Frezare inteligentă

Scule

de Iscar Tools

Frezare inteligentă

Recent, ISCAR a lansat o gamă completă de scule moderne sub denumirea ,,HIGH QLINE’’. Sunteţi, cu siguranţă, familiarizaţi cu abrevierea ,,IQ’’ – coeficientul de inteligenţă. În acest domeniu, al prelucrărilor, ,,IQ’’ se referă la ,,Îmbunătăţirea Calităţii’’. Motto-ul ISCAR este ,, Să prelucrăm inteligent’’. În ce fel contribuie sculele aparţinând acestei noi game la eficientizarea prelucrărilor? Care este, de fapt, ,,inteligenţa’’ lor? Ce avantaje are prelucrătorul utilizându-le?

O mare parte a gamei HIGH QLINE este destinată prelucrărilor de frezare, prin utilizarea capetelor echipate cu plăcuţe amovibile. Ne propunem să le prezentăm, în continuare, succint.

IQ-ul sculelor aşchietoare

Iscar îşi propune să pună la dispoziţia clienţilor soluţii de prelucrare de maximă performanţă, care să mărească, permanent, profitabilitatea. Se poate ajunge la acest rezultat doar dacă produsul asigură o rată ridicată de material aşchiat şi, simultan, durabilitatea sa se păstrează în limite rezonabile.

Aceasta este, practic, linia de start, de la care iau naştere dezvoltările de scule ISCAR.

IQ-ul sculelor moderne se reflectă nu numai în conceptul avansat şi în tehnologia inovatoare aplicată.

Inteligenţa în prelucrare a noilor scule ,,deştepte’’ conduce, practic, la scăderea substanţială a costurilor de producţie, pe baza unei multitudini de factori; menţionăm, dintre aceştia, pentru moment, doar versatilitatea şi economia pe care o aduce o muchie aşchietoare performantă.

 

Produse ale noii familii de frezare

Un exemplu edificator este HELIDO 800 – o familie de capete de frezare (45°) cu plăcuţe indexabile (figura 1). Caracteristica principală este versatilitatea; practic, este oferită posibilitatea de a monta plăcuţe cu geometrii diferite în acelaşi buzunar. Astfel, capul de frezare HELIDO 800 poate fi echipat cu plăcuţe pătrate dublă-faţă, cu 8 muchii aşchietoare şi, de asemeni, cu plăcuţe octogonale dublă-faţă, cu 16 muchii aşchietoare. Acum, datorită recentelor dezvoltări, în acelaşi buzunar mai pot fi montate alte trei tipuri de plăcuţe: rotunde, de formă poligonală pentru viteze de avans ridicate (HFM) şi octogonale mono-faţă, realizate, în mod special, pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile. În consecinţă, buzunarul acestui cap de frezare asigură montarea a cinci tipuri diferite de plăcuţe. (Am putea compara soluţia HELIDO 800 cu un instrument de scris multicolor, pe care îl aveţi, deja, în buzunarul cămăşii dumneavoastră. O apăsare de buton şi puteţi scrie cu albastru sau lua notiţe cu negru, pentru ca eventualele remarci să le transcrieţi în roşu sau verde.). Puteţi lucra cu HELIDO 800, montând, în acelaşi buzunar, tipuri diferite de plăcuţe, pentru a transforma capul de frezare fie într-unul de frezare plană, fie într-unul de copiere sau pentru a realiza operaţii de degroşare cu viteze de avans foarte ridicate. Evident, soluţia nu numai că este foarte versatilă, dar reduce mult stocurile utilizatorului şi, implicit, costurile acestora. Este, fără îndoială, o soluţie inteligentă, extrem de apreciată de prelucrătorii din firme mici şi medii.

Figura 1

 

Principalele beneficii aduse de produsele de frezare IQ

În anii ’90 ISCAR a dovedit că este o autoritate în domeniul frezării, prin lansarea familiei HELIMILL – capete de frezare cu plăcuţe amovibile mono-faţă, cu muchie aşchietoare elicoidală. Muchia elicoidală, rezultată din intersecţia suprafeţei elicoidale laterale a plăcuţei cu a celei superioare, complexe, asigură unghiuri de degajare positive şi eforturi constante în aşchiere. Acest nou concept a fost revoluţionar la vremea respectivă, pentru ca ulterior, să devină clasic în proiectarea capetelor de frezare cu plăcuţe amovibile.

Plăcuţa originală HELIMILL avea două muchii aşchietoare. Noua familie HELI-IQ-MILL 390 (figura 2 - deschidere) oferă clientului capete de frezare echipate  cu plăcuţe cu 3 muchii aşchietoare, una în plus! Bineînţeles, geometria acestor plăcuţe este şi ea mai avansată, varietatea de carburi din care sunt realizate este mai mare, dar princi­palul avantaj este cel menţionat mai sus.

Figura 2

HELIDO 490, una dintre cele mai populare familii de capete de frezare ISCAR, oferă clienţilor plăcuţe robuste dublă-faţă cu 4 muchii aşchietoare. Departamentul de Cercetare-Dezvoltare s-a concentrat pe realizarea unui pro­dus nou, superior şi a creat linia HELIDO 690 – extrem de durabilă, de mare fiabilitate (figura 3). Noile plăcuţe dublă-faţă pun la dispoziţia utilizatorului 6 muchii aşchietoare.

Figura 3

Prelucrătorii aliajelor de aluminiu găsesc în noua colecţie HELIALU HSM (figura 4 şi 5) un aliat de nădejde. ISCAR consideră că aceste tipuri de capete de frezare reprezintă o nouă şi constantă sursă pentru creşterea productivităţii. Într-adevăr, aceste noi soluţii se adaptează perfect maşinilor-unelte moderne, capabile să prelucreze cu turaţii foarte ridi­cate. Sigur că nu orice prelucrător poate beneficia la maxim de avantajele acestor maşini-unelte de mare viteză. Utilizarea unei scule cu plăcuţe amovibile în aceste condiţii extreme poate ridica probleme serioase: forţele rezultate, datorate turaţiilor mari, pot duce la deplasări ale plăcuţelor în buzu­nare, generând efecte imprevizibile, uneori dezastruoase.

Figura 4

Figura 5

În cazul frezelor HSM, buzunarul unic anulează apariţia acestui fenomen şi permite prelucrarea, fără probleme, cu turaţii impresionante. Spre exemplu, un cap de frezare cu diametrul de 50 mm poate lucra cu turaţii de până la 33000 rpm. Acesta este un factor esenţial în mărirea volumelor de aşchii realizate în unitatea de timp şi în scăderea timpilor de prelucrare.

Prelucrarea pieselor din industria aeronautică, multe realizate din aliaje de titan, impune, frecvent, console mari ale sculelor aşchietoare. În aceste condiţii, apariţia vibraţiilor în prelucrare nu este surprinzătoare, iar efectele sunt neplăcute: calitate inferioară a suprafeţelor realizate, zgomot, durabilitate scăzută. În dorinţa de a elimina aceste efecte, utilizatorul este obligat să reducă parametrii regimului de aşchiere şi, implicit, să micşoreze productivitatea. Uneori, utilizând sisteme de prindere anti-vibratoare, situaţia este îmbunătăţită. Numai că aceste soluţii sunt scumpe şi, de multe ori, costurile lor ridicate anulează soluţia.

O rezolvare uşoară este utilizarea frezelor tip porumb, cu plăcuţe indexabile, tip MILLSHRED P290 (figura 6). Muchia întreruptă a plăcuţelor P290 fragmentează bine aşchia, transformând-o în segmente foarte scurte. Acest efect de ,,mărunţire” a şpanului deschide calea rezolvării problemelor apărute la frezarea în condiţii defavorabile. Plăcuţele P290 sunt oferite într-o mare varietate de geometrii de aşchiere, putându-se, astfel, aborda, practic, întreaga gamă de materiale utilizate în industrie.

Figura 6

În ceea ce priveşte eliminarea vibraţiilor, ISCAR aduce îmbunătăţiri suplimentare. Firma a adus, deja, pe piaţă, de o bună bucată de vreme, frezele CHATTERFREE – o familie de scule monobloc din carbură, cu pas variabil, care conferă stabilitate într-o gamă variată de aplicaţii. Acum, bazându-se pe acelaşi principiu, HIGH-IQ-LINE oferă o soluţie anti­vibratoare inovatoare, adăugată popularei familii HELI2000. Noua plăcuţă mono-faţă, destinată montării în buzunarele HELI2000, este prevăzută cu două muchii aşchietoare; acestea au înclinaţii diferite faţă de baza plăcuţei. O astfel de asimetrie generează un unghi de degajare axial variabil, similar soluţiei monobloc.

DOVE-IQ-MILL (figura 7) este o familie nouă (45°) de capete de frezare echipate cu plăcuţe amovibile. Principala caracteristică este aceea că măreşte mult productivi­tatea. Plăcuţa DOVE-IQ-MILL, dublă faţă, are o configura-ţie geometrică complexă, asigurând unghiul de degajare pozitiv şi o înclinaţie, de asemeni pozitivă, a muchiei aşchietoare. Rezultatul este o aşchiere uşoară şi un foarte bun control al aşchiei rezultate. Montarea plăcuţei în buzu­nar se realizează în ,,coadă de rândunică”, asigurându-se, astfel, fixarea extrem de rigidă. În acelaşi timp, muchiile de ştergere cu care sunt prevăzute plăcuţele asigură realizarea unor suprafeţe cu calitate excelentă. Practic, sculele DOVE-IQ-MILL asigură obţinerea unor suprafeţe oglindă chiar în condiţiile utilizării unor regimuri caracteristice, mai degrabă, operaţiilor de degroşare. În concluzie, soluţia reprezintă o combinaţie unică, extrem de avantajoasă, între productivi­tate şi calitate. Mai mult, plăcuţele sunt foarte avantajoase şi din punctul de vedere al costurilor directe, fiind prevăzute cu 8 muchii aşchietoare.

Figura 7

HIGH-IQ-LINE oferă noi posibilităţi surprinzătoare şi prelucrătorilor interesaţi în operaţii de frezare de degroşare grele, acolo unde principala caracteristică este adaosul de prelucrare foarte mare. În primul rând, clienţii au la dispoziţie capetele de frezare tangenţiale, aparţinând familiei HELITANG. Soluţia T490 FLN-22ST (90°, 4 muchii pe plăcuţă) asigură o adâncime de aşchiere de 21mm, asigurând şi realizarea umerilor drepţi. De asemenea, frezele T465-22ST (65°, 4 muchii pe plăcuţă) asigură o adâncime de aşchiere de până la 19mm. Pentru îmbunătăţirea performanţelor şi pentru protejarea buzunarelor, frezele sunt echipate cu plăcuţe de aşezare. Noile scule au primit, deja, aprecieri pozitive din diferite domenii industriale, acolo unde operaţiile grele de degroşare sunt preponderente, în particular în industria feroviară.

Noile capete de frezare ROUND H606, aparţinând familiei HELIDO, sunt dedicate operaţiilor de profilare. Plăcuţele care le echipează au configuraţie complexă, am putea spune că sunt rotunde, deşi este impropriu. Sunt prevăzute cu 6 muchii aşchietoare, fiecare dintre ele fiind, practic, un arc de cerc de 90°. Plăcuţele au, practic, şi 6 sub-muchii aşchietoare, drepte, cu dublă funcţie: de a îmbunătăţi aşchierea pe perioada intrării în rampă şi de a acţiona ca o muchie de ştergere laterală, atunci când freza aşchiază lângă un perete vertical. Este una dintre soluţiile inteligente ISCAR pentru obţinerea unei calităţi ireproşabile.

Figura 8

Linia HIGH-IQ-LINE aduce în atenţia clienţilor şi noi scule pentru frezarea canalelor. Până nu de mult, sculele destinate acestei operaţii aveau o zonă de limitare diametrală. Peste această zonă, soluţia propusă era de freze disc cu plăcuţe amovibile. Familia MULTI-MASTER oferea soluţia unor capete monobloc amovibile din carbură. Iată că, acum, ISCAR rezolvă această problemă a unei zone neabordate, prin lansarea soluţiei T-SLOT (figura 8), o familie de scule combinate, incluzând cozi cilindrice şi capete inter-schimbabile din carbură, cu diametrul de 32mm şi 8 dinţi. Gama lăţimilor acestor capete este de 2÷5mm. O conexiune specială, cu caneluri, realizează transmiterea momentului de torsiune între coadă şi capul aşchietor.

A freza inteligent!

În concluzie, convingerea ISCAR este aceea că numai prin dezvoltarea permanent de scule inovatoare se poate ajunge, în final, la mărirea productivităţii. HIGH-IQ-LINE a fost în special realizată cu acest scop. Noile scule inovatoare din domeniul frezării oferă abordarea modernă a multor aplicaţii existente, precum şi rezolvarea altora, fără soluţie eficientă până acum. Sunt, cu adevărat, produse inteligente. În orice caz, numai cei care le vor folosi corect şi într-un mod inteligent vor beneficia de toate avantajele pe care acestea le pot oferi.

Aşadar: FREZAŢI INTELIGENT!

Pe de altă parte, ISCAR este întotdeauna gata să colaboreze cu clienţii săi pentru a eficientiza aplicaţiile existente. O astfel de colaborare conduce, inevitabil, la un parteneriat care generează, cu siguranţă, noi scule de calitate superioară, cu un ,,IQ” ridicat. Este modalitatea practică şi inteligentă de a progresa!Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.