Repararea rulmenţilor oferă o alternativă economică la înlocuirea acestora, în industria grea (I)

Transmisii Mecanice

de Jay Alexander

Repararea rulmenţilor oferă o alternativă economică la înlocuirea acestora, în industria grea (I)

Atunci când un rulment este deteriorat, cel mai adesea acesta este demontat şi înlocuit, înainte de a atinge durabilitatea completă, utilă şi economică. Progresele obținute în proiectarea rulmenţilor, în dezvoltarea materialelor şi în metodele de întreţinere şi de reparare a rulmenţilor au crescut mult potenţialul şi popularitatea reparării rulmenţilor, ca o modalitate eficientă de prelungire a durabilității acestora.

De asemenea, un program de reparații de calitate poate aborda problema stabilirii posibilității și a momentului când poate fi reparat rulmentul. Indiferent de fabricant, este disponibilă o gamă largă de servicii de reparare, pentru toate tipurile de rulmenți.

În funcție de nivelul de reparații necesare, un rulment reparat poate fi adeseori readus la carac­teristicile originale de funcționare, în aproximativ o treime din timpul de fabricație și cu o economie de până la 60 % din costul unui rulment nou. În plus, experiența a demonstrat că un rulment reparat cu succes poate parcurge un ciclu de viață comparabil cu ciclul de viață al unui rulment nou. Popularitatea din ce în ce mai mare a programelor de reparații din industria grea indică o mai bună înțelegere a reducerii substanțiale, atât a timpului, cât și a cos­turilor, comparativ cu înlocuirea rulmenților.

Terminologia uzuală

Mai jos este o listă cu termenii uzuali folosiți în industria producătorilor de rulmenți pentru a descrie opțiunile privind repararea rulmenților. Cu toate că acești ter­meni sunt folosiți adeseori în industrie cu aproape aceeași semnificație, există unele diferențe între aceștia în ceea ce privește gama de operațiuni care trebuie efectuate asupra rulmentului.

Reparație: Descrie o gamă largă de operațiuni care pot fi efectuate asupra rulmentului. În acest material, termenul de reparație este folosit, într-un cadru mai larg, pentru a indica orice operațiune efectuată asupra rulmentului.

Recertificare: Certificarea unui rulment pen­tru funcționare. În general, aceasta se aplică unui produs nefolosit, cu o durată de păstrare pe raft depășită.

Recondiționare: șlefuirea (lustruirea, polisarea), honuirea sau curățarea în tamburi basculanți a componentelor rulmentului, în vederea îndepărtării defectelor minore de pe suprafețele acestora (în principal rugină sau coroziune), defecte care ar putea duce la o deteriorare mai mare dacă nu sunt îndepărtate.

Refabricare: Procesul de îndepărtare a defec­telor majore ale suprafețelor componentelor de rul­ ment, prin folosirea unui proces de rectificare sau de strunjire dură. Include, de asemenea, înlocuirea oricărei componente care nu poate fi reparată.

Introducere

Repararea rulmentului nu este un concept nou, dar popularitatea sa crește printre clienții din industria grea, oferind o valoare tangibilă. Progresele acumulate în proiectarea rulmenților, gradul de puritate a oțe-lului și procesele de întreținere și de reparare a rulmenților au îmbunătățit substanțial avantajele potențiale ale reparării rulmenților.

Atunci când un rulment este deteriorat, funcționarea întregului utilaj are de suferit, rezultând costuri suplimentare, lucrări de întreținere cu durată mai mare, timpi de staționare inutili și nerespectarea graficelor de livrare către clientul final. În majoritatea aplicațiilor industriale grele, rulmenții sunt înlocuiți înainte de a atinge durabilitatea completă, utilă și economică. Repararea rulmentului poate constitui o modalitate eficientă de a prelungi durabilitatea acestuia peste durabilitatea sa nominală, reprezentând, astfel, o alternativă economică eficientă la achiziția unui rulment nou.

 Argumente pentru repararea rulmenţilor

La proiectarea inițială a rulmentului se ține cont de modul de utilizare și de aplicația în care va funcționa rulmentul și se emite o predicție privind durabilitatea și rezistența acestuia la oboseală. Indiferent de soluția constructivă aleasă sau de producător, rulmenții se abat adeseori de la aceste estimări, datorită unor factori precum mon­tajul necorespunzător, contaminarea lubrifiantului, lubrifierea incorectă sau dezalinierea. De fapt, sub 10 la sută dintre rulmenții utilizați în cadrul aplicațiilor industriale grele ating durabilitatea nominală proiectată L10.

Progresele acumulate în tehnologie, în studiul materialelor și în monitorizarea stării de funcțio-nare, precum și programele de întreținere axate pe fiabilitate, combinate cu presiunea reducerii costurilor de exploatare contribuie la creșterea potențialului programelor de reparare a rulmen- ților. Adeseori, un program de reparații de calitate poate readuce rulmentul la caracteristicile inițiale, în aproximativ o treime din timpul necesar pentru achiziționarea unuia nou. În funcție de gama de operațiuni, un rulment reparat poate economisi până la 60 % din costul cumpărării unuia nou. De asemenea, unele firme de reparații a rulmenților oferă o garanție pentru serviciile prestate.

Comparativ cu fabricarea unui rulment nou, repararea rulmentului este consideratădrept o pro­cedură mai ecologică, necesitând mai puțină ener­gie și reducând consumul de materii prime și deșeurile. Cea mai mare parte a energiei necesare pentru producerea unui rulment nou - topirea și rafinarea oțelului, forjarea și strunjirea, tratamentul termic și rectificarea - este economisită prin repa­rarea rulmentului. În afară de economiile privind costul și timpul, repararea rulmentului mărește șansele acestuia de a atinge durabilitatea nomi­nală. O întrebare obișnuită este dacă un rulment reparat va funcționa tot atât de mult ca unul nou. Studiile efectuate de către producătorii de rulmenți și de către cercetători independenți au arătat că un rulment reparat corect va parcurge un al doi­lea ciclu de funcționare comparabil ca durată cu primul. Adeseori, la rulmenții reparați se refolosesc componentele al căror material și-a dovedit deja fiabilitatea în cadrul aplicației, reducând, astfel, riscul defectării rulmentului. De asemenea, trebuie subliniat faptul că este esențial ca piesele de schimb din utilajul în care funcționează rulmentul să fie fabricate din materialele și cu toleranțele specificate de către producătorul utilajului. Orice abatere de la specificațiile producătorului utilajului va mări riscul de defectare prematură a rulmentului.

Repararea rulmentului - Ce este eligibil?

Deși prezintă multe avantaje, repararea nu este întotdeauna cea mai bună opțiune pentru un rulment deteriorat. Pentru folosirea adecvată a serviciului de reparare a rulmenților, provocarea constă în a determina dacă și când trebuie reparați  rulmenții și în a decide ce opțiune este cea mai potrivită din punct de vedere economic și ca decizie pe termen lung.

În funcție de unitatea care execută repararea, există anumite limite privind dimensiunea de gabarit minimă și cea maximă a rulmenților, precum și a tipurilor de rulmenți care pot fi reparați. Există multe tipuri de furnizori de servicii de reparații pentru rulmenți, de la ateliere mici, limitate ca gamă de operațiuni și în ceea ce privește cunoștințele, la marii producători de rulmenți, cu o gamă nelimitată de produse și servicii.

Gama de operațiuni limitează, de asemenea, dimensiunile rulmenților care pot fi reparați. Toate tipurile de rulmenți sunt eligibile pentru reparare, indiferent de producătorul inițial, inclusiv:

 • Rulmenții cu role conice;
 • Rulmenții radiali oscilanți cu role butoi;
 • Rulmenții cu role cilindrice;
 • Rulmenții cu bile;
 • Rulmenții axiali (inclusiv rulmenți de sprijin și rotire până la 120 in. / 304,8 cm);
 • Rulmenții cu role conice în cruce.

În orice program de reparare a rulmenților, o etapă esențială constă în recunoașterea potențialelor probleme, prin monitorizare și inspectare regulate. Analiza atentă a rezultatului următoarelor evenimente va ajuta la identificarea necesității reparării, astfel:

 • Rulmentul este aproape de atingerea durabilității nominale sau a depășit-o;
 • Temperaturile de funcționare au depășit 93oC;
 • Expunerea la vibrații excesive;
 • Variațiile bruște ale lubrifierii și temperaturii;Zgomote excesive în timpul funcționării;
 • Deteriorarea etanșării rulmentului.

Personalul cu pregătire și experiență corespunzătoare implicat în inspecțiile de rutină reprezintă prima linie în a stabili dacă rulmentul trebuie sau nu reparat. Detectarea din timp a problemei prin intermediul verificărilor de rutină, întreținerea preventivă și predictivă și analiza vibrațiilor pot reduce timpii de staționare inutili și cheltuielile nedorite, valorificând corespunzător capacitățile și avantajele reparării rulmenților.

Procesul de refabricare

Odată returnați la un centru de ser­vicii de reparații, toți rulmenții sunt supuși unui proces de curățare meticuloasă .

Apoi rulmentul este dezasamblat. În tim­pul dezasamblării, tehnicienii de reparare, adecvat instruiți:

 • Vor înregistra informațiile despre rulment;
 • Vor înregistra jocurile interne reale;
 • Vor completa dezasamblarea și vor eticheta componentele cu elemente de identificare unice.

Apoi este efectuată o inspecție detaliată a tuturor componentelor rulmentului, iar constatările sunt înregistrate. Inspecția inițială cuprinde identi­ficarea problemelor sau a defectelor majore, cum ar fi spargerea componentelor, exfolierea masivă sau schimbarea culorii oțelului datorată supraîncălzirii în funcționare. Acestea sunt indicii că rulmentul ar putea să nu fie eligibil pentru reparare. De ase­menea, sunt examinate componentele, pentru a determina gama de operațiuni necesare pentru a le readuce la caracteristicile originale.

În plus, tehnicienii măsoară alezajul, diame­trul exterior și lățimea rulmentului și, de aseme­nea, ovalitatea căilor de rulare ale inelelor. Tipul și gradul de defectare stabilesc dacă rulmentul poate fi reparat și metoda de reparare adecvată. Nivelul detaliilor furnizate în acest raport de inspec-ție depinde de unitatea care execută lucrarea de reparație.

Este disponibilă o gamă largă de servicii/ metode de reparare. În funcție de capacitățile unității și de nivelul defectelor, unele reparații pot fi efectuate pe loc, cu ajutorul personalului existent sau de către personalul de service al unui producător de rulmenți. În general, reparațiile la fața locului sunt potrivite pentru procesele de recer­tificare și recondiționare, nu pentru cel de refabri­care. Mai jos este prezentată o descriere detaliată a posibilelor procese de reparații:

 • Recertificare: Curățarea, examinarea, veri­ficarea jocurilor interne, conservarea și ambalarea;
 • Corijare: șlefuirea folosind un proces de vibronetezire brevetat, conservarea și ambalarea;
 • Recondiționarea: Combină procesele de Recertificare și de Corijare;
 • Refabricarea: Curățarea, examinarea, rec­tificarea căilor de rulare, fabricarea unor noi seturi de role/bile și, dacă este necesar, a componentelor majore (inele), readucerea jocurilor interne în spe­cificațiile originale, conservarea și ambalarea.

Serviciile suplimentare disponibile la repararea rulmenților includ:

 • Modificarea: Rulmenților trimiși la reparat, sau chiar a unora noi, li se pot adăuga caracteris­tici constructive speciale pentru a li se îmbunătăți performanțele, pentru a fi adaptați pentru anumite aplicații specifice sau pentru a fi modernizați în con­formitate cu cele mai recente soluții constructive de rulmenți Timken.

Gama de operațiuni limitează, de asemenea, dimensiunile rulmenților care pot fi reparați. Toate tipurile de rulmenți sunt eligibile pentru reparare, indiferent de producătorul inițial, inclusiv:

 • Rulmenții cu role conice;
 • Rulmenții radiali oscilanți cu role butoi;
 • Rulmenții cu role cilindrice;
 • Rulmenții cu bile;
 • Rulmenții axiali (inclusiv rulmenți de sprijin și rotire până la 120 in. / 304,8 cm);
 • Rulmenții cu role conice în cruce.

În orice program de reparare a rulmenților, o etapă esențială constă în recunoașterea potențialelor probleme, prin monitorizare și inspectare regulate. Analiza atentă a rezultatului următoarelor evenimente va ajuta la identificarea necesității reparării, astfel:

 • Rulmentul este aproape de atingerea durabilității nominale sau a depășit-o;
 • Temperaturile de funcționare au depășit 93oC;
 • Expunerea la vibrații excesive;
 • Variațiile bruște ale lubrifierii și temperaturii;
 • Zgomote excesive în timpul funcționării;
 • Deteriorarea etanșării rulmentului.

După ce este aleasă varianta de reparare adecvată și procesul este finalizat, rulmenții sunt reasamblați și împachetați în vederea depozitării și trans­portului. În general, este efectuată o inspecție finală a rulmentului, pentru a garanta că acesta îndeplinește criteriile de asamblare specificate în proiect. Din nou, trebuie subliniat faptul că diverșii furnizori asigură diverse nivele de inspecție și de ambalare. Producătorii de rulmenți care efectuează reparații urmează, adeseori, aceleași proceduri de inspecție și control tehnic ca pentru rulmenții noi. A (Toate imaginile: The Timken Company)


Jay Alexander este Director - Timken Industrial ServiceCenter, The Timken CompanyAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.