Recenzii

Articole

Inteligenţa artificială. Modele operaţionale logice

Inteligenţa artificială. Modele operaţionale logice

Inteligența artificială prezintă o dinamică și o perspectivă puternică în contextul științific, tehnic și tehnologic actual, evidențiind o serie de domenii și direcții specifi ce atât la nivelul conceptual, cât și la cel al structurilor suport de implementare și procesare.

Obiectivul major vizat este cel al realizării sferei gândirii și raționării simbolice într-un context tehnic, astfel încât entitățile create să reprezinte sisteme de interacțiune și suport cu factorul uman atât în contextele de execuție, cât și în cele intelectuale.

În acest cadru al orientării spre crearea de entități raționale, prezenta lucrare dezvoltă problematica inteligenței artificiale din perspectiva modelului de gândire al logicii, evidențiind relațiile și integrarea inteligenței artifi ciale cu domeniile deschise sinergetice ale mecatronicii și roboticii.

Prin toate aceste aspecte, lucrarea se adresează specialiștilor din domeniile inteligenței artifi ciale, roboticii și mecatronicii, dar și viitorilor experți orientați către proiectarea de sisteme inteligente.

de Ioana Armaş -