Freze cilindro-frontale monobloc din carbură

Scule

de Iscar Tools

Freze cilindro-frontale monobloc din carbură

ISCAR este la curent cu permanenta creştere a cererilor pentru freze cilindro-frontale monobloc realizate din carburi, care să asi gure o rată cât mai înaltă de îndepărtare a adaosurilor de prelucrare. De asemenea, ISCAR a realizat progrese impresionante în acest domeniu, în ultima perioadă. Cererile continue pentru reducerea timpilor de prelucrare, lansate, în special, din sectoare precum industria auto sau cea aeronautică, au provocat producătorii de scule așchietoare să dezvolte produse din ce în ce mai eficiente.

Introducerea vitezelor și a avansurilor ridicate este, de multe ori, însoțită de necesitatea utilizării unor mașini-unelte mai puternice, pentru a putea prelucra eficient materiale precum aliajele de titan. Astfel, a fost adoptată și metoda de frezare trohoidală, cu eficiență mult amplificată în aplicațiile de frezare.

Pentru a putea exploata la maximum performanțele excepționale ale mașinilor-unelte moderne, sculele utilizate trebuie să fie și ele capabile să se adapteze perfect cerințelor acestora.

De exemplu, pentru a amplifica performanțele frezelor cilindro-frontale, li s-au adus îmbunătățiri surprinzătoare, adevărate inovații. Au fost create muchii așchietoare îmbunătățite, geometrii noi ale elicelor, au fost elaborate substraturi superioare pe care au fost aplicate acoperiri noi, mult superioare. Progresul sculelor a ținut pasul cu cel al mașinilor-unelte. Astfel, combinația extrem de eficientă între mașina-unealtă modernă și freza cilindro-frontală de ultimă oră a dus la atingerea unor rate de îndepărtare a metalelor nemaiîntâlnite.

Pentru a face față cerințelor permanente de mărire a productivității, Departamentul Cercetare Dezvoltare ISCAR dezvoltă permanent geometrii unice, adaptate diferitelor aplicații de degroșare, pentru prelucrări medii sau de finisare. Pentru a se asigura de succesul pe piață al noilor scule, specialiștii ISCAR realizează permanent testări în Centrul Tehnologic, simulând condițiile dificile ale prelucrărilor reale.

Utilizarea noilor geometrii asigură o așchiere ușoară, mărește durabilitatea și asigură un nivel înalt de productivitate oricărui tip de aplicație.

Noile carburi pentru freze monobloc cilindro-frontale

 IC 608 

 • recomandată pentru prelucrarea oțelurilor dure (45-60 HSC), la viteze medii și ridicate;
 • recomandată la prelucrarea oțelurilor aliate, la viteze medii și înalte;
 • acoperire PVD dură , asigurând durabilitate ridicată și constanță în prelucrare;
 • rezistență deosebită la smulgeri de pe muchia așchietoare și la uzură.

IC02

 • grăunte de carbură de foarte mici dimensi- uni, 9 % Co, rezistență foarte mare la uzură și la deformații.

IC902

 • recomandată la prelucrarea oțelurilor dure (45-60 HRC) și a aliajelor rezistente la temperaturi înalte, cu viteze medii și înalte.

IC602/IC702

 • recomandată la prelucrarea oțelurilor foarte dure (45-70 HRC) și a aliajelor rezistente la temperaturi înalte, cu viteze medii și înalte;
 • acoperire dură PVD, asigurând durabilitate ridicată și constanță în prelucrare.

Influenţa dispozitivului de prindere asupra performanţei sculeii

Sculele pot atinge performanțele scontate numai dacă sunt montate sigur. De aceea, este extrem de important să alegem corect sistemul de montare, în special în cazul operațiilor de degroșare, când utilizăm freze cu diametrul de 10 mm sau mai mare. Este recomandat sistemul WELDON.

Dacă lucrăm în consolă mare, atunci recomandă m montarea în dispozitive cu fretare cu toleranțe strânse și bătăi radiale minime. Astfel, performanțele vor fi maxime în prelucrare, de asemenea calitatea suprafeței și durabilitatea vor fi foarte bune.

Recomandăm utilizarea bucșelor elastice de mărime ER11, tip AA (precizie ridicată) atunci când prelucrarea se face cu freze de diametre mici (0,2-2,0 mm). Astfel, bătaia radială va avea valori minime.

Soluţii de prelucrare pentru maşini de mică putere/prelucrarea oţelului carbon

Pentru atingerea unor rate înalte de îndepărtare a metalului pe mașini-unelte de mică putere, cum ar fi de exemplu cele cu 5 axe și prindere BT40 sau strungurile cu cap rotativ, a fost necesară dez­voltarea sculelor care să funcționeze la asemenea parametri. De exemplu, a fost realizată o freză cu diametrul de 12mm, capabilă să lucreze la operații de degroșare în oțel aliat inoxidabil, cu ap=2xD (adică 24mm).

Frezele monobloc din carbură de la ISCAR – CHATTERFREE, cu 4 dinți, cu diametre mici (3, 4 și 5mm) și diametre mari (25 mm) sunt utilizate fie pentru a realiza degroșări, fie pentru a realiza operații de finisare. Datorită pasului variabil, gama asigură proprietăți antivibratorii excelente – este soluția ideală pentru mașinile-unelte de mică putere cu conuri de prindere de tip ISO40, BT40 sau CAT40, îmbunătățește rata de producere a șpanului și elimină vibrațiile. Aceste freze pot fi utilizate și la realizarea de canale din plin cu apmax = 2xD.

Frezele cilindro ―frontale ,,CHATTERFREE" amplifică rata de producere a șpanului și reduc timpii de prelucrare în majoritatea aplicațiilor. Geometria lor unică, rectificată, asigură o calitate excelentă a suprafeței și o durabilitate foarte ridi­cată (figura 2).

Prelucrarea oţelului inoxidabil

ISCAR a investit mult timp și efort în dezvoltarea sculelor capabile să producă cât mai mult șpan în unitatea de timp, în prelucrarea materialelor cele mai populare. Combinația dintre cele mai adecvate geometrii moderne cu cele mai noi carburi și cu acoperiri a fost cheia succesului.

Frezele cilindro-frontale ,,CHATTERFREE" cu unghi variabil de înclinare a elicei și cu pas vari­abil, pentru prelucrări de degroșare ale oțelului inoxidabil – tip EC-H4M-CF-E sunt prevăzute cu 4 sau 5 dinți.

Unghiul de înclinare a elicei este de 37°sau de 39°, coada este fie cilindrică, fie tip weldon. Sunt realizate din carbură IC900, acoperită PVD, iar gama diametrală este 6-16 mm.

Aceste scule eficiente reduc forțele de așchiere și consumul de putere, măresc productivitatea mașinilor-unelte de putere mică (prevăzute cu prin­deri cu con de tip CAT40, BT40, HSK63), la prelu­crarea tuturor tipurilor de materiale. Sculele au pro­prietăți antivibratoare amplificate, rezultatul fiind o durabilitate superioară – cu creșteri de 20-25%.

Noile freze tip EC-H sunt echipate cu 6 dinți, au pas variabil (similar celor CHATTERFREE standard) și, în plus, au unghiuri diferite de înclinare a elicei: două elice cu unghi de 35°, alte două cu unghi de 37°. Și aceste freze cilindro-frontale de ultimă generație reprezintă o soluție excelentă pentru mașinile unelte de mică putere, cu adaptare pentru conuri de tip ISO40 sau BT40, mărime dată de rata de producere a șpanului și eliminând vibrațiile. Pot fi folosite și pentru realizarea canalelor ,,din plin’’ cu ap max. = 2xD.

Combinaţia câştigătoare pentru prelucrarea aliajelor rezistente la temperaturi înalte şi a oţelurilor inoxidabile

Pe baza experienței dobândite cu frezele FINISHRED, realizate din carbură IC300, putem spune ca această carbură asigură performanțe de excepție în prelucrarea titanului, a aliajelor rezis­tente la temperaturi înalte și a oțelurilor inoxidabile. IC300 asigură o rezistență ridicată la șocuri ter­mice, de aceea se recomandă a fi utilizată cu răcire cu emulsie, direcționată către muchia așchietoare.

Rapoartele de testare evidențiază durabilități superioare și timpi de ciclu mult mai reduși, la uti­lizarea frezelor de tip FINISHRED. Datorită carburii IC300, această gamă de freze asigură performanțe fără egal în prelucrarea - spre exemplu – a aliajelor din titan (figura 3).

Prelucrarea aluminiului

Constructorii de mașini-unelte au realizat utilaje capabile să dezvolte turații foarte ridicate (exem­plu: 32.000 rpm) și, în consecință, să realizeze rate înalte de producere a șpanului din aluminiu. Cu siguranță, sistemele adaptor-sculă trebuie să fie echilibrate dinamic.

Frezele ISCAR CHATTERFREE reprezintă soluția ideală pentru prelucrarea aluminiului, pe mașini-unelte de mică putere, cu adaptări pentru conuri de tip ISO40 sau BT40. În majoritatea aplicațiilor, putem reduce ciclurile de producție prin utilizarea acestor scule. Geometria lor unică, rectificată și superfinisată pe suprafața de degajare asigură realizarea unor suprafețe cu o calitate excelentă atât în zona frontală, cât și în cea laterală a prelucrării. Mai mult, chiar și în condițiile acestor regimuri inten­sive, durabilitatea este foarte ridicată.

Freze cilindro-frontale monobloc pentru prelucrarea aluminiului

Frezele ISCAR ECA-H4---CF cu 4 dinți, prevăzute cu un unghi variabil de înclinare a elicei și cu pas variabil, pentru prelucrarea aluminiului reprezintă ultima și cea mai reușită realizare existentă pe piață în domeniu.

Au fost proiectate atât pentru realizarea opera-țiilor de degroșare, cât și a celor de finisare, iar proprietățile lor de amortizare a vibrațiilor sunt excepționale. Întreaga gamă se utilizează cu răcire exterioară la viteze foarte ridicate. Cu toate că sunt prevăzute cu 4 elice, au fost proiectate astfel încât spațiul de degajare a șpanului, cât și zona centrală a sculei să aibă dimensiuni similare celor de la frezele ECA-H3.

Proprietăţi:

 • scule echilibrate static si dinamic;
 • forțe de flambaj reduse și constante;
 • asigură mare stabilitate proceselor.

Frezele ,,CHATTERFREE’’ pentru prelucrarea aluminiului

Frezele inovatoare ISCAR, monobloc din carbură, cu 3 dinți și cu pas variabil, au fost proiectate atât pentru prelucrări de degroșare, cât și pentru cele de finisare, asigurând în același timp o amor- tizare foarte bună a vibrațiilor. Pot fi utilizate cu răcire exterioară, cu viteze medii sau chiar foarte ridicate, pentru realizarea canalelor ,,din plin’’ cu ap=1.5-2D (figura 4).

Prelucrări pe maşini cu 5 axe

Frezele inovatoare ISCAR, cu raza completă, de tip CHATTERFREE cu pas variabil, au fost proiectate pentru a realiza operații de degroșare și de finisare în materiale cu durități ridicate, de până la 65 HRC. Realizate din carbură IC 902, chiar și la prelucrarea acestor materiale dure, a aliajelor exotice, a celor din titan, a inconelului, aceste scule asigură dura- bilități fără egal. Gama diametrală: 3 – 16 mm. EB-E4L--CF--IC902 – reprezintă o soluție unică pentru prelucrarea materialelor dure și oferă per- formanțe fără egal, în special când sunt utilizate în industria de matrițe.

Caracteristici:

 • 4 dinți, unghi de înclinare a elicei de 38°;
 • pas variabil pentru asigurarea unui regim antivibrator;
 • adâncime maximă de așchiere 2xD și lungime a zonei degajate de 3xD;
 • geometrie special adaptată prelucrării mate-rialelor dure;
 • forțe de așchiere reduse;
 • realizate din carbură IC902, care asigură durabilitate extrem de bună.

SPINJET – turaţii ridicate pentru operaţii de semifinisare şi finisare

SPINJET este un dispozitiv unic, acționat de lichidul de răcire, de fapt un nou arbore compact atașat mașinii-unelte, destinat sculelor cu diametre mici, care pot fi astfel utilizate pe mașini-unelte cu turație limitată. Aceste dispozitive sunt destinate realizării operațiilor de semifinisare și de finisare cum ar fi cele de frezare, găurire sau rectificare.

Acest sistem inovator utilizează sistemul de răcire al mașinii, care trebuie să asigure o presiune a lichidului de minimum 20 bari. Această sursă de energie va roti turbina până la 4000 rot/min.

AVANTAJE:

 • reduce timpul de prelucrare, asigurând un avans ridicat;
 • eficiență ridicată-productivitate amplificată cu până la 65%, în comparație cu mașina originală, capabilă să prelucreze cu turație redusă;
 • economie de energie – arborele original al mașinii este static, atunci când SPINJET funcționează;
 • precizie ridicată – calitatea suprafeței obținute este excelentă, datorită condițiilor optime de prelucrare;
 • instalare foarte simplă – nu este necesară nicio adaptare suplimentară;
 • durabilitate amplificată a sculei – grație condițiilor optime de prelucrare și a jetului puternic care însoțește prelucrarea (figura 5).

Micro-freze cilindro-frontale

Gama premium de microfreze ISCAR este compusă din tipurile EB-H2/EC-H2, realizate din carbură IC602. Toate frezele aparținând acestei game sunt rea lizate dintr-o carbură ultra-fină, având la bază grăunți de dimensiuni foarte mici. De asemenea, sunt prevăzute cu acoperire PVD pentru mărirea rezistenței la uzură și cu geometria ,,CHATTERFREE’’ care asigură durabilitate și performanțe înalte. Sistemul de prindere recomandat pentru micro-freze este cel prevăzut cu bucșe elastice ISCAR ER11--AA (de mare precizie), atunci când consola e relativ redusă. Atunci când consola este mare, se recomandă sistemele de prindere cu fretare. De menționat că această gamă este în permanentă dezvoltare, intenția specialiștilor ISCAR fiind de a-i adăuga continuu soluții inovatoare de prelu- crare (figura 6).

Frezare trohoidală şi operaţii de finisare

Pentru a realiza, în mod optim, operații de finisare și de frezare trohoidală, ISCAR a dezvoltat familii noi de scule, cu număr mare de dinți și geometrie ,,CHATTERFREE’’, pentru eliminarea vibrațiilor. Grație geometriilor celor mai adecvate și a acoperirilor de ultimă oră, aceste scule au rezisten- țe la uzură și la deformații inegalabile. Rezultatul: parametri de așchiere înalți, care conduc la pro- ductivități impresionante. ISCAR lucrează în strânsă colaborare cu producătorii de sisteme CAM, pentru realizarea de scule special destinate frezărilor trohoidale. O evoluție impresionantă ISCAR o reprezintă freza monobloc din carbură CHATTERFREE pen- tru operații de viteză mare, trohoidale sau pentru operații de finisare. Sculele au geometrie specială, există diferite configurații multi-dinte, cu diferite unghiuri de înclinare a elicei și cu pas variabil.

Există 2 familii de freze monobloc CHATTERFREE :

 • EC-H7--CF – prevăzute cu 7 dinți, în gama diametrală 6-20mm;
 • EC-H7--CF- prevăzute cu 6-20 dinți, în gama diametrală 6-20mm. Frezele EC-H7---CF cu 7 dinți oferă spații mai generoase în zona de degajare, în comparație cu cele cu număr mai mare de dinți. În consecință, recomandarea legată de adaosul de prelucrare laterală (e) este ca acesta să nu depășească 0,1xD pentru frezele din prima familie, în timp ce pentru cele din a doua să fie de maximum 0,06xD. Ambele familii sunt realizate din carbură dură IC902, acoperită PVD – aceasta asigură o durabilitate excepțională și, în combinație cu geometria unică, furnizează o suprafață cu o rugozitate caracteristică operațiilor de super-finisare, pentru majoritatea semifabricatelor (figura 7).

Scule speciale

Din ce in ce mai mult, utilizatorii informați apreciază utilizarea sculelor speciale, dedicate unor materiale deosebite și, în același timp, unor condiții de prelucrare predefinite. Mulți dintre acești utilizatori au adoptat tipuri de prelucrare moderne, care le-au adus reduceri de timp de prelucrare, traduse în reduceri de costuri de producție (figura 8).

De acum, popularul program ITA (IscarTool Advisor) vine în mod curent în ajutorul utilizato- rilor, pentru identificarea celor mai eficiente scule pentru aplicații specifice. Prin faptul că recomandă și parametrii regimului de așchiere, ITA a dovedit că este cel mai eficient și mai fidel consilier în domeniul prelucrărilor. În final, dar nu în ultimul rând, ISCAR este gata, oricând, să furnizeze soluții speciale de freze mono- bloc din carbură, dedicate măririi productivității unor aplicații cheie.


English summary 

To enable the full productive potential of today’s advanced machine tools to be realized, the metal removal tools they use must exhibit the same advanced capabilities. For instance, to improve their performance in a range of innovations have been applied to the ubiquitous Solid Carbide Endmill. Cutting-edge up-grades, such as advanced flute geometries, the use of superior substrates and the application of highly developed coatings, have enabled endmill technology to keep-pace with advancements in machine tools. Now, the extremely productive combination of advanced machining technologies and high-performance endmills enables never before imagined metal removal rates to be achievedAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.