Model de normalitate: Şcoala Profesională Germană Kronstadt

Masini-Unelte

de Onut Iliescu

Model de normalitate: Şcoala Profesională Germană Kronstadt

Sub impulsul pragmatic dar şi susţinerea fermă a companiilor germane, deci nu degeaba la Brașov (Kronstadt), începând cu 2012 a apărut un proiect pilot de învățământ dual cu profil tehnic. Printr-o fericită alăturare a unor parteneri serioși și tenace, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK), al Clubului Economic German din Brașov (DWK), al Primăriei Brașov și Ministerului Educației Naţionale a fost posibilă apariția Școlii Profesionale Germane Kronstadt, model ce va fi multiplicat la nivel național, fiind luat ca exemplu de bună practică. Astfel de colaborări extinse cu fundament pragmatic şi implicare stabilă sunt exemple pentru modul în care un proiect pilot de reîntoarcere la normalitate oferă o deschidere către noi oportunități economice pentru zonă, având la bază reușita și integrarea profesională a absolvenților. Prin intermediul tenacității și implicării unor companii ce au furnizat tehnologia de ultimă oră pentru dotarea atelierelor și laboratoarelor sale Școala Profesională Germană din Brașov are o nouă deschidere a procesului de instruire. Am avut ocazia, fiind invitaţi la deschiderea noului an şcolar, să culegem câteva declaraţii de la o parte dintre cei implicaţi în reuşita proiectului SPGK, pe care le redăm în continuare.

Interviu Ramona Ţiţeiu, Director Şcoala Profesională Germană Kronstadt

T&T: Când a fost iniţiat proiectul Şcolii Profesionale Germane Kronstadt şi cum s-a conturat această idee?

Ramona Ţiţeiu: Proiectul a fost iniţiat de către companiile germane din jurul Braşovului, care au constatat cam prin 2007-2008 că muncitorii au dispărut din oferta forţei de muncă. Sistemul de învăţământ oferea doar tehnicieni sau ingineri, iar companiile aveau angajaţi muncitori cu vârste înaintate şi nu aveau personal pentru întinerirea/înlocuirea acestora. În aceste condiţii, companiile germane au înfiinţat asociaţia DWK-Fit for Future, ce a avut ca scop înfiinţarea şcolii profesionale şi, în final, reînfiinţarea învăţământului profesional în România.

T&T: Ce instituţii v-au sprijinit în construcţia şi dezvoltarea proiectului? Care a fost contribuţia fiecărei entităţi implicate?

Ramona Ţiţeiu: La momentul înfiinţării Şcolii Profesionale Germane Kronstadt, respectiv anul 2012, trei parteneri şi-au asumat prin protocolul încheiat diferite roluri pentru iniţierea şi susţinerea acesteia:

  • Primăria Municipiului Braşov, care a pus la dispoziţie clădirea şcolii (în care funcţionase fostul liceu Rulmentu’) şi a reabilitat-o
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov care a solicitat înfiinţarea şcolii şi introducerea ei în reţeaua şcolară a judeţului şi a pus la dispoziţie profesorii
  • Asociaţia DWK-Fit for Future, care şi-a asumat rolul dotării şcolii cu echipamente, de preluare a absolvenţilor, de implicare în promovarea şcolii.

T&T:Ce etape a parcurs proiectul, în ce fază se află acum şi ce urmează ca etape ulterioare de dezvoltare?

Ramona Ţiţeiu: În 2012, activitatea şcolii a început cu 129 de elevi, în 5 clase şi pe două calificări (operator la maşini cu comandă numerică şi electromecanic utilaje şi instalaţii industriale). În acest moment, şcoala funcţionează cu 541 de elevi, în 20 de clase şi pe 5 calificări (pe lângă cele iniţiale, ne-am autorizat şi pentru sculer-matriţer, sudor şi confecţioner articole din piele şi înlocuitori) pe nivelul 3 de calificare, dar şi tehnician mecatronist (liceu, nivelul 4 de calificare) pentru elevii foarte buni din şcoală, pe care ne dorim să-i sprijinim pentru a ajunge la universitate.

În 2015 primăria Braşov a reabilitat clădirea atelierelor şcoală, iar companiile partenere au dotat fiecare atelier cu echipamente de înaltă tehnologie. Urmează: 

  • finalizarea dotării cu echipamente a atelierului
  • implementarea sistemului de management Kaizen
  • în 2016 reabilitarea sălii de sport
  • pe termen lung, construcţia unui internat, având în vedere solicitările din alte judeţe (avem peste 100 de elevi din alte 15 judeţe, care acum sunt cazaţi la internatele altor 2 licee din Braşov).

T&T:Cum se derulează înscrierea elevilor la cursuri şi care este nivelul absorbţiei absolvenţilor şcolii pe piaţa forţei de muncă?

Ramona Ţiţeiu: Înscrierea se face conform metodologiei de admitere în învăţământul profesional, metodologie aprobată prin ordin de ministru. Această metodologie permite ca la cerinţa agenţilor economici să desfăşurăm probă de preselecţie, ceea ce se şi întâmplă. Această probă constă într-o testare scrisă (matematică, gândire tehnică, logică, concentrare) şi un interviu cu compania. Condiţia de promovare a acestei probe este media 6, interviul fiind în procent de 60% din această medie. Rata de absorbţie a absolvenţilor la companiile la care au desfăşurat activitatea de instruire practică a fost pentru ambele promoţii de 94%.

T&T: Ce calificări oferă absolvenţilor procesul de pregătire? Care este nivelul de instruire al absolvenţilor şcolii şi care este nivelul de satisfacere a exigenţelor companiilor angajatoare?

Ramona Ţiţeiu: Faptul că întreaga instruire practică se desfăşoară la agentul economic, sub îndrumarea şi a tutorilor de practică (angajaţi ai companiilor care au ca obligaţie de serviciu instruirea elevilor practicanţi) nu duce decât la familiarizarea elevilor cu politicile firmei, şi mai ales, lucrează în tehnicile, cu tehnologiile şi la standardele firmei. Astfel, la finalizarea şcolii, absolvenţii sunt complet pregătiţi pentru locul lor de muncă, ţinând cont şi că în ultimul semestru al ultimului an de şcolarizare, instruirea este realizată în producţie, la viitorul loc de muncă.

T&T: Ce companii au fost alături de dumneavoastră pentru dotarea cu echipamente performante a atelierelor şi laboratoarelor şcolii? Ce nevoi de dotare există în continuare?

Ramona Ţiţeiu: Toate companiile partenere (Premium Aerotec, Schaeffler, Draxlmaier Sisteme Tehnice, Stabilus, Preh, Rege, Continental, HiB Rolem, Ramoss, Caditec, Hutchinson, Hawema, Schulte-Schmidt, Euro Est Turbo Center, Kronospan, Lingemann) au sprijinit dotarea atelierelor şi a laboratoarelor, plus o serie importantă de sponsori: Sandvik, Emco, Hoffmann,etc.

Întotdeauna va exista necesitatea dotării cu tehnologia care se utilizează în companii, astfel încât elevii să fie obişnuiţi cu aceasta şi să răspundă solicitărilor companiilor.

Reprezențanții companiilor Sandvik Coromant, Emco și Allmetech, la inaugurarea noilor laboratoare din SPGK

„Ideea înfiinţării acestei şcoli a apărut din nevoia firmelor existente în mediul economic Braşov de personal calificat în domeniul tehnic. E un lucru bine ştiut că, înainte de formarea Şcolii Profesionale Germane (SPGK), atât părinţii, cât şi copii aveau tendinţa de a evita genul acesta de formare profesională din cauza opiniei generale care considera că absolvenţii unei şcoli profesionale nu au studii avansate şi deci nu au perspective de angajare.

În ultimii ani, mediul economic din Braşov reunit sub cupola DWK, împreună cu autorităţile locale şi Ministerul Educaţiei Naţionale au reuşit să schimbe acest lucru şi să redea valoarea cuvenită „meseriei”, creând o şcoală modernă, care se ridică la standarde europene. La momentul actual, concurenţa la admiterea în SPGK se ridică la 6 elevi/loc, aceştia provenind şi din alte judete, nu doar din Braşov, ceea ce înseamnă că şcoala are deja renume la nivel naţional în cei 3 ani de funcţionare. Datorită succesului obţinut, DWK susţine implementarea unui sistem de învăţământ dual în orice oraş din România.

În acest sens, s-a format un grup de lucru la care participă reprezentanţi din Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara şi Timişoara, şi care e structurat pe 3 subgrupe: Train the trainer, Curriculum şi Marketing. Prin intermediul acestor subgrupe se încearcă definirea optimă a sistemului dual din România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi mediul economic. DWK încurajează orice iniţiativă de a forma o şcoală profesională, oferind doritorilor know-how şi consultanţă cu privire la documentaţia necesară pentru implementarea unei astfel de şcoli.”

Werner BRAUN,Preşedinte DWK – Clubul Economic German

„Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este unul dintre susţinătorii acestui proiect şi are rolul de a verifica calitatea actului de formare profesională şi de a confirma în ce măsură acesta se ridică la standardele riguroase germane. La cererea companiilor partenere, AHK România a supervizat procesul de examinare a absolvenţilor acestei şcoli şi a acordat elevilor care au obţinut un punctaj peste medie certificate care atestă că au dobândit o calificare locală duală, cu elemente din sistemul german. Procesul de supervizare s-a efectuat vara aceasta pentru prima oară în România după standardele şi criteriile de calitate impuse de Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie din Germania (DIHK) şi a inclus, printre altele: verificarea ca fiecare tutore de practică să fie potrivit rolului său; asigurarea că pregătirea practică, la locul de muncă, are o pondere foarte mare, că evaluarea se face pe criterii obiective şi corecte de către comisii de examinare mixte (tutori şi profesori); observarea elevilor în timpului examenului final, când elevii au realizat un proiect relevant pentru domeniul în care au studiat. Aceşti copii sunt foarte buni! Proiectele lor de la examenul final sunt de excepţie: o barieră activată de senzori în miniatură, o minicabină teleferică sau o tablă de şah, realizate la vârsta de doar 16-17 ani sunt dovada calificării profesionale foarte bune pe care au dobândit-o. Acesta este rezultatul unei formări în care teoria se îmbină perfect cu instruirea practică şi se corelează cu nevoile pieţei muncii. Aşa cum prevede şi sistemul dual din Germania.”

Anca HOCIOTĂ, Manager Formare Profesională în cadrul AHK România

 

Mini-Interviu Ramona Roşca, Managing Partner ALLMETECH Tools&Machines

T&T: Ce a determinat companiile Allmetech şi Emco să se implice într-un astfel de proiect? Ce a presupus această implicare?

Ramona Roşca: Atât EMCO cât şi ALLMETECH sunt interesate şi investesc în permanenţă în formarea profesională în domeniul tehnic, conştienţi fiind de necesităţile acestui domeniu. De aceea decizia de a sprijini atelierele de practică din cadrul şcolii profesionale de la Braşov a venit în mod natural. EMCO şi ALLMETECH au oferit suportul pentru alegerea utilajelor potrivite pentru ateliere, instalarea şi punerea în funcţiune, dar şi parte de training şi formare a cadrelor didactice care vor lucra cu aceste utilaje.

T&T: Ce maşini au fost puse la dispoziţia SPGK, şi care sunt avantajele pe care acestea le oferă elevilor în vederea unei viitoare angajări în producţie?

Ramona Roşca: EMCO a pus la dispoziţia Şcolii Profesionale Germane Kronstadt 2 maşini educaţionale cu CNC: un strung CONCEPT TURN 450 TCM şi o freză CONCEPT MILL 250, ambele din gama de top de maşini educaţionale disponibile la EMCO. Maşinile educaţionale EMCO au fost gândite pentru a fi cât se poate de versatile şi pot fi adaptate nevoilor colective sau individuale de training, astfel elevii pot rula aplicaţii similare cu cele pe care le vor face în companiile în care vor lucra. Totodată, gama CONCEPT de la EMCO are un mare atu, acela al controlerului interschimbabil, ceea ce înseamnă că elevii vor putea învăţa mai multe limbaje de programare pe aceeaşi maşină.

T&T: Vor mai fi astfel de implicări din partea Allmetech şi Emco şi în alte proiecte similare în România? A mai contribuit Emco la proiecte similare şi în alte ţări?

Ramona Roşca: EMCO participă an de an la astfel de proiecte din lumea întreagă. Anul trecut, de exemplu a inaugurat două centre de excelenţă: unul în Slovenia şi un altul în Honduras. În România, până la sfârşitul anului vom mai inaugura un astfel de centru în Timişoara, dar nu cu maşini educaţionale, ci cu utilaje industriale, deoarece ALLMETECH îşi doreşte să aibă un aport tot mai mare în dezvoltarea acestui segment economic al industriei.

,,EMCO sprijină învăţământul profesional de peste 30 de ani. O legătură şi o relaţie strânsă între industria de prelucrare a metalelor şi sectorul învăţământului este esenţială pentru EMCO şi pentru clienţii noştri. Ideea este de a crea ,,Centre de Excelenţă” (CdE), o reţea întemeiată mai mult pe standarde de calitate decât pe cantitate. Considerăm aceste centre ca fiind clienţi strategici de referinţă şi repere de bune practici în domeniul educaţiei. Școala Kronstadt este un model de urmat pentru sectorul educaţiei în domeniul industrial. Va avea loc un schimb de informaţii în cadrul unei reţele de parteneri şi o strânsă cooperare cu producătorul de maşini-unelte EMCO.

Datorită gamei unice de produse EMCO, special dezvoltate pentru necesităţile de formare în domeniul industrial, inclusiv software de simulare şi soluţii de e-learning, toate cerinţele DWK Brașov au putut fi îndeplinite şi a fost oferită o soluţie la cheie. Din partea industriei, pentru industrie!

Astfel, Emco a oferit cursuri de formare durabile şi două maşini CNC, o maşină Concept Turn 450 TCM şi o maşină Concept Mill 250, inclusiv versiunile de control Siemens 840 D Solution Line, Fanuc 31i, Heidenhain TNC 426/430 şi accesoriile necesare pentru instruire CNC avansată. În plus, s-au mai oferit un software echivalent de curs, un software de simulare 3D şi puternica soluţie de e-Learning E Campus de la EMCO.

,,EMCO Industrial Training” oferă formare adaptată nevoilor din domeniul industrial. Între exemple se numără gama Concept a EMCO, care oferă o unitate unică de control interschimbabil. Elevii beneficiază de instructaj privind cele mai recente unităţi de comandă CNC, cum ar fi Siemens 840 D Sl sau Fanuc 31i, şi învaţă să lucreze eficient cu programe cu aplicabilitate practică. Trecerea de la unitatea de control Siemens la Fanuc poate fi efectuată în mai puţin de un minut la o maşină. Astfel, profesorii au posibilitatea să explice foarte repede şi uşor diferenţele între tipurile de unităţi de control industriale.

În ceea ce privește viitorul, reţeaua noastră de ,,Centre de Excelenţă” a început deja câteva proiecte de colaborare în Europa şi în afara acesteia. Există mai multe Centre de Excelenţă în curs de pregătire. În România, EMCO intenţionează să înfiinţeze câte un Centru în cele mai importante oraşe. În reţeaua CdE vor fi incluse doar instituţiile de învăţământ selectate. “

Erol Türkkanli, Manager Vânzări EMCO

.„Gândirea contemporană ştiinţifică defineşte, crează şi dezvoltă MINTEA în şi prin Şcoală, acel „Lyceum”, inventat de Aristotel ca stabiliment educaţional, cu caracter orientat pentru vii torul universal. Îi felicit pe Continuatori şi le ofer contribuţia noastră sinceră.”

Laszlo JOSZAY,Coromant Manager România-Ungaria

 

„Şcoala profesională este punctul de plecare pentru o meserie de viitor, într-un mediu tehnologic de ultimă oră, asigurând un beneficiu tinerilor calificaţi pe piaţa muncii, cât şi valoare şcolii pe care o termină. Şcoala Kronstadt este ceea ce dorim să vedem în fiecare localitate mare din România. Sandvik Coromant doreşte să-i felicite pe toţi partenerii pentru implicarea în acest proiect.”

Maricel CHIRICA,Director Vânzări Sandvik Coromant România

Hoffmann Group – un puternic partener European pentru Şcoala Profesională Germană Kronstadt

Încă de la început, din anul 2012, Hoffmann Group, lider european în domeniul sculelor de calitate, a avut onoarea să fie alături şi să susţină pas cu pas proiectul pilot Şcoala Profesională Germană Kronstadt, în conformitate cu valorile companiei. Succesul şcolii din Braşov pentru formarea profesională a fost imens, spaţiile create devenind neîncăpătoare.

Astfel, în 2014 s-a început extinderea atelierelor de instruire, dotarea noilor spaţii fiind preluată de firmele care susţin acest proiect, printre care şi Hoffmann Group. În acest context, Hoffmann Group a amplasat mobilier şi scule de lăcătuşerie de ultimă generaţie în noile spaţii destinate pregătirii profesionale ale tinerilor.

Laboratorul este dotat cu 3 bancuri de lucru hexagonale, fiecare banc având câte 6 posturi de lucru. Sertarele bancurilor sunt echipate cu inserţii din spumă dură, proiectate individual, care respectă metoda 5S, spumă în care sculele necesare desfăşurării activităţii tinerilor viitori specialişti, sunt depozitate în siguranţă, într-un loc exact. Laboratorul mai dispune de 2 bancuri de lucru pe care sunt aşezate 3 maşini moderne de găurit, iar lângă aceste bancuri este amplasat un polizor dublu, aşezat pe un suport stabil, fără vibraţii.

„În anul 2012 compania Bosch Rexroth a pus la dispoziţia Şcolii Profesionale Germane Kronstadt două standuri didactice complet echipate cu elemente hidraulice, pneumatice şi electrice, şi postere Rexroth. De asemenea, grupul Bosch Rexroth a oferit şi un program software pentru desenarea schemelor hidraulice, pneumatice şi electrice. După instalarea tuturor echipamentelor, compania noastră a susţinut traininguri timp de o săptămână în care s-a explicat folosirea echipamentelor. Acest proiect s-a desfăşurat în parteneriat cu Clubul Economic German ,,DWK Fit for Future”. Motivaţia implicării companiei Bosch Rexroth în acest proiect a fost pentru a susţine elevii acestei şcoli în vederea dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţiilor în domeniul tehnic, în special pe domeniul hidraulic, pneumatic şi electric, aceste cunoştinţe fiindu-le ulterior utile în dezvoltarea unei cariere pe acest domeniu.”

Alexandru VAVA, Responsabil Proiect Bosch RexrothAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.