SIMTEX SA - furnizor de tradiţie pentru industria nucleară românească

Masini-Unelte

de Onut Iliescu

SIMTEX SA - furnizor de tradiţie pentru industria nucleară românească

Împotriva a ce se poate crede despre industria românească, ea mai poate produce tehnologie actuală. Nu uşor. Eforturile ce trebuie făcute nu sunt deloc mici. Sunt multe obstacole în calea realizării unor astfel de obiective ambiţioase. Depăşirea lor depinde de oamenii ce conduc întreprinderile româneşti încă productive. Însă piedicile pe care trebuie să le depăşească aceştia sunt mari. Cele interne - lipsa din ce în ce mai acută de specialişti, îmbătrânirea personalului şi numărul scăzut de tineri doritori să lucreze în aceste domenii tehnice (din cauza salariilor mici, nemotivante pentru tineri cu pregătire şi înclinaţii). Aceste efecte corozive au la bază veniturile scăzute ale acestor companii (din cauza comenzilor discontinue), neajunsuri financiare ce duc şi la incapacitatea dotării la timp cu echipamente noi, performante. Şi, legat de acestea, cauze exterioare: condiţii din ce în ce mai dificile de câştigare a comenzilor externe, din cauza condiţiilor impuse de clienţii externi, pierderea contactelor pe pieţe tradiţionale sau numărul redus de furnizori locali pe orizontală.

Dar chiar şi în aceste dificile condiţii, iată, se (mai) poate! Un exemplu de reuşită este recenta realizare a unei maşini agregat pentru industria nucleară de către SIMTEX SA. Institutul, prin conducerea sa – un exemplu de determinare în menţinerea pe picioa re a acestei unităţi de producţie – depăşind obstacolele birocratice (fiind în insolvenţă), pe cele de ordin tehnic şi logistic, şi împotriva ameninţării vârtejului imobiliar binecunoscut în care sunt supte spaţiile industriale ale vechilor întreprinderi, a participat şi a câştigat licitaţia pentru realizarea unor maşini agregat pentru Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti (FCN). Şi, pentru că T&T a fost invitată la SIMTEX SA, la recepţia oficială a primei maşini finalizate, vă prezentăm câteva imagini de la acest eveniment. Am profitat de deschiderea totală a omului care a coordonat şi a făcut posibilă această realizare, de a împărtăşi cu cititorii T&T din secretele acestei reuşite. Astfel, vă prezentăm în continuare un interviu cu Directorul General SIMTEX SA, dl. Marian Brutaru care a răspuns cu generozitate întrebărilor noastre (nu puţine), la data punerii în funcţiune a primei maşini realizate pentru FCN.

de la stânga la dreapta: Marian Brutaru, Director general Simtex SA şi Osvald Ştefan, Director de programe al SN Nuclearelectrica

T&T: Când a început colaborarea cu FCN? Această colaborare are un istoric, există condiţii acum ca ea să continue?

Marian Brutaru: Istoria acestei colaborări a început înainte de 89. Dacă va continua? Asta va spune piaţa. Ce pot spune este că până acum am fost prezenţi şi am câştigat aproape toate „bătăliile”. Ultima a fost cea despre a cărei finalizare discutăm acum. Lucrurile au început în 1985, prin realizarea primei maşini de rectificat pastile de uraniu. A continuat puternic după 1989, când combustibilul nuclear realizat la fabrica de combustibil s-a demonstrat că este de o calitate foarte bună la nivel internaţional, apreciat şi de specialiştii canadieni - cei ce au implementat sistemul CANDU în România. FCN a primit astfel undă verde să fabrice combustibil nuclear şi în scurt timp vor putea chiar exporta (momentan nu se poate datorită condiţiilor contractuale). Deci sunt 27 ani în care specialiştii din instituţiile noastre au fost implicaţi în realizarea mai multor utilaje pentru fabricarea combustibilului nuclear.

T&T: Fiind o colaborare lungă, ce tipuri de maşini aţi realizat în aceşti ani pentru FCN?

M.B: Am construit maşini pentru aproape toate operaţiile din procesul de fabricare a combustibului. SIMTEXUL a realizat utilaje pentru 65% din procesul tehnologic. Cred că sunt opt tipuri de maşini, pe diverse generaţii, unele fiind deja la generaţia a treia. Totodată, menţionăm că am realizat două utilaje destinate producţiei de cercetare a combustibilului nuclear avansat pentru Sucursala de Cercetări Nucleare Piteşti (SCN).

Burcea Gheorghe, Şef departament DTA FCN

 

T&T: Sunt îmbunătăţiri tehnice pe care le-aţi adus generaţiilor noi? Cum au putut fi acestea realizate?

M.B: În primul rând toate maşinile au înglobat experinţa tehnologică a fabricantului, FCN. FCN a arătat că se pot aduce îmbunătăţiri procesului, ei ni le-au transmis prin temă, iar noi am realizat practic propunerile lor. Al doilea salt tehnologic este cel al elementelor componente. Dezvoltarea elementelor de completare, evoluţia automatizărilor, a componentelor de la subfurnizori. Dorim să precizăm clar că realizarea acestor utilaje s-a putut face numai prin colaborarea dintre tehnologii beneficiarului final FCN şi specialiştii noştri.

T&T: Ne puteţi spune câteva din piedicile pe care le-aţi avut de depăşit pentru câştigarea comenzii FCN: cerinţe de licitaţie, concurenţi şi, de asemenea, care au fost atuurile SIMTEX?

M.B: A trebuit să îndeplinim condiţii legale, cerute de statul român, condiţii economice şi cele prevăzute în caietul de sarcini. La această maşină, concurenţa a fost din partea unei firme româneşti şi a unui fabricant canadian de utilaje pentru sisteme CANDU. În timpul licitaţiei criteriile au fost cele de preţ şi termen şi, bineînţeles, cele ce ţineau de capacitatea de realizare. Capacitatea de realizare o aveau cel puţin două firme dintre cele participante, cea canadiană şi SIMTEX (SIMTEX pentru că mai realizase maşini destinate acestui tip de operaţii).

Sistemul de alimentare dopuri şi teci

 

T&T: Câte maşini de acest tip trebuie să realizaţi, care sunt termenele lor de livrare şi cam ce preţ are o astfel de maşină?

M.B: Preţul este sub preţul solicitat de ceilalţi doi concurenţi. Este sub preţul cerut de canadieni şi mult sub cel cerut de cealaltă firmă românească. Avem de realizat două maşini. Pentru prima se semnează azi (12.09.2011) procesul verbal de punere în funcţiune la beneficiar, cea de a doua este şi ea realizată şi va fi pusă în funcţiune până la sfârşitul acestei luni.

T&T: Am înţeles că maşina realizată este un agregat care face mai multe operaţii. Câte operaţii se fac pe aceasta şi ce noutate tehnică prezintă echipamentul produs de SIMTEX?

M.B: Maşinile realizate în generaţia anterioară făceau doar sudura dopurilor la capetele tecii. Pentru celelalte operaţii erau necesare alte maşini. Acum, pe această maşină, teaca încărcată cu pastile de uraniu este transportată din postul de alimentare în postul de sudură cu un sistem de transfer. În postul de sudură se sudează succesiv câte un dop la fiecare capăt al tecii. Din postul de sudură teaca este transferată în postul de cântărire, verificându-se integritatea greutăţii tecii. După cântărire piesa este transferată succesiv în două posturi de curăţare (debavurare) a sudurii la cele două capete. Din postul de curăţare piesa este transferată în postul de măsurare cu laser a lungimii, după care piesa este transferată succesiv în cele două posturi de control nedistructiv (cu curenţi turbionari) al sudurii. Astfel, după un tact de 25 sec, piesa este prelucrată şi verificată, cu garanţia calităţii.

T&T: Ce parteneri ai SIMTEX au avut un rol important în sprijinirea câştigării comenzii şi a realizării acesteia? Mă refer la furnizorii de servicii auxiliare şi la alţi parteneri care v-au sprijinit, având în vedere situaţia financiară de moment a institutului.

M.B: Noi am făcut un consorţiu cu GPM Titan. Având în vedere situaţia de insolvenţă a societăţii nu puteam participa direct la licitaţie. Legea permite să facem o asociere cu o firmă care garantează financiar realizarea proiectului şi aceasta a fost GPM Titan. GPM Titan este un partener cu care am colaborat foarte bine şi cu care realizăm şi alte proiecte. Nu era, deci, primul parteneriat cu GPM Titan. Din punct de vedere tehnic, al părţii de automatizare a maşinii, am colaborat cu Titan Automatizări, pentru că specialiştii noştri în momentul realizării proiectului mai aveau şi alte contracte şi, suprapunându-se, a trebuit să apelăm la o colaborare externă pentru a ne înscrie în termen.

de la stânga la dreapta: Marian Brutaru, Director general Simtex SA, Marietta Stoica, Director GPM Titan şi Dumitru Constantin, Preşedinte FEPA-CM

 

T&T: Sunt şi oameni importanţi pentru proiect pe care doriţi să îi amintiţi?

M.B: Dintre specialiştii FCN cu care am colaborat la realizarea utilajelor de-a lungul timpului trebuie să-i amintesc pe domnii: D. Dobrotă – director FCN, dr. ing. C. Galeriu, ing. Gh. Andrei, ing. Gh. Burcea, ing. C. Anghene, ing. V. Băilescu, ing. I. Chiţu, ing. Gh. Dinuţă, ing. V. Munteanu, ing. I. Oanţă, ing. V. Ţurcanu. Dintre specialiştii SCN Piteşti doresc să amintesc buna colaborare cu domnul dr. ing. D. Oliai în realizarea utilajelor pentru combustibil nuclear avansat. Din SIMTEX S.A. amintesc câţiva dintre cei care au participat la realizarea proiectului, printre care: ing. Gh. Chirilă – Şeful de proiect, ing. N. Suciu, ing. M. Hacman, ing. Fl. Gheorghe, tehn. E. Mogoş şi V. Dorobanţu – specialist montaj mecanic. Sunt oameni valoroşi şi care sunt rari în ţară. Au rămas puţini. Din punct de vedere al colaborării pe parte de concepţie au fost specialiştii de la Titan Automatizări.

T&T: Puteţi aminti şi colaboratorii de la companii partenere, furnizori de componente care au contribuit la realizarea maşinilor?

M.B: Da, Festo din punct de vedere al echipamentului pneumatic, iar din punct de vedere al celui electric, Siemens. Sudura se face cu echipamentul unei firme americane cu care lucrează şi companiile canadiene. După cum se vede în aceste utilaje sunt înglobate elemente component de la firme de mare prestigiu internaţional. Acestea asigură fiabilitatea utilajelor. Noi avem experienţă în utilizarea acestor componenete şi practica ne-a dovedit că utilajele funcţionează de peste 20 de ani fără intervenţii. Există o experienţă acumulată şi atunci bineînţeles că nu rişti, ca fa bricant şi ca utilizator, să foloseşti alte echipamente de cât cele pe care le cunoşti, care sunt fiabile şi îţi dau randamentul dorit. Astfel nu apar probleme, întreruperi sau pierderi de timpi de producţie.

T&T: Care este lucrul cel mai important pe care consideraţi că l-a obţinut SIMTEX prin câştigarea şi realizarea aceastei comenzi?

M.B: Simtex şi-a dovedit sieşi că încă mai este în stare, în aceste condiţii ecomomice grele, să realizeze un produs de vârf şi, după declaraţiile beneficiarului, este se pare cea mai performantă maşină în domeniu. Există pe linia de producţie FCN şi maşini canadiene de altă generaţie şi maşini Simtex anterioare care nu sunt la nivelul acesta tehnologic. Este normală evoluţia. Deci SIMTEX-ul şi-a demonstrat în primul rând lui că încă poate realiza întreg ciclul de producţie – de la tema de proiectare la concepţie, fabricaţie şi punere în funcţiune a utilajului.

T&T: Deschide această realizare o piaţă nouă sau perspective noi pentru SIMTEX?

M.B: Piaţa nu este mare în domeniul nuclear, unde sunt mai multe tehnologii. Acest utilaj este realizat pentru tehnologia CANDU, specifică României. Dar, având în vedere că România va realiza reactorul 3 şi 4, ce necesită dublarea capacităţii de producţie, cel puţin pentru acest scop imediat, experienţa acumulată în realizarea acestor două utilaje va mai fi folosită pentru producerea altor astfel de echipamente necesare asigurării capacităţii de producţie a celor 4 reactoare. Este adevărat, având în vedere că mai sunt şi alte ţări care sunt în curs de realizare a unor centrale nucleare de tip CANDU, există posibilitatea de a furniza pe viitor utilaje pentru aceste noi capacităţi de producţie.

T&T: Ce alte comenzi mai are în lucru SIMTEX şi ce obiective aveţi pe viitor?

M.B: Nu este singurul utilaj pentru domeniul nuclear pe care îl realizăm în această perioadă. Tot pentru mărirea capacităţii de producţie a Fabricii de Combustibil Nuclear, mai avem de realizat până la sfârşitul anului o linie automată de rectificare, spălare, uscare, cântărire şi stocare a pastilelor de uraniu. Ce ne propunem pe viitor este să continuăm tradiţia de realizare a maşinilor-unelte unicat, pentru că în maşinile-unelte ca să faci serie este greu, trebuie să ai forţă economică şi în sprijin o industrie orizontală foarte bine dezvoltată. România astăzi nu mai poate candida şi concura în producţia de serie de maşini-unelte universale. Poate concura în domeniul maşinilor-unelte special la temă şi grele. Aici domeniul este mai îngust, sunt mai puţini constructori dornici să facă unicate şi este o nişă pe care noi am fost prezenţi în permanenţă şi vrem să continuăm. Suntem în contact cu firme din Turcia cu care colaborăm de prin 1995 şi care, datorită şi dezvoltării pe care a avut-o Turcia în ultimii ani, îşi continuă investiţiile şi au solicitat să le executăm noi utilaje. În acest moment doar pentru România şi Turcia. Avem parteneri în Italia, Franţa cu care am lucrat în ultimii ani. Vreau să reconfirm capacitatea României de a mai realiza maşini-unelte şi speranţa mea că sunt oameni care vor întelege că o economie dezvoltată nu poate exista fără o industrie de maşini-unelte performantă. Economia niciunei ţări nu poate funcţiona fără o industrie de maşini-unelte, care are un caracter strategic (aşa cum este considerat în ţările dezvoltate).

Maşina agregat de sudare

 

T&T: O ultimă întrebare: SIMTEX mai poate pregăti oamenii de care are nevoie?

M.B: Încă este în faza în care mai poate să pregătească. Astăzi SIMTEX mai poate face acest lucru. Încă mai are cine să îi înveţe pe cei doritori să acumuleze cunoştinţe în domeniu. Trebuie să existe însă o colaborare şi între universităţi şi fabricanţii de maşini-unelte (aşa cum este peste tot în lume).

T&T: Vă mulţumesc pentru interviu.

M.B: Şi eu vă mulţumesc mult pentru munca pe care o faceţi, ce ajută la susţinerea industriei româneşti.Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.