Satisfacţia clientului depinde de procesele de prelucrare fiabile

Scule

de Seco Tools

Satisfacţia clientului depinde de procesele de prelucrare fiabile

Când își planifică și implementează procesele de prelucrare, producătorii alocă în general cea mai mare parte a atenției manipulării elementelor care țin de operațiile interne și este posibil să piardă din vedere scopul muncii lor: asigurarea satisfacției clienților.

Satisfacția clienților se bazează pe reducerea la minimum a duratei dintre plasarea comenzii clientului și livrarea produsului finit. În trecut, producătorii reduceau la minimum duratele de pregătire și expediere a comenzilor prelucrând mii de piese identice și creând stocuri mari de produse din care puteau expedia imediat produsul necesar. Acest tip de producție, caracterizat printr-un volum mare de piese și posibilitate redusă de combinare a acestora (LMHV - Low-Mix, High Volume), le permitea producătorilor să satisfacă cerințele clienților la timp, utilizând un proces de prelucrare dezvoltat pas cu pas, fără anticiparea erorilor și întreruperilor de producție.

Cerințele pieței de astăzi sunt însă complet diferite. Clienții comandă din ce în ce mai mult loturi de produse de dimensiuni mici, particularizate conform unor cerințe specifice. Ca rezultat, producătorii fabrică rareori produse în serii mari. Grupurile de componente identice nu sunt produse cu miile, ci mai degrabă în serii de câteva sute sau zeci de unități, sau chiar ca piese-unicat. Acest tip de producție, caracterizat printr-un volum redus de piese și libertate largă de combinare a acestora (HMVL - High-Mix, Low-Volume), nu permite dezvoltarea procesului de lucru în timpul producției sau întreruperi neprevăzute. Producătorii sunt presați continuu de imperativul elaborării unor procese de prelucrare fiabile în mod absolut, începând de la prima piesă. Viteza imediată, constanța și predictibilitatea sunt esențiale.

Cu toate acestea, mulți producători consideră în continuare că importantă este ceea ce ei numesc „eficiența”, dezvoltând procese de producție axate aproape în exclusivitate pe maximizarea producției și reducerea costurilor la minimum. Aceștia ignoră fără să vrea „elefantul din cameră” – prioritatea principală care constă în satisfacerea clienților și mai ales în satisfacerea dorinței acestora ca produsele să le fie livrate la timp.

Quick Response Manufacturing (QRM)

Elaborat la începuturile producției de tip HMLV, conceptul denumit „producție cu răspuns rapid” (QRM - Quick Response Manufacturing) subliniază rolul critic pe care îl are timpul în procesul de fabricație. Strategiile HMLV, alături de eforturile consacrate reducerii la zero a pierderilor și optimizării proceselor, oferă o hartă care le poate oferi producătorilor o soluție pentru a reduce la minimum duratele pregătitoare (necesare de la lansarea comenzii până la expedierea acesteia) și a maximiza astfel satisfacția clienților.

Rajan Suri, profesor de inginerie industrială la Universitatea din Wisconsin-Madison în anii 1990, a întrezărit schimbările care aveau să aibă loc pe piețele de producție, mai ales tendința către producția de tip HMLV. În anul 1993, el a înființat Center for Quick Response Manufacturing (Centrul pentru producția cu răspuns rapid). Scopul respectivului Centru este acela de a crea parteneriate între Universitate și companiile de producție, în vederea elaborării și implementării modurilor de reducere a duratelor dintre plasarea comenzilor și livrarea produselor. Strategiile QRM sunt aplicate deseori Satisfacţia clientului depinde de procesele de prelucrare fiabile suplimentar, în paralel cu strategii de îmbunătățire a proceselor, cum sunt cele de tip Lean, Six Sigma și altele.

Abordarea tradiţională

Managerii de producție din mediile de prelucrare tradiționale sunt interesați, mai presus de toate, de utilizarea la maximum a utilajelor. Dacă un utilaj stă pe loc, acesta nu este eficient și costă bani, în loc să câștige bani. Scopul este acela de a produce loturi mari pentru inventar. Piesele existente în stoc amortizează cerințele fluctuante ale clienților.

În producția de tip HMLV însă, o lucrare este dată în producție nu pentru a se adăuga stocului, ci pentru a finaliza comanda unui client care dorește un număr limitat de componente specifice. Nu există inventare de amortizare.

Situația este complicată de factori cum sunt așa-zisele „comenzi fierbinți”, lucrări care trebuie executate în mod neașteptat, ca răspuns la situații de urgență sau la cererile speciale ale unor clienți importanți. Dacă toate utilajele unității sunt în funcțiune, pentru realizarea comenzilor fierbinți vor fi întârziate alte lucrări. După care chiar lucrările întârziate vor deveni comenzi fierbinți, duratele dintre plasarea și finalizarea comenzilor vor crește, iar în procesul de producție se va insinua haosul.

O altă problemă o reprezintă tendința personalului de producție de a se concentra asupra modurilor de identificare a căilor de realizare a obiectivelor interne, cum ar fi atingerea unui procent de 100% livrări efectuate la timp. Planificarea este realizată deseori cu gândul la aceste obiective interne. De exemplu, personalul din atelier știe probabil că realizarea unei anumite lucrări durează o zi, însă îi va aloca două zile, pentru a ține cont de întreruperile create de lucrările fierbinți sau de alte întârzieri posibile.

Planificatorii adaugă o durată-tampon pentru a evita incidentele unui „management acustic” – admonestarea de către conducere. Cu toate acestea, dacă în atelier se întâlnesc frecvent comportamente similare, două săptămâni de întârziere pot deveni probabil șapte săptămâni. Performanța livrărilor la timp, măsurată intern, poate fi de 98%, iar personalul este fericit că își atinge obiectivele interne, dar clientul care avea nevoie de produs în două săptămâni nu este deloc mulțumit.

  • FIGURA 2. 

Mediul de producție tradițional are limitări sistemice (a se vedea figura 2). În figura din partea stângă se vede o autostradă cu trafic minim, care simbolizează utilizarea sub capacitate a resurselor și, conform aplicării modelului în procesul de fabricație, costuri de producție ridicate per piesă prelucrată finisată. Autostrada utilizată peste capacitate, ilustrată în partea dreaptă, blocată de vehiculele oprite, reprezintă haosul și duratele de întârziere dintre plasarea comenzilor și expedierea acestora, survenite ca urmare a erorilor care apar sau a lucrărilor neașteptate care trebuie să își facă loc pe autostrada producției. Imaginea din mijloc ilustrează o abordare echilibrată și eficientă din punctul de vedere al costurilor, al producției și al utilizării resurselor.

Harta producţiei de tip HMLV

Într-un mediu de producție de tip HMLV, producția de piese prelucrate neidentice, reușite din prima fără rebuturi și având o calitate constantă este esențială. Obiectivul este acela de a furniza produse personalizate care costă, o piesă dintr-un lot de o piesă, la fel ca o piesă dintr-un lot de un milion de piese, și care garantează livrare imediată.

Producerea unor piese bune de la bun început depinde de stabilirea unui proces de prelucrare lipsit de erori și fiabil. În prezent, este la modă să se identifice drept soluții pentru problemele de prelucrare cele mai moderne tehnici de producție și tehnologiile de digitalizare.

Dar viteza, constanța și flexibilitatea au avut dintotdeauna și încă au la bază excelența operațională și un personal de producție educat, cu o atitudine și o motivație pozitive.

  • FIGURA 3.

Oameni inteligenţi şi maşini inteligente

Natura complexă și schimbătoare a scenariilor de producție de tip HMLV pare a fi o situație excelentă pentru implementarea celei mai moderne tehnologii de fabricație, inclusiv a digitalizării interne prin intermediul mașinilor inteligente și al analizei de date și a digitalizării externe prin intermediul unui lanț de aprovizionare integrat și al legăturilor bazate pe web cu clienții, în vederea corelării cererii și ofertei. Valul de tehnologii noi minimizează în aparență aportul omului în operațiile de producție.

Dar, dimpotrivă, elementele în schimbare rapidă din cadrul scenariilor de producție de tip HMLV măresc importanța aportului uman. Operațiile complicate necesită o formă de iscusință tradițională pentru care este nevoie de creativitate și flexibilitate, în vederea adaptării rapide la piesele, materialele și condițiile de așchiere în continuă schimbare.

Mai presus de toate, personalul de producție trebuie să aibă atitudinea pozitivă și motivația necesare pentru a identifica și soluționa provocările noi și diverse ale producției de tip HMLV.

Deprinderea acestei atitudini presupune o educație internă continuă, ce demonstrează personalului din cadrul atelierului că soluția la problemele de productivitate nu implică în mod necesar cheltuieli mari și tehnologii sofisticate. Această atitudine presupune înțelegerea importanței critice pe care o are satisfacerea clientului. Lecțiile învățate în timpul îmbunătățirii unei operații sau a unei familii de operații pot fi aplicate din nou și extinse pentru a include situații similare apărute la nivelul întregului atelier. Combinarea practicii din domeniul analizării și îmbunătățirii proceselor cu programele de educație organizată este cheia stabilirii unei culturi bazate pe soluționarea problemelor și îmbunătățirea proceselor capabile să susțină succesul continuu al procesului de producție.

  • FIGURA 5.

În completarea acestei educații, există resurse informaționale interactive, precum portalul digital My Pages al Seco, un site online destinat facilitării achizițiilor și expedițiilor, identificării unor modalități mai bune de aplicare a uneltelor, optimizării proceselor și obținerii de asistență în probleme de inginerie. Pentru maximizarea beneficiilor oferite de producția de tip HMLV, managementul trebuie să se îndepărteze de limitările sistemice ale prelucrării tradiționale, axate pe volume mari. Este esențial ca accentul să se pună pe reafirmarea rolului angajaților în asigurarea atitudinii și creativității necesare pentru stabilirea unui echilibru între randament și flexibilitate capabil să asigure constant satisfacția totală a clienților. Experiența dobândită în spațiul de lucru al atelierului poate fi completată prin inițiative educaționale organizate, cum este Programul de educație tehnică Seco (STEP), un program bine pus la punct și practic, destinat familiarizării utilizatorilor cu cele mai moderne sisteme și tehnici de prelucrare.

Înainte de a discuta despre digitalizare și optimizare, este necesar să privim operațiile din atelier în ansamblu, să stabilim unde apare risipa de timp și de resurse și să elaborăm metode de reducere a acesteia la minimum. După aceasta, accentul poate fi mutat asupra calității sau fiabilității proceselor.

O unitate de producţie cu zero pierderi

Reducerea duratelor dintre plasarea și expedierea comenzilor impune eliminarea pierderilor din procesul de producție. O unitate de producție cu zero pierderi nu produce piese în exces, utilizează complet materialul pieselor de prelucrat și elimină deplasarea suplimentară pentru piese semifinisate. Activitățile inutile și consumatoare de timp din procesul de prelucrare includ producția de bavuri, finisarea greșită a suprafețelor, așchii lungi, vibrații și erori de prelucrare care creează piese inacceptabile.

Piesele rebut trebuie reprelucrate sau respinse și refăcute, oricare dintre aceste operații introducând durate de așteptare suplimentare în procesul de producție.

  • FIGURA 4. 

Chiar și producerea de piese a căror calitate depășește cerințele clienților reprezintă o risipă de timp și de bani. Atelierele trebuie să înțeleagă că este necesar să obțină strict calitatea minimă a pieselor prelucrate care poate satisface specificațiile și cerințele funcționale dorite de clienți.

Dacă toleranța unei piese este de cinci microni, obținerea unei toleranțe de trei microni reprezintă o risipă. Pentru obținerea toleranței superioare, vor fi necesare prelucrarea la o calitate mai ridicată și procese de operare de o mai mare precizie, dar clientul nu va plăti pentru calitatea superioară nesolicitată. Pentru atelier, lucrarea respectivă va fi o risipă de bani.

Respectarea constrângerilor

Prima etapă în stabilirea unui proces de prelucrare echilibrat este alegerea unor unelte a căror capacitate de încărcare să atingă sau să depășească sarcinile mecanică, termică, chimică și tribologică prezente în operațiile de tăiere a metalelor.

Etapa a doua implică selectarea condițiilor de așchiere care recunosc constrângerile impuse procesului de prelucrare de factorii fizici reali. O sculă așchietoare are capacități multiple, dar realitățile specifice limitează intervalul parametrilor de aplicare efectivă. De exemplu, capacitățile sculei se modifică în funcție de puterea uneltei de prelucrare aflate în uz. Caracteristicile de prelucrare ale materialului piesei de prelucrat pot limita viteza de așchiere sau rata avansului, iar configurațiile complexe sau slabe ale unei piese de prelucrat pot fi vulnerabile la vibrații. 

Deși în teorie funcționează un număr vast de combinații ale condițiilor de așchiere, constrângerile dictate de realitate limitează opțiunile de realizare a unor piese fără erori la o anumită serie de parametri. Aplicarea unor condiții de așchiere dincolo de limitările impuse de situația specifică va avea consecințe negative, inclusiv creșterea costurilor și scăderea productivității. Majoritatea problemelor întâlnite în timpul prelucrării apar dintr-o lipsă de respect față de limitările pe care realitățile fizice le impun asupra procesului de așchiere.

Atunci când condițiile de așchiere nu depășesc limitările impuse de realitatea fizică, operația este sigură din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, nu fiecare combinație de condiții de așchiere sigure din punct de vedere tehnic va produce același rezultat economic, iar modificarea condițiilor de așchiere va duce la modificarea costului procesului de prelucrare.

Condițiile de așchiere agresive, dar sigure din punct de vedere tehnic vor mări viteza procesului de producție de piese finisate. După un anumit punct însă, producția va încetini, deoarece parametrii așchierii agresive vor duce totodată la scurtarea duratei de viață a sculei, iar numeroasele schimbări de scule vor consuma timp în exces. 

În consecință, cea de-a treia etapă în obținerea unui proces de prelucrare echilibrat implică stabilirea combinației optime de condiții de așchiere ale unei situații date. Este esențial să se stabilească un domeniu de lucru în care combinațiile să furnizeze nivelurile dorite de productivitate și economie. După introducerea în producție a combinațiilor respective, sunt necesare de obicei episoade consacrate depanării problemelor specifice, precum și operații continue de analiză și optimizare a proceselor. 

Prelucrare multifuncţională 

Uneltele specializate de înaltă performanță pot mări viteza de producție, dar recunoașterea limitărilor proceselor poate ajuta în alegerea unor unelte elaborate pentru multifuncționalitate. Când uneltele sunt alese pentru productivitate maximă și pentru eficiența costurilor de prelucrare a unei anumite piese, modificarea de la o configurație a unei piese de prelucrat la alta poate impune golirea completă a magaziei unei mașini și înlocuirea tuturor uneltelor. În situațiile de producție de tip HMLV, când au loc schimbări frecvente pentru operații mai scurte de prelucrare a diverselor piese, acest timp de tranziție necesar poate anula toate câștigurile înregistrate la nivel de productivitate prin prelucrarea axată pe productivitate maximă. În cazurile în care performanța sculei este solicitată la maximum, unii operatori vor reduce parametrii de așchiere, temându-se ca scula să nu cedeze și să creeze întreruperi. Prelucrarea multifuncțională, pe de altă parte, este aplicabilă unui interval mai amplu de condiții de așchiere decât în cazul prelucrării axate pe productivitate, chiar dacă la parametri mai puțin agresivi. 

Când prelucrarea multifuncțională este aplicată pentru procesarea unei varietăți de piese de prelucrat diferite, este posibil ca prelucrarea efectivă să fie întrucâtva mai lentă sau mai scumpă, dar reducerea duratelor de configurare, a rebuturilor și a timpului dintre plasarea și expedierea comenzilor va compensa diferența și nu numai. 

Concluzie

Satisfacerea clientului este obiectivul oricărei relații de afaceri, iar un element-cheie al satisfacției clientului în domeniul producției îl reprezintă livrarea la timp a componentelor prelucrate. Scenariile de producție de tip HMLV presează producătorii să își optimizeze operațiile în vederea reducerii duratelor dintre plasarea comenzilor și expedierea acestora și reducerea vitezei de livrare. Aplicarea conceptelor producției cu răspuns rapid și a inițiativelor de optimizare și de reducere a pierderilor la zero le oferă producătorilor posibilitatea de a obține viteza și fiabilitatea necesare pentru satisfacerea cerințelor clienților de a li se livra la timp, asigurând în același timp profitabilitatea producției. 


Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.