ICMaS 2014 - 1974 CNMU

Masini-Unelte

de Universitatea Politehnica Bucuresti

ICMaS 2014 - 1974 CNMU

În perioada 13-14 noiembrie, 2014, a avut loc manifestarea ştiinţifică International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS 2014, ajunsă la a XXIII-a ediţie. Această ediţie a marcat celebrarea, cu emoţie şi satisfacţie, a patruzeci de ani de la prima ,,Conferinţă Naţională de Maşini-Unelte” (CNMU).

Acum patru decenii, în aprilie 1974, Catedra Maşini-unelte şi Scule, actualmente Departamentul Maşini şi Sisteme de Producţie din Universitatea ,,Politehnica” din Bucureşti, la iniţiativa Prof. dr. doc. şt. ing. Emil BOTEZ, eminentă personalitate a Şcolii Politehnice din România, de la a cărui naştere se împlinesc o sută de ani, a organizat Conferinţa Naţională de Maşini-unelte din necesitatea creării unui forum ştiinţific naţional pentru dezbaterea preocupărilor în domeniile de cercetare, proiectare şi construcţie de maşini-unelte.

Lucrările CNMU s-au desfăşurat cu regularitate la primele opt ediţii, fiind publicate sub egida Institutului Politehnic Bucureşti şi al institutelor de cercetare şi proiectare: ICSITMUA TITAN, ICTCM, CCSIT-MFS. Din 1994, conferinţa CNMU a avut participare internaţională, lucrările fiind publicate cu sprijinul Editurii Tehnice, în seria TCMM. Începând cu ediţia a XI-a, 1998, conferinţa a primit titulatura actuală, articolele fiind publicate în limba engleză. Ţinuta ştiinţifică a manifestării ICMaS, dobândită pe parcursul a douăsprezece ediţii, a făcut posibilă desfăşurarea acesteia sub egida Academiei Române şi a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. Din anul 2000, lucrările conferinţei au apărut în Editura Academiei Române ca număr special al Revistei Române de Ştiinţe Tehnice – Mecanică Aplicată. Volumele cu lucrări ale conferinţelor au stat la baza realizării revistei Proceedings in Manufacturing Systems, ISSN 2067-9238 (icmas.eu), mai întâi asociată evenimentului, apoi independent şi cu apariţie trimestrială. Revista este în prezent indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus International, ProQuest, Google Scholar şi inclusă în catalogul UlrichsWEB Global Serials Directory.

Conferinţa ICMaS 2014 a avut o participare importantă şi o audienţă numeroasă. Au fost prezenţi oaspeţi din Franţa, Germania şi Serbia. De asemenea, pe lângă lucrări ştiinţifice din domeniile sistemelor de fabricaţie, au fost susţinute o serie de prelegeri din partea reprezentanţilor firmelor partenere: ADA COMPUTERS, GREENBAU TEHNOLOGIE, NAMICON TESTING, ABB România, INAS Craiova, LUBEXPERT România, TOP METROLOGY, INICAD DESIGN.

De asemenea, la conferinţă au participat ca invitaţi de onoare unii din primii organizatori ai evenimentului.