Panaceul ISCAR pentru sectorul pieselor miniaturale şi al celor cu destinatie medicală

Scule

de Iscar Tools

Panaceul ISCAR pentru sectorul pieselor miniaturale şi al celor cu destinatie medicală

Industria medicală globală este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creştere. Pe parcursul anului 2015, aproxi­mativ 10% din volumul total al prelucrării prin aşchiere a metalelor s-a adresat acestei industrii. Cererea pentru pro­ducerea pieselor de mici dimensiuni cu precizii din ce în ce mai ridicate, din materiale greu prelucrabile, continuă să crească. Atunci când ne referim la Industria Prelucrătoare Medicală avem în vedere toate prelucrările prin aşchiere legate de implanturi chirurgicale, componente ale aparaturii medicale, piese legate de rezolvarea problemelor ortopedice. Numitorul comun îl reprezintă dimensiunile extrem de reduse, piesele fiind realizate prin aşa-zisele microprelucrări. Pe lista materialelor frecvent utilizate, un loc important îl ocupă aliajele de titan. Aceasta se datorează în principal faptului că organismul uman acceptă aceste tipuri de aliaje, practic fără procese de interacţiune.

Pentru a putea rezista competiţiei fără pre­cedent din această industrie, secţiile de produc­ţie de dimensiuni reduse sunt forţate să îşi dez­volte capacităţi moderne de prelucrare, adaptate specific, mai ales că, de multe ori, lanţurile de fabricaţie sunt mici. Mai mult, foarte frecvent este absolut necesară producerea prototipurilor.

Având la bază toate aceste aspecte, compar­timentul Cercetare-Dezvoltare ISCAR a extins în mod semnificativ gama acestor soluţii de prelu­crare. Mai mult, în paralel cu adăugarea noilor produse inovatoare, inginerii ISCAR au adus modificări ingenioase sculelor populare existente, în acelaşi scop: de a eficientiza prelucrarea pie­selor miniaturale.

Extinderea gamei sculelor de mici dimensiuni a fost posibilă datorită progresului realizat în câteva direcţii importante:

 • Utilizarea celor mai adecvate carburi de bază
 • Aplicarea celor mai moderne acoperiri
 • Dezvoltarea unor geometrii unice, dedicate
 • Îmbunătăţirea sistemelor de montare, din ce în ce mai sigure

Scule moderne de canelare — strunjire, cu mecanism de montare laterală

Noua familie de scule ISCAR GEHSR/L, pro­iectată în mod special pentru maşinile tip SWISS sau cele cu şurub, reprezintă varianta îmbunătă­ţită a versiunii anterioare - GEHSR/L - montare cu şurub.

Acest sistem uşor de utilizat, asigură mon­tarea extrem de sigură prin activarea unui şurub de pe oricare dintre zonele laterale ale suportului. În plus, în afara montării rapide datorate acestei soluţii, un şurub de plastic blochează gaura pe partea în care se produc aşchiile, blocând intrarea acestora. Dacă se doreşte schimbarea poziţiei de acţionare a şurubului de montare, modificarea se poate face imediat, fără nici cea mai mică difi­cultate.

Suporţii GEHSR/L - SL sunt acum disponibili în diferite mărimi, cozi cu secţiuni pătrate cu latura de 10, 12 sau 16 mm. Plăcuţe tip GEPI şi GEMI pot fi montate în buzunarele acestora, lăţimile lor fiind cuprinse în gama 2,2 / 3,2 mm şi având diferite geometrii de aşchiere.

La strunjirea pieselor de dimensiuni mici, parametrii de aşchiere sunt, de obicei, reduşi. În consecinţă, plăcuţele mici, în acelaşi timp economice sunt fără îndoială mai potrivite acestor tipuri de prelucrări. Capul suportului GEHSRIL, proiectat mai scurt în noua variantă, asigură rigiditate suplimentară, stabilitate mai mare şi în consecinţă, parametri de aşchiere amplificaţi. Astfel, suprafeţele obţinute în urma operaţiilor de finisare vor avea şi ele calităţi superioare.

La utilizarea suporţilor de generaţie mai veche, pe maşini tip SWISS, fie ei ISCAR sau produşi de altă firmă, este necesară demontarea acestora din blocul suport, în vederea indexării colţului aşchietor sau a înlocuirii plăcuţei. Un avantaj important al noilor suporţi ISCAR este acela că, pentru operaţii similare, suporţii nu trebuie să fie extraşi din locaşul lor.

Mai mult, ISCAR adaugă acestei game supor­ţii GHSR/L -JHP-SL, capabili să aducă lichidul de răcire la presiune înaltă în zona de aşchiere. Noii suporţi sunt prevăzuţi cu 3 posibilităţi de ali­mentare cu lichid, independente, astfel montarea lor fiind realizabilă pe diferite tipuri de maşini (foto 1).

 • FOTO 1

 

SWISSCUT INNOVAL

ISCAR a îmbunătăţit şi linia SWISSCUT. Noile plăcuţe sunt prevăzute cu gaură de montare ovală, care aduce două importante îmbunătăţiri. În gama existentă ISCAR, ca de altfel şi la produsele echivalente concurente, există suporţi diferiţi şi plăcuţe diferite pentru montare cu orientare fron­tală şi posterioară. Noua linie SWISSCUT INOVAL permite realizarea ambelor tipuri de montare cu acelaşi suport şi aceeaşi plăcuţă.

Noul sistem de montare SWISSCUT INNOVAL aduce încă un avantaj: şurubul special de mon­tare poate fi acţionat de pe ambele părţi ale suportului, permiţând rotirea plăcuţei fără a fi necesară scoaterea şurubului din locaş. Există multe sisteme similare pe piaţă, în cazul acestora însă, este neapărat necesară scoaterea şurubului la rotirea plăcuţei şi foarte frecvent şurubul este scăpat şi pierdut.

Noua gamă SWISSCUT INNOVAL reduce la jumătate numărul componentelor necesare, scăzând totodată în mod semnificativ costurile şi stocurile utilizatorilor (foto 2).

 • FOTO 2

 

PICCOACE — acurateţe, rigiditate si flexibilitate. Combinaţie Câştigătoare

Cererea în creştere pentru aplicaţii de acu­rateţe şi, în acelaşi timp, pentru flexibilitate în ceea ce priveşte orientarea montării a inspi­rat ISCAR să dezvolte o gamă îmbunătăţită de suporţi PICCO. Seria inovatoare PICCOACE este prevăzută cu un sistem unic de montare, patentat, care aduce practic standarde noi în trei direcţii extrem de importante: acurateţe, rigiditate, flexi­bilitatea montării.

Modul rapid în care pot fi manipulate sculele PICCOACE, precum şi gradul mare de siguranţă al sistemului de blocare a plăcuţelor în buzunar măreşte eficienţa indexării, aceasta fiind foarte ridicată; câmpul de toleranţă al acesteia este de numai 0,005 mm. De asemenea, posibilitatea de montare/blocare de pe ambele zone laterale ale suportului, realizată firesc, ca o consecinţă a varietăţii mari de maşini tip SWISS existente pe piaţă - este un mare avantaj oferit operatorului, în contrast cu celelalte soluţii existente şi care oferă doar o singură orientare a montării (foto 3).

 • FOTO 3

 

Noua solutie piccocut pentru canelare frontală cu lichid direcţionat în zona de aschiere

Noua gamă PICCOCUT pentru canelare frontală are ca scop reali­zarea canelărilor exterioare, interioare şi a celor de-a lungul unui ax. Geometria ranforsată a PICCOCUT îi permite realizarea canalelor adânci - de până la 40 mm adâncime - cu lăţimi ale plăcuţelor de 3, 4 şi 5 mm şi la diametrul minim de 16 mm.

Barele din carbură sunt prevăzute cu două canale ce conduc lichidul către muchia aşchietoare. Atunci când lichidul la presiune înaltă (până la 100 bar) contribuie la procesul aşchietor, aşchiile formate sunt de dimensiuni mici, uşor de eliminat din canalul realizat. Un alt mare avantaj al acestui sistem de răcire avansat îl reprezintă durabilitatea amplificată a muchiei aşchietoare, la care se adaugă şi calitatea excepţională a suprafeţei obţinute pe piesă.

Barele PICCO sunt produse în carbura IC1008 - acoperire PVD, adec­vată unei game variate de viteze şi de semifabricate.

Linia extinsă MINCUT — de la ISCAR

Ca urmare a succesului global al familiei de canelare frontală MINCUT, ISCAR a extins gama aplicaţiilor din acest domeniu prin crea­rea de plăcuţe dedicate canelărilor interioare, canelărilor de colţ (sub-tăierilor), filetărilor şi prin introducerea de noi bare din carbură.

Plăcuţele MIGR 8, pentru canelări frontale interioare sunt produse în gama de lăţimi [0,5; 2,00] mm, fie cu muchie aşchietoare dreaptă, fie în configuraţie cu rază completă. Plăcuţele MIUR 8 destinate canelărilor interioare de colţ, sub unghi de 45 de grade şi în configuraţie cu rază completă, sunt produse cu lăţimi de 1 şi 2 mm.

Plăcuţele de filetare interioară, tip MITR 8 - MT cu profil parţial, profil metric, sunt produse pentru gama de paşi [0,75; 2] mm şi pot penetra diametre de minimum 10 mm.

 • FOTO 4

 

Toate plăcuţele aparţinând noii game sunt produse în calitatea de carbură IC908 acoperită PVD, care poate fi utilizată la prelucrarea unei mari varietăţi de material, în condiţii de aşchiere foarte diferite.

Plăcuţele M_R8_ se montează cu şurub, în buzunarul barelor MIFHR ..., sistemul (patentat) fiind extrem de rigid. Eliminarea aşchiei din zona de aschiere se face liber, neobstrucţionat, iar sculele sunt prevăzute cu canale interioare prin care lichidul de răcire este direcţionat precis către muchia aşchietoare.

MIFHR 9SC-8-8-SRK - este o bară nouă din carbură, cu diametrul cozii de 8 mm şi care aduce rigiditate suplimentară. De asemenea, poate fi montată în suporţii tip MG PCO...6-8, aceiaşi în care se montează şi barele de carbură tip PICCO. (foto 4).

Strunjire, eficientă & profitabilitate

Pentru prelucrarea diametrelor mici, ISCAR a extins gama aplicaţiilor de strunjire interioară, prin introducerea de soluţii noi, pozitive şi nega­tive, cu cozi din oţel sau carbură. De asemenea, au fost produse noi tipuri de plăcuţe, de dimensiuni mici. Toate variantele includ soluţia de aducere a lichidului de răcire prin corpul sculei. Suporţii sunt echipaţi cu plăcuţe de tip nou, pozitive (mono-faţă), rectificate, tip EPGT şi CCGT.

Plăcuţa EPGT (75°) poate prelucra diame- tre interioare de min. 45 mm, iar CCGT (80°) poate prelucra diametre interioare de 50 mm. Diametrele cozilor sunt în intervalul [4;7]mm.

 • FOTO 5 a

 

 • FOTO 5 b

 

Suporţii pentru plăcuţe negative (dublă - faţă), care pot penetra diametre de min. 12 mm, sunt echipaţi cu plăcuţe rectificate tip WNGP şi DNGP. WNGP (80°) poate prelucra diametre de min. 12 mm, iar DNGP (55°) diametre cuprinse în inter­valul [10;20] mm, în configuraţii pentru strun­jire clasică sau prin tragere. Plăcuţele pozitive (EPGT 03x1, CCGT 04T1) sunt echipate cu noul spărgător tip F1P, în mod special creat pentru aplicaţii de super-finisare.

Plăcuţele negative (WNGP0403 şi DNGP0703) sunt echipate cu spărgătoarele F2P şi F2M, pen­tru prelucrarea oţelului şi respectiv a oţelului inoxidabil, în condiţii de aşchiere medie (foto 5 a,b).

Găurire profitabilă - SUMOCHAM

ISCAR extinde populara gamă SUMOCHAM, prin introducerea a două importante inovaţii.

Clienţii au acum la dispoziţie revoluţionarul cap de găurit, cu muchii de aschiere concave.

Acestea îmbunătăţesc substanţial capacitatea de auto-centrare a burghiului. Astfel, chiar la mon­tarea capului tip HCP-IQ pe suporţi lungi (12 X D), operaţia iniţială de pilotare/pre-găurire nu mai este necesară. Gama diametrală este cuprinsă în intervalul [6;32] mm, divizată în incremente de 0,1 mm.

Aceste noi capete de găurire furnizează reduceri de cost substanţiale, prin reducerea timpilor de ciclu şi a numărului de scule necesare în multe situaţii.

A doua inovaţie cu care se completează gama SUMOCHAM este capul de găurire cu muchie dreaptă. Codificat „FCP”, acesta este prevăzut cu geometrie de aşchiere adecvată găuririi în oţel (domeniul ISO). Găurirea cu vârfurile FCP realizează suprafaţa aproape plată la baza găurii, cerinţă frecventă adresată de prelucrătorii din diferitre zone industriale.

Realizate din carbură IC908 (acoperită PVD - TiAlN), capetele FCP pot fi montate pe orice suport SUMOCHAM echipat cu mărimea adec­vată de buzunar. Condiţiile de aşchiere la uti­lizarea acestora sunt aceleaşi cu cele pe care le recomandăm la utilizarea capetelor populare de tip ICP (foto 6).

 • FOTO 6Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.