Centrul Național ABB de Instruire Directă și Asistată în Robotică

Roboti

de ABB Romania

Centrul Național ABB de Instruire Directă și Asistată în Robotică

Prin parteneriatul strategic încheiat în luna octombrie 2017 între ABB România şi Universitatea „Politehnica”, în cadrul Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Maşini şi Sisteme de Producţie (MSP), specializarea Robotică, a fost înfiinţat „Centrul Naţional ABB de Instruire Directă şi Asistată în Robotică”. Centrul de instruire, complet echipat cu echipamente de ultimă generaţie, va fi utilizat atât de către clienţii şi partenerii ABB, cât şi de către studenţii universităţii.

Evenimentul de inaugurare a „Centrului Naţional ABB de Instruire Directă şi Asistată în Robotică”, organizat în data de 12 decembrie 2017, a debutat printr-o ședinţă festivă, desfăşurată în amfiteatrul CD 008 din Facultatea IMST, urmată de vizitarea laboratorului şi de prezentări demonstrative, realizate în cadrul acestuia de către reprezentanţii companiei ABB SRL.

La inaugurare, au participat: reprezentanţii conducerii grupului ABB din România, reprezentanţii conducerii Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, respectiv ai Facultăţii IMST şi ai Departamentului Maşini şi Sisteme de Producţie, ai departamentelor şi centrelor de cercetare din cadrul UPB, precum şi un număr important de reprezentanţi ai mediului economic (ARCTIC SA, GreenBau Tehnologie SRL, IFM Electronics, Siemens PLM – ADA Computers, Top Metrology SRL, ASTI Automation SRL etc.), reprezentanți ai Asociaţiei Comitetelor Sectoriale şi ai mass-media.

În paralel cu inaugurarea noului centru, în cadul şedinţei festive de deschidere, prin prezentarea Writing the digital future takes ability. ABB Ability™ făcută de către dl Tomasz WOLANOVSKI – Country Managing Director ABB România, au fost create, totodată, premisele instituirii unui cadru adecvat de discuţii între reprezentanţii grupului ABB/ai Universităţii şi partenerii economici participanţi la manifestare, în ceea ce priveşte perspectivele şi oportunităţile oferite de toate părţile implicate pentru deschiderea de noi colaborări în domeniul dezvoltării unor noi soluţii de automatizare a fabricaţiei, precum şi al implementării conceptelor specific fabricaţiei digitale şi Industry 4.0.

Noul Centru de Instruire va permite viitorilor ingineri să beneficieze de pregătire avansată în domeniul sistemelor de producţie robotizate şi în cel al automatizărilor industriale.  ABB a pregătit module specific de curs, în colaborare cu profesorii universității, care sunt deja integrate în planul de învățămâni al studenților. Modulele de training constau într-un studiu amănunţit al roboţilor ABB şi al sistemelor complementare asociate acestora din toate punctele de vedere (mecanic, electric, programare şi comandă).­

„Considerăm această iniţiativă ca fiind un pas important şi un sprijin extraordinar atât pentru stu­denţi, cât şi pentru clienţii ABB, care vor beneficia de instruire în acest nou Centru. Aceştia nu numai că vor avea posibilitatea de a vedea soluţii de robotizare ABB cu aplicabilitate directă, dar vor putea fi la curent și cu cele mai recente inovaţii ABB în domeniu, într-un mod direct şi pragmatic“. Tomasz WOLANOWSKI, Country Managing Director ABB România

ABB România va utiliza acest centru de instruire pentru proiecte viitoare şi pentru experimentarea de noi aplicaţii, precum şi pentru diverse demonstraţii dedicate cli­enţilor companiei. În toate aceste proiec­te, Departamentul MSP din cadrul Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice va fi partenerul ABB pentru ela­borarea de noi teme, proiecte şi soluţii.

ABB are o bază instalată de peste 300.000 de roboţi în întreaga lume şi de peste 900 de roboţi industriali numai în România. ABB este lider de piaţă în România în domeniul robo­tizării, principalele aplicaţii industriale robo­tizate incluzând sudare, vopsire, împachetare, paletizare şi diferite operaţii de manipulare. ABB oferă, de asemenea, mentenanţă preven­tivă pentru soluţiile implementate în România. Cu YuMi, ABB depăşeşte din nou limitele automatizării prin extinderea fundamentală a tipurilor de procese industriale ce pot fi auto­matizate cu roboţi.

Centrul Naţional ABB de Instruire Directă şi Asistată în Robotică este acum echipat cu roboţi şi cu o gamă largă de echipamente industriale complementare cu care roboţii interacţionează în mod direct, şi anume: echipamente video cu camere de vedere artificială 3D, dispozitive de urmărire dinamică a conveioarelor cu module speciale de control al traductoarelor de poziție, senzori inductivi, sisteme de oprire pe flux a circula­ției paletelor port-piese şi indexare a paletelor, componente pentru automatizări pneumatice (cilindri, distribuitoare etc.), efectori pentru prinderea mecanică a pieselor montate pe flan­şele roboţilor, protecţii perimetrale, standuri de piese şi accesorii, ecran de dimensiuni mari pentru proiecţii specializate, toate, pregătite pentru a dezvolta aplicaţii la scară industrială reală.

Toate mișcările şi interacţiunile roboţilor sunt monitorizate, componentele comunicând între ele prin protocoale industriale, cum ar fi Profibus, Profinet, cât şi prin intermediul automatelor programabile de înaltă perfor­manţă, al blocurilor de Intrări/Ieşiri şi al inter­feţelor operator HMI.

Echipamentele ABB integrate în cadrul Centrului de Instruire constau în doi roboţi cu arhitectură generală de tip braţ articulat, unul IRB 120 şi, respectiv, unul IRB 140, precum şi robotul colaborativ YuMi. În cadrul Centrului, sunt puse la dispoziţia celor interesați atât controlerele din generaţia IRC5 în variantă normală, cât şi în variantă compactă.

Mai mult, în activităţile de instruire vor fi utilizate licenţele pentru software-ul ABB Robot Studio, ce permit derularea activităţilor educaţionale/ de training atât on-line, cât şi off-line. De asemenea, Centrul ABB pune la dispoziţia utilizatorilor pachetul software ABB Automation Builder, permiţând viitorilor specialişti să combine învăţarea teoretică cu cea practică, să configureze, să programeze şi să rezolve diferite situaţii de lucru specific automatizării industriale cu PLC AC 500, în deplină siguranţă. Protecția sistemelor este asigurată cu componente Jakob Safety. Conveioarele sunt comandate şi acţionate cu ajutorul motoarelor trifazate ABB şi al convertizoarelor de frecvenţă ACS 380, cu parametrizare şi monitorizare facile. Aceste componente se pot găsi de obicei integrate în echipamentele de transport, în mixere, extrudoare, macarale, maşini de imprimat, lifturi etc. ABB a dotat complementar Centrul cu patru standuri demonstrative dedicate instruirii pentru utilizarea sistemelor de acţionare electrică ce integrează convertizoare de frecvenţă.

Suportul ABB România pentru procesul educaţional din Facultatea IMST specializarea Robotică datează din anul 2007, de când au fost introduse primele cursuri de specialitate pentru programare-simulare off line a roboţilor industriali utilizând licenţele oferite de companie pentru produsul software ABB Robot Studio. Extensia graduală a acestui prim suport software, oferit anual de către ABB România, a continuat cu furnizarea, în anul 2010, a unui set de patru standuri demonstrative pentru instruire în domeniul utilizării convertizoarelor statice de frecventă ABB, iar ulterior, a doi roboţi industriali de tip brat articulat IRB 120 și IRB 140 (în anii 2014 şi 2015), iar începând cu anul 2016, și a robotului colaborativ YuMi. Odată cu structurarea unui nucleu consistent de unităţi robotice (din anul 2015), a început şi dezvoltarea aplicaţiilor robotizate complex integrate, ajungându-se actualmente, printr-o nouă investiţie a ABB România (din anul 2017), la nivelul de dotări aferente noului Centru. Studenţii specializării Robotică şi partenerii ABB au acum la dispoziţie un laborator cu soluţii de sisteme robotizate şi de automatizare industrială de ultimă generaţie, operaţionale la scară industrială reală.

În paralel cu utilizarea dotărilor din cadrul acestui Centru, absolvenţii acestei specializări beneficiază, în cadrul unui laborator informatics dedicat specializarii Robotică, şi de suportul tehnic complet al companiei ABB, având la dispoziţie, în momentul de față, aplicaţii software specializate pentru dimensionarea şi verificarea soluţiilor de acționare electrică (Drive PC Tool – DriveSize/MCSize dimensioning tool – Motion control applications), de programare-simulare off line a aplicațiilor robotizate (ABB Robot Studio), precum şi de integrare complexă a soluţiilor de automatizare industrială (ABB Automation Builder). Suplimentar acestora, laboratorul informatic asociat oferă acces permanent atât on-line, cât şi prin suportul electronic furnizat suplimentar la documentaţia tehnică a firmei ABB. Utilizând acest suport, toate proiectele în desfășurare pe două semestre din anii 3 și 4 de studii şi, respectiv, proiectele de diplomă şi lucrările de disertaţie sunt astfel realizate pe tematici ce au legătură directă cu aplicaţii industriale la scară reală, majoritatea dintre acestea integrând soluţii tehnice innovative ofertate recent de către compania ABB.

„Înfiinţarea Centrului Naţional ABB de Instruire Directă şi Asistată în Robotică în facultatea UPB, IMST, Departamentul MSP reprezintă pentru specializarea Robotică pilonul principal de sprijin în parteneriatul cu mediul industrial specific dezvoltatorilor, integratorilor şi utilizatorilor de soluţii de fabricaţie robotizată. Datorită investiţiei ABB România la nivelul de dotări aferente noului Centru, studenţii specializării Robotică şi partenerii ABB au acum la dispoziţie un laborator cu soluţii de ultimă generaţie, operaţionale la scară industrială reală“, prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, coordonatorul programelor de studii de licenţă şi master în robotică și prodecan al Facultăţii IMST, responsabil cu domeniul Cercetare.

Suplimentar, mai trebuie menţionat că:

  • prin parteneriatul asigurat încă din anul 2010, anual, patru până la șase studenţi din anul 3 de studii participă, pentru trei luni, alături de angajaţii firmei ABB, la activităţi de practică în producţie la partenerii ABB, o parte dintre aceștia fiind angajați ulterior finalizării studiilor în cadrul companiei ABB;
  • reprezentanţii grupului ABB au consultări periodice cu prof. dr. ing Adrian Nicolescu, coordonatorul programelor de studii de licenţă şi master în robotică, şi cu prof. dr. ing. Tiberiu Dobrescu, directorul Departamentului MSP, privind actualizarea curriculei programelor de studii de robotică prin introducerea de noi capitole de curs în unele dintre disciplinele existente sau chiar a unor discipline noi în planurile de învățământ ale acestor specializări;
  • în fiecare an, reprezentanții grupului ABB participă cu demonstrații practice și cu prezentări de specialitate ale ultimelor realizări în domeniu în cadrul Conferinței ICMaS. organizată de către Departamentul MSP, precum și în cadrul manifestărilor organizate de „Zilele Porţilor Deschise UPB/Polifest”;
  • periodic, sunt organizate, cu sprijinul reprezentanților ABB România, în cadrul prelegerilor de curs de la anii 3 şi 4 de studii, prezentări tematice ale conceptelor noi/produselor nou-lansate pe piață de către grupul ABB, ultima dintre acestea fiind organizată cu participarea directă a dlui Tomasz WOLANOVSKI - Country Managing Director ABB România.

 

În final, ca rezultat și al acestei colaborări dintre grupul ABB și UPB/Facultatea IMST - Departamentul MSP, anual, absolvenţii specializării Robotică sunt angajaţi în proporţie de 100% de către companii din domeniul roboticii implicate în concepţia, modelareasimularea, realizarea efectivă şi implementarea la scară industrială a sistemelor de producţie robotizate din industria automobilelor, industria aeronautică, industria constructoare de maşini şi echipamente de producţie sau de către companii prestatoare de activităţi de inginerie asistată şi cercetare-dezvoltare produse noi, cererea pentru absolvenţii specializării Robotică depăşind anual cu circa 30-40% numărul de absolvenţi ai acestei specializări.


Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.