Noutăţi de la EMO Milano 2015 (I)

Masini-Unelte

de Corneliu Gornic

Noutăţi de la EMO Milano 2015 (I)

Expoziţia mondială EMO MILANO 2015 s-a dovedit a fi o ediţie ce a doborât numeroase recorduri. Promovată de CECIMO şi organizată de UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, EMO MILANO 2015 a înregistrat 155.362 de vizitatori în cele şase zile ale expoziției, vizitatorii venind din 120 de ţări. Caracterul internaţional a fost confirmat de prezenţa numeroasă a vizitatorilor străini, care au reprezentat aproape 51% din total. Pe primul loc în topul vizitatorilor străini s-au clasat germanii (12% din total), urmaţi de elveţieni, japonezi, cehi, coreeni, israelieni şi polonezi. În seria de articole dedicate evenimentului ne-am propus să prezentăm o parte dintre noutățile lansate cu ocazia EMO 2015. În acest număr vom trece în revistă câteva noutăți de la companii producătoare de mașini-unelte, urmând ca în celelalte articole să vorbim despre participarea companiilor românești și despre alte noutăți lansate la EMO Milano.

Și la această ediție EMO, tehnologiile de vârf OKUMA au fost prezentate prin intermediul a 11 mașini.

Compania OKUMA este dedicată dezvoltării tehnologiei pentru maşini-unelte CNC de top, dar şi uşor de operat. În fabricile companiei, în care funcţionează sisteme de prelucrare automate 24 ore pe zi, se menţine o temperatură de 280C vară şi de 200C iarna. Piesele prelucrate sunt măsurate automat pe maşina-unealtă.

Compania poate oferi soluţii complete nu numai pentru întregul proces de prelucrare a unor materiale pentru obţinerea de dimensiuni şi forme, ci tot ce este necesar pentru realizarea pieselor unicat sau în producţie de serie.

Realizarea componentelor de înaltă calitate necesită folosirea de scule, dispozitive de fixare, maşini-unelte corespunzătoare. Experienţa şi cunoştinţele operatorului pot fi extrem de importante, dar compensarea deformaţiilor termice, stabilirea condiţiilor de aşchiere care să evite vibraţiile, efectuarea de aşchieri de probă, evitarea coliziunilorcomponentelor sistemului de prelucrare necesită mult timp şi energie.

Tehnologia inteligentă OKUMA oferă soluţii înglobate în „structura” maşinilor-unelte, prin următoarele funcţii:

1.    Thermo-Friendly Concept asigură managementul deformaţiilor termice, controlul preciziei în timp, în condiţii normale de lucru ale maşinilor-unelte.

2.    5-Axes Auto Tuning System - sistem de autoreglare pe 5 axe pentru centrele de prelucrare si strungurile multifunctionale. La maşinile care pot prelucra cu 5 axe există  pot aparea erori geometrice. Sistemul de reglare utilizează un palpator şi o sferă de referinţă, iar rezultatele se utilizează pentru compensarea erorilor, pentru a se obţine deplasări precise. Între reglajele manuale şi cele care folosesc acest sistem există diferenţe notabile.

3.    Collision Avoidance System(CAS) - sistem de evitare a coliziunii. Echipamentul CNC, pe baza modelului 3D al componentelor sistemului (piesă, sculă, dispozitive de fixare, ansamblurile maşinii) efectuează-în timp real-o simulare în avans a deplasărilor maşinii. Verifică posibilitatea coliziunii şi opreşte imediat maşina, înainte de producerea acesteia. Acest sistem reduce duratele reglajelor şi ale ciclurilor de probă, permiţând operatorului să se concentreze asupra sarcinilor de producţie. CAS este operaţional atât la funcţionarea automată, comanda manuală a maşinii si MDI. Se obţine o reducere a timpilor de verificare a programelor de până la 90%.

4.    Machine Navi - funcţie de căutare/stabilire a performanţelor maxime ale maşinii-unelte, ale condiţiilor de aşchiere. La fiecare (tip de) maşină-unealtă există două domenii ale procesului de aşchiere: unul stabil (fără vibraţii) şi unul instabil (cu prezenţa vibraţiilor), în funcţie de turaţia arborelui principal.

5.    Funcţii servo (pentru maşini de frezare):

5.1  Servo Navi AI (Automatic Identification). Parametrii sistemului de servoacţionare se autoreglează în funcţie de greutatea piesei şi a sistemului de fixare a acesteia pe masa mobilă.

5.2  Servo Navi SF (Surface Fine-tuning) şi Servo Navi Reversal Spike Auto Adjustmentsunt funcţii care menţin precizia de prelucrare(în special la inversarea sensului de deplasare la conturare, eliminând vârfurile-spikes), prin modificarea parametrilor sistemului de servoacţionare, ţinând cont de variaţiile rezistenţei la deplasare a săniilor (coeficientul de frecare).

5.3  Dynamic Tool Load Control(DTLC). La prelucrarea materialelor dificil de aşchiat este foarte frecventă ciobirea plăcuţelor. În locul acestora se folosesc, adesea, freze deget (cilindro-frontale) monobloc, scumpe. DTLC oferă o forţă de aşchiere uniformă, ţinând cont de bătaia radială a sculei, cu avansul sincronizat cu faza arborelui principal şi cu viteza de avans. Acest lucru măreşte durabilitatea sculei şi stabilizează procesul de prelucrare.

6.    Funcţii ecologice

 6.1 ECO Idling Stop - funcţionează doar modulele necesare. Funcţia este activă împreună cu ThermoFriendly Concept.Sistemul de termostatare funcţionează numai pentru a nu diminua precizia maşinii-unelte, împreună cu funcţiaTAS-S.

6.2 ECO Power Monitor-se afişează consumul de putere pentru arborele principal, pentru avansuri şi pentru sistemele auxiliare. Arborele principal atinge temperatura stabilizată într-un interval de 3 min.

OSP suite - o nouă generaţie de echipamente CNC inteligente

Sistemul include un set de aplicaţii de vârf pentru mărirea eficienţei fiecărui proces de prelucrare, prin creşterea viabilităţiistării maşinii şi prin digitalizarea instrucţiunilor de producţie la nivelul secţiei de producţie, prin informaţii de reglare, de prelucrare şi de utilizare, informaţii privind întreţinerea maşinii etc.

Fabricaţia bazată pe cunoştinţele, pe experienţa profesională (monozukuri) – inteligentă prin prelucrare rapidă şi eficientă-a fost realizată cu o interfaţă de comandă, care poate fi operată la o nouă dimensiune. În plus, faţă de funcţiile inteligente menţionate, sunt disponibile o serie de aplicaţii, vizualizate prin digitalizarea informaţiilor, pentru a sprijini operatorii în secţia de producţie:

 • încărcarea reală;
 • monitorizarea maşinii şi a operatorului;
 • date referitoare la scule;
 • monitor privind date pentru întreţinere;
 • o   serie de apps-uri.

Prin introducerea unor funcţii speciale se obţine o rugozitate foarte bună:

-High Speed Contouring Super-NURBS: permite prelucrarea cu viteză mare a suprafeţelor curbe de orice formă cu funcţia nouă „sculptured surface adaptive acceleration control”.

-Tool center point control manual feed: centrul sculei este centrul luat în considerare la operarea manuală a axelor rotative. La înclinarea mesei se produce o deplasare pe axă, fără modificarea poziţiei sculei pe piesă.

-Tool center control II: funcţia comandă traiectoria sculei în raportcu piesa, pe fiecare axă, astfel încât traiectoria vârfului sculei este liniară cu comanda deplasării axei, inclusiv cu axele A,B şi C.

-Table origin coordinate manual feed: asigură avansul cu comandă manuală (deplasare rapidă, avans de aşchiere, deplasare prin impulsuri), atunci când sistemele coordonatelor originii se deplasează pe masa basculantă.

-Table tilt compensation(TTC): menţine vitezele de avans constante într-o secvenţă lină de comenzi pentru corectarea automată a unghiurilor de înclinare. Rezultă timpi mai scurţi ai ciclurilor şi o rugozitate mai bună.

Mașini-unelte – noutăţi 

Strung CNC cu două turele (capete revolver), amplasate pe două sănii şi care pot prelucra simultan aceeaşi piesă.

Performanţe: circularitate 0,3 – 0,4 μm; rugozitate Ra 0,2 – 0,5 μm.

Centru de prelucrare de înaltă precizie şi eficienţă.

Performanţe: rectilinitate şi perpendicularitate 1 μm; constanţa dimensională 5μm/8h.

Centru de prelucrare vertical (carusel)

Prezintă o stabilitate dimensională foarte bună: 8 μm/24h.

Se poate obţine o abatere de circularitate de 0,5 μm.

Se poate mări productivitatea şi micşora spaţiul ocupat în hală, prin:

-realizarea unei structuri simetrice (dreapta-stânga), operate de către un robot, folosind un singur echipament CNC,

-amplasarea a două maşini astfel încât să poată fi servite de către un robot, asigurând prelucrarea completă a piesei pe cele două feţe.

Se poate asigura un sistem de palete, care poate fi amplasat cu multă flexibilitate(număr de palete, aranjarea poziţiei etc), în funcţie de configuraţia secţiei de producţie şi de tipul producţiei. Se asigură toate reglajele pentru operarea fără personal uman timp de 24 ore.

DMG MORI a prezentat 40 de exponate hi-tech dispuse pe o suprafaţă de peste 2.437 metri pătraţi, incluzând 10 premiere mondiale. Interesul principal al vizitatorilor a constat în inovaţii, concepte de produs care anticipează viitorul, exponatele 4.0 din industrie şi cea mai recentă versiune a CELOS.

CELOS®- interfaţă de comandă unificată şi bazată pe utilizarea apps-urilor, prin simpla apăsare a panoului tactil, valabilă pentru toate maşinile DMG MORI. Se poate folosi şi cu telefoanele inteligente. Permite un management consistent, documentarea şi vizualizarea comenzilor, a proceselor şi a datelor privind maşina-unealtă. Conectarea maşinilor prin CELOS reduce timpii de reglare cu până la 30%, iar costurile privind accesarea datelor tehnologice şi a altor informaţii importante se reduce cu până la 50%. Este considerată o punte între lumile reală şi virtuală. CELOS poate fi implementat pe Operate4.5 Siemens, pe MAPPS, pe FANUC. Noile apps-uri se referă la:

 • PALLET CHANGER(2 sau 3 palete) - asigură manipularea uşoară a acestora (verde);
 • JOB SCHEDULER - planificarea producţiei şi fabricaţiei pentru toate maşinile (verde);
 • MESSENGER - menţine permanent în atenţie evoluţia procesului de producţie (mov);
 • SERVICE AGENT- îmbunătăţeşte disponibilitatea maşinii printr-un sistem de întreţinere inteligent (galben);
 • TOOL HANDLING - timpi mai scurţi de reglaj a sculelor, prin compararea configuraţiei ţintă/reală a magazinului de scule(verde).

MAȘINI-UNELTE

CTX gamma xxxxTC - centre de strunjire şi frezare, echipate cu un arbore de strunjire-frezare compact MASTER. Utilizarea motoarelor liniareasigură viteze de deplasare rapidă de 50m/min, cu acceleraţii de 1g. Traductoarele magnetice măsoară deplasările maşinii.

SPRINT 32/5, 32/8 - prelucrează piese din bare cu 2 arbori principali (2 axe C); au 5/6 axe liniare pentru deplasarea sculelor şi a axei Y. Timpul de reglare a maşinii pentru orice piesă nouă este de 30min. Arborele principal are curse de 100-240mm. Magazinele de scule au până la 22 de scule, din care 4 locaşuri cu acţionare.

xxxH/U duoBLOCK - centre de prelucrare orizontale (H) şi universale (U), cu schimbător de palete, cu prelucrare pe 5 axe. Pe aceste maşini au fost amplasaţi, suplimentar, 60 de senzori pentru a oferi date care să facă posibile predicţii privind maşina şi procesele, va fi posibilă calcularea disponibilităţii echipamentului de producţie (de exemplu: traductoare de forţă la şuruburile cu bile, senzor de dilatare a arborelui principal, senzori de temperatură a inelelor exterioare ale rulmenţilor, traductoare de vibraţii etc şi sistem de transmitere radio a semnalelor).

Analizorul instalat pe CELOS oferă date privind starea maşinii (normală, întreţinere necesară, defectă), nivelul de vibraţii, consum de lubrifiant.

WASINO - strunguri ultraprecise, caracterizate prin:

- înaltă stabilitate şi precizie, graţie ghidajelor plane şi în V, cu foarte bune caracteristici de amortizare;

- rigiditate ridicată şi stabilitate termică prin minimizarea distanţei dintre arborele principal, sculă şi ghidaje;

- minimizarea influenţei temperaturii mediului prin izolarea termică a spaţiului de lucru de batiu, prin apărători din oţel inoxidabil;

- dilatare de 2-3μm faţă de starea „rece”;

- durată de sub 1 sec de la aşchie-la-aşchie, prin utilizarea magazinului liniar de scule,ceea ce asigură prelucrarea cu abateri de circularitatede sub 0,8μm la materiale dure şi 0,2μm la aluminiu.

ECOLINE, asigură debitul maxim de aşchii din clasa lor de maşini-unelte, la o precizie de prelucrare de 6μm, având seriile:

 • ecoMill V-au arbore principal cu 12000 rot/min, pot prelucra prin conturare 3D, au rigiditate maximă obţinută prin modelare cu FEM (metoda elementului finit);
 • ecoMill, ecoTurn-sunt echipate cu masă rotativă basculantă (5 grade de libertate), cu arbore principal cu 12000 rot/min(arbore motorizat-direct drive termostatat) şi ghidaje liniare de rostogolire (batiu înclinat la strunguri); familia de strunguri prelucrează piese din bare până la Ø100 mm, au axă Y, 6 blocuri portscule, din care maximim 12 pot fi acţionate;
 • SLIMline-este un panou pentru echipamentele CNC, având o serie de facilităţi noi: poate simula prelucrări în avans, este un sistem de comandă cu capacitate mărită de la 5MB la 4 GB, putând opera cu SIEMENS, MAPPS, FANUC sau MITSUBISHI.

LASERTEC

Este o maşină hibrid, care include tehnologia de fabricaţie aditivă/sudare cu laser şi maşină de frezare cu 5 axe (piese noi, reparaţii, depuneri parţiale). Utilizarea duzelor pentru pulberi metalice asigură o viteză de realizare a componentelor complexe cu până la de 10 ori mai mare decât prin metoda cu pat de pulberi. Se pot realiza componente cu gabarit de 660x1500mm şi cu o greutate de până la 1500 kg. Se pot depune combinaţii de diferite metale.

COMPONENTE DE MARE PERFORMANŢĂ

Magnescale: rezoluţie de 0,01μm, rezistentă la poluanţi, la vibraţii de până la 250 m/s.

Magazine de scule

-liniare, cu 7 tipuri de interfeţe pentru scule(SK, CAT, BT, HSK, PSC), până la 120 scule şi timp de schimbare de 0,9 s, cu mână mecanică servoacţionată;

-disc, cu până la 453 scule, cu un timp de schimbare de 2,5 s;

-turelă, cu 12 scule, cu dilatare termică de maximum 10μm, cu turaţia maximă a sculei de 6000 rot/min.

Arbore motorizat, cu turaţia 15000-20000 rot/min, cu 21-46 kW, cu momente de 111-200 Nm.

Haas Automationa ales EMO 2015 Milano pentru a demonstra numărul mare de inovații ce au ca scop creșterea productivității. Vizitatorii standului Haas Automation au putut să vadă la lucru centre CNC de prelucrare verticală, centre de strunjire și mașini pentru prelucrare în 5 axe.

STRUNG DE SCULĂRIE

Maşinile au fost complet reproiectate, afectând sistemul de apărători şi realizând caracteristici generale îmbunătăţite. Turaţia arborelui principal poate fi de 2000 sau 3000 rot/min, viteza de deplasare rapidă a crescut la 11,4 m/min.

SISTEM DE ALIMENTARE CU BARE

Se poate folosi la strungurile normale sau la centrele de strunjire. Se conectează direct la echipamentul de comandă. Soluţia constructivă permite accesul rapid la partea din spate a arborelui principal pentru reglaje şi adaptări.

CENTRE DE STRUNJIRE

Au fost reproiectate pentru strunjirea cu regimuri grele a pieselor din bară. Sunt disponibile variante cu axă Y şi cu scule antrenate, la o turaţie de maximum 6000 rot/min, iar universalul (cu acţionare hidraulică) are turaţia maximă de 3200 rot/min (29,8kW) şi un cuplu de 576 Nm. Se oferă şi o variantă cu cuplu mărit (1898 Nm), cu arborele principal acţionat printr-un reductor cu 2 trepte, la o turaţie maximă de 2400 rot/min.

STRUNG PENTRU PIESE GRELE

Strungul, cu 2 universale, este destinat prelucrării ţevilor, fitingurilor, cuplajelor şi rolelor lungi grele.

MAȘINI DE FREZARE ȘI FILETARE (cu tarod)

S-a îmbunătăţit varianta anterioară, înlocuind arborele principal cu conicitate 30 cu un arbore cu conicitate 40. Arborele principal are o turaţie de maximum 15000 rot/min, iar filetarea cu tarod se poate face la o turaţie de până la 5000 rot/min. Vitezele de deplasare rapidă sunt de 61 m/min.

CENTRU DE PRELUCRARE MINI (Office Mill)

Permite introducerea în zone cu uşi de acces mici (90 cm). Este util la prelucrarea unui număr limitat de piese (în lot) cu mare precizie. Are turaţie de 30000/50000 rot/min, putere de 3,7 kW şi cuplu de 6,8 Nm (la 2800 rot/min), viteza de deplasare rapidă este de 19,2 m/min, iar viteza de aşchiere poate ajunge la 12,7 m/min; are magazie de scule cu 20 de posturi şi 4 sau 5 axe independente.

ÎMBUNĂTĂȚIRI

-răcirea sculei cu aer la debit şi presiuni mari (se evită uzura suplimentară a plăcuţelor prin acţiunea aşchiilor îndepărtate). Se pot adapta sisteme de răcire cu „tunuri de aer”, ce utilizează sau nu cantităţi minime de ulei, dar este necesar un sistem de exhaustare a fumului.

SISTEM DE RĂCIRE INTELIGENT

- poate fi utilizat (cu presiuni de 21-69 bar) la găuriri/alezări adânci;

- utilizează un filtru (fineţe de filtrare dublă, cantitate dublă de impurităţi reţinute), cu autocurăţire, la fiecare oprire a pompei. S-a adaptat un senzor de colmatare, care avertizează operatorul;

- este posibilă utilizarea de inele pentru răcire abundentă (flood cooling);

- există duze pentru lichid de răcire cu poziție programabilă, prin programul NC;

- sistemul este prevăzut cu un senzor al nivelului lichidului de răcire;

- are un sistem de captare şi de returnare a ceţii produse de lichidul de răcire.

OPȚIUNI

-masă rotativă înclinabilă, care poate fi utilizată pe centre de prelucrare cu 3 axe pentru 3+2 axe sau cu 5 axe comandate, pentru prelucrarea unor piese mici, precise;

- sistem de recuperare a filetului şi a piesei, dacă ciclul de filetare este întrerupt (indiferent de motiv/cauză);

-sistem de detectare a vibraţiilor (datorate dezechilibrelor sculei) şi care opreşte rotirea arborelui principal dacă nivelul acestora depăşeşte pragul admis;

-sistem de alimentare cu aer comprimat la nivelul mesei maşinii, pentru a fi utilizat la diverse accesorii (inclusiv la sisteme de prindere);

-turele cu locaşuri pentru diferite cozi de scule, inclusiv scule antrenate;

-sistem de scule antrenate, amplasat pe axa Y, cu turaţie de până la 6000 rot/min. Este inclus un sistem de comandă a servoacţionării bidirecţionale a axei C (arborele principal), cu interpolare cu deplasările pe axele X şi Z.

Cele mai bune produse se bazează pe cele mai bune tehnologii, toate eforturile firmei se concentrează pe tehnologii de vârf, de la maşini de precizie foarte mare la sisteme de înaltă calitate.

Un Centru pentru Soluţii Optime a fost destinatconsolidării cunoştinţelor tehnice, satisfacerii cerinţelor specifice ale unor beneficiari şi verificării performanţelor maşinilor-unelte. Cercetările continue şi utilizarea tehnologiilor mondiale de vârf s-au aplicat maşinilor-unelte DOSAN, având în vedere următoarele domenii:

- arbori principali de mare viteză. Se au în vedere viteze, accelerări/decelerări maxime, pentru diminuarea timpilor morţi şi maximizarea timpului de operare. Soluţiile au permis reducerea timpilor de accelerare/decelerare cu 13-20%, a zgomotului cu 6dB(A) şi a vibraţiilor cu 45%;

- ghidaje de înală rigiditate. Ghidajele plane folosite sunt alimentate cu aer comprimat, rezultând o funcţionare semiflotantă. Se diminuează costurile de întreţinere reducând consumul de ulei. Nu se mai foloseşte placarea cu mase plastice, eliminând pericolul exfolierii şi mărind rezistenţa la şocuri puternice;

- stabilitate termică. Se folosesc tehnologii de diminuare a influenţei mediului, prin instalarea de sisteme de răcire în zone ale fluxului de căldură, realizând echilibrarea termică.

- operare uşoară. S-au dezvoltat funcţii care nu sunt disponibile pe echipamente CNC, printre care Code List (decodificarea funcţiilor G şi M), Engraving Function (permite gravarea pe suprafaţă), monitorizarea şi gestiunea sculelor, Alarm Guidance (cauzele şi posibilele soluţii ale alarmelor, monitorizarea stării traductoarelor).

- monitorizare inteligentă. Se oferă informaţii pe telefoane inteligente referitoare la operaţii pe maşini-unelte, la apariţia unor probleme. Se pot transmite fişiere de program ale maşinii. Utilizatorul este informat cu privire la cauzele erorilor şi se oferă posibile remedii etc.

Au fost expuse 22 de maşini, dintre care 7 noutăţi şi o maşină premiată:

- centre de strunjire, cu rigiditate mărită (cu 42%), cu lăţimea ghidajelor plane şi cu distanţa dintre ele mărită;

- centre de strunjire grele: cu axă Y, cu moment mare la arborele principal (max. 6600 Nm), doi arbori principali, linete, turelă cu scule motorizate, putere de acţionare până la 45 kW;

- centru de strunjire cu 2 arbori principali şi alimentare cu robot tip gantry: timp de alimentare a piesei 7,9 s, prelucrând piese cu Ømax360x170mm(6kg);

- centru de prelucrare vertical: cu viteze mari(2000 rot/min la Ø830 şi 250rot/min la Ø2000), acţionarea platoului cu motoare de până la 60 kW, cu montant foarte rigid;

- centru de prelucrare cu montant mobil: cu 3 sau 5 axe, utilizând un cap înclinabil (12000/18000 rot/min), cu o masă rotativă pe o masă fixă de 3800x870mm, cu foarte multe variante de prelucrare;

- centru de prelucrare vertical pentru prelucrarea materialelor exotice: cu rezistenţă mare la vibraţii şi stabilitate termică prin utilizarea unui batiu din beton, a unui arbore principal cu 40000rot/min, acţionat cu un motorde 17,6kW, cu o viteză de deplasare rapidă de 50m/min, avansuri acţionate cu motoare liniare, structură tip gantry pentru stabilitate şi rigiditate, termostatarea structurii cu aer, poate utiliza o masă rotativă basculantă;

- centru de prelucrare orizontal cu prelucrarea simultană pe 5 axe, utilizând un cap înclinabil (-100÷+600), acţionarea săniilor cu câte două şuruburi cu bile, prevăzut cu sistem de control a deformaţiilor ermice, fiind disponibil şi cu un sistem de palete.

Ca și alte firme de pres­tigiu, HARTFORD își prezintă realizările și procedeele prin care a obținut rezultatele care-i asigură succesul de piață.

La EMO Milano 2015 firma a prezentat următoarele noutăți:

a. Arbori principali, dintre care două tipuri sunt arbori motorizați, cu turații maxime de 24000 rot/min (con 40) și de 10000 rot/min (con 50), iar unul cu turație maximă de 8000 rot/min (con 50), dar folosind un reductor.

b. Capete de frezare -unul universal (două axe de rotație) și unul unghiular (la 90o), ambele cu posibilitatea poziționării din grad în grad.

c. Două centre de prelucrare verticale, cu posibilitatea prelucrării simultane pe 5 axe, având:

 • trei ghidaje liniare cu bile pe axa X;
 • ghidaje liniare cu role pe axa Y;
 • patru ghidaje liniare cu role pe axa Z;
 • arborele principal, montat pe un cap universal tip furcă, este foarte rigid și poate atinge o turație maximă de 15000 rot/min.

d. Un centru de prelucrare tip gantry (cu portal mobil), având:

 • acționarea avansului pe axa Z (verticală) directă (motorul coaxial cu șurubul cu bile), iar pentru axele X și Y se folosesc reductoare cu roți dințate;
 • montanții au lățimea bazei de fixare mărită;
 • arborele principal are turația maximă de 6000 rot/min, utilizând un reductor.

Rezultatele obținute se datorează următoarelor:

1.Compania realizează componentele principale ale mașinilor-unelte în secțiile proprii, aplicând un control strict al calității și al eficienței;

2. Arborii motorizați de mare turație înglobează funcții inteligente, care le asigură siguranța în funcționare, cresc precizia de prelucrare și reduc timpii morți:

 • cu un traductor se colectează date folosite la diagnoza rulmenților, estimând durata de viață a acestora și evitând opririle accidentale;
 • este prevăzut un traductor de sesizare a dilatării ter­mice, ale cărui semnale se folosesc pentru compen­sarea acesteia;
 • arborele principal este termostatat și la interior, pentru a asigura un mai bun echilibru termic;
 • sesizează supraîncărcarea sau coliziunea, fiind emisă o alertă pentru protecția arborelui principal;
 • toate componentele și ansamblurile performante, esențiale (key) sunt verificate foarte atent în labora­toarele proprii;
 • asamblarea principalelor ansambluri (arbori principali, cutii de viteze, păpușă etc) se realizează în ,,camere albe" termostatate;
 • principalele componente cumpărate se achiziționează de la firme de prestigiu;
 • arborele principal este atent verificat și se echilibrează.

Stabilitatea și durabilitatea produselor firmei se realizează prin:

- utilizarea de ghidaje și de suprafețe de contact (interfețe) răzuite manual, utilizând plăci de control atent folosite, întreținute și calibrate periodic; abaterea de planitate a plăcii este de max. 5 µm;

-  cercetare și controlul procesului de dezvoltare (modelarea construcției și a altor faze);

-  controlul calității producției, al elementelor esențiale și al interfețelor acestora, al procesului de montare, al produselor finite;

- utilizarea produselor hardware și software proprii: echipament CNC HARTROL, managementul și diagnoza la distanță-ICT (Information and CommunicationTechnology) HARTNET,ecran dublu, care asigură un software intuitiv(icons), pentru HMI (HumanMachineInterface- interfață –software-om mașină) și management.

Managementul cercetării profesionale și al procesului de dezvoltarese realizează prin:

 • MQT - Machine Quality Target, prin analiza modală, virtuală a structurii, pentru a atinge țintele de calitate pentru fiecare mașină;
 • CSA - Cutting Spectrum Analysis, prin analiză modală și prin experimentări se efectuează verificări multiple (din diferite puncte de vedere) și prin frezare;
 • KGM - Kreuz Gitter MessSystem, se utilizează rigle optice pentru măsurarea preciziei. Utilizând parametrii comenzii numerice se calculează parametrii optimi pentru mărirea preciziei de prelucrare;
 • EMA - Experimental Modal Analysis,verificarea structurii în timp, pentru a obține parametrii dinamici de bază(core): frecvențe proprii, viteze/amplitudini de vibrație, coeficienți de amortizare și concepția structurii pe baza analizei modale;
 • MAC - Modal Assurance Criterion, utilizeazădatele FEA virtuale și datele analizei modale experimentale, pentru a continua cu ortogonalitatea (un număr relativ mic de componente ce pot fi combinate într-un număr relativ mic de moduri, căi) MAC.

În construcția mașinii se utilizează o serie de concepte:

Mecanice:

 • SCT - Slanted Cross-span Technology, se folosește o traversă înclinată, cu ghidaje prismatice mai late, pentru o distribuție mai uniformă a sarcinii și o precizie mai mare. Centrul de greutate al axei Y este aproape de montant, oferind o stabilitate deosebită (soluție patentată);
 • CSD - Column Structure Design, prin care s-a mărit lățimea bazei montantului, pentru a oferi o rigiditate deosebită. În plus față de structură, s-a reproiectat și interfața montantului, pentru a-i crește rigiditatea;
 • FTT - este un concept constructiv, care utilizează mai multe ghidaje, dispuse astfel încât, împreună cu sistemul de nervuri al montantului, să asigure o capacitate de încărcare mărită, adică regimuri de așchiere mai intense.

Electrice:

 • AFC - Automatic Feed-rate Control, mărește eficiența așchierii. La așchieri grele, criteriile esențiale sunt eficiența și durabilitatea sculei. Din cauza variației adaosului de prelucrare, avansul trebuie redus la adâncimi de așchiere mari, iar la adaosuri mai mici el trebuie mărit, pentru eficiență. AFC este conceput să opereze cu PLC-ul, care controlează curentul la arborele principal. Folosind această funcție se poate mări eficiența operației cu până la 20%. De obicei, această situație necesită un operator cu foarte multă experiență.
 • MTM - Machining Time Management, înregistrează automat condițiile de funcționare: așchiere, așteptare, alarmă și stop sub formă de diagramă, pentru a vedea ce se poate îmbunătăți. Este o colectare sigură a datelor și este posibilă o creștere a eficienței cu 5%.
 • ACD - AdvancedCollisionDetection,se previn tamponările printr-o funcție de interferență, înainte de efectuarea prelucrării. Se specifică: dimensiunile semifabricatului, ale sistemului de fixare, ale sculei și alte detalii pentru a permite sistemelor mașinii să calculeze zona de lucru. Când axele X,Y,Z se apropie de coliziune, apare un mesaj de alarmă, oprind imediat mașina. La alinierea poziției piesei (centrare) și la verificarea pe mașină, ACD poate asista operatorul și poate preveni coliziunea.
 • APS - Advanced Programming Support, funcție ce oferă modele comune pentru frezarea suprafețelor, prelucrarea alezajelor etc. Utilizând o diagramă de conversie grafică, funcția poate elabora codurileNC, poate simula procedura de prelucrare, prelucrarea după salvare etc. Dacă operatorul nu este familiarizat cu codul NC, funcția îl poate crea și administra. Este valabilă pentru prelucrări 2.5D CAM, dar nu pentru 3D (matrițe, de exemplu).

Echipamentul HARTROL are un ecran dublu, pe care sunt afișateimagini sugestive (icons) ale tipurilor de comenzi, informații. Principalele macroprograme se referă la:

- cicluri de prelucrare speciale (canned cycles) pentru găurire, frezare (plană, laterală, a buzunarelor, a canalelor) etc-25 de tipuri;

- programe de mentenanță pentru mașină și periferice, folosind informațiile de la traductoarele existente;

- comenzi pentru prelucrarea 3D, inclusiv prin folosirea capetelor de frezare unghiulare;

- controlul sculelor (tip, dimensiune, perioada de utilizare, atingerea limitei de uzură, disponibilitate);

- reglarea parametrilor de lucru, care include valorile maxime, medii și minime, din care operatorul îi alege pe cei corespunzători fazei și condițiilor de prelucrare (precizie, rugozitate, viteză);

- managementul magazinului de scule;

- alinierea piesei pe mașină.

Software-ul HARTNET (interfață WINDOWS, care operează cu un singur click pentru selectarea funcțiilor dorite) oferă următoarele funcții:

- legătura simultană cu alte echipamente CNC (MITSUBISHI, FANUC);

- programe de managemental operațiilor: statistici, informații operaționale (prelucrare, alarme, stop, cu actualizarea zilnică sau lunară);

- diagramă zilnică de analiză a funcționării;

- timp de început/sfârșit a operațiilor, timpul rămas până la terminarea programului de prelucrare;

- program de transfer a fișierelor (programe de prelucrare);

- afișaj de compensare a uzurii sculei;

- mangementul duratei de viață a sculei; se indică scula ce trebuie schimbată înainte de începerea prelucrării.

Prezența firmei HURCO la EMO Milano 2015 s-a remarcat, după opinia mea, prin sistemele proprii de comandă numerică-hardware și software.

WinMax5 Control

Este considerat, de către firmă, cel mai puternic echipament de comandă numerică din industrie:

- este cel mai rapid pe traseul de la desen la piesa finită;

- necesită cel mai scurt termen de învățare;

- oferă cea mai rapidă programare;

- realizează cea mai rapidă verificare cu un ecran dublu;

- este proiectat ergonomic.

Dacă utilizatorul își propune creșterea profitabilității prin reducerea timpilor de reglare, echipamentele de comandă numerică HURCO sunt cele mai potrivite. Avantajele echipamentelor sunt ușor de evaluat pentru fiecare caracteristică, pentru a evidenția modul în care tehnologia HURCO poate face activitatea mai profitabilă.

Una dintre aceste caracteristici este flexibilitatea, care este un element distinctiv al integrării în echipament a metodelor de programare conversaționale și NC. Beneficiarul își cunoaște activitatea, iar HURCO oferă flexibilitatea de a stabili care din cele două abordări este mai eficientă. Metodele pot fi abordate în funcție de aplicație.

Câteva caracteristici:

 • Hardware: 2GB RAM, tehnologie pe 64 bit, unitate centrală (CPU) cu două procesoare, sistem de comandă a deplasării (DSP) multi-procesor, diagnoză, memorie programe de 64 GB pe suport SSD,etc.
 • Software:

-       programe de măsurare interactivă pentru piesă și sculă;

-       grafică de verificare avansată, cu redare 3D Solid;

-       programare paralelă/simultană (conversațională și NC);

-       diagnoza mașinii-unelte și a echipamentului etc.

Echipamentele dispun de:

-       două afișaje: unul pentru comenzi, celălalt pentru vizualizări;

-       consolă de comenzi și tastatură;

-       două porturi USB;

-       consolă de comandă de la distanță (remote jog).

Alte avantaje ale sistemului:

-structura hardware este realizată în concept modular, fapt ce diminuează timpii de oprire;

- programarea conversațională a 5 fețe este dotatăcu un sistem - Transform Plane – pentru a simplifica procesul de prelucrare a 5 fețe, în cazul în care planul de prelucrare ar trebui să fie rotit față de sistemul de axe cartezian;

- optimizarea sistemului NC îmbunătățește rugozitatea suprafețelor prelucrate;

-UltiMotion™ este un sistem de comandă a deplasării (patentat), care reduce durata ciclului cu 30% și îmbunătățește rugozitatea.

Funcții ale programării conversaționale:

- frezarea filetelor;

- înscrierea pe piese – gravarea (în plan vertical sau orizontal) a diverselor informații, inclusiv a seriei piesei;

Patterns (modele) - blocuri multiple de modele, care permit modificarea poziției (liniare, unghiulare) a buclei;

- optimizarea schimbării sculei (Tool Change Optimization-TCO)-reduce automat numărul schimbărilor de scule, prin rearanjarea programului, pentru a obține eficiența optimă, reducând timpul de reglare și durata ciclului;

- aproape orice contur complex poate fi programat prin linii (drepte) și arcuri de cerc;

- importul rapid al contururilor complexe;

- se crează ușor caracteristici ale piesei-buzunare, insule, prelucrarea găurilor, geometrie 2.5D etc.

Funcții ale programării NC:

- combinarea metodelor de programare NC/conversațională;

- linearizarea traseului sculei (la folosirea axelor de rotație), ceea ce îmbunătățește rugozitatea, eliminând urmele sculei de pe piesă, urme formate prin deplasările pe axele XYZBC sau AC pe care le utilizează sistemul CAM;

- echipamentul acceptă standardele ISO/EIA, putând folosi programele existente de la Siemens sau Fanuc; programul poate fi transferat de la diverse surse (internet, USB etc);

- echipamentul are un interpretor NC, care face echipamentul compatibil cu cele mai uzuale sisteme CAD/CAM.

Pentru realizarea așchierii sunt necesari trei pași:

1.Se importă fișierul CAD Funcția DXF Transfer permite importul rapid al datelor 2D din fișierul DXF, care elimină erorile și permite programarea corectă;

2.Se selectează caracteristicile ce trebuie adăugate programului. La apăsarea unui buton, datele sunt memorate în program. Se introduce adâncimea (axa Z) și se alege scula.

3.Se verifică programul.Prin apăsarea unui buton, prin grafica de verificare se afișează imaginea 3D și traseul sculei pe afișaj.

Caracteristici ale hardware-ului WinMax®9

- Permite organizarea personalizată a afișajului numeric

Utilizatorul stabilește care sunt informațiile cele mai utile și modul lor de apariție.

-Are un motor grafic mai rapid

Acesta este de 7 ori mai rapid decât varianta anterioară, grație dezvoltărilor tehnologice.

-Adaos de degroșare

Se poate stabili acest adaos, cu sau fără operația de finisare.

-Programul blocat virtual

Se poate stabili nivelul de acces la programe și la parametri, cu blocarea totală sau parțială.

-Geometria colțurilor

Se definește tipul de colț, unghiul, lungimea și/sau raza.

UltiMonitor™ este una din funcțiile exclusive ale sistemelor HURCO, care combină conectarea la rețea cu posibilitățile de monitorizare de la distanță (prin web, cu cameră video instalată).

Mașini-unelte expuse

Centru de prelucrare vertical, cu 5 axe, realizat în două variante:

i- Cu cap de frezare basculant (± 900) și cu masă rotativă înglobată în masa mașinii.

Avantaje:

 • axa C (masă rotativă înglobată) se rotește cu ± 3600; ea este amplasată la același nivel cu masa  mașinii;
 • masa solidă este capabilă să suporte piese grele (peste 400 kg);
 • are arbore motorizat cu rulmenți ceramici;
 • iluminarea spațiului de lucru se realizează cu LED-uri.

ii- Cu cap de frezare fix și masă rotativă basculantă (2 axe NC).

Avantaje:

 • s-a mărit distanța disponibilă pe axa Z;
 • are posibilitatea integrării dispozitivelor de fixare pneumatice și /sau hidraulice.

Mașinile folosesc:

 • ghidaje liniare de rostogolire supradimensionate;
 • sisteme de acționare a avansurilor Yaskawa Sigma 5;
 • suprafața de contact a montantului cu batiul este răzuită manual – șeveruită (pentru mărirea rigidității).

În ultimii ani, HURCO a mărit eficiența energetică a mașinilor-unelte, prin sisteme inteligente de alimentare, cu contacte mai performante, cu sisteme de transformare mai eficiente, cu frânarea arborelui principal, prin iluminarea spațiului de lucru cu LED-uri etc.

Firma produce patru linii de mașini unelte:

-       centre de strunjire;

-       centre de prelucrare verticale;

-       centre de prelucrare verticale cu 5 axe;

-       centre de prelucrare speciale.

VICTOR Taichung, renumit producător de mașini-unelte din Taiwan, a prezentat la EMO 5 mașini-unelte noi:

- un strung vertical cu scule antrenate (Vturn - V1000 CM)

- centru de prelucrare simultana in 5 axe (Vcenter AX 800)

- un centru de prelucrare vertical (Vcenter P106).

- un strung orizontal greu cu axa Y si scule antrenate (Vturn 40/220 YCM)

- un strung pentru prelucrari complexe cu doua turele (Vturn Q200 T2Y2)

La realizarea mașinilor, firma aplică o serie de principii de fabricație moderne, printre care:

- a realizat mașini-unelte speciale pentru prelucrarea pieselor precise (de exemplu păpușa fixă, arborele principal);

- arborii principali sunt asamblați în firmă, în încăperi termostatate și sunt supuși unor teste complexe minim 24 ore;

- batiurile tuturor mașinilor-unelte sunt realizate din fontă MEHANITE;

- proiectarea constructivă și tehnologică se realizează prin sisteme CAD, CAE avansate, iar structurile sunt analizate în laboratoarele proprii privind deformațiile, caracteristicile dinamice;

-  folosesc ghidaje de rostogolire THK Japonia la mașinile de mare productivitate (cu viteze de deplasare mari)

- flosesc ghidaje prismatice de alunecare, cu ungere hidrodinamică, călite CIF la minim 55 HRC, pe o adâncime de 0,5 mm, cusăniile răzuite manual (pentru prelucrari grele de precizie);

- fiecare persoană este responsabilă de calitatea operațiilor efectuate;

- fiecare mașină-unealtă este verificată amănunțit înainte de livrare în ceea ce privește calitatea cu sisteme moderne ( LASER, Renishaw )

Strunguri paralele:

- sunt realizate cu batiu înclinatdintr-o singură piesă, pentru a minimiza distanța dintre axa șurubului cu bile și ghidaje/sculă, în vederea creșterii rigidității;

- arborii principali sunt lăgăruiți frontal cu rulment cu role pe două rânduri NSK (pentru condiții grele de lucru) și cu două perechi de rulmenți cu bile cu contact unghiular NSK;

- acționarea arborelui principal se face:

 • cu motor integrat (direct drive-arbore motorizat);
 • cu curele
 • cu reductor de turație (cutie de viteze, cu 2/4 trepte de turație), pentru prelucrări cu regimuri intensive;

-       la strungurile care prelucrează piese din bară se oferă:

 • un sistem de alimentare automată, prin avansul barei (mai multe variante);
 • un sistem de apucare a piesei prelucrate, sincronizat cu sistemul de avans al barei;
 • un sistem de răcire a zonei de așchiere cu o ,,perdea" de lichid de răcire și un sistem de aer comprimat-prin/deasupra arborelui principal-pentru evacuarea eficientă a așchiilor.

Centre de prelucrare cu ax orizontal

Se oferă două familii:

-       seria HS (High Speed-de turații înalte):

 • cu turații ale arborelui principal de 8000-15000 rot/min și cu puteri de acționare de până la 30 kW;
 • cu viteze de avans rapid de la 24 la 48 m/min;
 • cu magazii de scule de la 40 la 120 scule;
 • cu arbore principal cu motor integrat;
 • cu montant deplasabil pe axa X (structură T) și cu masa paletabilă pe axa Z;
 • cu ghidaje de rostogolire supradimensionate;
 • cu concept simetric al batiului ce diminuează dilatarea termică.
 • masa rotativăeste acționată cu un sistem roller cam drive (melc și ,,roată melcată" cu role)

-       seria HD (High Duty – regimuri grele de așchiere):

 • cu arbore principal acționat cu cutie de viteze (2/4 trepte), pentru creșterea momentului de torsiune;
 • cu ghidaje prismatice de alunecare, cu ungere hidrodinamică, călite CIF la minim 55 HRC, pe o adâncime de 0,5 mm,  cu săniile răzuite manual (pentru prelucrari grele de precizie);
 • cu montant deplasabil pe axa Z (coaxial cu arborele principal) și masă paletabilă pe axa X;
 • masă rotativă cu sustentație hidrostatică;

Lagărele șuruburilor cu bile (termostatate cu ulei la interior) sunt turnate monobloc cu batiul, iar acționarea suruburilor cu bile se face cu un servomotor montat coaxial.

La seria HS ghidajul din spate al montantului este ,,ridicat" (este amplasat mai sus pe verticală, având două efecte: 1) reazemul este mai aproape de zona de așchiere, rezultând o rigiditate mai mare; 2) se elimină partea rămasă după înălțarea ghidajului, micșorând greutatea montantului și crescând dinamica mașinii).

Ca opțiuni se oferă:

- mai multe tipuri de răcire a sculei (prin sculă, în jurul broșei, perdea etc.).

- măsurarea automată atât a piesei (înainte și după prelucrare), cât și a sculei.

Mașinile pot fi amplasate cu sistem de paletare sau cu sisteme robotizate, putând funcționa fără operator uman.

Centre de prelucrare cu ax vertical

Sunt realizate în trei modele:

Model A: cu ghidaje de rostogolire pe cele trei axe, destinate prelucrărilor de înaltă productivitate și cu viteze de deplasare pe avans rapid până la 48 m/min;

Model B: cu ghidaje prismatice pe toate cele trei axe, destinate prelucrărilor grele

Model C (combinat): cu ghidaje prismatice pe axa Z și cu ghidaje de rostogolire pe axele X și Y, destinate prelucrărilor de înaltă productivitate și regimuri grele de așchiere.

Ca opțiuni se oferă:

-mai multe tipuri de răcire a sculei (prin sculă, în jurul broșei, perdea etc.).

-măsurarea automată atât a piesei (înainte și după prelucrare), cât și a sculei.

-masă rotativă (a 4-a axă comandată CNC) sau masă rotativă basculantă (a 4-a axa si a 5-a comandate NC);

Mașinile VICTOR Taichun pot fi echipate cu două sisteme CNC:

- FANUC 0i-F sau 31i-A/B, cu o serie de funcții avansate;

--Heidenhain iTNC-530 HSCI, cu toate funcțiile disponibile ale echipamentului. 

La mașinile echipate cu Fanuc, Victor oferă:

-Victor's GUI (Grafic User Interface) - VSS (Victor Smart System)Macros, realizat în firmă. Acesta asigură operarea mașinii cu reducerea duratei de reglare a sculelor, are funcții de securitate pentru protecția la coliziune, oferă controlul adaptiv al așchierii pentru creșterea productivității ți gestionează durata de viață a sculelor.

Noul echipament – familia SMOOTH Technology CNC – amplasat în centrul standului MAZAK, se adaugă celor 18 tipuri de mașini-unelte prezentate în premieră la acest târg. Firma este consecventă angajamentului de a oferi pieței mașini-unelte și echipamente CNC mai productive, mai eficiente și mai competitive.

Echipamentului SmoothX, lansat la începutul anului, i s-au adăugat echipamentele SmoothG, destinat mașinilor cu prelucrare simultană până la 4 axe și varianta SmoothC, destinată mașinilor mai simple.

Familia are un concept comun, același sistem de acționare a motoarelor de avans și o interfață comună pentru operator, fiind ideală pentru soluții CNC, pentru conectarea mașinilor atât într-o celulă flexibilă, cât și a celor din întreaga secție de prelucrare. Variantele G și C sunt la fel de rapide ca varianta X, putând comanda deplasări cu viteze de până la 540 m/min, de 4 ori mai rapid decât precedentul echipament, răspunzând solicitărilor ultimelor generații de motoare.

SmoothG este conceput pentru a comanda până la 16 axe, dintre care 4 simultan. Ca și celelalte variante, are un ecran tactil de 19" și o nouă interfață grafică pentru utilizator, care prezintă într-o ,,singură pagină" informații esențiale, simplificând fazele operaționale principale, de la programul de prelucrare a piesei, la managementul datelor referitoare la scule și la reglajul acestora, până la ciclul real de prelucrare și la întreținerea mașinii.

Noua interfață Quick MAZATROL pentru SmoothX și Greduce semnificativ timpul de programare și numărul curselor necesare introducerii unui program conversațional. Smooth Technology este cu 38%mai rapidă, privind programarea, față de echipamentele precedente. Acest fapt se realizează prin utilizarea unui ecran tactil și printr-o procesare în timp real a formelor piesei 3D, prezentată simultan cu scrierea programului. Interfața Quick EIA afișează suprafața realizată de traiectoria sculei instantaneu, iar o funcție "Analyze" determină rapid erorile de traseu ale sculei care ar putea determina erori ale suprafeței.

Varianta SmoothCeste destinată unor operații mai simple, pe mașini CNC cu nivel de  dotareinferior, cu 2-4 axe. Multe alte caracteristici sunt similare celorlalte variante.

Toate echipamentele din familia Smooth Technology au o serie de funcții de programare noi, incluzând IntelligentPocketMilling (frezarea inteligentă a buzunarelor), care poate reduce timpul de prelucrare cu până la 60%. Programarea EIA cu incremenți fini, necesari prelucrării simultane pe 5 axe și prelucrării suprafețelor free-form, beneficiază de funcții moderne cum ar fi Smooth Corner Control, Variable Acceleration Control și Smooth Machining Control, care, combinate, reduc foarte mult duratele ciclurilor.

Din cele 6 centre de strunjire prezentate, 5 au fost echipate cu noul sistem Smooth,cu turelă cu scule acționate (până la 10000 rot/min). Mașinile din seria QUICK TURN sunt echipate cu sistemul SmoothG sau C, au arbore motorizat (direct-drive), sistem de control al sculelor, cu posibilități de strunjire și de frezare și pot fi echipate cu al doilea arbore principal, cu axă Y, axele fiind acționate cu sisteme ,,la zi".

Au fost prezentate strunguri din seriile SLANT TURN (cu batiu înclinat), având ,,scut termic", șuruburi cu bile cu răcire la interior (ca și turela și păpușa fixă) și sunt echipate cu sistemulSmoothG.

Strungul vertical MEGA TURN are scule acționate și un montant mobil (axa X), ceea ce asigură o rigiditate ridicată și posibilitatea prelucrării unor piese de diametre mari. A fost echipat cu sistem SmoothC și cu un robot pentru alimentarea automată.

Seria HYPER QUADREX are două turele, doi arbori principali, permițând prelucrarea cu două scule (prin strunjire sau frezare). Ambele turele au axă Y. Echipamentul SmoothG are posibilitatea programării a mai multor canale (a celor doi arbori principali). Se pot prelucra piese din bară (cu sistem de alimentare din bară și de evacuare a capetelor de bară), iar piesele prelucrate se evacuează cu o bandă transportoare.

Mașinile din grupa centrelor de prelucrare verticale cu montant mobil sunt prezente prin  trei tipuri:

 • o variantă modernizată a unui tip mai vechi. Noua versiune este mai compactă, dar menține aceeași suprafață de lucru. Mașina este echipată cu un arbore motorizat (conceput și realizat de MAZAK), are ghidaje de rostogolire și este comandat de un sistem SmoothG;
 • a doua mașină se evidențiază prin prezența unei mese rotative amplasate la capătul stânga al mesei fixe, putând suporta greutăți de până la 2200kg. Arborele principal este produs de MAZAK, iar sistemele de acționare și echipamentul de comandă numerică sunt SIEMENS;
 • o mașină mai mică a fost prezentată prima oară în Europa și este destinată producției în serie mare. Are un arbore principal cu 12000 rot/min, acționat cu un motor de 11 kW și are viteza de deplasare rapidă de 60 m/min. Structura mașinii este modulară (variante de mese, schimbător de palete configurat la cerere);
 • a patra mașină, destinată producției de serie mare, având o stabilitate optimă și o bună amortizare a vibrațiilor, este dotată cu un sistem de palete(27 de stații) și este comandată cu un echipament MAZATROL Matrix Nexus 2 CNC.

Au fost prezentate două centre de prelucrare orizontale.

Primul centru de prelucrareare un arbore principal cu o turație maximă de 10000 rot/min, acționat la o putere de 37 kW, avândviteze de deplasare rapidă de 60 m/min. Are o paletă pătrată de 500 mm, acceptă scule mari  (până la ø320 mm), schimbabile în 3,5 s (așchie-la-așchie). Mașina este compactă, având o amprentă la sol mică în comparație cu mașinile similare. La cerere, mașina poate avea o singură paletă, transformată în axa A, dotată cu o instalație hidraulică adaptată unui sistem de fixare complex. Comanda se realizează cu un echipament SmoothC CNC sau SmoothG.

A doua mașină, comandată de un echipament SmoothC , are o precizie de prelucrare ridicată, un arbore principal acționat de un motor de 37 kW, la o turație maximă de 14000 rot/min, o viteză de deplasare rapidă de 60 m/min, cu o accelerație de 1 g. Shimbarea sculei (așchie-la-așchie) se face în 2,6 s. Opțional, mașina poate fi echipată cu o masă rotativă cu arbore motorizat, capabilă de o turație înaltă, pentru diminuarea timpilor morți.

Mașina poate fi integrată, împreună cu o mașină VARIAXISi-700, într-un sistem PALLETECH, demonstrând o combinație, în premieră, a două tipuri diferite de mașini capabile să schimbe între ele palete, dovedind o flexibilitatede vârf. Sistemul PALLETECH oferă un grad înalt de flexibilitate, fiind eficient pentru prelucrarea, neasistată de operatori, atât pentru loturi mici, cât și mari de piese. Conceptul modular poate fi extins ușor cu palete suplimentare, pentru satisfacerea unor cereri suplimentare de producție.

Au fost prezentate 4 noi mașini multifuncționale. Din familie fac parte seriile i- și j-. Familia VARIAXISi- este cea mai recentă versiune și cea mai mare a centrelor de prelucrare VARIAXIS, care poate prelucra complet piese grele (până la 2000 kg), într-o singură prindere. Arborele de frezare poate atinge 15000 rot/min (acceptând și alte variante) și este acționat de un motor de 37 kW, iar platoul (masa rotativă)este cuarbore motorizat, cu turația maximă de 500 rot/min și este integrat într-o masă basculantă (2 axe CNC).

Mașinile din această familie au șuruburi cu bile termostatate (la interior), sunt prevăzute cu ,,scut termic" și sunt comandate cu echipamente SmoothX CNC. Mașinilor li se poate atașa sistemul PALLETECH, care permite prelucrarea fără operator uman a pieselor pe 5 axe simultan.

Familia VARIAX j- este chipată cu un sistem SmoothG, prelucrează piese cu diametrul până la 500 mm, are ghidaje de rostogolire și masă rotativă basculantă integrată.

Cea mai nouă mașină, prezentată în premieră la EMO 2015, a fost VORTEX i-800V/83, dotată cu panou tactil SmoothX CNC. Poate prelucra piese mari, până la ø1700x1600 mm. Ea poate fi echipată cu arbori de frezare diferiți (15000 rot/min/56 kW;10000 rot/min/37 kW, cu cuplu maxim la 5000 rot/min). Vitezele de deplasare rapidă sunt de 52 m/min. Mașinile VARIAXIS i- pot fi echipate și cu sisteme SINUMERIK 840D.

Zona de prelucrare simultană pe 5 axe are ca protagonist mașina VARIAXIS i-1050T, care combină prelucrarea simultană pe 5 axe cu toate posibilitățile de strunjire, putând prelucra piese grele complexe.

Combinația dintre rigiditatea structurii și puterea de acționare a arborelui principal (cu variante de turație sau cuplu mare) fac mașinile din această familie ideale pentru prelucrarea completă într-o singură prindere.

Mașinile din gama VORTEX i- pot fi echipate cu sistemul SmoothX CNC cu ecran tactil, cu sistem de palete și poate prelucra piese complexe (din domeniul aviației), realizate din diferite materiale (oțel, titan, aluminiu etc), sau cu sistemul SINUMERIK 840D.

Una din cele mai interesante premiere ale firmei MAZAK este mașina INTEGREX i-400AM, care include, în aceeași structură, un sistem de fabricație aditivă(cu pulberi metalice, alimentateprin duze și topite cu fascicul laser), prin care se realizează componente deosebit de complexe, apropiate de forma finală, înainte de a fi finisate pe mașini multioperaționale. Mașina poate prelucra simultan pe 5 axe piese cu geometrii complexe, realizate din straturi metalice unice sau diferite (oțel inoxidabil, aliaje de nichel și cupru etc).

Echipamentul SmoothX comandă ambele stații – fabricație aditivă și prelucrare simultană pe 5 axe – înglobat într-un singur echipament CNC.


CORNELIU GORNIC este Preşedinte PROFEX, Centru de Dezvoltare TehnologicăAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.