezentat soluții specifice de gestiune integrată a resurselor întreprinderilor care urmează tendințele digitalizării și automatizării în demersul eficientizării totale.

Florin MOLOSIT, Director al IFM Electronic România, a prezentat oferta firmei, care vine în sprijinul organizațiilor industriale cu numeroase soluții atât de senzoristică cât și de prelucrare a datelor culese din cadrul proceselor tehnologice, în demersul sporirii calității nu doar a produsului, ci și a procesului de fabricație prin care acel produs se realizează.

Orange a fost reprezentat de Marian MORĂRAȘU, Manager de dezvoltare a afacerii ICT, care a prezentat o serie de soluții legate de comunicații, atât de necesare în era conectivității, precum și două startup-uri inovatoare de succes, dezvoltate pe lângă Orange, într-un program specific acestei categorii de afaceri. Au continuat astfel expunerea, Vlad CAZAN de la KFactory și Alexandru GLIGA de la Box2M.

Dorian HODOROGEA, Expert în analiză la SAS, axat pe inteligență artifi cială și învățarea mașinilor, a prezentat, conform expertizei sale profesionale, incidența inteligenței artificiale și a predicției datelor în fabricație.

În sală a fost prezent un public interesat de subiecte, din diferite direcții și de la diferite niveluri organizaționale: directori din cadrul unor fabrici multinaționale și autohtone, reprezentanți de firme producătoare de echipamente și soluții industriale, cadre didactice din învățământul liceal și universitar, studenți și elevi pasionați, ofi cialități locale.

Dincolo de prezentări, dialogul și interactivitatea dintre părțile prezente la Forum nu au lipsit, stârnindu-se discuții referitoare la temele tratate.

Unele organizații din industria autohtonă au avut astfel ocazia de a expune public viziunea și obiectivele lor în demersul alinierii cu politicile pro industrie 4.0 din cadrul grupurilor din care fac parte. Evident, un astfel de concept nu poate avea un grad de noutate absolută. Noua revoluție industrială vine ca urmare a unei maturări a incubării de idei și mai ales cu soluții efective, care pun în valoare cuceririle din mai multe domenii trans-disciplinare, în demersul optimizării totale a proceselor organizaționale.

Revoluția industrială poate fi percepută astfel ca pe o mobilizare concertată în demersul stimulării utilizării în realitățile industriale a cuceririlor cercetării, științei, tehnicii. Obiectivul Forumului a fost, în această ordine de idei, ca la nivel local și național să se stimuleze dialogul dintre cerere și ofertă de soluții specifice, într-un orizont larg și cuprinzător, astfel ca părțile interesate să poată intra într-un ciclu virtuos, spre obținerea calității.


Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.