Implementarea roboţilor industriali în România, aspecte practice, din perspectiva furnizorilor şi integratorilor

Roboti

de T&T

Implementarea roboţilor industriali în România, aspecte practice, din perspectiva furnizorilor şi integratorilor

Pentru a completa datele din articolele de fond cu informaţii legate de implementarea roboţilor în procesele de fabricaţie, am cerut ajutorul firmelor care furnizează şi instalează astfel de echipamente de automatizări în industria românească. Iată mai jos răspunsurile celor care au avut amabilitatea să răspundă la setul de întrebări formulat de redacţia T&T.

 

1. Care este cel mai bine vândut tip de robot pe piaţa românească?

ABB: Familia ABB de roboți cuprinde o gamă foarte variată de roboți, aceasta fiind formată din roboți tip braț articulat (4-6 axe) și tip paralel, gama cea mai vândută fiind cea a roboților tip braț articulat. Roboții ABB se adresează tuturor tipurilor de indus­trii, dar în special celei auto.

Bosch Rexroth: Pe piața din România, cel mai bine vândut tip de robot al companiei Bosch Rexroth este cel cartezian.

Kuka: Roboţii KUKA din seria 2000, Quantec şi cei din familia AGILUS (small robots).

LasTechno: În ceea ce privește firma noastră vă pot spune că fiind specializați pe aplicații și roboți de sudare, cei mai vânduți roboți ai noștri sunt două modele produse de IGM Robotersysteme AG și anume: RT 280 (un model mai vechi care acum a fost înlocuit de noile sisteme RTi) și RTi 499 (robot de sudare cu 7 axe). 

Mach FTD: Produsele cu cea mai mare vânzare sunt roboţii de manipulare şi paletizare. Aşezarea de cutii, saci, sticle, baxuri sau orice alt tip de produs pe un palet, precum şi ambalarea în cutii sau tăviţe special confecţionate – acestea reprezintă sarcini uşoare dacă sunt executate de un robot.

Robital Industrial Supplier: Roboţii de pale­ti­zare din seria Z – sarcina 130 kg, 250 kg, roboţii de manipulare seria F şi R – sarcina de la 2 la 80 kg.

Robots Net Consulting: M-410iB, 20 bucăţi.

 

2. Care sunt cele mai întâlnite aplicaţii pe piaţa din România în care aţi implementat soluţiile companiei dumneavoastră?

ABB: Aplicațiile specifice în care au fost implementate soluțiile ABB în România sunt paletizarea, ambalarea și manipularea, iar în industria auto, sudură și vopsire.

Bosch Rexroth: Manipulare, paletizare, debitare de forme din plăci de materiale

Kuka: Sudură punct, manipulări, asamblări, pa­­le­tizare, sudură arc.

LasTechno: Cele mai întâlnite aplicaţii în care implementăm soluţiile noastre sunt cele de sudare robotizată. Furnizăm atât sisteme robotizate complete, în special pentru aplicaţii complexe şi respectiv pentru aplicaţii grele, cât şi surse de sudare şi accesorii pentru aplicaţii robotizate sau de auto­matizare. Sursele şi accesoriile de sudare pentru aplicaţii robotizate sau automatizate le vindem atât în mod direct către utilizatorii finali, cât şi către diverşi integratori locali.

Mach FTD: Aplicaţiile cel mai des întâlnite pe piaţa din România sunt soluţiile complete de manipulare, ambalare şi paletizare, acestea fiind soluţia optimă care asigură continuitatea şi consecvenţa producţiei la cele mai înalte standarde de calitate şi siguranţă.

Robcon TM: Sudare cu Arcul Electric.

Robital Industrial Supplier: Roboţii de pale­tizare sunt cei mai bine vânduţi în România până în acest an. Am vândut, de asemenea, un număr important de roboţi pentru manipulare, deservire maşini-unelte şi maşini de turnare sub presiune, şi, nu în ultimul rând, roboţi pentru aplicaţii de sudură.

Robots Net Consulting: debavurare, paletizare, sudură, manipulare.

 

3. Ne puteţi spune câteva dintre cele mai frecvente/dificile probleme ce pot apărea la implementare?

Bosch Rexroth: Compatibilitatea software a ro­bo­tului cu restul sistemului de comandă al clientului.

Kuka: Lipsa de experienţă a firmelor partenere de automatizări şi de integrare roboţi din România.

LasTechno: Aceasta este o întrebare dificilă, deoarece răs­punsul trebuie analizat profund. În primul rând vă pot spune că un sistem bine analizat şi gândit încă de la început nu va ridica probleme la implementare. Afirmaţia aceasta pare dură, însă principala cauză a problemelor vine din faptul că pe piaţă sunt foarte mulţi „vânzători” şi mai puţini specialişti tehnici şi consultanţi capabili să îndrume utilizatorul final. Acest lucru, coroborat cu faptul că utilizatorii finali nu au cunoştinţe avansate în domeniul robotizării, duce de multe ori la o implementare deficitară, sau va implica costuri foarte mari de implementare. Alte probleme care pot să apară la implementare sunt:

 • Lipsa de programatori specializaţi în sisteme robotizate. De fapt ei există, însă de cele mai multe ori utilizatorii finali tratează superficial acest aspect şi consideră că orice angajat poate să facă munca de programator, pe salarii mai mici. Din păcate această mentalitate aduce o pierdere de productivitate şi probleme destul de mari în utilizare.
 • Teama angajaţilor că aducerea unui sistem robotizat va duce la pierderea locurilor de munca. Acest lucru poate conduce la „sabotarea” respectivului utilaj. Din păcate, acest aspect este înţeles greşit în ţara noastră. Un sistem robotizat nu duce la pierderea locurilor de muncă, ci determină creşterea productivităţii şi uşurează munca operatorilor. De cele mai multe ori utilizatorii finali au ajuns la concluzia că pentru a furniza unui robot, în timp util, toate componentele necesare, mai are nevoie de personal auxiliar, şi mai fac angajări.

 

Mach FTD: Apar probleme legate de uşile de acces prea înguste, ajungându-se la situaţia de a sparge pereţii pentru a putea introduce echipamentul; probleme legate de podeaua prea subţire şi strâmbă, nepermiţând prinderea batiului de ea. Au mai fost şi probleme legate de traseele de ţevi/cabluri apărute în spaţiul de manevră a robotului, ulterior acceptării proiectului.

Robcon TM: Lipsa analizei tehnologice preliminare; pregătirea şi montajul necorespunzătoare ale componentelor care se sudează; Lipsa de pregătire pe întregul lanţ ierarhic de la beneficiar; materiale de proastă calitate.

Robital Industrial Supplier: Din expe­rienţa activităţii de până acum, nu au existat probleme la implementarea sistemelor robotizate de către Robital deoarece, încă din faza de ofertare a soluţiei tehnice şi de proiec­tare a întregului sistem de către specialiştii noştri am încearcat să evităm orice posibilă problemă, printr-o comunicare foarte bună cu clienţii în legătură cu specificul aplicaţiei şi restricţiile de spaţiu şi posibilităţi de ex­ploatare existente.

Robots Net Consulting: diversitatea de piese pe aceeaşi celulă, acolo unde producţia nu se pretează la aplicaţii robotizate.

 

4. Care sunt condiţiile tehnice importante pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii implementării?

Bosch Rexroth: Asigurarea condiţiilor de lucru, mentenanţa preventivă, asigurarea pieselor de schimb.

Kuka: Pregătirea procesului de automatizare cu roboţi industriali, pregătirea personalului operator.

LasTechno: În primul rând, înainte de a se lua decizia cu privire la configuraţia sistemului robotizat care urmează a fi implementat, beneficiarul împreună cu integratorul trebuie să facă o atentă analiză a fluxului de producţie existent şi a toleranţelor semifabricatelor şi respectiv ale subansamblurilor. Numai după o astfel de analiză poate trece la realizarea configuraţiei finale a sistemului robotizat. Voi face o scurtă analiză asupra materiilor prime, subansamblelor şi consumabilelor utilizate, de exemplu, în sudarea robotizată:

 • O primă problemă vine din faptul că majoritatea materiilor prime se cumpără de la firme care nu pot asigura o bună repetabilitate a compoziţiei chimice şi a toleranţelor semifabricatelor. Acest lucru va duce la operaţii laborioase de pregătire a subansamblelor care urmează a fi sudate şi la modificarea frecventă a parametrilor de lucru.
 • O a două problemă vine de la toleranţele de execuţie. Roboţii nu pot face toate operaţiile pe care oamenii le pot face şi din acest motiv trebuie ca toleranţele componentelor care se vor îmbina să fie cât mai strânse.
 • Nu în ultimul rând este important ca şi consumabilele utilizate de către sistemele robotizate să fie de bună calitate şi certificate. Altfel, vor exista tot timpul probleme în ceea ce priveste protecţia cu gaz sau alimentarea cu sârmă de sudare, etc.

 

Deci îi sfătuiesc pe toţi utilizatorii sau potenţialii utilizatori de sisteme robotizate să-şi regândească modul de achiziţie şi concepţia privitoare la materii prime şi la consumabile, deoarece pentru a funcţiona perfect un sistem robotizat trebuie să beneficieze de cele mai bune condiţii de lucru.

Mach FTD: Una dintre cele mai importante cerinţe este crearea unui caiet de sarcini complet şi bine detaliat despre soluţia dorită. Printre altele, acesta cuprinde:

 • Forma, schiţa, fotografii ale produselor;
 • Dimensiuni ale produselor (pentru toate tipurile de produse);
 • Greutatea (pentru toate tipurile de produse);
 • Productivitate cerută (numărul de produse/unitatea de timp);

 

Robcon TM: Instruirea operatorilor, programatorilor şi a responsabilior; Debitarea precisă şi montajul exact al pieselor.

Robital Industrial Supplier: Beneficiarul unei celule robotizate de producţie trebuie să asigure pe fluxul tehnologic o calitate constantă a produse­lor de manipulat sau prelucrat. În special în cazul pa­letizării sau ambalării, este necesar să fie utilizate ambalaje de o calitate suficient de bună pentru a putea fi manipulate în siguranţă. De asemenea, este important ca beneficiarul să dispună de un spaţiu adecvat pentru instalarea echipamentelor robotizate, respectiv utilităţi (aer comprimat, sursa de curent, etc.) şi personal apt şi motivat să înveţe pentru a opera cu panoul de comandă al sistemului robotizat la alegerea diverselor programe preinstalate.

Robots Net Consulting: calitatea constantă a subansamblelor în celula robotizată.

 

5. Care consideraţi că sunt chestiunile cheie pri­vind mentenanţa roboţilor industriali?

ABB: Cel mai important aspect legat de mentenan­ța roboților industriali vizează revi­zia anuală a acestora (mentenanță preventivă). Roboții ABB sunt livrați cu un „remote box” care permite conectarea de la distanță în vederea reducerii timpilor de oprire a roboților. 

Bosch Rexroth: Asigurarea pieselor de schimb originale, respectarea indicaţiilor producătorului privind intervalele de mentenanţă şi produsele folosite la aceasta (lubrifianţi, etc.).

Kuka: Acceptul beneficiarilor pentru un calendar bine stabilit pentru mentenanţe poate duce la o perioadă lungă de funcţionare a roboţilor industriali fără importante probleme de service, deci fără costuri suplimentare pe eventuale piese de schimb în regim de urgenţă, şi totodată fără costuri importante provenite din oprirea producţiei.

LasTechno: Mentenanţa roboţilor industriali este un alt aspect foarte important în funcţionarea fără întrerupere a unui sistem robotizat. În majoritatea cazurilor utilizatorii finali tratează sistemul robotizat ca pe orice alt echipament pe care îl utilizează. Acest lucru este o greşeală, deoarece pentru funcţionarea continuă un astfel de sistem trebuie să beneficieze de toate operaţiile de mentenanţă preventivă recomandate de către furnizori. Din fericire aceste operaţii nu sunt nici dificile şi nici laborioase. Tot ceea ce trebuie făcut este să se lubrifieze periodic angrenajele, să se verifice starea cablurilor şi a bateriei, să se cureţe echipamentele auxiliare şi să se schimbe piesele de uzură conform graficelor furnizorului.

Mach FTD: Un sistem robotizat necesită revizii minime la un număr mare de ore de funcţionare. Recomandarea noastră în ceea ce priveşte o mentenanţă reuşită pentru un sistem cu robot articulat este de o inspecţie la 6 luni şi o revizie anuală specifică atât pentru robot, gripper, cât şi pentru întreaga automatizare.

Robcon TM: Ca şi în orice domeniu al tehnicii: efectuarea întreţinerii la intervalele şi în condiţiile prescrise de producător; utilizarea substanţelor, componentelor şi materialelor de bună calitate; personal competent de service, propriu sau din exterior.

Robital Industrial Supplier: Cel mai important aspect în mentenanţa roboţilor industriali este respectarea programului de revizii periodice conform  manualelor de întreţinere a producătorului. Piesele și produsele folosite să fie originale, iar intervenţia la robot să se facă de către personal specializat.

Robots Net Consulting: asigurarea mentenanţei la intervalele cerute de producătorii roboţilor şi stocul de piese de urgenţă. 

 

6. Care sunt aspectele cheie pe care le vizează reviziile periodice (garanţie/postgaranţie)?

ABB: Aspectele cheie constau în buna întreținere a produsului (schimbare ulei, filtre) și verificarea mecanică şi electrică a acestuia. Toate intervențiile menționate sunt asigurate de echipa noastră locală de service într-un timp foarte scurt. 

Bosch Rexroth: Efectuarea acestora de către un personal calificat.

Kuka: Inspecţii generale, mentenanţe electrice şi mecanice.

LasTechno: Principalele aspecte pe care le vizează verificările periodice ale unui robot ţin de precizia sistemului şi de uzura componentelor folosite, de fiecare producător în parte, pentru transmiterea mişcării. De asemenea, reviziile vizează şi perifericele, deoarece acestea joacă la rândul lor un rol foarte important în cadrul sistemului în sine.

Mach FTD: Verificările vizează, în principal, părţile mecanice şi zonele în mişcare ale robotului – menţionez gripperul ca fiind partea cea mai importantă. În plan secund, verificări ale părţii de automatizare şi a părţii electrice, incluzând tot ceea ce ţine de senzoristică.

Robcon TM: La companiile serioase, nu există  aspecte cheie, ci şase pagini de checklist care trebuie INTEGRAL îndeplinite; este suficient ca un aspect minor să fie neglijat pentru a nu mai avea o funcţio­nare ireproşabilă.

Robital Industrial Supplier: În cadrul reviziilor periodice care se efectuează după circa 10.000 de ore de funcţionare,  se verifică în principal strângerea şuruburilor pe robot, gripper etc, completarea sau înlocuirea vaselinei din reductoare şi lagăre, verificarea poziţiei de zero. Intervenţia durează puţin, iar costurile sunt reduse.

Robots Net Consulting: schimbarea la timp a vaselinei, verificarea erorilor, optimizarea traiectoriilor.

 

7. Care sunt slăbiciunile/vulnerabilităţile robo­ţilor industriali actuali?

Bosch Rexroth: Produsele software, care în unele cazuri sunt insuficient testate înainte de a fi lansate pe piaţă şi care generează întreruperi ale robotului.

Kuka: Lipsa unei reţele electrice stabile, în special în România, duce de foarte multe ori la defecte pe componentele electrice şi electronice ale sistemului robot.

LasTechno: Termenul de vulnerabilităţi este puţin cam mult spus. Roboţii actuali sunt construiţi astfel încât să fie foarte fiabili şi să nu ridice prea mari probleme. Însă, bineînţeles că în funcţie de aplicaţia dorită există roboţi mai competitivi sau mai puţin competitivi. Merită însă luate în consideraţie trei aspecte în scopul obţinerii unui sistem cât se poate de performant:

 • În primul rând, este important să se aleagă branduri specializate pe aplicaţiile pe care vreţi să le robotizaţi.
 • În al doilea rând, uşurinţa în programare a roboţilor aleşi este foarte importantă. Timpii de programare pentru o anumită operaţie sunt foarte diferiţi de la un brand de roboţi la altul.
 • În final, este important ca roboţii utilizaţi să aibă servomotoarele şi reductoarele cât mai bine protejate, iar cablurile să fie prin braţul robotului, pentru a asigura o durată cât mai lungă de viaţă. Cu toate acestea, e important să vă asiguraţi şi de faptul că operaţiile de mentenanţă şi de service pot fi efectuate cu uşurinţă.

 

Mach FTD: Dacă soluţia este gândită bine, robotul industrial nu are părţi vulnerabile, el având capacitatea să funcţioneze ani de zile dacă are în spate o mentenanţă şi o verificare periodică. În schimb, în cazul unei mentenanţe defectuoase, părţile vulnerabile într-o soluţie robotizată pot fi gripper-ul de preluare sau manipulare a produsului, precum şi sistemul de transport al produsului până în zona de acces robot şi gripper, împreună cu elemen­tele de senzoristică - dacă acestea nu sunt alese corespunzător, atunci soluţia poate da mari bătăi de cap.

Robcon TM: Imperfecţiunea cunoasterii exacte a mediului (senzori şi traductoare adecvate); insuficienţa capacităţilor de inginerie specifice aplicaţiilor.

Robital Industrial Supplier: Roboţii industriali  sunt maşini create şi controlate de oameni. Dacă sunt utilizaţi în modul în care sunt făcuţi să funcţioneze, practic nu există vulnerabilităţi. Probleme apar numai atunci când oamenii nu ştiu să utilizeze şi să programeze  robotul. 

 

8. Cum apreciati evoluţia domeniului în România, în următorii ani?

ABB: Estimăm că evoluția acestui domeniu în România va rămâne constantă, înregistrând aceeași creștere de 10-15%, avantajele utilizării roboților fiind din ce în ce mai cunoscute, ABB România având capacitatea și know-how-ul, prin echipa locală, de a realiza instalarea și service-ul produselor livrate.

Bosch Rexroth: În creştere, cu accent pe soluţii economice.

Kuka: De la an la an se înregistrează o creştere a bazei de roboţi (noi şi utilizaţi) în România. Îmbucurător este faptul că pe lângă companiile multinaţionale, care au o experienţă în acest domeniu, tot mai multe companii româneşti au investit sau se gândesc să investească în automatizări cu roboţi industriali.

LasTechno: Personal consider că în următorii ani va avea loc o evoluţie extrem de accelerată în ceea ce priveşte sistemele robotizate în toate aplicaţiile industriale. Deja multe firme utilizează roboţi şi au văzut avantajele şi beneficiile aduse de aceştia. Însă majoritatea roboţilor existenţi la noi sunt vechi şi vor trebui înlocuiţi cu alţii mai performanţi. Un alt as­pect demn de luat în consideraţie este creşterea tot mai accentuată a numărului de roboţi raportat la fie­care 10.000 de angajaţi. În 2012 media europeană a fost de circa 80 de roboţi la fiecare 10.000 de angajaţi, iar România este încă mult sub această medie, pe care va trebui să o atingem pentru a deveni competitivi pe plan extern.

Mach FTD: Cu siguranţă piaţa din România este în continuă expansiune, iar aceste sisteme ro­­botizate vor ajunge o necesitate odată cu creşterea productivităţii, precum şi „cu necesitatea” respectării tuturor normelor europene şi a legislaţiei specifice pentru operatori: ergonomie, siguranţă în exploatare, etc.

Robcon TM: Deoarece în prezent suntem în România sub nivelul normal de dotare (avem de 7 ori mai puţini roboţi decât în Cehia, de 3 ori mai puţini ca în Polonia ori în Ungaria, etc) mă aştept la o creştere corespunzătoare în urmă­torii 5 ani. Să nu uităm că în 2011 „populatia” de roboţi a României s-a dublat, de la 437 la 786 de roboţi.

Robital Industrial Supplier: Apreciem că va exista în continuare creştere pe acest domeniu, deoarece necesitatea implementării sistemelor robotizate există la foarte multi clienţi, dar va fi condiţionată de modalităţile de finanţare accesibile.

Robots Net Consulting: Trendul este pozitiv dar lipsa informaţiilor tehnice din domeniu fac ca beneficiarii să apeleze la firme cu slabă pregătire tehnică pe fondul cererilor tehnice precare.Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.