Despre "Conferinţa naţională de Echipamente pentru Procese Industriale, EPI - 60"

Tehnologii

de Universitatea Politehnica Bucuresti

Despre

În data de 16 mai 2014 a avut loc evenimentul aniversar şi ştiinţific, anunţat, deja, în numărul 1/2014 al revistei T&T,a 2-a Conferinţă naţională, cu participare internaţională, de Echipamente pentru Procese Industriale, EPI - 60, organizată cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la debutul specializării şi, respectiv, de activitate a departamentului.

Manifestarea ştiinţifică a fost organizată de Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale din Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică din Universitatea Politehnica din Bucureşti, împreună cu Fundaţia universitară Politehnica - HyPoliTech. Pre­şedintele acestei manifestări ştiinţifice, prof. univ. emerit dr. ing. Valeriu V. Jinescu, este un renumit profesor şi cercetător, de notorietate internaţională, Secretar General al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Doctor Honoris Causa a trei prestigioase universităţi din România.

Conferinţa în plen a avut loc la sediul Universităţii Politehnica din Bucureşti, în amfiteatrul Radu Voinea şi s-a bucurat de o participare numeroasă (din ţară şi din străinătate), printre care reprezentanţi ai elitei profesiei din universităţi, industrie, institute de cercetări şi alte domenii.

 

Primirea Diplomei de Excelenţă din partea Universităţii Politehnica din Bucureşti, înmânată de Vicepreşedintete Senatului, prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr

 

Participare numeroasă şi diversă

Doamna prof. univ. dr. ing. Nicoleta Teodorescu, Directorul Departamentului Echipamente pentru Procese Industriale, a prezentat - în deschidere - salutul gazdelor; au fost, deci, salutaţi reprezentanţii a:

  • 10 universităţi româneşti (Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Universitatea Ovidius Constanţa, Universitatea Valahia Târgovişte) şi a 2 universităţi din străinatate;
  • 8 institute de cercetare/inspectorate de stat/agenţii naţionale şi asociaţii profesionale(Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie, Bucureşti; Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti; Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Asociaţia Patronală a Prelucrătorilor de Mase Plastice; Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini; Asociaţia Română de Mecanica Ruperilor; CNCIR SA - Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, a Instalaţiilor de Ridicat şi a Recipientelor sub Presiune; ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, a Recipientelor sub Presiune şi a Instalaţiilor de Ridicat; E.O. Paton Electric Welding Institution of the National Academy of Science, Ucraina);
  • 34 operatori economici români (unii dintre aceştia fiind lideri naţionali, cu recunoaştere internaţională în domeniul proiectării, fabricării şi certificării echipamentelor pentru procese industriale – dintre care putem aminti aici câteva GRIRO S.A., FECNE SA Bucureşti, PLASTOR Oradea, UZUC SA Ploieşti, Martens Galaţi, SARA SRL Buzău; Ludan Engineering SRL; Uzina de Apă Grea ROMAG-PROD, Drobeta Turnu Severin, Societatea Naţională Nuclearelectrica SA Bucureşti; CEPROCIM SA Bucureşti; SNTGN TRANSGAZ  SA Mediaş; SC OMV – ICCPET SA Bucureşti; LLOYD’S REGISTER ROMANIA, METROREX);
  • un operator economic din străinătate (Walter Tosto Italy - lider mondial în domeniul echipamentelor sub presiune de gabarit mare);
  • unor ministere care coordonează activităţi legate de preocupările departamentului
  • reprezentanţii mai multor licee şi colegii tehnice etc.

 

 

Prof. univ. emerit dr. ing. Valeriu V. Jinescu DHC a prezentat conferinţa Specializarea Echipamente pentru Procese Industriale în Universitatea Politehnica din Bucureşti – un istoric bine-documentat al DEPI de-a lungul celor 60 de ani de existenţă.

Din partea firmei Walter Tosto Italy, vicepreşedintele firmei, ing. Eugen Atanasiu a prezentat firma, dar şi Exigenţele pregătirii actuale a specialiştilor din domeniul EPI, subliniindu-se nevoia tot mai acută de ingineri pregătiţi în acest domeniu şi de utilitatea unei pregătiri continue prin masterat dedicat, avansând ideea unui master tehnologic mai flexibil, de un an, pe lângă masterul clasic, de cercetare, cu durata de 2 ani. S-a propus, în acest sens, o cooperare internaţională.

 

 

Cuvântul adresat de Secretarul de Stat în Ministerul Educaţiei Naţionale Prof.univ.dr.ing. Tudor Prisecaru (de la stânga la dreapta): Prof. univ. emerit dr. ing. Vlad Ulmanu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti; Prof. univ. dr. ing. Dan Maniu Duşe, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Prof. univ. dr. ing. Nicoleta Teodorescu, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Directorul Departamentului Echipamente pentru Procese Industriale; Prof. univ. emerit dr. ing. Valeriu V. Jinescu Dhc, Universitatea Politehnica din Bucureşti; Prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr, Vicepreşedintele Senatului Universitatea Politehnica din Bucureşti; Prof. univ. dr. ing. Tudor Prisecaru, Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei Naţionale; Ing. Giacomo Fossataro, Director General al firmei Walter Tosto Italy; Dr.ing. Ioan Sereş, Preşedinte Director General PLASTOR S.A. Oradea

 

Realizări în domeniul privat

Un moment interesant în program a fost prezentarea firmei PLASTOR Oradea, sub formă de film şi prezentare orală, făcută de Preşedintele Director General dr. ing. Ion Sereş, un excelent manager şi un inginer de elită. Firma PLASTOR ORADEA este şi ea în sărbătoare, pentru cei 100 de ani de existenţă, pe care îi poartă, înnoindu-se şi dezvoltându-se. Domnul dr. ing. Sereş a împărtăşit din experienţa organizării împreună cu DEPI a primei serii de MASTER Termomecanica Echipamentelor pentru Procese Industriale, direcţia de aprofundare Echipamente pentru Prelucrarea Materialelor Plastice, care s-a desfăşurat, parţial, în firmă, la Oradea, cu deplasarea cadrelor didactice pe module de studiu şi, parţial, la sediul DEPI – o modalitate prin care s-a reuşit ca 14 ingineri din firmă să capete competenţe specifice superioare, soluţie de care Consiliul de Administraţie al firmei este mulţumit, motiv pentru care recomandă această „cale” şi altor firme din domeniu.

 

Participare şi recunoaştere

Dintre cei circa 270 de participanţi, majoritatea au fost absolvenţi ai specializării EPI, majoritatea cu cariere de excepţie – manageri de fabrici şi de firme de proiectare, cercetători, foşti miniştri, profesori universitari etc. S-a remarcat faptul că 43 de participanţi au fost străini (de la Universitatea Paris Est CRETEIL, E.O. Paton Electric Welding Institution of the National Academy of Science, Ucraina, firma Walter Tosto Italy etc.).

Ca o recunoaştere a activităţii sale, Departamentului Echipamente pentru procese Industriale i s-au decernat diferite diplome şi medalii, i s-au transmis, de asemenea, mesaje din partea unor universităţi şi facultăţi partenere în activităţi de cercetare sau de organizare de manifestări ştiinţifice.

 

În finalul şedinţei în plen au fost decernate, din partea DEPI, diplome de excelenţă unor ingineri, absolvenţi ai specializării, cu un parcurs de excepţie în exploatare şi management industrial şi ministerial, unor firme cu rezultate şi viziuni de perspectivă de excepţie  - lideri mondiali sau naţionali în domeniul echipamentelor pentru procese industriale sau unor firme cu dinamică de dezvoltare specială şi viziune modernă de perfecţionare continuă a personalului înalt calificat. S-au acordat diplome aniversare unor universităţi din străinătate şi din România pentru rezultatele fructuoase în colaborarea cu Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale.

În holul, generos croit, din faţa amfiteatrului Radu Voinea, s-a organizat o expoziţie la care au participat: WALTER TOSTO ITALY; GRIRO SA; SC PLASTOR SA Oradea; NAMICON; EDITURA AGIR; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TEXTILE ŞI PIELĂRIE.

Manifestarea ştiinţifică a continuat pe secţiuni:

  • Echipamente şi procese industriale – mode­ratori: partea I - prof. univ. dr. ing. Gheorghe Zecheru UGP-PLOIESTI, prof. univ. dr. ing Gheorghe Ene UPB, prof. univ. dr. ing. Dan Maniu Duşe ULB-SIBIU; partea a II-a - prof. univ. dr. ing Radu Iatan UPB, dr. ing. Ion Sereş PLASTOR-ORADEA, prof. univ. dr. Atef Mazioud UPEC-Franţa;
  • Protecţia mediului - moderatori: conf. dr. ing. Mariana-Florentina Stefănescu UPB, prof. univ. dr. ing. Luminiţa Bibire UVA-Bacău, ing. Elena Mehedinţu - Director în Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului.

 

 

Au fost prezentate, în total, 57 de lucrări ştiinţifice, în limbile engleză, franceză şi română.

La festivitatea de închidere a manifestării ştiinţifice au mai participat – Ministrul Educaţiei Naţionale prof. univ. dr. Remus Pricopie şi ing. Cristian Panciu, Secretar General al Camerei Deputaţilor - Ministru (absolvent al secţiei DEPI).

Evenimentul a fost sponsorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şi următoarele firme: FECNE NUCLEAR Components SRL, SARA SRL, MARTENS SA, SC PLASTOR SA; GRIRO SA; UZUC SA, OPTICAL Disc Solutions srl şi SC. FORTH  PROTGUARD SRL.

 

Propuneri, concluzii

Evenimentul, în afara unor întâlniri plăcute şi emoţionante, a prilejuit inventarierea unor realizări de excepţie în domeniu (România fiind, multă vreme, un exportator de echipamente pentru industria chimică, petrochimică, de rafinare, pentru industria materialelor de construcţie - fabrici de ciment etc.), schimbul de idei, cunoaşterea problemelor actuale ale agenţilor economici, dezvoltările posibile şi/sau necesare, (modernizarea, retehnologizarea, inovarea - sugerându-se căi de colaborare: de la stagii de practică ale studenţilor la recrutarea absolvenţilor, up-gradarea continuă a pregătirii profesionale, până la rezolvarea unor probleme tehnico-ştiinţifice concrete prin cooperare învăţământ şi industrie, aşa cum a existat, de multă vreme, în tradiţia Departamentului Echipamente pentru Procese Industriale, printr-o îmbinare fericită a teoriilor moderne cu practica de esenţă „tare” pragmatică).Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.